прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Юридична практика № 51-52 (1252-1253) » Військове забезпечення

Військове забезпечення

Рубрика Дайджест
Структуру грошового забезпечення військовослужбовців визначено законом, а тому її не може бути звужено нормами підзаконних нормативно­правових актів — загальний підхід Великої Палати Верховного Суду під час вирішення спорів про стягнення «соціальних» коштів

Судова практика щодо питань, пов’язаних із виплатою грошового забезпечення військофвослужбовцям у разі їх звільнення, тривалий час не була однорідною. Саме тому Велика Палата Верховного Суду розглянула низку справ, пов’язаних із забезпеченням майнових прав військовослужбовців, та сформувала відповідні правові позиції.

 

Як обчислюється одноразова грошова допомога

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 10 листопада 2021 року в справі № 825/997/17 вирішено питання, чи є щомісячна додаткова грошова винагорода складовою частиною грошового забезпечення військовослужбовців, з якого обчислюється одноразова грошова допомога в разі звільнення з військової служби.

За обставинами цієї справи позивачка проходила службу в Збройних силах України (ЗСУ). 23 травня 2017 року була звільнена в запас. Після цього вона звернулася до військової частини із заявою про перерахунок одноразової грошової допомоги в разі звільнення з урахуванням щомісячної додаткової грошової винагороди. У відповідь військова частина зазначила, що відсутні законні підстави для зарахування щомісячної додаткової грошової винагороди до складу грошового забезпечення, з якого нараховується одноразова грошова допомога в разі звільнення.

Відповідно до правової позиції, наведеної в цих справах, щомісячна додаткова грошова винагорода має тимчасовий характер, тому вона не зараховується до складу грошового забезпечення, з якого обчислюється одноразова грошова допомога в разі звільнення з військової служби.

Велика Палата Верховного Суду відступила від висновків Верховного Суду України, викладених у постановах від 4 листопада 2014 року в справі № 21­473а14, від 3 березня 2015 року в справі № 21­32а15 та від 19 травня 2015 року в справі № 21­466а15, та сформувала таку правову позицію:

— грошове забезпечення військовослужбовців складається з чотирьох частин: (1) посадовий оклад, (2) оклад за військовим званням, (3) щомісячні додаткові види грошового забезпечення, (4) одноразові додаткові види грошового забезпечення;

— встановлення підзаконним нормативно правовим актом порядку та умов виплати щомісячної додаткової грошової винагороди не може звужувати чи заперечувати права на отримання такої винагороди, встановленого актом вищої юридичної сили;

— норми Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким іншим особам, затвердженої наказом міністра оборони України № 260 від 11 червня 2008 року (на сьогодні втратила чинність. — Прим. ред.), не застосовуються в частині обмеження зарахування до грошового забезпечення, з якого нараховується одноразова грошова допомога, щомісячної додаткової грошової винагороди.

 

Складники для призначення пенсії

Однією з умов пенсійного забезпечення військовослужбовців є визначення видів грошового забезпечення, які враховуються під час обчислення пенсій.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 6 лютого 2019 року в справі № 522/2738/17 вирішено питання про те, які складові частини грошового забезпечення, що виплачувалися під час служби, має бути враховано органами Пенсійного фонду України (ПФУ) під час визначення розміру пенсії.

За обставинами справи позивач обій­мав посаду начальника відділу контро­лю за розподілом житлової площі територіального квартирно­експлуатаційного управління. Після звільнення йому було призначено пенсію, враховуючи основні та додаткові види грошового забезпечення.

Позивач подав до управління ПФУ заяву про підвищення йому з 1 січня 2016 року пенсії шляхом її перерахунку із зарахуванням до розміру грошового забезпечення отриманих ним сум щомісячної додаткової грошової винагороди, грошової допомоги для оздоровлення, винагороди за тривалість безперервної військової служби, матеріальної допомоги для вирішення соціально­побутових питань та грошових премій відповідно до статей Дисциплінарного статуту ЗСУ.

У задоволенні відповідної заяви було відмовлено.

Позивач звернувся з відповідним позовом до суду. Суд першої інстанції в задоволенні позову відмовив. Суд апеляційної інстанції зобов’язав управління Пенсійного фонду України нарахувати та виплатити пенсію позивачу із зарахуванням до складу (розміру) грошового забезпечення, з якого призначається (обчислюється) пенсія, щомісячної додаткової грошової винагороди, грошової допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально­побутових питань, винагороди за тривалість безперервної військової служби, премій, з яких було сплачено єдиний внесок.

Велика Палата Верховного Суду в результаті розгляду цієї справи дійшла таких висновків:

— під час обчислення пенсії не враховується такий складовий елемент грошового забезпечення, як одноразові додаткові види грошового забезпечення, зокрема щорічні, щоквартальні, разові додаткові види такого забезпечення, крім щомісячних або тих, що виплачуються раз на місяць;

— факт сплати єдиного внеску не є безумовною підставою для зарахування виплати, з якої цей внесок утримано, до грошового забезпечення, з розміру якого обчислюється пенсія, та має значення лише для зарахування до цього грошового забезпечення його видів із переліку, визначеного статтею 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» № 2262­ХІІ від 9 квітня 1992 року (Закон № 2262­ХІІ), який є вичерпним.

Ураховуючи наведені висновки, Велика Палата Верховного Суду стверджує про наявність підстав для здійснення перерахунку та виплати пенсії з урахуванням сум щомісячної додаткової грошової винагороди.

 

Перерахунок пенсій обов’язковий

На обласні військові комісаріати покладено функції зі складання довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для визначених осіб або про запровадження для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством, після надходження від територіального пенсійного органу списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 45 від 13 лютого 2008 року (Порядок № 45).

Такого висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду в постанові від 24 червня 2020 року в справі № 160/8324/19.

За обставинами цієї справи позивач є пенсіонером та починаючи з 2013 року отримує пенсію за вислугу років, призначену відповідно до Закону № 2262­ХІІ.

21 лютого 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» (Постанова № 103), пунктами 1, 2 якої передбачено перерахунок із 1 січня 2018 року пенсій, призначених згідно із Законом № 2262­ХІІ до 1 березня 2018 року.

5 березня 2019 року набрало законної сили рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі № 826/3858/18, яким визнано протиправними та нечинними пункти 1, 2 Постанови № 103 та зміни до пункту 5 і додатка 2 Порядку № 45.

Після набрання законної сили рішенням у справі № 826/3858/18 позивач звернувся до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України (центр) із заявою про надання до органів Пенсійного фонду України оновленої довідки про розмір його грошового забезпечення станом на 5 березня 2019 року.

Відповідач відмовив у наданні такої довідки, посилаючись на те, що після визнання протиправними та нечинними пунктів 1 та 2 Постанови № 103 уряд не виконав вимоги частини 4 статті 63 Закону № 2262­ХІІ та не вніс зміни у відповідну постанову щодо форми довідки.

Велика Палата Верховного Суду в результаті розгляду цієї справи виснувала, що з дня набрання законної сили рішенням у справі № 826/3858/18:

— діє попередня редакція додатка 2 до Порядку № 45;

— позивач має право на отримання пенсії з огляду на розмір складників, розрахованих згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (Постанова № 704) відповідно до вимог статей 43 і 63 Закону № 2262­ХІІ та статті 9 Закону № 2011­ХІІ;

— до моменту отримання належної довідки від відповідача в пенсійного органу не виникає обов’язку з перерахунку пенсії позивача.

 

Дар’я ГОВОРУН «Юридична практика»

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

tg-10
4_TaxForce600_90
covid
На-сайт_балы_600х90
На-сайт1_600x90
top50_2020_600x90
ULF_0002
Vacancies_600x90_ua
doroszab2

Зміст

IP REPORTER

Домен — не доказ

PLS 2021

На вершині PLS 2021

PRо активність

VOX POPULI

Штатні розклади

Актуально

Адвокатський внесок зросте

Бізнес акценти

Акцент

Юрист року — Руслан Стефанчук

Галузі практики

У пошуках збитків

Сім разів відміряй

Проєктні зміни

Ключовий доступ

Дайджест

Військове забезпечення

Держава та юристи

Громадянське питання

Новини юридичних фірм

Asters захистила права АТ «Ощадбанк» у спорі про стягнення заборгованості

ETERNA LAW супроводжувала злиття Perfectial з Avenga

CMS стала юридичним радником NAFTA щодо придбання частки Ужгородського газового родовища

Sayenko Kharenko представила інтереси ТОВ «Аксер груп» і Асоціації «Теплиці України» в антидемпінговому розслідуванні

Aequo вчергове захистила права «Дарниці» на «Цитрамон»

Ганна Прохорова стала партнером Mamunya IP

Підсумки року

Змінна робота

Судова практика

Відмінності в забезпеченні

ТОП-10

Найдіяльніші юристи 2021 року

Тема номера

Позиція захисту

Зворотний рух

Неявне питання

У фокусі: комплаєнс

Позиційна противага

Інші новини

PRAVO.UA