Slider

Генеральный партнер 2019 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Судова практика

Судова практика

Орендний підряд

Сторона договору оренди має виконати всі передбачені законодавством дії для пролонгації договору і тільки після цього, якщо буде порушене право, звертатися до суду

Альтернативне рішення

Норму, яка вимагала безальтернативного взяття під варту особи, яку підозрюють у тероризмі, визнано неконституційною — рішення КСУ

Проти України

У межах реальності

Надаючи інструменти правового захисту громадянам, держави повинні бути певними, що доступні права їм зрозумілі та є реальна можливість скористатися цими інструментами в умовах, в яких перебуває особа

Зверненню підлягає

З внесенням змін до законодавства кредитори отримали можливість добитися виконання судового рішення шляхом звернення стягнення на незареєстроване нерухоме майно боржника

Налагодити контракт

КСУ відмовив у визнанні некоституційними положень щодо обмежень звільнення працівника, проте дійшов висновку, що вони поширюються також на правовідносини за контрактом

Невільний графік

Суди, визначаючи дати судових засідань, за можливості мають враховувати графіки зайнятості адвокатів в інших провадженнях

Довіряй, але перевіряй

Платникам податків саме на етапі початку перевірки потрібно дуже уважно вивчати всі обставини та документи контролюючого органу

Балансова вартість

Адвокатура є збалансованою інституцією, діяльність якої якісно відрізняється від інших видів представництва та форм надання юридичних послуг

Проти України

Аліменти з доходу

Нарахування аліментів з отриманих доходів, у тому числі з процентів за розміщення коштів на депозитних рахунках, відповідає нормам чинного законодавства України та по суті узгоджується з Переліком видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, який не є вичерпним

У погоні за скаргами

Надто багато скарг і заяв сторони стосовно суддів у процесі розгляду спору виключають твердження про упередженість суду

Захист забезпечено

Інститут забезпечення позову у спорах з НКРЕКП має бути ефективним інструментом захисту прав суб’єктів господарювання, 
як це передбачено законодавством

Завдати алгоритм

До прийняття нового Трудового кодексу практика Верховного Суду має важливе значення для побудови правильного алгоритму дій роботодавця при виникненні складних ситуацій у трудових правовідносинах

Про нюанси кваліфікації дій особи як убивство з особливою жорстокістю

При вирішенні питання щодо наявності в діях винної особи складу кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 115 КК України, слід враховувати, що така кваліфікація може мати місце лише у тому випадку, коли буде доведено, що спосіб позбавлення потерпілого життя свідчить про особливу жорстокість злочину і вона охоплювалась умислом винного. Визнавши засудженого винним у вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, 
суд має навести у вироку підстави та мотиви, згідно з якими він дійшов такого висновку

Складання заповідачем заповіту в присутності інших осіб не може розцінюватися як порушення таємниці заповіту

Обов’язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється на осіб, яким про посвідчення заповіту стало відомо у зв’язку 
з виконанням ними службових обов’язків, свідків та особу, яка підписує заповіт замість заповідача, а не на заповідача

Спори між юридичними особами та представниками прокуратури при реалізації ними своїх повноважень за суб’єктним складом підвідомчі господарським судам

Господарські суди на загальних підставах вирішують усі спори між суб’єктами господарської діяльності, 
а також спори, пов’язані, зокрема, з вимогами про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб’єктом 
публічно-правових відносин, за умови, що такі вимоги не об’єднуються з вимогою вирішити публічно-правовий спір, 
і за своїм суб’єктним складом підпадають під дію статті 4 ГПК України

Про неоднаковий підхід ВРП щодо рекомендації суддів

Оскаржуване рішення Вищої ради правосуддя не містить належного обґрунтування щодо неоднакового вирішення питання про внесення подання про призначення суддів, які входили до складу колегії суддів в одній і тій самій справі, 
та яким чином саме дії позивача при вирішенні справи, на відміну від дій інших членів колегії, можуть негативно вплинути 
на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням його на посаду судді, а отже, воно не відповідає критеріям обґрунтованості, рівності та пропорційності, передбаченим пунктами 3, 7, 8 частини 2 статті 2 КАС України

Мовний рефлекс

Норми Закону про освіту щодо навчання державною мовою не порушують прав громадян, які належать до національних меншин

Суди повинні розглядати процесуальні документи, подані в електронній формі

Податкове розвантаження

Положення першого речення абзацу 26 розділу I Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 23 березня 2017 року (Закон № 1989), згідно з якими «нараховані та сплачені за період проведення антитерористичної операції суми плати за землю відповідно до статей 269—289 Податкового кодексу за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, та/або території проведення антитерористичної операції, не підлягають поверненню на поточний рахунок платника податку, не спрямовуються на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших податків, зборів, не повертаються у готівковій формі за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку» є неконституційними. Такого висновку дійшов перший сенат Конституційного Суду України (КСУ) у справі за конституційною скаргою ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ Україна» у рішенні від 5 червня 2019 року № 3-р(І)/2019. Суддя доповідач — Віктор Колісник.

Проти України

Щодо визначення розміру судового збору

Про дискреційні повноваження патрульної поліції

За відсутності обвинувального вироку поширення імені учасника кримінального провадження є протизаконним

Щодо нюансів встановлення винуватості у разі виникнення ДТП за участю декількох водіїв

Проміжні проєкти регуляторного акта не можуть бути оскаржені в суді

Житловий фон

Наступити на зміну

Висновок КСУ щодо змін зі скасування адвокатської монополії є формальним і не містить достатньої аргументації, чому доречно повернутися до попереднього правового регулювання

Не дитячі речі

Конфіскація коштів дітей у рамках кримінальної справи щодо відмивання грошей їхнім батьком не була непропорційним обмеженням права власності

Щодо порушення правил об’єднання позовних вимог

Гра на упередження

Можливу упередженість представників Феміди розглядав у справі «Іліє проти Румунії» Європейський суд з прав людини, який встановив, чому така скарга була необґрунтованою

Трансфертна цінність

У справах з питань трансфертного ціноутворення важливою є креативність у формуванні доказової бази, а також подача доступних для розуміння пояснень кожної складової, зокрема економічного аналізу

Обличчя місяця

Нюанси покладення відповідальності 
за пошкодження майна

Щодо вимоги про повернення земельної ділянки

Відмежування шахрайства від цивільно-правових деліктів

Продаж заставного майна боржника поза межами справи про банкрутство неможливий

Направлення скарги на адвоката до дисциплінарної палати КДКА не може вважатися поширенням недостовірної інформації

У разі якщо особа звертається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, що може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, в якій міститься та чи інша інформація, 
проте яка в ході перевірки не знайшла свого підтвердження, вказана обставина не може сама по собі бути підставою 
для задоволення позову, оскільки у такому випадку мала місце реалізація особою права, передбаченого частиною 1 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а не поширення недостовірної інформації

Вийти на підміну

Заміна урядом переможців конкурсного добору на посади суддів іншими кандидатами є порушенням права на справедливий суд 
в аспекті здійснення правосуддя судом, встановленим законом

Свободу не спиняти

Реалізація права на звільнення з-під арешту не повинна бути ускладнена встановленням грошової застави у надто великому розмірі для конкретної особи

Щодо визначення стажу роботи на посаді судді

Невключення до відповідного стажу роботи на посаді судді, за умови роботи на посаді судді не менше як 10 років, половини строку навчання за денною формою у вищих юридичних навчальних закладах, на юридичних факультетах вищих навчальних закладів та періоду проходження строкової військової служби в лавах радянської армії і врахування для встановлення (визначення) розміру щомісячного довічного грошового утримання лише періоду роботи на посаді судді є неправомірним

Про нюанси застосування арбітражного застереження

Відсутність взаємної згоди саме сторін спору на його вирішення комерційним судом (арбітражем), оформленої відповідним арбітражним застереженням, незалежно від попередньої домовленості про це, виключає можливість 
розгляду спору таким судом

Щодо особливостей притягнення судді до кримінальної відповідальності

Незгода однієї зі сторін із судовим рішенням, ухваленим не на її користь, не може свідчити про винесення суддею завідомо неправосудного рішення

Формативне врегулювання

Особам, які мають намір звернутись до суду, рекомендується ретельно продумати власну правову позицію з точки зору майбутнього виконання рішення, зокрема в частині формулювання позовних вимог

Надрові рішення

Надрокористувач повинен обрати належний спосіб захисту, що відповідає характеру порушення, лише в такому випадку орган судової влади може прийняти справедливе і дієве рішення

Обласне позначення

Перешкод для перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку немає

Державний підхід

Велика палата ЄСПЛ визначила розмір справедливої сатисфакції у спорі «Грузія проти Росії», окресливши критерії застосування статті 41 Конвенції у міждержавних спорах

Щодо особливостей виключення зі складу учасників товариства

Верховний Суд погоджується з висновком судів попередніх інстанцій, що участь у загальних зборах товариства є правом, а не обов’язком їх учасника, а тому виключення позивача зі складу учасників товариства у зв’язку з невзяттям ним участі у загальних зборах та звернення до правоохоронних органів і податкових органів щодо незаконних дій посадових осіб товариства є безпідставним та необґрунтованим, оскільки звернення до правоохоронних органів та контролюючих органів 
не можна вважати порушенням позивачем своїх обов’язків як учасника товариства

Грабіж не можна визнати малозначним діянням

Визнаючи діяння малозначним, суд має враховувати не тільки фактично заподіяну шкоду, 
але й те, на що було спрямоване діяння і до яких втрат це могло призвести

Припинення судимості анулює всі кримінально-правові 
та загальноправові наслідки засудження 
та призначення покарання

Посилання у вироку суду при призначенні особі покарання на те, що вона раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного умисного злочину, є неприпустимим, якщо така судимість відповідно до статті 89 Кримінального кодексу України погашена

Скарги щодо ненадання відповіді на адвокатський запит посадовими особами виконавчої служби підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства

Оскільки зі скаргою на бездіяльність начальника ВДВС звернувся представник позивача — адвокат, який не є стороною виконавчого провадження і оскаржує ненадання начальником ВДВС відповіді на адвокатський запит та ненадання копій запитуваних документів, тобто скарга стосується не оскарження дій державного виконавця щодо виконання рішення суду, 
а здійснення управлінських дій з контролю за неналежним виконанням державним виконавцем своїх обов’язків, то вона підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства

Щодо моменту, з якого грабіж вважається закінченим злочином

Грабіж вважається закінченим злочином з моменту заволодіння майном. Таким моментом визнається поява у злочинця реальної початкової можливості розпорядитися вилученим майном (винести, передати іншим особам тощо). 

Якщо особа, котра протиправно заволоділа майном, такої реальної можливості не мала, її дії слід розглядати як замах на грабіж

Про нюанси оскарження відмови в реєстрації знака для товарів і послуг

Нестворення на державному рівні органу, що передбачений законодавством, не може слугувати підставою для порушення права інтелектуальної власності позивача

Добросовісна незгода

Закон не пов’язує наявність чи відсутність згоди усіх співвласників на укладення договору ні з добросовісністю того із подружжя, який уклав договір щодо спільного майна, ні третьої особи — контрагента за таким договором і не ставить питання оскарження договору в залежність від добросовісності сторін договору

Судове вирішення

Законодавчі зміни, які залишають можливість примусової госпіталізації особи без попереднього незалежного судового контролю, є неконституційними

Активувати захист

Обов’язок держави надати доступ до правової допомоги особі не вичерпується призначенням адвоката, якщо останній фактично не надає таку допомогу

Відстрочка до виконання

Негайне виконання ухвал про арешт особи нівелює сенс апеляційного оскарження та порушує конституційне право особи на справедливий суд

Акцизні накладні слід вважати зареєстрованими 
у день їх фактичного отримання контролюючим органом

Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанцій про прийняття або неприйняття, то акцизні накладні/розрахунки коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних

Щодо доказів на підтвердження факту виконання господарської операції

Виходячи зі специфіки послуги як предмета господарської операції, акт приймання-передачі наданих послуг з переліком фактично поставлених послуг та видаткова накладна як підтвердження поставки можуть бути доказами факту виконання такої господарської операції, але лише з наявністю всіх необхідних реквізитів, які має містити первинний документ

Справедливі змагання

При вирішенні питання про відшкодування судових витрат треба знайти баланс застосування принципів справедливості та змагальності

Відповідне материнство

Повага до приватного життя дитини, народженої сурогатною матір’ю, є основним критерієм для внесення записів до офіційних документів

Цифровий лік

Оголошення про початок функціонування електронного суду та подальше його відкликання спричинило процесуальну плутанину — 
кількість відмов у прийнятті цифрових документів уже й не злічити

Нова реакція

Зважаючи на відсутність правозастосовної практики, важко говорити про більшу ефективність Закону України «Про авторське право і суміжні права» у новій редакції порівняно зі старою редакцією

Витратні розрахунки

ЄСПЛ не вбачає порушення прав людини у покладенні обов’язків з компенсації витрат на правничу допомогу адвоката на сторону, 
що програла спір

Прокурорська призматичність

Кожен окремий випадок здійснення захисту держави прокурором має розглядатися самостійно крізь призму відповідності принципу рівності сторін, наявності порушення інтересів держави

Непроста арифметика

Чотири чи шість років складає каденція членів ВККС, призначених за «старим» профільним законодавством? Суд першої інстанції заплутався…

Крига скарг

У наказному порядку

Конституційний Суд України вперше скористався правом видачі забезпечувального наказу у справі за конституційною скаргою

Шкода нефільтрованого

Процесуальні фільтри не працюють на повну міру через недостатність аналізу їх ефективності законодавцем при введенні та незастосування 
їх деякими суддями у встановленому порядку

Етапи великого шляху

Передбачена законом процедура відводу земельних ділянок у більшості випадків визначає етапи отримання дозволу від розпорядника на розробку документації із землеустрою

Протокольна норма

У питанні належності і допустимості як доказів в адміністративному процесі протоколів допиту свідків Верховний Суд знайшов 
єдиний уніфікований підхід

Надійно і практично

Практика Верховного Суду наразі виступає критерієм правильного й однакового застосування норм нової редакції ГПК України, сприяє виявленню прогалин та неоднозначності змісту окремих його норм

За місцевим часом

Верховний Суд визначив критерії належного повідомлення учасника провадження про час та місце судового засідання

Збагачення ґрунт

Визнання КСУ неконституційною кримінальної відповідальності за незаконне збагачення підняло цілий пласт юридичних питань 
щодо основоположних принципів права

Нічого особистого

Анонімні коментарі на інтернет-форумах не можуть вважатися порушенням права на повагу до особистого життя, якщо національні суди обґрунтували баланс приватного права людини та свободи вираження думок

Про і контра факту

Існуючі правові норми надають правовласнику як ефективний механізм для боротьби з контрафактом, так і можливість для зловживання 
своїми правами

Електронна черга

Положення процесуальних кодексів у частині регулювання інституту електронних доказів потребують якісного доопрацювання з усуненням відповідних прогалин

Щодо визначення місця відкриття спадщини у разі спадкування іноземцем нерухомого майна

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: