Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 апреля 2019 года, 17:46

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 18 (697) Инвестицииот 03/05/11 (Документы и аналитика)

Об установлении факта

 

«___» ________ 2011 року
Шевченківському районному суду м. Києва,
вул. Смирнова-Ласточкіна, 10б, м. Київ, 04655

Заявник-1: гр-ка К.,
вул. Сім’ї Хохлових, 1, кв. 6, м. Київ, 04060,
тел. 555-55-55

Заявник-2: гр-н Л.,
вул. Сім’ї Хохлових, 1, кв. 6, м. Київ, 04060,
тел. 555-55-55

Зацікавлена особа:
Київська міська рада,
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044,
тел. 226-31-86

ЗАЯВА

про встановлення факту постійного проживання зі спадкодавцем

15 червня 2009 року помер гр-н Н. (1940 року народження). Заявники — гр-ка К. (дружина померлого) та гр-н Л. (син померлого) є за законом спадкоємцями першої черги померлого гр-на Н., інших спадкоємців, крім заявників, немає, але заповіту померлий не залишив.

У день смерті гр-на Н. відкрилася спадщина, яка складається, зокрема, з:

— 1/3 частини квартири № 6 по вул. Сім’ї Хохлових, 1, у м. Києві;

— квартира № 40 по вул. Якіра, 1, у м. Києві.

Як до дня смерті гр-на Н., так і на час відкриття спадщини Заявники постійно проживали з померлим у квартирі № 6 по вул. Сім’ї Хохлових, 1, у м. Києві.

За умовами частини 3 статті 1268 Цивільного кодексу України спадкоємець, який постійно проживав разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї. Згідно з частиною 2 статті 1220 ЦК України часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, із якого вона оголошується померлою.

З огляду на те, що в складі спадщини наявне нерухоме майно, у силу вимог частини 1 статті 1299 ЦК України спадкоємці зобов’язані зареєструвати право на спадщину в органах, які здійснюють державну реєстрацію нерухомого майна, для цього Заявникам необхідно отримати свідоцтво про право на спадщину.

Проте при зверненні гр-на Л. до нотаріальної контори за отриманням зазначеного свідоцтва нотаріус визнав непідтвердженим факт постійного проживання зі спадкодавцем та відмовив у видачі свідоцтва, зауважуючи про пропуск шестимісячного строку для прийняття спадщини.

Необхідно зазначити, що померлий був зареєстрований у квартирі № 40 по вул. Якіра, 1 у м. Києві, у той час як Заявники зареєстровані у квартирі № 6 по вул. Сім’ї Хохлових, 1 у м. Києві. Проте саме постійне проживання особи зі спадкодавцем на час відкриття спадщини є підставою для визнання спадкоємця таким, а не лише реєстрація місця його проживання за адресою реєстрації спадкодавця.

Хоча померлий був зареєстрований за іншою адресою, проте, як уже зазначалося, він постійно проживав разом із Заявниками у квартирі № 6 по вул. Сім’ї Хохлових, 1, у м. Києві.

Зокрема, 1 листопада 2008 року між гр-ном Н. та гр-ном А. було укладено договір оренди квартири № 40 по вул. Якіра, 1 у м. Києві строком до 1 березня 2009 року. У зв’язку із цим гр-н Н. переїхав до Заявників у квартиру № 6 по вул. Сім’ї Хохлових, 1 у м. Києві (дану обставину можуть також підтвердити мешканці сусідніх квартир).

Крім того, 2009 року в гр-на Н. було діагностовано рак шлунку, лікування в основному проводилось амбулаторно, і гр-н Н. потребував із нашого боку постійного догляду, а також до нього, у квартиру № 6 по вул. Сім’ї Хохлових, 1 у м. Києві, здійснювалися постійні виїзди лікарів поліклініки № 3 Шевченківського району м. Києва, зокрема, протягом квітня—червня 2009 року (довідки поліклініки щодо виїздів лікарів додаються).

Таким чином, оскільки Заявники як спадкоємці постійно проживали разом із гр-ном Н. як спадкодавцем на час відкриття спадщини та протягом шести місяців із часу відкриття спадщини Заявники не заявляли про свою відмову від спадщини, то згідно з частиною 3 статті 1268 ЦК України гр-ка К. та гр-н Л. як спадкоємці померлого гр-на Н. вважаються такими, що прийняли спадщину.

Оскільки, окрім як у судовому порядку, Заявники не мають можливості встановити факт постійного проживання з померлим, вони змушені звернутися до суду з даною заявою.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 234, 256—259 ЦПК України, статтею 1268 ЦК України,

ПРОСИМО:

встановити факт постійного проживання гр-ки К. та гр-на Л. разом зі спадкодавцем гр-ном Н. за адресою: квартира № 6 по вул. Сім’ї Хохлових, 1 у м. Києві на час відкриття спадщини.

Додаток:

1. Оригінал квитанції про сплату державного мита (гр-ки К.).

2. Оригінал квитанції про сплату державного мита (гр-на Л.).

3. Оригінал квитанції про оплату витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільної справи.

4. Копія свідоцтва про смерть гр-на Н.

5. Копія свідоцтва про одруження гр-ки К. та гр-на Н.

6. Копія свідоцтва про народження гр-на Л.

7. Копія свідоцтва про право власності на житло (на квартиру № 6 по вул. Сім’ї Хохлових, 1 у м. Києві).

8. Копія договору купівлі-продажу квартири від * (квартири № 40 по вул. Якіра, 1 у м. Києві).

9. Копія договору оренди від 1 листопада 2008 року.

10. Копія листа головного лікаря поліклініки № 3 Шевченківського району м. Києва.

11. Копія відмови державного нотаріуса Третьої київської державної нотаріальної контори.

12. Копія заяви для зацікавленої особи.

Гр-ка К.

Гр-н Л.


Комментарий эксперта

Юлиана МАЛЕЕВА,
юрист LCF Law Group

Наследник, постоянно проживавший вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение установленного для его принятия срока он не осуществил отказа от него, что установлено частью 3 статьи 1268 ГК Украины.

Иными словами, установлена презумпция принятия наследства тем лицом, которое постоянно проживало вместе с наследодателем до момента его смерти, т.е. на время открытия наследства, даже без подачи соответствующего заявления о принятии наследства в течение 6-месячного срока со дня смерти наследодателя. Однако в случае наследования недвижимого имущества наследник, принявший наследство, в т.ч. и вышеуказанным способом, обязан обратиться к нотариусу для получения свидетельства на право собственности на такое имущество по наследству в соответствии с пунк­том 211 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины.

Доказательством постоянного проживания вместе с наследодателем могут быть: справка жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищно-строительного кооператива, соответствующего органа местного самоуправления о том, что наследник непосредственно перед смертью наследодателя проживал вместе с ним; регистрационная запись в паспорте наследника или в домовой книге о том, что наследник проживал совместно с наследодателем на время открытия наследства; другие документы, подтверждающие факт постоянного проживания вместе с наследодателем.

Однако нередкими являются случаи отказа нотариусов в выдаче соответствующего свидетельства (оформлении наследства) как в случае отсутствия документов для подтверждения факта постоянного проживания с наследодателем на время открытия наследства, так и в случае, если поданных документов недостаточно, по мнению нотариуса, для подтверждения факта проживания с наследодателем. В таком случае наследнику необходимо подать заявление об установлении факта постоянного проживания с наследодателем для его рассмотрения в суде в порядке особого производства.

Как показывает судебная практика, при рассмотрении данной категории дел суды изучают, в частности, следующие обстоятельства: каково было место жительства наследодателя на день его смерти, было это место постоянным либо преимущественным местом его жительства или же временным; проживал ли вместе с наследодателем до его смерти заявитель; каков был характер отношений и период его проживания с наследодателем. Также суды в обязательном порядке устанавливают факт наличия наследственного дела относительно наследодателя и наличие отказа нотариуса в совершении необходимых нотариальных действий — выдаче заявителю соответствующего свидетельства.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА