600-90_WAIT
прапор_України

Генеральний партнер 2023 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Юридична практика № 45-46 (1246-1247) від 16.11.2021

Тема номеру: Енергетика

ПередплатитиДо архіву

IP REPORTER

Вільні смуги

VOX POPULI

Перепони оптимізації

Актуально

Етична рада готова до роботи?

Чому автоматично сформований перший склад Етичної ради досі не може реально розпочати роботу

Практичні акценти

Ключові тенденції практики кримінально-правового захисту обговорили на щорічній конференції АПУ в Києві

Галузі практики

На загальних підставах

Закон України «Про санкції» містить занадто загальний перелік дій, які можна розглядати як підстави для застосування санкцій, та не містить вказівок, якими доказами вони мають підтверджуватися

Спірні моменти

Законопроєкт щодо дерегуляції трудових відносин у цілому має позитивний характер, але неусунення деяких недоліків може призвести до загострення трудових спорів між працівником і роботодавцем

Доля нерезидента

Згідно із законодавством нерухомість, що належить нерезиденту, можна здавати в оренду в Україні виключно через посередника-резидента

Перевірка на порозі

Особливі умови регулювання ТМТ-ринку сприяють захисту інтересів інвесторів, але вимагають проведення додаткових перевірок перед прийняттям рішення про інвестування в такі активи

Дайджест

Порушення правил підслідності

Правові позиції ККС ВС та ВАКС щодо наслідків недотримання органами, які здійснюють досудове розслідування, слідчим та прокурором правил підслідності

Держава та юристи

Інформаційне забезпечення

Імплементація міжнародних стандартів у сфері захисту прав на доступ до інформації та на захист персональних даних передбачає створення нового незалежного котролювального органу

Ризики розширення

Ініціатива «розширення» повноважень АРМА щодо управління активами у вигляді частки в статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв може спровокувати появу судових справ на національному та міжнародному рівнях

Книжкова полиця

Концептуальне оновлення

Монографія «Рекодифікація цивільного законодавства України: виклики часу»: авторський колектив запрошує наукову громадськість до широкого обговорення викладених ідей

Новини Євросуду

Цькування особи, яка повідомила про службові порушення колег, неприпустиме

Польщу зобов’язали невідкладно відновити незалежність Національної ради юстиції

Новини юридичних фірм

ESQUIRES домоглися зняття арешту з об’єкта нерухомості ТОВ «Солум»

Baker McKenzie стала юридичним радником EP Ukraine щодо двох угод про розподіл вуглеводнів з урядом України

CMS — юридичний радник ЄБРР у зв’язку з першим розміщенням НЕК «Укренерго» облігацій сталого розвитку

Sayenko Kharenko надала юридичну підтримку Getin Holding S.A. в процесі продажу групи компаній Idea Bank Romania на користь BANCA TRANSILVANIA S.A.

До MORIS приєднався Роман Титикало разом із командою АБ «Титикало та Партнери»

Приватна практика

Декларативна позиція

Практика судів щодо подання декларацій адвокатами — членами дисциплінарних палат КДКА є неоднозначною, тому варто зачекати на позицію Верховного Суду

Спрощення для адвокатів

У Верховній Раді України зареєстровано дві законодавчі ініціативи, що передбачають спрощення системи оподаткування самозайнятих осіб, які провадять незалежну професійну діяльність

Пройтись по перспективі

Кар’єрні перспективи випускників вишів України оцінювали провідні гравці юридичного ринку на Дні кар’єри в Legal High School

Репортаж

Банківські відомості

Конференція «Банківський сектор: нові виклики» — експертні дискусії про реалії комплаєнса та фінмоніторингу, новели судової практики та перспективи диджиталізації фінансового сектору

Екограма

Форум з екології та сталого розвитку: експерти визначали ключові тренди екологічної політики держави та пріоритети приватного бізнесу

Судова практика

Режим максимального сприяння

Якщо існують відмінності між кримінальним законодавством, що діяло на момент вчинення правопорушення, та наступними законами, прийнятими до винесення остаточного вироку, суди повинні застосовувати закон, положення якого є найбільш сприятливими для підсудного, — ЄСПЛ

Зіграти на роялті

Податкові органи не мають права коригувати дохід підприємства за користування торговими марками без сплати роялті

Судові рішення

Відсутність у Кредитному реєстрі НБУ інформації стосовно заборгованості особи перед банками не свідчить про погашення кредиту

Згідно зі статтею 1054 ЦК України сторонами кредитного договору є позичальник і банк або інша фінансова установа, яка надала кредит. Про НБУ, який провадить регуляторну діяльність, у цій статті взагалі не йдеться, а його функції та повноваження визначаються Законом України «Про Національний банк України». У статті 545 ЦК України зазначається, що, прийнявши виконання зобов’язання, кредитор (а не регулятор) на вимогу боржника видає йому розписку про одержання виконання

Тема номера

Перешкоди гарантовано

Судовий розгляд дебіторських спорів із «Гарантованим покупцем», ініційованих виробниками з ВДЕ, перетворився на виклик для судової системи й тест на здоровий глузд для енергетичної галузі

Відновлювана довіра

Системне невиконання обов’язків із боку держави та постійна зміна правил гри підривають довіру національних та іноземних інвесторів у сфері відновлюваної енергетики до України

Тарифний план

Оновлена формула розрахунку фактично є запровадженням додаткової фінансової відповідальності виробників, яким встановлено «зелений» тариф на ринку електричної енергії

Ключ до успіху

Для успішного розвитку УРП в Україні важливо максимально забезпечити баланс між реформою децентралізації та збереженням ключової ролі держави як партнера іноземного інвестора

PRAVO.UA