прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Юридична практика № 45-46 (1246-1247) » Перевірка на порозі

Перевірка на порозі

Особливі умови регулювання ТМТ-ринку сприяють захисту інтересів інвесторів, але вимагають проведення додаткових перевірок перед прийняттям рішення про інвестування в такі активи
Якщо оператор телекомунікацій збирається самостійно здійснювати прокладення ліній зв’язку, знадобиться фахівець із сертифікатом інженера-проєктувальника
КУРОЧКО Максим — адвокат, керуючий партнер «МК ЛІГАЛ СЕРВІС», м. Київ,
ІЛЬЮЩЕНКОВ Олексій — керівник практики ІТ і ТМТ «МК ЛІГАЛ СЕРВІС», м. Київ

 

Господарські операції з купівлі­продажу активів становлять левову частку бізнес­діяльності, це стосується і телекомунікаційних та IT­активів. Але досі не існує єдиного нормативного акта, який би самостійно регулював господарські операції з ТМТ­ (технології, медіа, комунікації) та IT­активами. Тож для успішного виконання бізнес­завдань варто орієнтуватися на різні галузі законодавства та розуміти специфіку цих сфер.

Пропонуємо у цій статті аналітику та рекомендації команди «МК ЛІГАЛ СЕРВІС» стосовно того, на що варто звернути увагу перед купівлею цих специфічних активів.

Умовно юридичну частину купівлі­продажу ТМТ­ та IT­активів можна поділити на такі етапи:

— due diligence цільового активу;

— безпосереднє оформлення договорів або передання активу в іншій спосіб, що не суперечить законодавству;

— отримання необхідних дозволів чи ліцензій для повноцінного використання набутого активу.

Зупинімося на кожному з цих етапів окремо.

 

Due diligence ТМТ­ та IT­активів

Цей процес майже не відрізняється від аудиту будь­яких інших активів, проте має свою специфіку та передбачає:

— перевірку правового статусу юридичної особи шляхом дослідження корпоративної документації, повноважень її посадових осіб, структури корпоративного управління;

— аналіз дозвільних і ліцензійних документів, сертифікатів;

— перевірку права власності та оренди матеріальних активів, зокрема щодо нерухомості;

— перевірку майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності: свідоцтв про реєстрацію, ліцензійних договорів;

— перевірку юридичних ризиків, які впливають на актив: наявність судових спорів, податкових перевірок, виконавчих проваджень, арештів, кримінальних справ, інших претензій або обмежень у використанні активу;

— перевірку трудових відносин на наявність чи відсутність трудових договорів і залучення ФОП.

Якщо актив купує телекомунікаційна компанія, варто щодо нього перевірити:

— внесення в Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій, як того вимагають положення Закону України «Про телекомунікації»;

— правильність оформлення договорів з абонентами (відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) «Про затвердження Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 26.03.2009 № 1420» від 29 листопада 2012 року № 624).

Якщо ви вирішили придбати ІТ­компанію, зверніть увагу на легальний статус IP­об’єктів і наявність у штаті працівників відповідної кваліфікації: ці активи збільшують її цінність та зменшують ризики порушення ваших прав як покупця.

 

Договори у сфері розпоряджання ТМТ­ та ІТ­активами

Купівля ТМТ­ або IT­активу чи права користування ним може здійснюватися в різні способи. Серед найпоширеніших — укладення таких договорів:

— купівлі­продажу;

— довгострокової оренди;

— про створення на замовлення і використання об’єкта права інтелектуальної власності;

— про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

— ліцензійного договору чи ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Іноді застосовують агентську схему придбання активів. Наприклад, щоб передати абонентську базу від продавця до покупця без придбання юридичної особи продавця, з якою укладено абонентський договір, сторони укладають агентський договір про залучення клієнтів. За ним покупець сплачує лише за тих абонентів продавця, що погодилися на переоформлення договору на користь послуг покупця.

Форма та зміст договору залежатимуть від виду активу. Так, для нерухомості буде потрібна державна реєстрація речових прав (відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») і нотаріальне посвідчення. Для інших активів, щодо яких не встановлено окремих вимог, буде достатньо простої письмової форми.

 

Інші способи інвестування в ІТ­ та ТМТ­активи

Якщо вас цікавить не лише сам актив, а й бізнес, якому він належить, вам варто розглянути найпоширеніші варіанти інвестування в ІТ­бізнес.

Перша опція — купівля­продаж частки в статутному капіталі юридичної особи, після чого ви автоматично набуваєте прав на всі активи, оформлені на такій компанії.

Це надійний спосіб купівлі активів, якщо ви проведете ретельну перевірку компанії на попередньому етапі due diligence. Звертайте увагу не лише на цільові активи, а й на інші частини бізнесу, включно із зобов’язаннями та обтяженнями.

Більш складним і витратним для вас стане процес поглинання або злиття юридичних осіб, оскільки він вимагатиме розроблення подвійної кількості документації та тривалішої перевірки учасників M&A­угоди.

Проблемою може стати купівля ТМТ­ чи IT­активу, оформленого на кількох ФОП. Звісно, на початковому етапі це дає змогу сплачувати менше податків і спростити умови роботи.

Але зі зростанням бізнесу та вартості активів така модель втрачає прозорість для інвестора й вимагає оформлення додаткових договорів для передання таких активів. Для вирішення, зокрема, й цієї проблеми держава запровадила правовий режим «Дія. Сіті», передбачений Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

Отже, найкращий спосіб оформлення переходу прав на актив варто визначити на основі умов його попереднього правового статусу та безпосередніх намірів сторін угоди.

 

Отримання необхідних дозволів і ліцензій

Умовою наступного повноцінного використання активу може бути наявність ліцензій, дозволів чи сертифікатів.

Для законної роботи оператора, провайдера телекомунікацій має бути внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, який веде НКРЗІ. У разі користування радіочастотним ресурсом України необхідно отримати відповідну ліцензію та дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів.

Для надання ТМТ­послуг державні органи часто вимагають створення комплексної системи захисту державних інформаційних ресурсів або підтвердження відповідності системи управління інформаційною безпекою: для цього потрібно буде отримати атестат відповідності або пройти сертифікацію.

Якщо оператор телекомунікацій збирається самостійно прокладати лінії зв’язку, знадобиться фахівець із сертифікатом інженера­проєктувальника, а в окремих випадках — дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Для ІТ­компаній є доречними:

— реєстрація свідоцтв і патентів для отримання державного визнання та захисту об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються в процесі їх діяльності,

— отримання дозволів на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Загалом немає чіткого переліку необхідних ліцензій і дозволів, тому що специфіка ТМТ­ та ІТ­діяльності в конкретних проявах вимагає різних правових інструментів або передбачає більше чи менше державне регулювання.

 

Участь державних органів

Наразі найбільше повноважень у сфері купівлі активів має Антимонопольний комітет України, який здійснює контроль за концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання, тобто має важелі прямого впливу на правочини сторін купівлі­продажу тих чи інших активів.

Не варто забувати і про періодичні спроби фіскальних органів під час податкових перевірок самостійно визначати за платника податків реальність правочинів із донарахуванням відповідних податкових зобов’язань та штрафів, змушуючи таким чином сторони «схвалювати» свої угоди шляхом оскарження їх рішень у суді.

Серед новел законодавства варто виокремити таку: з набуттям чинності новою редакцією Закону України «Про електронні комунікації» регуляторний орган у цій сфері матиме вплив на учасників ринку шляхом:

— накладення на постачальників електронних комунікаційних мереж чи послуг зі значним ринковим впливом регуляторних зобов’язань;

— проведення консультацій з гравцями ринку під час здійснення заходів, які мають суттєвий вплив на відповідну сферу, зокрема щодо конкурсних засад розподілу радіочастотного спектра.

Крім того, в певних випадках регуляторний орган зможе здійснювати позасудовий розгляд спорів між учасниками ринку.

Таким чином, сторонам під час купівлі­продажу телекомунікаційних та IT­активів варто враховувати як вимоги законодавства відповідної галузі регулювання, так і актуальну судову практику в спорах із зазначеними вище державними органами для уникнення ризиків ухвалення ними негативних рішень.

Особливі умови регулювання ТМТ­ринку сприяють захисту інтересів інвесторів, але вимагають проведення додаткових перевірок перед прийняттям рішення про інвестування в активи.

 

Врахувати специфіку

Отже, проблема купівлі­продажу ТМТ­ та IT­активів має свою специфіку, але нерозривно пов’язана із загальним питанням захисту права власності та дотриманням рівних правил гри для всіх учасників ринку.

Зважаючи на неідеальні умови функціонування цих правил, кваліфікований юридичний супровід купівлі­продажу зазначених активів є одним із важливих способів захисту інтересів сторін таких господарських операцій, тому адвокати та юристи «МК ЛІГАЛ СЕРВІС» завжди готові надати допомогу в розв’язанні ваших проблем із залученням необхідного досвіду і професійних знань.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

tg-10
4_TaxForce600_90
covid
На-сайт_балы_600х90
На-сайт1_600x90
top50_2020_600x90
ULF_0002
Vacancies_600x90_ua
doroszab2
Slide

Зміст

IP REPORTER

Вільні смуги

VOX POPULI

Перепони оптимізації

Актуально

Етична рада готова до роботи?

Практичні акценти

Галузі практики

На загальних підставах

Спірні моменти

Доля нерезидента

Перевірка на порозі

Дайджест

Порушення правил підслідності

Держава та юристи

Інформаційне забезпечення

Ризики розширення

Книжкова полиця

Концептуальне оновлення

Новини Євросуду

Цькування особи, яка повідомила про службові порушення колег, неприпустиме

Польщу зобов’язали невідкладно відновити незалежність Національної ради юстиції

Новини юридичних фірм

ESQUIRES домоглися зняття арешту з об’єкта нерухомості ТОВ «Солум»

Baker McKenzie стала юридичним радником EP Ukraine щодо двох угод про розподіл вуглеводнів з урядом України

CMS — юридичний радник ЄБРР у зв’язку з першим розміщенням НЕК «Укренерго» облігацій сталого розвитку

Sayenko Kharenko надала юридичну підтримку Getin Holding S.A. в процесі продажу групи компаній Idea Bank Romania на користь BANCA TRANSILVANIA S.A.

До MORIS приєднався Роман Титикало разом із командою АБ «Титикало та Партнери»

Приватна практика

Декларативна позиція

Спрощення для адвокатів

Пройтись по перспективі

Репортаж

Банківські відомості

Екограма

Судова практика

Режим максимального сприяння

Зіграти на роялті

Судові рішення

Відсутність у Кредитному реєстрі НБУ інформації стосовно заборгованості особи перед банками не свідчить про погашення кредиту

Тема номера

Перешкоди гарантовано

Відновлювана довіра

Тарифний план

Ключ до успіху

Інші новини

PRAVO.UA