600-90_WAIT
прапор_України

Генеральний партнер 2023 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Юридична практика № 45-46 (1246-1247) » Спрощення для адвокатів

Спрощення для адвокатів

У Верховній Раді України зареєстровано дві законодавчі ініціативи, що передбачають спрощення системи оподаткування самозайнятих осіб, які провадять незалежну професійну діяльність

Таку пропозицію відображено в законопроєкті «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування самозайнятих осіб, які провадять незалежну професійну діяльність» (№ 2200), та законопроєкті № 2200­1, ініційованих народними депутатами України Володимиром Ватрасом та Тарасом Тарасенком відповідно.

 

Передумови

Варто звернути увагу, що в Україні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають більше податкове навантаження порівняно з фізичними особами — підприємцями. Таким чином, виникає, можна сказати, певна дискримінація щодо оподаткування самозайнятих осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Також наявна суперечність у трактуванні понять «фізична особа — підприємець» та «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність», які відповідно до підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України розглядаються як єдина категорія —«самозай­нята особа»

 

Пропозиції щодо покращення

Отже, з метою вирішення вказаних проблем було розроблено законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування самозайнятих осіб, які провадять незалежну професійну діяльність» № 2200. Пропонується розширити коло осіб, які можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування, окремо визначивши самозайняту особу, що провадить незалежну професійну діяльність, як платника податку. Зокрема, для цього пропонується визначити таку особу як платника податків, що має право самостійно обрати спрощену систему оподаткування.

Слід підкреслити, що серед осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є адвокати. Також у Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства, затвердженій указом Президента України № 231/2021 від 11 червня 2021 року, серед пріоритетів зазначено вдосконалення інституту адвокатури. Одним із напрямів є вдосконалення організаційно­правових форм провадження адвокатської діяльності та посилення відповідних гарантій.

Звернемо також увагу на те, що в чинному Податковому кодексі України передбачено можливість застосування спрощеної системи оподаткування лише для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Особи, що провадять незалежну професійну діяльність, цієї можливості не мають. Але з огляду на положення Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» адвокатська діяльність не є підприємницькою. Також чимало випадків одночасної реєстрації адвоката фізичною особою, що провадить незалежну професійну діяльність, на загальній системі оподаткування та фізичною особою — підприємцем як платником єдиного податку з єдиним основним видом економічної діяльності.

Для вирішення цього питання 16 жовтня 2019 року у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 2200­1 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо усунення порушення прав самозайнятих осіб)». Його автор, зокрема, пропонує:

— запровадження оподаткування доходів фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність за спрощеною системою;

— уточнення окремих положень чинного законодавства та виправлення допущенних раніше помилок.

— оптимізацію, спрощення та вдосконалення процедури податкового адміністрування податків і зборів для фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Пропонується також визначити поняття «незалежна професійна діяльність» як зареєстровану у встановленому законом порядку участь фізичної особи виключно в науковій, літературній, артистичній, художній, освітній, викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих, аудиторів, бухгалтерів, оцінювачів, інженерів, архітекторів, а також як участь особи в релігійній (місіонерській) діяльності та/або іншій подібній до неї діяльності за умови, що така особа не є працівником, не провадить діяльність в інших професійних організаційних формах, не є фізичною особою — підприємцем і використовує найману працю щонайбільше чотирьох фізичних осіб;

У пояснювальній записці до законопроєкту № 2200­1 зазначається, що станом на 1 жовтня 2019 року в Україні діяло майже 50 тисяч адвокатів. Будь­які заходи, спрямовані на ускладнення соціального становища, оподаткування, звітності адвокатів, мають виключно негативні наслідки. Тому виникає необхідність запровадити спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для всіх осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність. Прийняття цього законопроєкту як закону дасть змогу забезпечити додаткові надходження до місцевих бюджетів за рахунок виведення доходів самозайнятих осіб із тіні, добровільної сплати єдиного податку особами, що провадять незалежну професійну діяльність, запобігатиме використанню схем агресивного податкового планування, вдосконалить процедуру адміністрування податків та зборів, а також сприятиме дотриманню принципу справедливості оподаткування.

Таким чином, фізичні особи, що провадять незалежну професійну діяльність, зможуть обрати спрощену систему оподаткування за ставкою 5 %. Зазначимо, що адвокатські об’єднання, інші об’єднання осіб, які провадять професійну діяльність, може бути віднесено до неприбуткових організацій.

Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (зокрема самозайнятої) в разі її смерті або оголошення судом безвісти відсутньою чи померлою здійснюватиметься її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно до частки у спадщині на дату її відкриття.

 

Висновки

Загалом законопроєкти № 2200 та № 2200­1 в більшій частині положень збігаються. Звернемо увагу на те, що проєкт Закону № 2200 не обмежує право самозайнятих осіб щодо кількості найманих працівників, із якими будуть укладатися трудові договори, однак певні обмеження існують під час обрання самозайнятою особою ІІ групи платників єдиного податку, для якої встановлюється обмеження до 10 найманих працівників. Водночас законопроєктом № 2200­1 пропонується внести до підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України таке обмеження: «використовує найману працю не більш ніж чотирьох фізичних осіб».

Також слід звернути увагу, що положення цих законопроєктів не містять норм про реєстрацію осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України та про порядок припинення цієї діяльності.

Незважаючи на це, прийняття таких законодавчих ініціатив стане кроком до забезпечення рівності всіх самозайнятих осіб під час їх оподаткування та спростить процедуру адміністрування податків і зборів, водночас створить можливість для збільшення доходів бюджетів у зв’язку з виведення ринку професійної правничої допомоги з тіні.

 

Анастасія ВОЛИНЕЦЬ «Юридична практика»

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

unnamed
tg-10
На-сайт_балы_600х90
На-сайт1_600x90
Slide

Зміст

IP REPORTER

Вільні смуги

VOX POPULI

Перепони оптимізації

Актуально

Етична рада готова до роботи?

Практичні акценти

Галузі практики

На загальних підставах

Спірні моменти

Доля нерезидента

Перевірка на порозі

Дайджест

Порушення правил підслідності

Держава та юристи

Інформаційне забезпечення

Ризики розширення

Книжкова полиця

Концептуальне оновлення

Новини Євросуду

Цькування особи, яка повідомила про службові порушення колег, неприпустиме

Польщу зобов’язали невідкладно відновити незалежність Національної ради юстиції

Новини юридичних фірм

ESQUIRES домоглися зняття арешту з об’єкта нерухомості ТОВ «Солум»

Baker McKenzie стала юридичним радником EP Ukraine щодо двох угод про розподіл вуглеводнів з урядом України

CMS — юридичний радник ЄБРР у зв’язку з першим розміщенням НЕК «Укренерго» облігацій сталого розвитку

Sayenko Kharenko надала юридичну підтримку Getin Holding S.A. в процесі продажу групи компаній Idea Bank Romania на користь BANCA TRANSILVANIA S.A.

До MORIS приєднався Роман Титикало разом із командою АБ «Титикало та Партнери»

Приватна практика

Декларативна позиція

Спрощення для адвокатів

Пройтись по перспективі

Репортаж

Банківські відомості

Екограма

Судова практика

Режим максимального сприяння

Зіграти на роялті

Судові рішення

Відсутність у Кредитному реєстрі НБУ інформації стосовно заборгованості особи перед банками не свідчить про погашення кредиту

Тема номера

Перешкоди гарантовано

Відновлювана довіра

Тарифний план

Ключ до успіху

Інші новини

PRAVO.UA