рекодифікація цивільного законодавства — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » рекодифікація цивільного законодавства

Теги "рекодифікація цивільного законодавства"

Учасники ХІІ Міжнародного цивілістичного форуму обговорили пропозиції щодо постатейних змін до книги першої ЦК України

Напрацюванням із модернізації книги першої Цивільного кодексу України зокрема та оптимізації цивільного законодавства загалом з огляду на світові тенденції розвитку суспільних відносин був присвячений ХІІ Міжнародний цивілістичний форум «Рекодифікація цивільного…
Читати далі...

«Для приватного права євроінтеграція реалізується через процес гармонізації» — Наталія Кузнєцова, віцепрезидент НАПрН України

Сьогодні триває активна робота над оновленням цивільного законодавства України, яка була розпочата ще у 2019 році. Про те, як, власне, розпочався цей процес, які проблеми сьогодні є предметом основних дискусій серед…
Читати далі...

Окремі аспекти рекодифікації спадкового законодавства України

Олександр Кухарєв, професор кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ, експерт робочої групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України, професор, доктор юридичних наук Розпочатий процес рекодифікації (оновлення)…
Читати далі...

«Ми прагнемо передбачити, як будуть розвиватися приватноправові відносини в майбутньому» — Олексій Кот, заступник голови робочої групи з оновлення цивільного законодавства

У 2019 році була розпочата робота над оновленням цивільного законодавства України. Про основні задачі робочої групи з рекодифікації ЦК України, передумови та перспективи оновлення кодексу в інтерв’ю «Юридичній практиці» розповів Олексій Кот,…
Читати далі...

«ГК України вже давно перестав виконувати роль системоутворюючого нормативно-правового акта у сфері підприємництва», — вважає Марина Великанова, заступник головного ученого секретаря НАПрН України

У чому полягає потреба в оновленні Цивільного кодексу України та чи змінить щось для підприємців скасування Господарського кодексу України - ці питання «Юридичній практиці» прокоментувала Марина Великанова, доктор юридичних наук,…
Читати далі...

«Мову необхідно вести про концептуальне оновлення підходів до розуміння і правової регламентації традиційних понять у ЦК України» — Вадим Цюра, завкафедри цивільного права ННІ права КНУ ім.Т.Шевченка

Те, які норми з’являться в оновленому Цивільному кодексі України, «Юридичній практиці» прокоментував Вадим Цюра, завідувач кафедри цивільного права Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка, професор, доктор юридичних наук. —…
Читати далі...

«Оновлення цивільного законодавства в жодному разі не передбачає різкої зміни в правовому полі — це виключно еволюційний процес», — наголошує професор Ігор Якубівський

Що спонукало розпочати процес оновлення цивільного законодавства та які положення Господарського кодексу України варто було б відобразити в оновленому Цивільному кодексі України — про це та інше розповів в інтерв’ю…
Читати далі...

«Сьогодні доводиться констатувати істотне скорочення правових систем, які зберігають окрему регламентацію цивільного і торговельного права» — Андрій Гриняк, член-кореспондент НАПрН України

Про найбільші дискусії, які виникають під час роботи над оновленням цивільного законодавства, основні застереження та контраргументи щодо скасування Господарського кодексу України, а також про особливості регулювання на перехідний період в…
Читати далі...

«Господарська юрисдикція, як і вся спільнота юристів-практиків, є одним із бенефіціарів скасування ГК України» — Михайло Хоменко, секретар робочої групи з рекодифікації цивільного законодавства

Що передбачає рекодифікація цивільного законодавства, «Юридичній практиці» прокоментував Михайло Хоменко, секретар робочої групи з підготовки законопроєкту з рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України, завідувач відділу приватноправових досліджень НДІ правотворчості та науково-правових…
Читати далі...

«Не можна сказати, що якщо немає Господарського кодексу, то й не буде господарських судів» — Сергій Погрібний, суддя КЦС ВС

Чи призведе скасування Господарського кодексу України до ліквідації господарських судів і як напрацьована судова практика допомагає в процесі рекодифікації цивільного законодавства, «Юридичній практиці» розповів суддя Касаційного цивільного суду у складі…
Читати далі...

PRAVO.UA