Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Выпуск №35 (818) » Ходатайство в АМКУ

Ходатайство в АМКУ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Г»
вул. Пушкінська, 13, оф. 4, м. Харків, 61002,
код ЄДРПОУ 30145864,
тел. (057) 707-01-57

 

Голові Харківського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України
пл. Свободи, 5, м. Харків, 61002

 

15 червня 2013 року

м. Харків

 

КЛОПОТАННЯ

щодо подовження строку надання інформації

ТОВ «Г» розглянуло ваш лист № 02-26/2-2861 від 13 червня 2013 року щодо розгляду справи № 2/03-176-13, розпочатої за ознаками вчинення ТОВ «Э» порушень у сфері законодавства про захист економічної конкуренції, яким вимагається надати до 17 червня 2013 року відомості щодо переліку контрагентів підприємства, яким надавались транспортні послуги, надати копії договорів (угод), сформувати за наведеною формою звіт щодо обсягів реалізації послуг підприємства у розрізі обсягів перевезеного вантажу (до 1 тонни, від 1 до 5 тонн, більше 5 тонн) та повідомляє про те, що відповідно до статті 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року № 3659-XII суб’єкти господарювання, об’єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов’язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Таким чином, підприємство погоджується із тим, що вимога Харківського територіального управління до підприємства щодо надання вказаної вище інформації є законною, не порушує права підприємства та підлягає виконанню.

В той же час Законом України «Про Антимонопольний комітет України» не встановлено мінімальних термінів щодо надання інформації за запитами органів Антимонопольного комітету України, у зв’язку із чим Антимонопольний комітет України в інформаційному листі від 28 травня 2002 року № 21-15/01-2527, № 43/01 зауважував, що при визначенні строків надання інформації необхідно виходити з обсягу та складності збирання та опрацювання суб’єктом опитування запитуваної інформації, так, якщо запитуються документи, які є (мають бути) у суб’єкта опитування на момент отримання запиту (статут, господарський договір тощо), термін відповіді може бути помірно стислий, але, як правило, не менше п’яти днів з дня отримання запиту суб’єктом опитування, якщо запитується інформація, яка потребує збору, аналізу і узагальнення, або має бути отримана від третіх осіб чи вибрана за великий період часу чи з великого масиву інформації, строк надання інформації повинен становити від 10 до 30 днів, і тільки в окремих випадках (наприклад, коли збір інформації пов’язаний із терміновими дорученнями Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або розглядом справи, зволікання з прийняттям рішення у якій може мати негативні наслідки), можуть встановлюватися більш стислі строки.

У листі Харківського територіального управління Антимонопольного комітету України було встановлено вкрай стислі строки надання запитуваної інформації — до 17 червня 2013 року. Запитувана інформація належить до статистичної інформації, даних бухгалтерського обліку, договірної практики підприємства, отже, потребує залучення різних спеціалістів підприємства для її збору та підготовки відповіді у форматі, який встановлено у листі.

На жаль, на сьогодні підприємство не має змоги здійснити збір інформації та підготовку відповіді у строки до 17 червня 2013 року відповідно до вимог вашого листа у зв’язку із наступними обставинами:

— на цей час спеціалісти, які можуть надати таку інформацію, знаходяться у тарифній відпустці;

— на сьогодні через великий обсяг поточного завантаження інші спеціалісти, які мають доступ до інформації, надання якої вимагається, не матимуть можливості підготовки відповіді на ваш запит в строк до 17 червня 2013 року.

На підставі вищевикладеного

ПРОШУ:

Подовжити строки надання нашим підприємством інформації за листом № 02-26/2-2861 від 13 червня 2013 року до 27 червня 2013 року.

Про результати розгляду вами цього клопотання прошу повідомити нас у найкоротший термін.

 

З повагою,
директор ТОВ «Г» _________________ В.П. Петренко


Комментарий эксперта

Антон КЛИМЕНКО,
юрист ЮК POLEX

На текущий момент руковод­ство предприятия привыкло к периодическим запросам различных государственных органов относительно предоставления различной информации, сведений, пояснений. Это в большинстве случаев могут быть письма налогового органа (территориального управления Миндоходов), ОБЭП и даже СБУ. Нередко к предприятию за предоставлением информации обращаются органы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Стоит отметить, что, впервые получив такой запрос, возникает недоумение, каким образом деятельность предприятия коснулась полномочий АМКУ, если нет нужды согласовывать концентрацию, а сама деятельность предприятия на рынке никак не может считаться монопольной. Между тем такой запрос отнюдь не означает, что предприятие нарушило конкурентное законодательство или «взято на карандаш» в АМКУ — нередко запросы направляются в связи со сбором самим Антимонопольным комитетом или его территориальными управлениями информации по определенной отрасли (торговля хлебобулочными изделиями, перевозки, складское хранение и т.п.). В запросе может фигурировать ссылка на «поручение АМКУ» по сбору сведений или указываться на расследование АМКУ по делу другого предприятия.

Стоит заметить, что применительно к информационным запросам АМКУ крайне неэффективна позиция отмалчивания, отписок или отказов в предоставлении запрошенных сведений. Поясним почему. Согласно статье 22 Закона «Об Антимонопольном комитете Украины» от 26 ноября 1993 года № 3659-XII (Закон), распоряжения, решения и требования органов Антимонопольного комитета Украины обязательны для выполнения в определенные ими сроки, если иное не предусмотрено законом. Дополнительно следует отметить, что в соответствии с нормами статьи 221 Закона субъекты хозяйствования обязаны по требованию органов АМКУ, его территориальных управлений, главы территориального управления и уполномоченных сотрудников предоставлять документы, информацию, пояснения (в том числе информацию с ограниченным доступом и банковскую тайну). При этом Закон устанавливает, что органы АМКУ могут запрашивать такую информацию разово либо требовать ее периодического предоставления.

Таким образом, право потребовать пояснения/информацию у предприятия у АМКУ и его органов безусловно есть. Причем нередкие попытки предприятий отказать, ссылаясь на Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» от 6 сентября 2005 года № 2806-IV некорректны, поскольку сам закон не регулирует отношения в сфере защиты конкуренции. Поэтому давать пояснения/информацию органам АМКУ в запрошенном объеме нужно. Проблема состоит в том, что Закон не устанавливает минимальных сроков для подготовки такого ответа, зачастую ответ должен быть предоставлен в крайне сжатые сроки (иногда два-три дня). В своем письме от 28 мая 2002 года № 21-15/01-2527, № 43/01 АМКУ обратил внимание территориальных органов на разумность в установлении сроков для ответа, но на практике это не всегда происходит (да и на самом предприятии может временно отсутствовать работник, ответственный за данный участок). Поскольку превышение установленного срока для ответа чревато санкциями в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» от 11 января 2001 года № 2210-III, предприятие может ходатайствовать о продлении сроков предоставления информации.

Несмотря на то что прямо нормами Закона это не предусматривается, органы АМКУ на практике иногда идут предприятию навстречу, позволяя увеличить срок для предоставления информации.

При подготовке ходатайства следует строить аргументацию на невозможности дать ответы в сроки, установленные АМКУ (если они действительно сжатые), и просить об их продлении. Ходатайство нужно подавать до истечения предельного срока, чтобы в случае его неудовлетворения предприятие успело подготовить ответ (если это, конечно, возможно) в сроки, установленные АМКУ.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 Comments
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Содержание

Актуальный документ

Документы и аналитика

Ходатайство в АМКУ

Акцент

Кадры в руки

Государство и юристы

Утилизационный спор

Судный дом

Большие перемены

Государство и юристы

Новости законотворчества

Правительство совершенствует регулирование энергетики

Продолжительность рабочей недели предлагают сократить

Депутат объявил рекламу на автобусах опасной

Документы и аналитика

Транзитный груз

Параллельные пересекаются

Зарубежная практика

Точная ставка

Книжная полка

Заверенное в веках

Неделя права

Юристы сдают позиции

Неделя права

Новости из-за рубежа

Бренд L.12.12 под охраной

Осужден информатор WikiLeaks

Неделя права

Почтовые ремарки

Деньги любят пересчет

Смена председателей

Новости из зала суда

Судебная практика

Суд постановил снести дельфинарий «Немо» в Киеве

Суд продлил срок отстранения от должности мэра Мелитополя

Прекращено «дело черных трансплантологов»

Новости юридических фирм

Частная практика

ЮФ «Астерс» стала партнером Национального проекта развития предпринимательства на Украине

МЮГ AstapovLawyers выступила советником в публичном размещении Great East Energy

ЮФ «Авеллум Партнерс» консультирует «Донецксталь» по вопросам привлечения синдицированного предэкспортного финансирования

Отрасли практики

Знак наличия

Низложенный платеж

Рабочий график

СТРАНИЦА ИЗ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА ЮРИСТА

КАЛЕНДАРЬ на неделю

Подозрительные обоснования

Самое важное

Новые реквизиты

Тождественное событие

Экономическое судотрудничество

Судебные сети

Судебная практика

Запрос с пристрастием

Судебная практика

Судебные решения

Таможня имеет право изменять классификацию по УКТВЭД лекарственного средства

Судебная практика

Неутешительные итоги

Тема номера

Получить обжалование

Информационный подрыв

Высшее признание

Частная практика

Переходные положения

Аудиторская поверка

Юрисконсульт

Карточный толк

Увольнительные моменты

Особое сомнение

Другие новости

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: