прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Аналітика » Податкові перевірки в умовах воєнного стану: до чого готуватися бізнесу

Податкові перевірки в умовах воєнного стану: до чого готуватися бізнесу

 • 24.05.2022 13:02
Андрій Валенко, адвокат Amber

 

Попри те що темою сьогоднішньої статті є податкові перевірки в умовах воєнного стану, не менш важливим є необхідність обговорити і питання перевірок, які:

 • проводились до початку війни, а також розглянути
 • практику оскарження самих перевірок з підстав незаконності їх призначення.

Які існують види податкових перевірок.

Як пам’ятаємо, ПКУ розрізняє три види перевірок – це документальні, камеральні та фактичні перевірки.

Підстави призначення та порядок проведення камеральної перевірки визначено в статті 76 ПК України.

Документальні перевірки можуть бути планові та позапланові, виїзні та невиїзні. Порядок проведення документальних перевірок, в тому числі особливості та підстави проведення планових та позапланових, виїзних та невиїзних, визначено в статях 77- 79 та 81 ПК України.

Підстави призначення та порядок проведення фактичної перевірки визначено в статях 80-81 ПК України.

У питанні щодо практики оскарження податкових перевірок з підстав незаконності їх призначення, на мою думку, необхідно виділити декілька рішень Верховного Суду, в яких були висловлені правові позиції з цього приводу.

І. Постанова Верховного Суду у складі судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов`язкових платежів Касаційного адміністративного суду від 21.02.2020 у справі № 826/17123/18, в якій судом був зроблений висновок, що незалежно від прийнятого платником податків рішення про допуск (недопуск) посадових осіб до перевірки, оскаржуючи в подальшому наслідки проведеної контролюючим органом перевірки у вигляді податкових повідомлень-рішень та інших рішень, платник податків не позбавлений можливості посилатись на порушення контролюючим органом вимог законодавства щодо проведення такої перевірки, якщо вважає, що вони зумовлюють протиправність таких податкових повідомлень-рішень.  Водночас таким підставам позову за їх наявності суди повинні надавати правову оцінку в першу чергу, а у разі, якщо вони не визнані судом такими, що спричиняють протиправність рішень, прийнятих за наслідками такої перевірки, – переходити до перевірки підстав позову щодо наявності порушень податкового та/або іншого законодавства.

ІІ. У постанові від 08.09.2021 у справі № 816/228/17 щодо оскарження, зокрема, наказу про проведення невиїзної перевірки ВП ВС дещо уточнила правовий висновок, викладений в постанові від 21.02.2020. В цій постанові ВП ВС наголосила, що “якщо контролюючий орган був допущений до проведення перевірки на підставі наказу про її проведення, то цей наказ як акт індивідуальної дії реалізовано його застосуванням, а тому його оскарження не є належним та ефективним способом захисту права платника податків, оскільки скасування наказу не може призвести до відновлення порушеного права.

Неправомірність дій контролюючого органу при призначенні і проведенні перевірки не може бути предметом окремого позову, але може бути підставами позову про визнання протиправними рішень, прийнятих за наслідками такої перевірки. При цьому підставами для скасування таких рішень є не будь-які порушення, допущені під час призначення і проведення такої перевірки, а лише ті, що вплинули або об`єктивно могли вплинути на правильність висновків контролюючого органу за результатами такої перевірки та відповідно на обґрунтованість і законність прийнятого за результатами перевірки рішення”.

Які висновки ми можемо зробити з указаних правових позицій Верховного Суду.

По-перше, якщо контролюючий орган не було допущено до документальної виїзної чи фактичної перевірки, в такому разі наказ про її призначення може бути предметом оскарження в суді.

По-друге, у разі якщо платник податків допустив посадових осіб контролюючого органу  до документальної виїзної чи фактичної перевірки, тоді наказ не може бути предметом оскарження в суді. Однак доводи про незаконність перевірки можуть бути підставами позову про визнання протиправними рішень, прийнятих за результатами такої перевірки.

Карантинний мораторій на проведення перевірок

17 березня 2020 року у зв’язку із стрімким поширенням в Україні коронавірусного захворювання був прийнятий Закон України від № 533-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, яким було доповнено підрозділ 10 розділу ХХ Перехідних положень ПК України пунктом 52-2, яким запроваджувався мораторій на проведення податкових перевірок.

Карантинний мораторій на проведення перевірок, що діє з 18 березня 2020 року до завершення карантину, передбачав заборону на проведення документальних та фактичних перевірок, крім тих, що прямо передбачені п. 52-2 ПКУ, а це в редакції до 23.02.2022:

 • документальні позапланові перевірки, що проводяться на звернення платника податків; документальні позапланові перевірки з підстав, визначених підпунктами 78.1.7 та 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу;
 • фактичні перевірки щодо порушення вимог законодавства в частині обліку, ліцензування, виробництва, зберігання, транспортування та обігу пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;  обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками; здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених підпунктами 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 цього Кодексу.

Правила перевірок в умовах карантину (а він триває)

Інформація про перенесення документальних планових перевірок, які мали розпочатися у період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця, в якому завершується дія карантину, та не були розпочаті, включається до оновленого плану-графіка, який оприлюднюється протягом 10 календарних днів з дня завершення дії карантину. Документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершені, тимчасово зупиняються до останнього календарного дня місяця (включно).

17 вересня 2020 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України № 909-IX “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, яким у період дії карантину надано право Кабінету Міністрів України скорочувати строк дії обмежень, заборон, пільг та гарантій, встановлених відповідними законами України, прийнятими з метою запобігання виникненню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

У зв’язку з цим 3 лютого 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 89 “Про скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок”, яка набрала чинності 09.02.2021 та якою був скорочений строк дії обмежень, встановлених пунктом 52-2 ПК України, в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок, дозволено проведення таких видів перевірок юридичних осіб:

 • тимчасово зупинених документальних та фактичних перевірок, що були розпочаті до 18 березня 2020 р. та не були завершені;
 • документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.1 та/або 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Кодексу, суб’єктів господарювання реального сектору економіки, які сформували податковий кредит за рахунок оформлення ризикових операцій з придбання товарів/послуг;
 • документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;
 • документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.12, 78.1.14, 78.1.15, 78.1.16 пункту 78.1 статті 78 ПК України.

Законність перевірок в умовах воєнного стану під час карантину

Однак чи були законними такі перевірки за умови, що до п. 52-2 не вносились будь-яких зміни, що визначали б можливість проведення перевірок, які були передбачені в указаній постанові, і дія цієї норми також зупинена не була.

Відповідь на це питання можна знайти безпосередньо в ПКУ, яким чітко визначено таке.

Статтею 2 ПК України визначено, що зміна положень цього Кодексу може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу.

Стаття 5 ПК України встановлює: у разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу.

Крім цього, 22 лютого 2022 року КАС ВС у справі № 420/12859/21 ухвалив постанову, в якій висловив правову позицію, згідно з якою за наявності суперечливих правил і положень щодо дії мораторію на проведення перевірок, які містяться у ПК України, з одного боку, і в постанові КМУ, з іншого боку, застосуванню підлягають положення і правила саме ПК України.

Підлягають застосуванню саме норми ПК України, а не постанови КМУ

Отже, оскільки п. 52-2 ПК України є нормою вищої юридичної сили, ніж постанова КМУ № 89 від 03.11.2021, то за загальним правилом вирішення колізій застосованню підлягає правовий акт, який має вищу юридичну силу, а тому підлягають застосуванню саме норми ПК України, а не постанови КМУ.

Тож до 23.02.2022 будь-які перевірки, крім тих, що прямо були передбачені в п. 52-2 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПК України, є незаконними.

Широкомасштабна військова агресія російської федерації зумовила прийняття нових змін до податкового законодавства України, зокрема і в частині податкових перевірок.

Етапи внесення змін та безпосередні зміни норм ПК України, які регулюють відносини щодо проведення перевірок в умовах воєнного стану

Закон України від 3 березня 2022 року № 2118-IX  (набрав чинності 07.03.2022).

Цим законом передбачалося, що на період дії воєнного стану на території України податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються.

Також цим законом був зупинений перебіг строків давності як для платників податків, так і для контролюючого органу та звільнено платників від відповідальності за несвоєчасне подання звітності, виконання податкових обов’язків зі сплати податків. Однак зобов’язано виконати такі обов’язки протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Закон України від 15 березня 2022 року № 2120-IX  (набрав чинності 17.03.2022).

Цим законом передбачено такі зміни:

 • передбачена можливість анулювання пені за діяння вчинені внаслідок введення воєнного стану;
 • виключено з п. 52-2 ПК України положення про мораторій на фактичні перевірки;
 • на час воєнного стану зупинено дію п. 52-2 підрозд. 10 Перехідних положень ПК України, яким передбачений мораторій на проведення документальних перевірок на період дії карантину;
 • внесено зміни до п. 69.2 ПК України, якими дозволено проводити деякі камеральні та всі фактичні перевірки, а також визначено особливості їх проведення під час воєнного стану. Тобто з 17.03.2022 дозволено вже проводити камеральні перевірки декларацій або уточнювальних розрахунків, до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування. Визначено також, що камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена протягом 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, – за днем їх фактичного подання;
 • з 17.03.2022 було також дозволено проведення всіх фактичних перевірок, які  передбачено ПКУ.

А саме:

 • в період дії воєнного стану дозволено застосовувати фінансову відповідальність, встановлену ПКУ, за результатами вказаних перевірок;
 • внесено зміни до пп. 80.2.2 та 80.2.3 ПК України, якими надано контролюючому органу повноваження проводити фактичні перевірки ще й на предмет здійснення платниками податків розрахункових операцій, у тому числі із забезпеченням можливості проведення розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів.
Закон України від 24 березня 2022 року № 2142-IX, який набрав чинності 05.04.2022.

Ним передбачено, що з 05.04.2022 дозволено проведення камеральних перевірок податкових декларацій платників єдиного податку четвертої групи та збільшено строк до 6 місяців щодо обов’язку після припинення або скасування воєнного стану в Україні виконати податкові зобов’язання зі сплати податків та подання звітності, які не могли бути виконані через воєнний стан; також на період дії воєнного, надзвичайного стану дозволено платникам податків подавати до контролюючого органу податкові декларації та інші документи в паперовій формі.

Закон України від 1 квітня 2022 року № 2173-IX , який набрав чинності 16.04.2022.

Вказаним законом не звужувалася дія так званого воєнного мораторію на проведення перевірок, однак було визначено певні особливості оформлення результатів проведення камеральних перевірок.

Крім цього, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні надано повноваження податковим органам здійснювати контроль та спостереження у сфері ціноутворення. Такий контроль здійснюється шляхом проведення фактичних перевірок. Фактична перевірка проводиться за наявності хоча б однієї з таких підстав: отримання інформації про порушення платником податків законодавства про ціни і ціноутворення; отримання звернення покупця про порушення порядку формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Визначено, що для перевірки податкові органи мають право отримувати від суб’єктів господарювання документи та/або інформацію, які підтверджують вартість придбання товару, що є предметом перевірки.

У разі виявлення порушень вони зазначаються в окремому акті про результати фактичної перевірки, який надсилається до територіальних органів Держпродспоживслужби.

Якщо ж платник податків не погоджується з такими порушеннями, зауваження надсилаються до територіального органу Держпродспоживслужби.

Також установлено, що до платників податків, які провадили діяльність на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, і не можуть надати первинні документи, застосовуються спеціальні правила для підтвердження даних, визначених у податковій звітності.

Підставами неможливості надання первинних документів є втрата (знищення чи зіпсуття) первинних документів або знаходження їх на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, у разі якщо їх неможливо вивезти або їх вивезення пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я платника податків, фізичних осіб чи неможливе у зв’язку з адміністративними перешкодами, встановленими органами влади.

У разі втрати та/або неможливості вивезення первинних документів платник податків/податковий агент подає до контролюючого органу в довільній формі повідомлення про неможливість вивезення первинних документів, підписане керівником підприємства та головним бухгалтером, в якому зазначаються обставини, що призвели до втрати та/або неможливості вивезення первинних документів, податкові (звітні) періоди, а також загальний перелік первинних документів (за можливості – із зазначенням реквізитів).

Дані та показники податкової звітності не можуть братися під сумнів лише на підставі відсутності первинних документів. Подане повідомлення є також підставою для збереження витрат у відповідній звітності.

Після подання повідомлення про неможливість вивезення первинних документів запроваджується мораторій на проведення документальних перевірок щодо зазначених у повідомленні звітних періодів.

Платники, які подали повідомлення про втрату первинних документів, не підлягають перевірці контролюючим органом щодо зазначених у повідомленні звітних періодів, у тому числі після завершення дії воєнного стану.

Втрата документів, не пов’язана з проведенням бойових дій, не надає права застосовувати положення цього підпункту.

Обов’язок доведення відсутності підстав для застосування положень цього підпункту покладається на контролюючий орган. Платник податків, який безпідставно застосував положення цього підпункту, вважається таким, що ухиляється від сплати податків.

У разі відмови у застосуванні положень цього підпункту контролюючий орган не пізніше від одного місяця з дати отримання відповідного повідомлення видає рішення із зазначенням підстави та доказів такої відмови.

Рішення може бути оскаржено в адміністративному чи судовому порядку. До винесення остаточного рішення контролюючий орган не може брати під сумнів показники податкової звітності, а також ініціювати проведення будь-якої перевірки щодо звітних періодів, зазначених у відповідному повідомленні.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та територій, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.

Закон України від 12 травня 2022 року № 2260-ІХ, нині ще не набрав чинності.

Цим законом змінюються норми, які регулюють порядок застосування фінансової відповідальності під час дії воєнного стану. Також закон передбачає, що повністю поновлюються всі камеральні перевірки, а також деякі документальні позапланові перевірки. Визначено особливості та строки проведення камеральних та документальних позапланових перевірок.

Дозволяється проводити документальні позапланові перевірки на звернення платника податків або з підстав, визначених підпунктами 78.1.7 та 78.1.8  ПК України, чи документальні позапланові перевірки платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями.

Камеральні перевірки податкових декларацій з ПДВ за такі періоди: лютий, березень, квітень, травень 2022 року – розпочинаються на наступний день після 20 липня 2022 року та завершуються не пізніше від 20 вересня 2022 року; червень, липень 2022 року – розпочинаються на наступний день після 20 серпня 2022 року та завершуються не пізніше за 20 жовтня 2022 року.

Документальні позапланові перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності безпечного доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна платника податків; доступу, допуску до документів, довідок, тощо; проведення інвентаризації основних засобів, ТМЦ, готівки.

Документальні позапланові перевірки, розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються та закінчуються протягом 60 днів із дня, наступного за днем набрання чинності цим законом.

Документальні позапланові перевірки, які були розпочаті на звернення платника податків чи з підстав, визначених підпунктом 78.1.7 ПК України, або за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями, але не можуть бути завершені у зв’язку з відсутністю безпечного доступу, можуть бути зупинені до завершення дії таких обставин.

Документальні позапланові перевірки, що будуть розпочаті після набрання чинності цим законом, з підстав, визначених п. 78.1.8 ПК України, проводяться протягом 60 календарних днів, що настають після граничного терміну проведення камеральної перевірки декларації.

Крім цього, закон передбачає, що перебіг строків, визначених законодавством, зупиняється, крім таких випадків: дотримання строків реєстрації податкових накладних, сплати податків; дотримання строків проведення камеральних, фактичних та документальних позапланових перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення.

Перевірки бізнесу починають поступово відновлюватися.

Водночас слід звернути увагу, що нині як воєнний мораторій, так і карантинний мораторій дозволяють проводити камеральні та фактичні перевірки. Так само дозволено проводити документальні позапланові перевірки на звернення платника та з підстав, передбачених пп. 78.1.7 та 78.1.8. ПК України.

Однак оскільки на період дії воєнного стану дія пункту 52-2 ПК України була зупинена, то після закінчення дії воєнного стану перестане діяти мораторій на проведення перевірок, передбачений п. 69.2. ПК України, і, відповідно, підлягатиме поновленню дія п. 52-2 ПК України, якщо триватиме дія карантину, який зараз продовжено до 31.05.2022.

Як воєнний мораторій, так і карантинний мораторій передбачають майже однакові види перевірок, які дозволено проводити в період дії воєнного та карантинного мораторію. Однак мораторій, встановлений у зв’язку з дією карантину, не передбачає проведення документальних позапланових перевірок з підстав отримання інформації, що свідчить про порушення платником валютного законодавства, в частині дотримання граничних термінів надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями.

Після закінчення дії воєнного стану розпочаті та не завершені документальні позапланові перевірки підлягатимуть зупиненню до завершення дії карантинного мораторію.

Це означає, що після закінчення дії воєнного стану, якщо не буде внесено відповідних змін, розпочаті та не завершені документальні позапланові перевірки щодо дотримання валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями підлягатимуть зупиненню до завершення дії карантинного мораторію, так само це стосується й інших перевірок, проведення яких не передбачено п. 52-2 ПК України.

Отже, якщо до вас прийшли з перевіркою, насамперед необхідно перевіряти, чи не підпадає така перевірка під дію мораторію, встановленого в умовах воєнного стану, – підп. 69.2 ПК України, а під час дії карантину – підп. 52.2 ПК України. І якщо перевірка підпадає під дію мораторію, з урахуванням вказаної раніше практики ВС, платник податків буде мати право оскаржити наказ про перевірку або ж її результати з підстав порушення контролюючим органом вимог законодавства щодо проведення такої перевірки.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

tg-10
4_TaxForce600_90
covid
На-сайт_балы_600х90
На-сайт1_600x90
top50_2020_600x90
ULF_0002
Vacancies_600x90_ua

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Loading ... Loading ...

PRAVO.UA