прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Судова практика

ПередплатитиДо архіву

Судова практика

Орендний підряд

Сторона договору оренди має виконати всі передбачені законодавством дії для пролонгації договору і тільки після цього, якщо буде порушене право, звертатися до суду

Трансфер знання

Практика судових спорів з трансфертного ціноутворення перебуває на етапі становлення, тому для остаточного формування об’єктивних висновків, на які можна орієнтуватися, потрібен час

По суті права

У пошуках справедливого балансу між процесуальними вимогами та правами особи, які потребують захисту, суди нерідко звертаються до рішення ЄСПЛ у справі «Мірагаль Есколано та інші проти Іспанії», та мало хто знає, про що воно

Декларативний камінь

Національна система протидії та запобігання корупції «спіткнулася» об рішення Конституційного Суду Україні (КСУ) про неконституційність кримінальної відповідальності за «недоліки» у деклараціях посадовців. Відповідно стаття 3661 Кримінального кодексу (КК) України та окремі положення Закону України «Про запобігання корупції» (Закон) щодо компетенції Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) визнані неконституційними рішенням від 27 жовтня 2020 року № 13­р/2020 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України. Суддя­доповідач у справі — Ігор Сліденко. Окремі думки суддів — Сергія Головатого, Василя Лемака, Олега Первомайського та Віктора Колісника.

Пульс практики

Для успішної участі у податкових спорах важливо не просто знати судову практику, а постійно її відстежувати

Ідучи на зустріч

Забезпечення позову шляхом встановлення графіка зустрічей із дитиною може бути як позитивним механізмом захисту прав дитини, так і порушенням прав усіх учасників судового процесу

Вийти на дистанцію

Дистанційне правосуддя в Україні поки що знаходиться на початковому етапі становлення, але відповідні карантинні заходи надали поштовх для його подальшого активного впровадження

Час змінено

В умовах карантину і дистанційного судочинства спостерігається перерозподіл часу роботи суддів з безпосередніх слухань на інші види суддівської діяльності із відправлення правосуддя

Банківський прорахунок

У разі несвоєчасного перерахування або перерахування не в повному обсязі суми податкового зобов’язання з вини банку платника такий платник звільняється від фінансової відповідальності у вигляді штрафу та/або пені, однак, не звільняється від обов’язку сплатити в повному обсязі податкове зобов’язання

Заміна у складі колегії суддів, що розглядає справу по суті, не може бути підставою для скасування або зміни вже прийнятих судом рішень у провадженні

Рішення судді-доповідача, прийняте в межах його компетенції, яким відкрите апеляційне провадження, тягне за собою обов’язок суду розглянути справу по суті, і таке рішення не може бути скасоване або змінене іншим суддею без належної правової процедури

Щодо застосування преференційних ставок мита

Товари, отримані в Європейському Союзі з матеріалів, які не були вироблені повністю в Європейському Союзі, можуть вважатися такими, що походять з Європейського Союзу за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в ЄС відповідно до статті 6 Протоколу 1 до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Про нюанси перерозподілу спадщини

Якщо після спливу строку для прийняття спадщини і після розподілу її між спадкоємцями спадщину прийняли інші спадкоємці, вона підлягає перерозподілу між ними. Такі спадкоємці мають право вимагати передання їм у натурі частини майна, яке збереглося, або сплати грошової компенсації

До одного місяця

Судова палата з податкових спорів Касаційного адміністративного суду у складі ВС визначила, що строк для оскарження в судовому порядку податкових повідомлень-рішень за умови попереднього використання процедури адміністративного оскарження складає не 1095 днів, а один місяць, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження

Організаційні питання

Україна на рівні з іншими державами впроваджує нові методи та механізми боротьби з організованою злочинністю

Судові втрати

Застосування правила щодо покладення судових витрат на сторону, що програла, має здійснюватися з урахуванням справедливого балансу інтересів і статусу сторін

Оскарження рішення ВККС щодо кваліфоцінювання судді можливе лише після його розгляду у ВРП

З урахуванням послідовності (стадійності) прийняття остаточного рішення про звільнення судді, який не пройшов кваліфікаційне оцінювання і, як наслідок, не відповідає займаній посаді, судовий контроль має здійснюватись щодо остаточного рішення, яке уповноважена приймати Вища рада правосуддя

Відшкодування збитку: як суди застосовують статтю 625 ЦК

Затримка повернення передплати та зарахування коштів у рахунок погашення кредиту призводить до додаткових виплат інфляційних збитків і річних

Право на захист

Інститут субсидіарної відповідальності є ключовим для захисту інтересів кредиторів від недобросовісних боржників

Контрольний пункт

ЄСПЛ: Росія контролювала владу Південної Осетії та Абхазії, починаючи з 12 серпня 2008 року

Ключ до перемоги

Найбільш актуальні висновки Верховного Суду у податкових спорах за минулий рік можуть стати ключовими для представників бізнесу

Процес пішов

Судова практика надає відповіді на питання, які чітко не врегульовані законодавством, та дозволяє роботодавцям і працівникам приймати зважені та законні рішення з трудових питань

Припустимі докази

Порушення, допущені під час збору одних доказів, не означають однозначної неприпустимості інших, суміжних, доказів і не є безумовним аргументом для визнання рішення несправедливим

Кредитна лінія

Кредитні та іпотечні спори — одні з ключових категорій справ, тому вирішення проблемних питань у зазначених правовідносинах є доволі значущим напрямом діяльності Верховного Суду

ІТ — системно

ІТ-компаніям, які працюють із локальними клієнтами, не треба нехтувати фіксуванням усіх додатко-вих домовленостей щодо виконання договору та проведенням звірок взаємних розрахунків

Критерії виду

Верховний Суд сформував сталу практику щодо ефективного механізму захисту прав кредитора від недобросовісного боржника, навівши чіткі критерії визначення «фраудаторності» правочину

Верховний Суд визначив, за яких умов фізична особа може викупити кредитні зобов’язання перед банком

Верховний Суд визначив, за яких умов фізична особа може викупити кредитні зобов’язання перед банком

Суди скасовують вимоги податківців до самозайнятих осіб сплатити ЄСВ двічі

Суди продовжують скасовувати рішення податкових органів, котрі вимагають сплати єдиного соціального внеску самозайнятими особами двічі

Ставка на проценти

Банки розраховують на зміну Конституційним Судом України правозастосовної практики щодо неможливості нараховувати проценти за користування кредитними коштами у повному розмірі по день проведення остаточного розрахунку за основним зобов’язанням

Похідні застереження

Поруку не може бути припинено, якщо в іншому спорі про стягнення заборгованості з поручителя за основним зобов’язанням суд уже вирішував питання про її дійсність

Щодо права на звернення до суду в інтересах юридичної особи

Норми чинного процесуального законодавства не передбачають права особи одночасно звертатися з позовом як у власних інтересах, так і в інтересах іншої юридичної особи. Цей висновок випливає із відносності процесуальних відносин та завдання господарського судочинства, метою якого є ефективний захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб чи держави. Ця мета реалізується через право на звернення до господарського суду у власних інтересах або в інтересах інших осіб, якщо таке право надане законом

Щодо набуття статусу вкладника особою, на користь якої відступлене право вимоги

Вирішальною умовою для включення особи до переліку вкладників, є наявність у такої особи вкладу в банку

Консультативна вада

Індивідуальна податкова консультація, яка не містить відповідей на всі поставлені запитання, підлягає скасуванню

(Не)здорові обмеження

Позитивний обов’язок держави щодо охорони здоров’я не дозволяє свавільно порушувати права людини, встановлюючи необґрунтовані та невмотивовані обмеження

Про переважне право залишення на роботі при скороченні штату працівників

Визначальним критерієм наявності переважного права на залишення на роботі при скороченні чисельності штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці є саме рівень кваліфікації працівника та продуктивність праці

Щодо допустимості доказів

Суд, враховуючи як допустимий доказ протокол огляду місця події, не дав належної правової оцінки тому, що жодної події, пов’язаної з викраденням велосипеда, на території поліційного відділку не відбулося, що засуджений на момент проведення цієї слідчої дії був фактично затриманим за підозрою у вчиненні злочину, проте його право на захист не було забезпечене

Один пишемо, три — пам’ятаємо

Коли КСУ та ВС по-різному зрозуміли одну й ту ж норму: перспективи для учасника провадження

Час визначитися

Прозорі та справедливі строки звернення до суду забезпечують верховенство права в аспекті юридичної визначеності

Проти України

Доступне правосуддя

Позиція КСУ щодо оскарження рішень та актів НБУ пропонує принципово правильний та уніфікований підхід до розуміння права на позов, розвиваючи конституційні принципи доступу до правосуддя

Норма тиску

Доведення працівником факту вчинення на нього фізичного і психологічного тиску під час написання заяви про звільнення «за власним бажанням» є досить проблематичним та складним

Відповідаючи вимогам

При добросовісній реалізації позивачем матеріальних і процесуальних прав вимога про визнання недійсними торгів відповідає способу захисту порушеного, не визнаного або оспорюванного права

Проблемне співвідношення

Постанова НБУ про віднесення банку до категорії проблемних з огляду на її правову природу не є актом цивільного законодавства у розумінні положень статті 4 ЦК України, у зв’язку з чим підстав для застосування норм статей 203, 215 ЦК України до спірного правочину в контексті невідповідності його зазначеній постанові НБУ як акта законодавства немає

Щодо перерахунку щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, який не пройшов кваліфоцінювання

Різниця у правах суддів у відставці на перерахунок їх довічного грошового утримання судді залежно від проходження ними кваліфікаційного оцінювання під час перебування на посаді судді та (або) необхідності пропрацювати на посаді судді три роки після проходження кваліфікаційного оцінювання, порушує статус суддів та гарантії їх незалежності

Щодо виділення частки в майні подружжя для звернення стягнення на нього

Спір про виділ частки зі спільного майна подружжя, за вирішенням якого звернувся банк до суду, випливає із сімейних правовідносин, тому цей спір підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, а не є господарським (корпоративним)

Про нюанси призначення покарання за злочин

Розсуд суду у призначенні покарання — це фактично право суду призначити покарання в межах санкції статті, що встановлені законодавцем. Призначення покарання за вчинений злочин на розсуд суду та звільнення від відбування покарання є суто різними інститутами у кримінальному праві

Задоволення вимог про розірвання шлюбу і стягнення компенсації за шлюбним договором можливе в одному провадженні

Одночасне заявлення вимог про розірвання шлюбу і стягнення компенсації, передбаченої шлюбним договором, свідчить про наявність юридичного спору між сторонами, що підтверджує правильне застосування судом апеляційної інстанції частини 1 статті 4, статті 5 ЦПК України, оскільки, здійснюючи правосуддя, суд захистив право позивачки на стягнення компенсації, передбаченої шлюбним договором, у спосіб, визначений законом і договором

Інформаційна небезпека

Якщо жертва злочину з вини правоохоронних органів опиняється в інформаційному «вакуумі», це спричиняє їй додаткові страждання і вказує на неефективність розслідування, яке проводить влада

Адміністративний конвой

У рамках кримінального провадження рішення, дії або бездіяльність установи та/або посадових осіб, які здійснюють конвоювання від місця відбування покарання або тримання під вартою до суду, оскаржити неможливо

ПРОТИ УКРАЇНИ

Демпінгова стіна

Рішення про застосування антидемпінгових заходів може бути скасоване, зокрема, у разі доведення порушення процедури його прийняття або спростування висновків про наявність демпінгового імпорту

Кібер-пан

Через існуючі «кіберпрогалини» у законодавстві для бізнесу та державних органів залишаються загрози з боку кіберзлочинності

Прогулянка за законом

Роботодавець повинен докласти зусиль, аби звільнення працівника за прогул було оформлене належним чином та відповідало закону

Практичне виконання

Позитивною є поступова поява судової практики та позицій Верховного Суду з питань застосування та виконання арбітражних угод судами України

Трудова незалежність

На суддю як на особу публічного права із особливим статусом не розповсюджуються загальні норми трудового законодавства. Ураховуючи те, що рішення Вищої ради правосуддя про звільнення судді не є актом про припинення трудових відносин судді та суду, то передбачена статтею 40 КЗпП України заборона звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності на спірні правовідносини не розповсюджується

Новий власник майна не зобов’язаний повертати борги попереднього власника

Чинним законодавством не передбачено обов’язку покупця квартири сплачувати борги попередніх власників (наймачів) квартири за отримані ними раніше житлово-комунальні послуги, якщо це прямо не оговорено в договорі купівлі-продажу

Щодо зміни черговості одержання права на спадкування

Підставами для задоволення позову щодо зміни черговості одержання спадкоємцями за законом права на спадкування є сукупність наступних юридичних фактів, встановлених у судовому порядку: 1) здійснення опіки над спадкодавцем, тобто надання йому нематеріальних послуг (спілкування, поради та консультації, поздоровлення зі святами тощо); 2) матеріальне забезпечення спадкодавця; 3) надання будь-якої іншої допомоги спадкодавцеві, тобто такої допомоги, яка має матеріалізоване вираження — прибирання приміщення, приготування їжі, ремонт квартири; 4) тривалий час здійснення дій, визначених у пунктах 1–3; 5) безпорадний стан спадкодавця, тобто такий стан, під час якого особа неспроможна самостійно забезпечувати свої потреби, викликаний похилим віком, тяжкою хворобою або каліцтвом

Щодо особливостей покарання за порушення обмежувального припису

Рішення про призначення особі покарання, у тому числі менш суворого, але яке підлягає реальному відбуванню, замість призначеного судом першої інстанції покарання, від відбування якого її було звільнено з випробуванням, ухвалюється судом апеляційної інстанції у формі вироку

Слово для захисту

Адвокати не повинні бути обмежені в можливості критично висловлюватися щодо судового розгляду справи, в якій вони вступають захисниками

Виконавча вада

Окремі положення Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» щодо повноважень глави держави у кадровому забезпеченні функціонування НАБУ є такими, що не відповідають Конституції України, оскільки Президент України не належить до виконавчої влади в державі. Такого висновку дійшов Конституційний Суд України в рішенні № 11-р/2020 від 16 вересня 2020 року у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України. Суддя-доповідач — Олександр Литвинов. Окремі думки суддів Василя Лемака та Віктора Колісника

Паралельне з’єднання

Наразі паралельно існують дві протилежні позиції судів різної спеціалізації з такого питання: з якого дня закінчується строк дії певних прав чи обов’язків та в який день закінчується нарахування пені

Нерухомий слід

Питання, чи завжди земля «слідує» за нерухомістю, наразі залишається невирішеним та дискусійним

Документальна історія

Ідеально оформлені первинні документи більше не є запорукою визнання операції реальною

Заповітна міра

Верховний Суд змінив підхід у питанні дії попереднього заповіту в разі нікчемності наступного заповіту

Щодо можливості отримання копії протоколу зборів органу суддівського самоврядування

Інформація, яка міститься у протоколах зборів суддів Окружного адміністративного суду м. Києва, якими зафіксовані ухвалені рішення, не може вважатися службовою в контексті пункту 1 частини 1 статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», оскільки рішення щодо звернення до відповідних органів уже прийняті

Лідери ринку. Судова практика

Заповітна міра

Посвідчення заповіту нотаріусом поза межами нотаріального округу чи посадовою особою органу місцевого самоврядування не за місцем проживання заповідача не спричиняє нікчемність такого заповіту — ВС

Персональні дані проти нацбезпеки

Шведський закон про «тотальне прослуховування»: ЄСПЛ змінив своє рішення й у конфлікті інтересів держави та людини став на позицію поваги до приватного життя

Строкова позиція

Строк позовної давності не переривається вчиненням позову, який судом було залишено без розгляду, — Велика Палата ВС відступила від низки правових висновків

Невільний розпродаж

Розпродавати проблемні активи вільно можуть тільки ті банки, в яких запроваджено тимчасову адміністрацію та провадиться ліквідація, а решті залишається факторинг

Часткове рішення

Відмова учасника товариства отримувати повідомлення від іншого учасника про намір продати частку унеможливлює вимогу про переведення на нього права покупця цієї частки — ВС

Обмежені можливості

Вартість переданих АРМА активів далеко не завжди можна зберегти за допомогою наявних в Агентства повноважень, зазначає Дмитро Жоравович, т.в.о. голови АРМА

Нерухомі докази

АРМА не має права самостійно продавати арештовані земельні ділянки, передані йому як речовий доказ, — Велика Палата ВС

Наказне впровадження

Якщо податкова перевірка відбулася, то спір щодо оскарження наказу про її проведення не підлягає розгляду судом взагалі — Велика Палата ВС

Зіграти на роялті

Податкові органи не мають права коригувати дохід підприємства за користування торговими марками без сплати роялті

Режим максимального сприяння

Якщо існують відмінності між кримінальним законодавством, що діяло на момент вчинення правопорушення, та наступними законами, прийнятими до винесення остаточного вироку, суди повинні застосовувати закон, положення якого є найбільш сприятливими для підсудного, — ЄСПЛ

Верховні пересуди

У 2021 році чимало правових позицій Верховного Суду зазнали змін. Деякі з них змінювалися шляхом уточнення попередніх висновків. Проте в більшості «коректив» судді не проявляли одностайності та активно використовували право на висловлення окремої думки. У цілому протягом року судову систему переслідували вже хронічні проблеми недофінансування та кадрового голоду. Проте юристи відзначають демонстрацію судами справжньої незалежності від інших гілок влади

Лідери ринку. Міжнародний арбітраж

Ефективні рішення

«Великий бізнес глобалізується — як легальний, так і бізнес комерційного та корпоративного шахрайства, відповідно, адвокати обирають ті способи захисту, які дають клієнтам найбільш ефективний результат» підкреслює Олексій Філатов, старший партнер, керівник практики вирішення спорів AEQUO

Право на забуття в інтернеті

Право особи вимагати вилучити згадування свого імені в газетній публікації, викладеній на сайті видання, переважає над свободою слова ЗМІ у випадках, на які вказав ЄСПЛ

Знайти, хто відповість

Верховний Суд поетапно деталізує та закріплює механізми притягнення до відповідальності осіб, винних у неможливості виконання грошових зобов’язань перед кредиторами. У зоні ризику як власники і топменеджмент боржника, так і інші, зовсім сторонні, особи

Найбільші публічні судові та арбітражні спори

Змінне поле

«Суди першої та апеляційної інстанцій не завжди встигають за численними змінами позицій Верховного Суду, що безпосередньо відображається на ефективності правосуддя»
зазначає Олег Горецький, керуючий партнер «Горецький і Партнери»

Робота під розкриттям

Верховний Суд змінює парадигму притягнення до відповідальності за зобов’язаннями юридичних осіб — усе більшого поширення набуває практика зняття «корпоративної вуалі» й притягнення до відповідальності менеджменту та бенефіціарів суб’єктів господарювання

Труднощі виконання

Наразі в Україні немає реальної та невідворотної відповідальності за невиконання судового рішення, що надає суб’єктам владних повноважень можливість ігнорувати рішення судів або ж затягувати їх виконання, посилаючись на відсутність або недостатність бюджетного фінансування. Позиція ЄСПЛ з цього питання зводиться до того, що орган державної влади не має права посилатися на брак коштів, виправдовуючи неспроможність виконати судове рішення про виплату боргу

Реальні кроки

«Приватний виконавець справді є тим суб’єктом, який підтверджене судом право робить реальним» запевняє приватний виконавець Марія Фесик

Належні доводи

Верховний Суд визначив належний спосіб захисту прав учасника господарського товариства, порушених тривалим непроведенням річних зборів учасників

Відмінності в забезпеченні

Забезпечення судом позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса не має наслідком зупинення торгів, що проводяться від імені держави, — Велика Палата ВС

Ліміт стягнення

Вкладник ліквідованого банку не може в судовому порядку вимагати стягнення шкоди безпосередньо з пов’язаних із банком осіб — Велика Палата ВС

По факту оплати

Належним та ефективним способом захисту прав інвестора, який повністю сплатив кошти за збудовану квартиру, є визнання за ним права власності — Велика Палата ВС

Спільника справа

Суд, який схвалив угоди про визнання винуватості, не був уже справедливим, розглядаючи справу спільника, — ЄСПЛ

Митна диспропорція

Застосування обов’язкової санкції, визначеної частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, у вигляді штрафу в розмірі, що дорівнює вартості товару, є непропорційним втручанням у майнові права особи та суперечить вимогам статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Виконавче оскарження

Оскаржувати постанову начальника про розгляд скарги на держвиконавця слід за правилами того самого судочинства, в якому розглядалася справа, — Велика Палата ВС

Відповідальність за шкоду

Перекладення обов’язку з відшкодування шкоди за ДТП на страхувальника можливе лише за умови недійсності полісу: критерії визначив ВС

Переважні обставини

Верховний Суд роз’яснив, чому визнання переважного права на придбання корпоративних прав не є належним способом захисту

Один для всіх

Вакцинація є також певним видом соціальної солідарності, коли для захисту здоров’я тих, хто не може бути щеплений, решті треба взяти на себе мінімальний ризик у формі вакцинації

Банкрутна визначеність

Спір щодо визнання недійсними результатів аукціону з реалізації майна банкрута підлягає розгляду в межах справи про банкрутство, навіть якщо провадження у ній припинено (закрито), а до ЄДР внесено відповідні відомості

Шкідлива звичка

Народні обранці оскаржують у Конституційному Суді України укази глави держави щодо кар’єри Олександра Тупицького, тому що вони можуть стати початком шкідливої практики втручання у незалежність суду

Відновленню підлягає

Першим «післякризовим» рішенням КСУ зобов’язав Верховну Раду України відновити законодавче врегулювання мінімального розміру пенсійного забезпечення для чорнобильців з інвалідністю

Забезпечити ефект

В українських реаліях інститут надзвичайного арбітра ще не встиг зарекомендувати себе як ефективний інструмент для застосування забезпечувальних заходів

Реєстраційні вправи

Огляд актуальних тенденцій судової практики щодо оскарження наказів Мін’юсту, прийнятих за результатом розгляду «реєстраційних» кейсів

Програма максимум

Судові спори щодо розробки програмного забезпечення між замовником та розробником можуть бути найрізноманітнішими

Похід за інтересом

Похідний позов є ефективним способом захисту інтересів акціонера від протиправних дій менеджменту товариства

Нормативна зміна

Якщо права та обов’язки сторін змінюються внаслідок внесення змін до договору судовим рішенням, то відповідне зобов’язання змінюється з моменту набрання таким рішенням законної сили

Довічне грошове утримання судді не є видом пенсії

Виплата довічного грошового утримання нерозривно пов’язана з конституційно визначеним статусом професійного судді, не є видом пенсії у розумінні законодавства, а відтак її розмір не може бути базовою величиною при розрахунку розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника, у випадку призначення такої виплати непрацездатним членам сім’ї судді

Про повноваження прокурора на оскарження вироку на підставі угоди про примирення

Повноваження прокурора при оскарженні вироку суду першої інстанції на підставі угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим обмежені приписами пункту 3 частини 3 статті 394 КПК України, згідно з якими такі вироки можуть бути оскаржені прокурором лише у зв’язку з порушеннями вимог частини 3 статті 469 КПК України під час укладення угоди, і не підлягають розширенню, в тому числі через затвердження судом угоди, умови якої не відповідають нормам кримінального та процесуального закону

Щодо можливості оскарження коригування митної вартості товару

За загальним правилом, подання митної декларації після врегулювання питання щодо правильності визначення митними органами митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України, означає відсутність спору щодо цього питання. Водночас подальше декларування відповідним суб’єктом митної вартості товару в розмірі, визначеному митним органом, може бути підставою для її перегляду тільки за умови наявності обґрунтованих сумнівів щодо дотримання суб’єктом владних повноважень законодавства з питань митної справи при визначенні розміру цієї митної вартості

Заповітний час

Спадкоємець за заповітом може просити про надання додаткового часу на прийняття спадщини навіть після пропуску строку позовної давності, якщо не знав про останню волю померлого

Переважність причин

Порушення порядку повідомлення учасників товариства про намір продати частку не завжди означає порушення їх переважного права на її придбання — ВС

Процесуальні манери

У кредитних спорах сторони часто застосовують різноманітні хитрощі для затягування судового процесу або ж ухилення від виконання зобов’язань, зауважує Олег Горецький, керуючий партнер «Горецький і Партнери»

Перевірити на слово

Юридична особа, яка придбала частку в ТОВ, мала проявити достатню обачність, щоб перевірити інформацію стосовно наявності корпоративного спору щодо частки у відповідному товаристві

Право на совість

Якщо сторони угоди за результатами торгів скористалися правом на підвищення ціни в межах дозволеного відсотка, це не означає, що правочин дійсний: треба дивитися і на добросовісність дій

Санкційне застереження

За наявності чинного прокатного посвідчення на фільм до телерадіоорганізації не може бути застосовано санкції за його демонстрацію — ВС

Податковий тягар

Зайва старанність у сплаті податків може обернутися для керівника відповідальністю за завдання збитків компанії

Сила неволі

Карантинні обмеження, введені у зв’язку з пандемією COVID-19, не є «ув’язненням» у розумінні частини 1 статті 5 Конвенції — ЄСПЛ

Залягти на зло

Зловживання правом не підлягає судовому захисту: поставлені під сумнів норми Цивільного кодексу відповідають Конституції України

Знання — в силу

Для визначення початку перебігу строку позовної давності має враховуватись обізнаність про порушене право і особу, що його порушила, адже саме з цього моменту є фактична можливість звернутись за захистом до суду

Повернутися до захисту

Можливість повернення до стадії слідства на сьогодні має стати ефективним інструментом сторони захисту, який допоміг би забезпечити повноту та всебічність розгляду кримінального провадження

Виняткова можливість

У випадку, коли представник отримав копію судового рішення раніше від довірителя, який перебуває в ув’язненні, і після цього останній втратив зв’язок з таким представником, строк на апеляційне оскарження, як виняток, може бути відрахований з дня вручення копії судового рішення саме скаржнику

Стокгольмський «синдром»

ВС визнав, що виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо стягнення боргу з Одеського припортового заводу на користь Ostchem Holding Limited суперечитиме публічному порядку України

Забезпечення справедливості

Велика Палата ВС визначила, які ухвали суду стосовно забезпечення позову підлягають оскарженню, і вказала, як це правильно зробити

Залізні доводи

Верховний Суд поставив крапку в справі про стягнення коштів з Укрзалізниці за боргами Донецької залізниці, застосувавши норми Конституції України та міжнародних конвенцій

Треба примиритися

Чому угода про примирення можлива у випадку смерті потерпілого, а примирення з потерпілим — ні, пояснює ККС ВС

Виплекати викуп

Актуальна судова практика Верховного Суду свідчить, що орендар, який бажає викупити орендоване майно, повинен докласти значних зусиль, діяти добросовісно, сумлінно та чітко дотримуватися вимог законодавства

Відпускна ціна

Для реалізації працівником права на відпустку для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, без збереження заробітної плати не потрібно схвалення роботодавця — ВС

Про нюанси звільнення від обов’язку утримувати дитину

Надання малолітній дитині матеріальної допомоги у добровільному порядку є правом батька та не звільняє його від обов’язку утримувати дитину

Кваліфпридатності — недостатньо

Право на отримання суддівської винагороди відповідно до норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів» мають судді, які за результатами кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду не лише були визнані такими, що підтвердили здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді, а й зайняли відповідне місце у рейтингу на зайняття вакантних посад і фактично здійснюють правосуддя у відповідному суді

Свободу не спиняти

Реалізація права на звільнення з-під арешту не повинна бути ускладнена встановленням грошової застави у надто великому розмірі для конкретної особи

Завдати алгоритм

До прийняття нового Трудового кодексу практика Верховного Суду має важливе значення для побудови правильного алгоритму дій роботодавця при виникненні складних ситуацій у трудових правовідносинах

Прокурорська призматичність

Кожен окремий випадок здійснення захисту держави прокурором має розглядатися самостійно крізь призму відповідності принципу рівності сторін, наявності порушення інтересів держави

Витратні розрахунки

ЄСПЛ не вбачає порушення прав людини у покладенні обов’язків з компенсації витрат на правничу допомогу адвоката на сторону, 
що програла спір

Нова реакція

Зважаючи на відсутність правозастосовної практики, важко говорити про більшу ефективність Закону України «Про авторське право і суміжні права» у новій редакції порівняно зі старою редакцією

Цифровий лік

Оголошення про початок функціонування електронного суду та подальше його відкликання спричинило процесуальну плутанину — 
кількість відмов у прийнятті цифрових документів уже й не злічити

Справедливі змагання

При вирішенні питання про відшкодування судових витрат треба знайти баланс застосування принципів справедливості та змагальності

Вийти на підміну

Заміна урядом переможців конкурсного добору на посади суддів іншими кандидатами є порушенням права на справедливий суд 
в аспекті здійснення правосуддя судом, встановленим законом

Податкове розвантаження

Положення першого речення абзацу 26 розділу I Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 23 березня 2017 року (Закон № 1989), згідно з якими «нараховані та сплачені за період проведення антитерористичної операції суми плати за землю відповідно до статей 269—289 Податкового кодексу за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, та/або території проведення антитерористичної операції, не підлягають поверненню на поточний рахунок платника податку, не спрямовуються на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших податків, зборів, не повертаються у готівковій формі за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку» є неконституційними. Такого висновку дійшов перший сенат Конституційного Суду України (КСУ) у справі за конституційною скаргою ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ Україна» у рішенні від 5 червня 2019 року № 3-р(І)/2019. Суддя доповідач — Віктор Колісник.

Направлення скарги на адвоката до дисциплінарної палати КДКА не може вважатися поширенням недостовірної інформації

У разі якщо особа звертається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, що може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, в якій міститься та чи інша інформація, 
проте яка в ході перевірки не знайшла свого підтвердження, вказана обставина не може сама по собі бути підставою 
для задоволення позову, оскільки у такому випадку мала місце реалізація особою права, передбаченого частиною 1 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а не поширення недостовірної інформації

Про неоднаковий підхід ВРП щодо рекомендації суддів

Оскаржуване рішення Вищої ради правосуддя не містить належного обґрунтування щодо неоднакового вирішення питання про внесення подання про призначення суддів, які входили до складу колегії суддів в одній і тій самій справі, 
та яким чином саме дії позивача при вирішенні справи, на відміну від дій інших членів колегії, можуть негативно вплинути 
на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням його на посаду судді, а отже, воно не відповідає критеріям обґрунтованості, рівності та пропорційності, передбаченим пунктами 3, 7, 8 частини 2 статті 2 КАС України

Спори між юридичними особами та представниками прокуратури при реалізації ними своїх повноважень за суб’єктним складом підвідомчі господарським судам

Господарські суди на загальних підставах вирішують усі спори між суб’єктами господарської діяльності, 
а також спори, пов’язані, зокрема, з вимогами про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб’єктом 
публічно-правових відносин, за умови, що такі вимоги не об’єднуються з вимогою вирішити публічно-правовий спір, 
і за своїм суб’єктним складом підпадають під дію статті 4 ГПК України

Складання заповідачем заповіту в присутності інших осіб не може розцінюватися як порушення таємниці заповіту

Обов’язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється на осіб, яким про посвідчення заповіту стало відомо у зв’язку 
з виконанням ними службових обов’язків, свідків та особу, яка підписує заповіт замість заповідача, а не на заповідача

Про нюанси кваліфікації дій особи як убивство з особливою жорстокістю

При вирішенні питання щодо наявності в діях винної особи складу кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 115 КК України, слід враховувати, що така кваліфікація може мати місце лише у тому випадку, коли буде доведено, що спосіб позбавлення потерпілого життя свідчить про особливу жорстокість злочину і вона охоплювалась умислом винного. Визнавши засудженого винним у вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, 
суд має навести у вироку підстави та мотиви, згідно з якими він дійшов такого висновку

Захист забезпечено

Інститут забезпечення позову у спорах з НКРЕКП має бути ефективним інструментом захисту прав суб’єктів господарювання, 
як це передбачено законодавством

Крига скарг

У погоні за скаргами

Надто багато скарг і заяв сторони стосовно суддів у процесі розгляду спору виключають твердження про упередженість суду

Проти України

Альтернативне рішення

Норму, яка вимагала безальтернативного взяття під варту особи, яку підозрюють у тероризмі, визнано неконституційною — рішення КСУ

Балансова вартість

Адвокатура є збалансованою інституцією, діяльність якої якісно відрізняється від інших видів представництва та форм надання юридичних послуг

Довіряй, але перевіряй

Платникам податків саме на етапі початку перевірки потрібно дуже уважно вивчати всі обставини та документи контролюючого органу

Невільний графік

Суди, визначаючи дати судових засідань, за можливості мають враховувати графіки зайнятості адвокатів в інших провадженнях

Налагодити контракт

КСУ відмовив у визнанні некоституційними положень щодо обмежень звільнення працівника, проте дійшов висновку, що вони поширюються також на правовідносини за контрактом

Зверненню підлягає

З внесенням змін до законодавства кредитори отримали можливість добитися виконання судового рішення шляхом звернення стягнення на незареєстроване нерухоме майно боржника

У межах реальності

Надаючи інструменти правового захисту громадянам, держави повинні бути певними, що доступні права їм зрозумілі та є реальна можливість скористатися цими інструментами в умовах, в яких перебуває особа

Проти України

Мовний рефлекс

Норми Закону про освіту щодо навчання державною мовою не порушують прав громадян, які належать до національних меншин

Аліменти з доходу

Нарахування аліментів з отриманих доходів, у тому числі з процентів за розміщення коштів на депозитних рахунках, відповідає нормам чинного законодавства України та по суті узгоджується з Переліком видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, який не є вичерпним

Суди повинні розглядати процесуальні документи, подані в електронній формі

Непроста арифметика

Чотири чи шість років складає каденція членів ВККС, призначених за «старим» профільним законодавством? Суд першої інстанції заплутався…

У наказному порядку

Конституційний Суд України вперше скористався правом видачі забезпечувального наказу у справі за конституційною скаргою

Продаж заставного майна боржника поза межами справи про банкрутство неможливий

Формативне врегулювання

Особам, які мають намір звернутись до суду, рекомендується ретельно продумати власну правову позицію з точки зору майбутнього виконання рішення, зокрема в частині формулювання позовних вимог

Відстрочка до виконання

Негайне виконання ухвал про арешт особи нівелює сенс апеляційного оскарження та порушує конституційне право особи на справедливий суд

Активувати захист

Обов’язок держави надати доступ до правової допомоги особі не вичерпується призначенням адвоката, якщо останній фактично не надає таку допомогу

Судове вирішення

Законодавчі зміни, які залишають можливість примусової госпіталізації особи без попереднього незалежного судового контролю, є неконституційними

Добросовісна незгода

Закон не пов’язує наявність чи відсутність згоди усіх співвласників на укладення договору ні з добросовісністю того із подружжя, який уклав договір щодо спільного майна, ні третьої особи — контрагента за таким договором і не ставить питання оскарження договору в залежність від добросовісності сторін договору

Про нюанси оскарження відмови в реєстрації знака для товарів і послуг

Нестворення на державному рівні органу, що передбачений законодавством, не може слугувати підставою для порушення права інтелектуальної власності позивача

Щодо моменту, з якого грабіж вважається закінченим злочином

Грабіж вважається закінченим злочином з моменту заволодіння майном. Таким моментом визнається поява у злочинця реальної початкової можливості розпорядитися вилученим майном (винести, передати іншим особам тощо). 

Якщо особа, котра протиправно заволоділа майном, такої реальної можливості не мала, її дії слід розглядати як замах на грабіж

Скарги щодо ненадання відповіді на адвокатський запит посадовими особами виконавчої служби підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства

Оскільки зі скаргою на бездіяльність начальника ВДВС звернувся представник позивача — адвокат, який не є стороною виконавчого провадження і оскаржує ненадання начальником ВДВС відповіді на адвокатський запит та ненадання копій запитуваних документів, тобто скарга стосується не оскарження дій державного виконавця щодо виконання рішення суду, 
а здійснення управлінських дій з контролю за неналежним виконанням державним виконавцем своїх обов’язків, то вона підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства

Грабіж не можна визнати малозначним діянням

Визнаючи діяння малозначним, суд має враховувати не тільки фактично заподіяну шкоду, 
але й те, на що було спрямоване діяння і до яких втрат це могло призвести

Щодо визначення стажу роботи на посаді судді

Невключення до відповідного стажу роботи на посаді судді, за умови роботи на посаді судді не менше як 10 років, половини строку навчання за денною формою у вищих юридичних навчальних закладах, на юридичних факультетах вищих навчальних закладів та періоду проходження строкової військової служби в лавах радянської армії і врахування для встановлення (визначення) розміру щомісячного довічного грошового утримання лише періоду роботи на посаді судді є неправомірним

Щодо особливостей виключення зі складу учасників товариства

Верховний Суд погоджується з висновком судів попередніх інстанцій, що участь у загальних зборах товариства є правом, а не обов’язком їх учасника, а тому виключення позивача зі складу учасників товариства у зв’язку з невзяттям ним участі у загальних зборах та звернення до правоохоронних органів і податкових органів щодо незаконних дій посадових осіб товариства є безпідставним та необґрунтованим, оскільки звернення до правоохоронних органів та контролюючих органів 
не можна вважати порушенням позивачем своїх обов’язків як учасника товариства

Державний підхід

Велика палата ЄСПЛ визначила розмір справедливої сатисфакції у спорі «Грузія проти Росії», окресливши критерії застосування статті 41 Конвенції у міждержавних спорах

Обласне позначення

Перешкод для перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку немає

Надрові рішення

Надрокористувач повинен обрати належний спосіб захисту, що відповідає характеру порушення, лише в такому випадку орган судової влади може прийняти справедливе і дієве рішення

Щодо особливостей притягнення судді до кримінальної відповідальності

Незгода однієї зі сторін із судовим рішенням, ухваленим не на її користь, не може свідчити про винесення суддею завідомо неправосудного рішення

Відповідне материнство

Повага до приватного життя дитини, народженої сурогатною матір’ю, є основним критерієм для внесення записів до офіційних документів

Про нюанси застосування арбітражного застереження

Відсутність взаємної згоди саме сторін спору на його вирішення комерційним судом (арбітражем), оформленої відповідним арбітражним застереженням, незалежно від попередньої домовленості про це, виключає можливість 
розгляду спору таким судом

Акцизні накладні слід вважати зареєстрованими 
у день їх фактичного отримання контролюючим органом

Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанцій про прийняття або неприйняття, то акцизні накладні/розрахунки коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних

Припинення судимості анулює всі кримінально-правові 
та загальноправові наслідки засудження 
та призначення покарання

Посилання у вироку суду при призначенні особі покарання на те, що вона раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного умисного злочину, є неприпустимим, якщо така судимість відповідно до статті 89 Кримінального кодексу України погашена

Щодо доказів на підтвердження факту виконання господарської операції

Виходячи зі специфіки послуги як предмета господарської операції, акт приймання-передачі наданих послуг з переліком фактично поставлених послуг та видаткова накладна як підтвердження поставки можуть бути доказами факту виконання такої господарської операції, але лише з наявністю всіх необхідних реквізитів, які має містити первинний документ

Етапи великого шляху

Передбачена законом процедура відводу земельних ділянок у більшості випадків визначає етапи отримання дозволу від розпорядника на розробку документації із землеустрою

Електронна черга

Положення процесуальних кодексів у частині регулювання інституту електронних доказів потребують якісного доопрацювання з усуненням відповідних прогалин

Про і контра факту

Існуючі правові норми надають правовласнику як ефективний механізм для боротьби з контрафактом, так і можливість для зловживання 
своїми правами

Нічого особистого

Анонімні коментарі на інтернет-форумах не можуть вважатися порушенням права на повагу до особистого життя, якщо національні суди обґрунтували баланс приватного права людини та свободи вираження думок

Збагачення ґрунт

Визнання КСУ неконституційною кримінальної відповідальності за незаконне збагачення підняло цілий пласт юридичних питань 
щодо основоположних принципів права

За місцевим часом

Верховний Суд визначив критерії належного повідомлення учасника провадження про час та місце судового засідання

Надійно і практично

Практика Верховного Суду наразі виступає критерієм правильного й однакового застосування норм нової редакції ГПК України, сприяє виявленню прогалин та неоднозначності змісту окремих його норм

Протокольна норма

У питанні належності і допустимості як доказів в адміністративному процесі протоколів допиту свідків Верховний Суд знайшов 
єдиний уніфікований підхід

Шкода нефільтрованого

Процесуальні фільтри не працюють на повну міру через недостатність аналізу їх ефективності законодавцем при введенні та незастосування 
їх деякими суддями у встановленому порядку

Щодо порушення правил об’єднання позовних вимог

Відмежування шахрайства від цивільно-правових деліктів

Проти україни

Свобода проти правил

Свобода вираження думок захищає журналістів від відповідальності за порушення права особи на повагу до приватного життя, тільки у тому випадку, коли вони діють добросовісно, переслідуючи дійсну мету належного інформування суспільства

Проти України

Чи очікуваним для вас було рішення КСУ у справі за поданням Пленуму ВСУ?

Верховна вада

Услід за визнанням неконституційними окремих положень судової реформи 2016 року щодо Верховного Суду КСУ знайшов недоліки й у змінах 2019 року, що стосувалися цього ж органу

Визначити завуальоване

Прийняття обґрунтованого рішення щодо обставин, які можуть вважатись виключними, надасть концепції «підняття корпоративної вуалі» визначеності в українській правовій системі

Пригоди електроніки

Активне використання електронних доказів у судовому процесі надає більші можливості сторонам для доведення своєї позиції

Секретні матеріали

Держава не зобов’язана надавати доступ до матеріалів, що складають державну таємницю, якщо достатньо вмотивує відмову

Допустимі дії

Незалежно від прийнятого платником податків рішення про допуск (недопуск) посадових осіб до перевірки, оскаржуючи в подальшому наслідки проведеної контролюючим органом перевірки у вигляді податкових повідомлень-рішень та інших рішень, платник податків не позбавлений можливості посилатись на порушення контролюючим органом вимог законодавства щодо проведення такої перевірки, якщо вважає, що вони зумовлюють протиправність таких податкових повідомлень-рішень

Щодо конкурсу на зайняття вакантних посад суддів

Задля належного формування суддівського корпусу ВККС користується широким рівнем дискреції. Велика Палата ВС вважає, що спосіб, у який ВККС вирішила забезпечити недискримінаційний підхід до проведення конкурсів, а саме — шляхом проведення окремих конкурсів серед кандидатів на посаду судді та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, запобігає дискримінації учасників

Податки зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок

Виконання платником податкового обов’язку з перерахування в бюджет суми податкового зобов’язання пов’язане з моментом подання до банку платіжного доручення на перерахування відповідних сум податкових зобов’язань та прийняття такого банком на виконання. У разі несвоєчасного надходження до державного бюджету грошових коштів не з вини платника податку останній звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів

Щодо критеріїв відповідності корисної моделі умовам патентоздатності

Питання щодо відсутності патентоздатності корисної моделі має вирішуватися з урахуванням тих самих критеріїв перевірки новизни, що й питання стосовно її наявності. Критерії перевірки новизни, вимоги до формули і порядок проведення (зміст) експертизи по суті визнані визначеними Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель

Щодо працевлаштування на держслужбу після підготовки аспіранта за рахунок державного замовлення

Держава загалом повинна дотримуватись взятих на себе певних зобов’язань, виконувати покладені на неї певні функції чи виголошені нею перед людьми певні обіцянки (поняття «законні очікування»)

Актуальне питання

Топкадри

При зверненні до суду звільненим топменеджерам варто зосередити увагу на обґрунтуванні порушених прав і ретельно вивчати актуальну судову практику, зокрема, з питань підвідомчості спорів

Проти україни

Знайти площу

Професійна спільнота очікує, коли суди сформують усталену позицію щодо вирішення спорів про визнання недійсними договорів оренди земельної ділянки через неспівмірність площі земельної ділянки площі плями забудови нерухомості

Допоміжна шкала

Верховна Рада України може скасовувати чи змінювати розмір вихідної допомоги судді у відставці, проте повинна надати достатньо часу, щоб судді змогли адаптуватися до нових реалій

Витратний підхід

Розмір витрат на професійну правничу допомогу не може залежати від того, що представник сторони брав участь в аналогічних спорах, в яких він представляв інтереси інших клієнтів

Нюанси оскарження рішення ВККС про невідповідність судді займаній посаді за результатами кваліфоцінювання

Унаслідок скасування рішення ВККС про визнання судді такою, що не відповідає займаній посаді, як протиправного суддя опиняється в правовій ситуації, коли кваліфікаційне оцінювання щодо неї не завершене. Вона як суддя, обрана безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», зобов’язана його пройти. Завершенням цієї процедури має бути відповідне рішення, при прийнятті якого ВККС має взяти до уваги мотиви цього рішення суду

Стягнення виконавчого збору пов’язується з початком примусового виконання

Примусове виконання рішення розпочинається з моменту прийняття державним виконавцем постанови про відкриття виконавчого провадження, тому одночасно з відкриттям виконавчого провадження має бути вирішене питання про стягнення виконавчого збору

Питання щодо походження дитини суд вирішує на підставі будь-яких доказів про це

У разі коли ухилення сторони у справі про оспорення батьківства від участі в експертизі або від подання необхідних матеріалів, документів тощо унеможливлює її проведення, суд відповідно до статті 146 ЦПК України може визнати факт, для з’ясування якого її було призначено, або відмовити в його визнанні (залежно від того, хто зі сторін ухиляється, а також яке значення має для них ця експертиза)

Строк у 1095 днів не поширюється на правовідносини з формування суми від’ємного значення з ПДВ

Положеннями ПК України не встановлено строку, протягом якого сума від’ємного значення з податку на додану вартість може зараховуватись до податкового кредиту наступного податкового періоду, а також не передбачено можливості застосування аналогії закону у таких податкових правовідносинах

Щодо підстав скасування вироку, яким затверджено угоду про визнання винуватості

Обов’язок враховувати ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб при укладенні угоди про визнання винуватості покладено на прокурора

Стан неправосудності

Відстрочуючи втрату чинності статтею 375 КК України, визнаною неконституційною, на пів року, КСУ лише продовжив юридичну невизначеність з питанням відповідальності судді за завідомо неправосудне рішення

Варто запобігати

Оголошення підозрюваного в міжнародний розшук надає можливість обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але це може виявитися грубим порушенням прав останнього

Модернізація на транспорті

Справляння транспортного податку у такому вигляді, в якому він є на сьогодні, непослідовне та малоефективне, а отже, можна очікувати модернізації процедур його розрахунку та стягнення

Спір із почуттям

При вирішенні спорів щодо права на користування земельною ділянкою необхідно враховувати судову практику, яка дозволяє захистити один із основних активів фермерського господарства

Безпідставно підставлений

Безпідставне відсторонення арбітражного керуючого порушує його права і законні інтереси, а також завдає шкоди ефективності процедури банкрутства

Принцип власності

Позбавлення доходу та соціальних гарантій унаслідок відсторонення судді від посади може розглядатися як втручання у право власності — ЄСПЛ

Захист шляхом нападу

Адвокат повинен робити все можливе і допустиме в інтересах клієнта, навіть ризикуючи професією

Ліквідаційна маска

Що насправді означає визнання неконституційною ліквідації Верховного Суду України у 2016 році?

Щодо вимоги про повернення земельної ділянки

Щодо визначення місця відкриття спадщини у разі спадкування іноземцем нерухомого майна

Нюанси покладення відповідальності 
за пошкодження майна

Обличчя місяця

Трансфертна цінність

У справах з питань трансфертного ціноутворення важливою є креативність у формуванні доказової бази, а також подача доступних для розуміння пояснень кожної складової, зокрема економічного аналізу

Гра на упередження

Можливу упередженість представників Феміди розглядав у справі «Іліє проти Румунії» Європейський суд з прав людини, який встановив, чому така скарга була необґрунтованою

Не дитячі речі

Конфіскація коштів дітей у рамках кримінальної справи щодо відмивання грошей їхнім батьком не була непропорційним обмеженням права власності

Проти України

Наступити на зміну

Висновок КСУ щодо змін зі скасування адвокатської монополії є формальним і не містить достатньої аргументації, чому доречно повернутися до попереднього правового регулювання

Житловий фон

Проміжні проєкти регуляторного акта не можуть бути оскаржені в суді

Щодо нюансів встановлення винуватості у разі виникнення ДТП за участю декількох водіїв

За відсутності обвинувального вироку поширення імені учасника кримінального провадження є протизаконним

Про дискреційні повноваження патрульної поліції

Щодо визначення розміру судового збору

Доведення до суду

Недійсність договору, укладеного одним із подружжя без згоди другого, може бути встановлена на основі судового акта тільки за умови доведення позивачем наявності умов його недійсності

Секретні матеріали

КСУ залишив за собою право не надавати матеріали справ для ознайомлення третім особам

Переглянути умовленості

Сам по собі факт перебування одного із суддів колегії апеляційного суду на посаді прокурора в період, коли тривало слідство у справі обвинуваченого, не є підставою для визнання суду несправедливим

Проти України

Менше на краще

Зменшення кількості народних депутатів відповідає Основному Закону,але ухвалення запропонованих змін створить ряд ризиків

Самостійна робота

Щодо усунення перешкод у реалізації права 
на судовий захист

Про особливості повернення безпідставно набутих коштів

Спір, ініційований НААУ, щодо реєстрації змін до відомостей про КДКА підлягає розгляду в порядку господарського судочинства

При видачі обмежувального припису стосовно кривдника необхідно дотримуватись принципу пропорційності заходів тимчасового обмеження

Щодо підтвердження повноважень захисника на участь у кримінальному провадженні

Вексель зобов’язує

Суди мають сформувати єдиний та ефективний спосіб захисту і відновлення порушених прав суб’єктів господарювання, що стали боржниками за векселями, не підкріпленими зобов’язаннями між сторонами

Сумнівна саморегуляція

Органи місцевого самоврядування не завжди дотримуються вимог закону, приймаючи регуляторні акти, що ставить під сумнів легітимність таких актів і є підставою для визнання їх нечинними в судовому порядку

Перевірити на слово

Сам факт прийняття судом первісних показань, поданих на досудовому слідстві, замість показів 
у суді не призводить до порушення прав заявників, якщо такий вибір вмотивовано

Проти України

КАСова дисципліна

Під час оскарження в суді податкових повідомлень рішень застосовуються процесуальні строки, передбачені КАС України, а не ПК України — Верховний Суд консолідував практику

PRAVO.UA