прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Дайджест

Проблемы надлежащего уведомления: частные определения судов

Суды не могут рассматривать дела из-за проблем с вручением судебных повесток и требуют от «Укрпочты» соблюдать правила пересылки корреспонденции

Використання права на зло

ВС роз’яснив концепцію «використання права на зло»: коли суди можуть відмовити стороні в захисті права

Нові проблеми належного повідомлення

Законність судового процесу залежить від правильного інформування сторін про його перебіг, оскільки належне повідомлення є складовою частиною права на справедливий суд

Заборона суперечливої поведінки: коли суди застосовують доктрину venire contra faktum proprium

Доктрина venire contra faktum proprium, або ж заборона суперечливої поведінки, національними судами використовується разом з посиланням на принцип добросовісності

Неналежний спосіб захисту як підстава відмови у позові

З огляду на принцип процесуальної економії суди можуть відмовити в позові лише з підстави обрання позивачем неналежного способу захисту

Принцип «суд знає закони»: pro et contra

Принцип «суд знає закони», або ж jura novit curia, зобов’язує суд вирішити спір, застосувавши правильні норми, а не ті, на які послалася сторона

Як написати судове рішення: нові підходи Верховного Суду

Верховний Суд впроваджує новий формат судових рішень — суддів учать писати інформативно, зазначаючи висновки у вступі. Як це виглядає та для чого потрібно

Як працює електронний суд? Думки Великої Палати розходяться

ЄСІТС не запроваджено, тому суди можуть приймати підписані документи не тільки через електронний суд, а й на e-mail. Але це не точно

Недобросовісна закупівля як підстава для прокурора повернути кошти. Нові позиції КГС ВС

В одній постанові Верховного Суду міститься понад десять висновків щодо публічних закупівель та два відступи від позицій стосовно договірних відносин

Відповідальність водіїв

Обставини, які пом’якшують або скасовують кримінальну відповідальність водіїв, та випадки, коли пішохід не завжди правий: судова практика від ВС

ПДР для електросамокатів

Законодавча неврегульованість статусу електросамокатів на дорозі не означає, що кермувальники не відповідають за спричинені ними ДТП

Коефіцієнт корисності «Дії»

Мобільний додаток «Дія» може допомогти дізнатися про штраф, відкрите виконавче провадження або підтвердити право на керування транспортним засобом, але не гарантує непритягнення до відповідальності

Стягнення витрат на правничу допомогу: чому і навіщо суд зменшує гонорар адвоката

Витрати на професійну правничу допомогу є складовою судових витрат і розподіляються за певними правилами, які постійно корегуються судовою практикою

Правосуддя без руху

Залишення позовної заяви чи скарги без руху дає змогу відсіяти небажані судові провадження: якими бувають мотиви суду

Електронне доказування

Суди лише починають формувати практику застосування електронних доказів

Фальш — старт

Єдиний державний реєстр судових рішень поповнюється вердиктами у справах щодо фальшивих сертифікатів про ковід‑вакцинацію

Порушення правил підслідності

Правові позиції ККС ВС та ВАКС щодо наслідків недотримання органами, які здійснюють досудове розслідування, слідчим та прокурором правил підслідності

Оскарженню не підлягає?

Рішення слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного, який перебуває на тимчасово окупованій території України або оголошений в міжнародний розшук, оскарженню не підлягає

Нормативна оцінка

Правові підстави для зміни коефіцієнта функціонального використання земельної ділянки відсутні, якщо з моменту державної реєстрації речового права на земельну ділянку було визначено її цільове призначення за відповідним кодом, — Велика Палата Верховного Суду

Військове забезпечення

Структуру грошового забезпечення військовослужбовців визначено законом, а тому її не може бути звужено нормами підзаконних нормативно­правових актів — загальний підхід Великої Палати Верховного Суду під час вирішення спорів про стягнення «соціальних» коштів

COVIDне правосуддя

Малозначність діяння, сплив строків накладення адміністративного стягнення, недоведеність складу адміністративного правопорушення — це неповний перелік підстав для скасування судами штрафів за порушення карантинних правил

Вийшли за позиції

Особливості звільнення позивачів від сплати судового збору, розмежування юрисдикцій, пріоритетність норм спеціального законодавства — це неповний перелік питань, у яких ВП ВС відступила від попередніх правових позицій під час розгляду адміністративних справ

Приватні корективи

Оскарження дій виконавця щодо накладення штрафу, можливість касаційного оскарження заочного рішення, розмежування негаторного і віндикаційного позовів, наслідки посвідчення заповіту поза межами нотаріального округу — коло спірних питань, у яких ВП ВС відступила від попередніх правових позицій під час розгляду цивільних справ

Дисциплінарна відповідальність суддів: їх право на оскарження

Притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів є квазісудовим процесом, формальну і матеріальну якість якого перевіряє реальний судовий орган

(Не)дійсність поруки

Позови про визнання поруки недійсною не слід подавати у випадку її нікчемності, а комерсанти повинні бути обачними, тому, заявляючи про обман, мають довести, що справжні наміри їх партнерів були іншими

Защита публичного порядка: новая практика

При рассмотрении заявлений о признании и исполнении арбитражных решений украинские суды могут проверять, не нарушен ли публичный порядок

Публичный вызов

Используя соцсети как в профессиональных, так и в личных целях, юристы должны помнить, что любой пост может быть использован против них, а публичные высказывания — помешать карьере

Злоупотребление процессуальными правами

За попытки манипулировать автоматическим распределением дел и затягивать судебное рассмотрение недобросовестных участников процесса могут оштрафовать

Трудовые отношения на карантине

Пандемия СOVID-19 внесла коррективы во все сферы жизнедеятельности: Кабинет Министров Украины установил карантин, а парламент изменил законы, и КЗоТ не стал исключением

Амнистия-2020: перспективы и судебная практика

В 2020 году проект закона об амнистии был зарегистрирован в парламенте, и хотя в последний раз амнистия была проведена в 2016 году, суды продолжают рассматривать заявления заключенных, жаждущих свободы, при отсутствии закона

Церковь на карантине

Карантин продлен до 22 мая, а значит, за посещение церкви могут привлечь к ответственности по статье 44-3 КУоАП

Адвокатские взносы (не) платить

Адвокаты обязаны платить ежегодные взносы в силу положений Закона об адвокатуре, но лишить их свидетельства можно только при строгом соблюдении ряда условий

Суррогатное материнство: границы допустимого

Суррогатное материнство ― метод лечения бесплодия или торговля детьми, защищен ли ребенок и стороны сделки в Украине?

Он уважать себя заставил: ответственность за неуважение к суду

Уважение к суду как к институту государственной власти считается фактором нормального функционирования правового государства, поэтому за нарушения порядка установлен штраф в размере от 850 до 5100 грн

Необходимая оборона — оправдание убийства?

Уголовная ответственность за лишение жизни исключена, если необходимая оборона была своевременной и оправданной посягательством

Как доказать домашнее насилие в суде

В национальное уголовное законодательство имплементированы положения о защите от домашнего насилия, но поскольку Стамбульская конвенция до сих пор не ратифицирована, суды пока применяют закон вне международного контекста

Раздел имущества и долгов супругов

Равенство долей имущества и долгов, нажитых в браке, может опровергнуть супруг или кредитор, доказав притязания на большее

Повод для возмещения

Материальный и моральный вред, причиненный противоправными действиями или бездействием представителей государства, подлежит бесспорному списанию, если он доказан

Кредиты в смартфоне

Путь к «государству в смартфоне» уже проторен «кредитами в смартфоне», ничтожность, недействительность которых должники все чаще пытаются доказать в суде

Адвокатский запрос: как подать и получить ответ

Чиновники, местная власть и правоохранители не имеют права отказывать в предоставлении информации на адвокатский запрос, составленный с соблюдением закона, но делают это — наказать за такие действия может только суд

Ордер на суд

Суды, похоже, определились, что должен указать адвокат в ордере на предоставление правовой помощи, чтобы подтвердить свои полномочия в судебном учреждении

Плоды отравленного дерева

Доктрина «плодов отравленного дерева» может применяться национальными судами при оценке допустимости доказательств в уголовном деле, но есть исключения

Массовые беспорядки или право на протест

Право на мирные собрания гарантировано Конституцией Украины, а за массовые беспорядки грозит уголовная ответственность: в чем отличия?

Отвод судьи: позиции ВС

Беспристрастность судьи презюмируется, но если есть основания полагать, что ваше дело рассмотрит пристрастный судья, ему можно заявить отвод, главное — соблюсти сроки и привести надлежащие обоснования

Исключительное положение: какие приговоры пересмотрит ВАКС из-за отмены статьи 366-1 УК

Обвинительные приговоры за недостоверное декларирование будут пересмотрены ВАКС по исключительным обстоятельствам, если осужденные (даже признавшие вину) успеют подать заявления

Обеспечение иска: что нужно учесть в заявлении

Обеспечение иска может применяться судом, только если заявитель докажет соразмерность требований и наличие риска неисполнения решения

Ключи восстановления срока апелляционного обжалования

Суд может восстановить пропущенный по уважительной причине срок апелляционного обжалования, но есть нюансы

Жестокое обращение с животными: судебная практика

Выбросила котенка с балкона, выпотрошил бездомную собаку, покалечил кота молотком: кого судят за жестокое обращение с животными

Отсрочка по ставке: кто не платит судебный сбор

Высокие ставки судебного сбора государство компенсирует льготами по его уплате и возможностью отсрочки, в том числе для юрлиц

Фірмові зміни

Юрисдикція розгляду спорів про визнання недійсними договорів про відчуження частки в статутному капіталі, право прокурора на звернення в інтересах державних підприємств, звернення стягнення на предмет іпотеки, скасування рішення суду про припинення іпотеки — це неповний перелік питань, під час розгляду яких ВП ВС відступила від попередніх правових позицій у господарських справах

PRAVO.UA