Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 апреля 2019 года, 23:23

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Актуальный документ

№ 20 (647) Торговые маркиот 18/05/10 (Актуальный документ)

Присоединение к апелляционной жалобе

 

Київський апеляційний адміністративний суд
вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010
________________________________________
________________________________________

судді___________________________________
адреса:__________________________________
тел.:____________________________________

у справі за апеляційною скаргою на
постанову Окружного адміністративного
суду м. Києва від 19 квітня 2010 року
в справі № 5/136 за позовом Палій В.М.,

третя особа на стороні позивача:
Вища рада юстиції, до З’їзду суддів України
в особі Ради суддів України та його Голови
Пилипчука П.П., третя особа на стороні

відповідача: Волков О.Ф., про визнання
протиправними рішень з’їздів суддів
України та їх скасування, поновлення на посаді
члена Вищої ради юстиції, відшкодування
моральної шкоди, зобов’язання
спростувати неправдиві відомості

ЗАЯВА

Я був делегатом VIII позачергового З’їзду суддів України.

На початку травня 2010 року мені стало відомо про ухвалення 19 квітня 2010 року колегією суддів Окружного адміністративного суду м. Києва (Кочаном В.М., Вовком П.В., Власенковою О.О.) постанови в адміністративній справі № 5/136 за позовом Палій Валентини Михайлівни, третя особа на стороні позивача: Вища рада юстиції, до З’їзду суддів України в особі Ради суддів України та його голови Пилипчука П.П., третя особа на стороні відповідача: Волков Олександр Федорович про визнання протиправними рішень з’їздів суддів України та їх скасування, поновлення на посаді члена Вищої ради юстиції, відшкодування моральної шкоди, зобов’язання спростувати неправдиві відомості.

У цій постанові суд:

1) визнав протиправним та скасував Рішення VIII позачергового З’їзду суддів України від 26 червня 2007 року про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції Палій Валентини Михайлівни;

2) визнав протиправним та скасував Рішення VIII позачергового З’їзду суддів України від 7 грудня 2007 року про призначення членом Вищої ради юстиції Волкова Олександра Федоровича;

3) визнав протиправним та скасував рішення IX З’їзду суддів України, що відбувся 13-14 лис­топада 2008 року, яким було підтверджено рішення VIII позачергового З’їзду суддів України від 7 грудня 2007 року про призначення членом Вищої ради юстиції Волкова Олександра Федоровича;

4) поновив перебування Палій Валентини Михайлівни на посаді члена Вищої ради юстиції на термін один рік чотири місяці 23 дні;

5) стягнув з Ради суддів України на користь Палій Валентини Михайлівни 1 000 гривень компенсації за заподіяння моральної шкоди та зобов’язав Раду суддів України перерахувати ці кошти на рахунок Академії суддів України;

6) зобов’язав Раду суддів України спростувати поширені неправдиві відомості щодо Палій Валентини Михайлівни: — про порушення нею присяги члена Вищої ради юстиції; — про те, що протягом 2007 року, при виконанні обов’язків члена Вищої ради юстиції Палій В.М. стала на шлях прямого порушення закону; — про прийняття Палій В.М. участі у внесенні подання про звільнення Гаврилюка І.І. з посади судді за порушення присяги; — про прийняття Палій В.М. участі у вилученні Бондиком В.А. із суду нерозглянутої судової справи і не вжиття заходів до припинення порушення закону; — про те, що дії Палій В.М. свідчать про свідомі спроби втручання у здійснення правосуддя, порушують норми та вимоги чинного законодавства; — про те, що виконання обов’язків члена Вищої ради юстиції Палій В.М. не можуть визнаватись сумлінними, чесними і неупередженими і свідчать про порушення Палій В.М. присяги, — шляхом оприлюднення в часопису Ради суддів України «Суддівське самоврядування», на сайті Верховного Суду України у розділі «В органах суддівського самоврядування» та на наступному З’їзді суддів України інформації про те, що зазначені відомості не відповідають дійсності, а також оприлюднення рішення суду на користь Палій В.М. в тих же інформаційних джерелах та на З’їзді суддів України.

Крім того, посилаючись на пункт 3 частини першої статті 256 КАС України, Окружний адміністративний суд м. Києва прийняв рішення про негайне виконання цієї постанови в частині поновлення Палій Валентини Михайлівни на посаді члена Вищої ради юстиції на термін один рік чотири місяці 23 дні. Також суд вжив таких заходів забезпечення адміністративного позову: — зупинив дію Рішення VIII позачергового З’їзду суддів України від 26 червня 2007 року про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції Палій В.М.; — зупинив дію Рішення VIII позачергового З’їзду суддів України від 7 грудня 2007 року про призначення членом Вищої ради юстиції Волкова О.Ф.; — зупинив дію Рішення IX З’їзду суддів України, що відбувся 13-14 листопада 2008 року, про підтвердження Рішення VIII позачергового З’їзду суддів України від 7 грудня 2007 року про призначення членом Вищої ради юстиції Волкова О.Ф.

Оскільки я брав участь у голосуванні при прийнятті VIII позачерговим З’їздом суддів України скасованого Окружним адміністративним судом м. Києва Рішення від 26 червня 2007 року про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції Палій Валентини Михайлівни у зв’язку з порушенням нею присяги члена Вищої ради юстиції, надавав оцінку відповідним фактам, які засвідчували зазначене, вважаю, що прийняттям зазначеної постанови від 19 квітня 2010 року були порушенні мої особисті права та інтереси, обумовлені і гарантовані пунктом 4 частини другої статті 112, статтею 114 Закону України «Про судоустрій України», як делегата цього З’їзду суддів України, уповноваженого приймати виключні рішення з питань припинення повноважень членів Вищої ради юстиції та обрання нових членів цього конституційного органу за квотою від представників корпусу суддів України.

У зв’язку з цим, реалізуючи мої права, визначені статтями 13, 49, частиною другою статті 53, частиною першою статті 185 Кодексу адміністративного судочинства України, повідомляю апеляційному суду про те, що вважаю постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 19 квітня 2010 року в справі за позовом Палій В.М., третя особа на стороні позивача: Вища рада юстиції, до З’їзду суддів України в особі Ради суддів України та його Голови Пилипчука П.П., третя особа на стороні відповідача: Волков О.Ф., про визнання протиправними рішень з’їздів суддів України та їх скасування, поновлення на посаді члена Вищої ради юстиції, відшкодування моральної шкоди, зобов’язання спростувати неправдиві відомості, незаконною та необґрунтованою у повному обсязі.

На цій підставі приєднуюсь до поданої Головою Ради суддів України Пилипчуком П.П. апеляційної скарги на зазначену постанову Окружного адміністративного суду м. Києва і прошу вважати мене в процесуальному розумінні третьою особою на стороні відповідача у цій справі.«__» травня 2010 року _______________/________________

(підпис)


Комментарий эксперта

Валентина ПАЛИЙ,
судья Высшего хозяйственного суда Украины

Говорят, когда у власти нет аргументов, она начинает злоупотреблять властью.

С таким явлением я сталкиваюсь на протяжении двух лет рассмотрения моего административного иска. В частности, ответчик в лице Пилипчука П.Ф., который занимает высокие должности в судебной власти (является первым заместителем Председателя ВСУ и председателем Совета судей Украины), злоупотребляя своим положением и нарушая статью 157 КАС Украины, обжаловал отказ Окружным административным судом г. Киева (определение от 16 апреля 2008 года) в удовлетворении его ходатайства о закрытии производства по делу по моему иску. В свою очередь, Киевский апелляционный административный суд, не без личной заинтересованности председательствующего коллегии судей, судьи Бараненко И.И. — брата жены третьего лица со стороны ответчика — судьи ВСУ, заместителя председателя Совета судей Украины Волкова А.Ф., вместо того, чтобы в силу статьи 185 КАС Украины отказать, в данном случае, в открытии апелляционного производства, рассмотрел жалобу и определением от 29 мая 2008 года закрыл дело.

Дело было возобновлено определением Высшего административного суда Украины от 3 декабря 2008 года и направлено в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения. Высшая судебная инстанция административной юрисдикции признала, что назначение Съездом судей членов Высшего совета юстиции связано с прохождением публичной службы на должности профессионального судьи, и споры относительно реализации указанного права судьи относятся к компетенции административного суда. Несмотря на это, ответчик вместе с третьим лицом Волковым А.Ф., по меньшей мере, еще трижды заявляли одно и то же ходатайство о закрытии дела производством, ссылаясь на постановление Пленума ВСУ о рассмотрении жалоб на действия органов судейского самоуправления, которое было, во-первых, принято позже — 13 декабря 2008 года, во-вторых, толкуя его в свою пользу абсолютно беспричинно, поскольку указанное постановление Пленума ВСУ не касается вопроса реализации Съездом судей конституционной функции по формированию состава ВСЮ в частности и поэтому не может относиться к внутренним вопросам деятельности судов в принципе.

Но наиболее удручающей, на мой взгляд, является попытка ответчика ввес­ти в заблуждении юридическую общественность своим заявлением в СМИ о том, что о судебном заседании по рассмот­рению моего административного иска он узнал только во второй половине дня 19 апреля 2010 года. Мягко говоря, это не отвечает действительности, так как в материалах дела есть подтверждения того, что дважды ответчику направлялись повестки и еще телеграмма, которые в соответствии с почтовыми уведомлениями были вручены уполномоченному представителю под расписку.

Для полноты характеристики средств воздействия на суд, применяемых ответчиком с целью создания препятствий для рассмотрения моего дела, можно вспомнить полное игнорирование требований суда предоставить необходимые доказательства по делу: это бюллетени голосования на съезде, его протоколы, в том числе аудиозаписи. «Нашлись» истребуемые доказательства, и то не все, только через год.

Последнее ноу-хау высокого должностного лица от судебной власти — раздача членам Совета судей Украины заранее заготовленного текста заявления, сродни кличу «наших бьют!», является, во-первых, очередным злоупотреблением властью, поскольку в принудительном порядке от подчиненных судей требуется присоединение к апелляционной жалобе и вступление в дело в качестве третьего лица, да еще незаконным способом.

Во-вторых, такой «клич» является давлением на судей, которые будут рассмат­ривать данную апелляционную жалобу.

Примечание. Редакция «Юридической практики» обратилась к Валентине Палий с просьбой прокомментировать заявление о присоединении к апелляционной жалобе, однако г-жа Палий предоставила свое видение этого документа в свете своей двухлетней судебной тяжбы с Петром Пилипчуком, которое редакция публикует с незначительными сокращениями.

Готовы поделиться своим практи­чес­ким опытом составления полезных юристам документов? Обращайтесь в редакцию «ЮП»:

Тел.: +380 44 495 27 27.
Телефакс: +380 44 495 27 77.
E-mail: info@pravo.ua.

Информация публикуется не на правах рекламы.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 20 (647) от 18/05/10 Текущий номер

Торговые марки

№ 20 (647)
Комментарии и аналитика

Имею право, но без права

Судебная практика

Невиновный соответчик

Тема номера:

Исчерпание прав на товарные знаки

Частная практика

Главное — в деталях

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА