600-90_WAIT
прапор_України

Генеральний партнер 2023 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » «ГК України вже давно перестав виконувати роль системоутворюючого нормативно-правового акта у сфері підприємництва», — вважає Марина Великанова, заступник головного ученого секретаря НАПрН України

«ГК України вже давно перестав виконувати роль системоутворюючого нормативно-правового акта у сфері підприємництва», — вважає Марина Великанова, заступник головного ученого секретаря НАПрН України

  • 15.02.2023 12:04

У чому полягає потреба в оновленні Цивільного кодексу України та чи змінить щось для підприємців скасування Господарського кодексу України – ці питання «Юридичній практиці» прокоментувала Марина Великанова, доктор юридичних наук, доцент, заступник головного ученого секретаря Національної академії правових наук України.

— Яка потреба в рекодифікації цивільного законодавства?

— Оновлення (рекодифікація) цивільного законодавства України — питання, що є нині на часі. Інтеграція України до європейського простору, модернізація економічних відносин, глобалізаційні процеси, розвиток технологій, цивільного обороту, поява в ньому нових об’єктів, переосмислення фундаментальних підходів до інституту цивільно-правової відповідальності – все це потребує реакції з боку законотворця. Сьогодні, як ніколи, суспільство потребує правової визначеності, яка є невіддільною складовою частиною принципу верховенства права. Зміст права має бути легким для з’ясування та використання закріплених можливостей.

Цивільне право — унікальна сфера правового регулювання, яка поширюється на приватні відносини на засадах юридичної рівності, вільного волевиявлення, майнової самостійності їх учасників, координації, що лежить в основі розвитку громадянського суспільства та ринкової економіки. А отже, всі книги чинного Цивільного кодексу України потребують системних змін і суттєвих структурних новацій з метою створення умов для формування реальної ефективної ринкової економіки та євроінтеграційної спрямованості всіх компонентів суспільства. Особливого значення це набуває у контексті відновлення України в післявоєнний період і напрацювання механізмів відшкодування шкоди та компенсації збитків, завданих громадянам України, юридичним особам, державі Україна, природнім об’єктам збройною агресією російської федерації.

Складну роботу з рекодифікації цивільного законодавства розпочато. Звісно, ця робота потребує системного та відкритого обговорення концепцій і текстів фундаментальних проєктів щодо внесення змін до чинного ЦК України, яке, варто зауважити, ведеться на міжнародних форумах та круглих столах, національних конференціях, експертних дискусіях. Водночас іще багато зусиль потрібно докласти, щоб у результаті отримати зважений закон, який нічого не зруйнує, а тільки вдосконалить регулювання особистих немайнових та майнових відносин. І першим кроком має стати скасування Господарського кодексу України.

— Чи ускладнить життя підприємців скасування Господарського кодексу України?

— У дискусіях із приводу скасування ГК України справді звучить теза про те, що цей кодекс написаний для роботи підприємців, тож його скасування змусить їх «бігати» по всіх кодексах та законах. Хочу наголосити, що це не зовсім так. Господарський кодекс України вже давно перестав виконувати роль системоутворюючого нормативно-правового акта у сфері підприємництва. Я навіть не впевнена, що він колись таку роль відігравав, враховуючи, що переважна більшість його норм є бланкетними і не мають регулятивного ефекту. До прикладу, розділ VІІІ кодексу містить три глави та тринадцять статей, які не мають регулятивного впливу і відсилають до спеціальних законів. І це не є винятком, а скоріше, правилом для ГК України. Тому за весь час його дії підприємці були змушені «бігати» по всіх кодексах та законах.

Натомість скасування Господарського кодексу України дасть змогу підприємцям «не бігти» хоча б у його напрямку. Це, певна річ, жарт. Але якщо серйозно, то уникнення квазідуалізму (двоєдиності) в системі приватного права, формування єдиної правової практики, уніфікованих підходів до розуміння базових інститутів лише полегшить життя підприємців. Ми матимемо стабільний, передбачуваний і надійний кодифікований акт — Цивільний кодекс України, що сприятиме ринковим перетворенням, відповідатиме нашим євроінтеграційним прагненням та стане непорушним фундаментом приватного права. А як відомо, стабільність і передбачуваність є запорукою успішного бізнесу.

(Бесіду вів Анатолій Гвоздецький, «Юридична практика»)

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

unnamed
tg-10
Slide

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA