прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Блог » Колеги, дуже потрібна професійна допомога. Блог адвоката Семена Ханіна

Колеги, дуже потрібна професійна допомога. Блог адвоката Семена Ханіна

  • 29.09.2022 11:32
Рубрика Блог
Семен Ханін, адвокат, керуючий партнер юридичної компанії «Амбер», к.е.н., заслужений юрист України

I.

Апеляційна палата ВАКС винесла ухвалу від 22 вересня 2022 року у справі № 991/1960/22 щодо скарги про відмову в задоволенні скарги на повідомлення про підозру. Обґрунтовуючи ухвалу, колегія суддів зазначила:

«Визначаючи стандарт «достатня підстава», що застосовується під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування, Велика Палата Верховного Суду у постанові від 27.01.2022 зазначила, що <…> стандарт доказування «достатня підстава» є значно нижчим порівняно з такими стандартами, як «поза розумним сумнівом» (що застосовується під час розгляду кримінального провадження по суті) та «обґрунтована підозра» (за яким доводиться наявність підстав вживати щодо конкретної особи заходів забезпечення кримінального провадження) (справа 11 – 132сап21).

Аналогічний підхід має застосовуватися під час визначення «достатності доказів для підозри», що необхідно встановити відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України».

Велика Палата ВС у постанові від 27.01.2022 в п. 56 зазначила: «Велика Палата Верховного Суду з урахуванням змісту частини 5 статті 234 КПК України звертає увагу на те, що під час вирішення питання про санкціонування обшуку житла стандарт доказування «достатня підстава» є значно нижчим порівняно з такими стандартами, як «поза розумним сумнівом» (що застосовується під час розгляду кримінального провадження по суті) та «обґрунтована підозра» (за яким доводиться наявність підстав вживати щодо конкретної особи заходів забезпечення кримінального провадження). Зокрема, для надання відповідного судового дозволу закон не вимагає існування обґрунтованої підозри власника чи іншого володільця житла у вчиненні кримінального правопорушення».

Мова йде про вирішення питання про санкціонування обшуку житла.

 У постанові Велика Палата ВС не погоджується з висновками ВРП та її дисциплінарного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді, що ухвалою санкціонував обшук житла. У п. 55 згаданої постанови цитується позиція скаржника (судді, якого було притягнуто до дисциплінарної відповідальності): «На думку скаржника, наявність процесуального статусу особи в кримінальному провадженні не є вирішальною та обов`язковою під час вирішення питання про надання дозволу на обшук. Також скаржник зазначає, що під час санкціонування обшуку додержано стандарту «достатня підстава».

Головні питання:
  • Як згадана постанова Великої Палати Верховного Суду стосується скасування повідомлення про підозру (це ж не захід забезпечення кримінального провадження)?
  • Що має значити додане до згаданої постанови апеляційною палатою ВАКС речення «Аналогічний підхід має застосовуватися під час визначення «достатності доказів для підозри», що необхідно встановити відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України»?
  • Чи не суперечить додане до згаданої постанови апеляційною палатою ВАКС речення «Аналогічний підхід має застосовуватися під час визначення «достатності доказів для підозри», що необхідно встановити відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України» точному змісту п. 56 постанови Великої Палати Верховного Суду?
  • Захист у скарзі до Апеляційної палати ВАКС зазначав таке: «Саме достатність доказів згадується в п. 1 ст. 94 КПК України: «Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожен доказ із точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів — із точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення». Тобто для повідомлення особі про підозру має бути склад кримінального правопорушення та достовірні, належні, допустимі, а в сукупності достатні та взаємопов’язані докази цього кримінального правопорушення для повідомлення особи про підозру». Апеляційна палата ВАКС тезою «Аналогічний підхід має застосовуватися під час визначення «достатності доказів для підозри», що необхідно встановити відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України» не погоджується з КПК, чи як слід її розуміти?

II.

Апеляційна палата ВАКС винесла ухвалу від 22 вересня 2022 року у справі № 991/1960/22 щодо скарги про відмову в задоволенні скарги на повідомлення про підозру. Обґрунтовуючи ухвалу, колегія суддів зазначила: «У контексті доводів сторони захисту про те, що вказаний висновок слідчого судді не узгоджується з практикою Апеляційної палати ВАКС в іншому провадженні, колегія суддів наголошує, що наведена в оскаржуваній ухвалі позиція відповідає усталеній практиці Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду щодо оцінки доказів з урахуванням відповідних особливостей стадії досудового розслідування, про що зазначалося вище. Натомість позиція окремих суддів апеляційної палати ВАКС, висловлена в інших провадженнях, не має преюдиційного значення та не є обов’язковою для врахування іншими суддями під час апеляційного розгляду інших справ».

Захист у скарзі до Апеляційної палати ВАКС зазначав таке: «Зі змісту ухвали Апеляційної палати ВАКС (справа № 991/8424/21, провадження № 11-сс/991/23/22) від 12.01.2022 вбачається, що на стадії досудового розслідування визнання доказів слідчим суддею недопустимими можливе лише у випадках, коли такі докази отримані внаслідок істотного та очевидного порушення прав та свобод людини і їх недопустимість обумовлена такими обставинами, які в будь-якому випадку не можуть бути усунуті під час подальшого розслідування чи судового розгляду або шляхом надання додаткових матеріалів, які вже є у розпорядженні сторони кримінального провадження. Тобто висновок про недопустимість відповідного доказу є категоричним навіть із врахуванням відповідних особливостей стадії досудового розслідування. Суд на цій стадії може визнати недопустимими лише очевидно недопустимі докази, порушення порядку збирання яких не може бути спростовано будь-якими іншими матеріалами».

Головні питання:
  • Що саме зі змісту ухвали Апеляційної палати ВАКС (справа № 991/8424/21, провадження № 11-сс/991/23/22) від 12.01.2022 суперечить «усталеній практиці Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду щодо оцінки доказів з урахуванням відповідних особливостей стадії досудового розслідування»?
  • Не зрозуміле застосування терміна «ПОЗИЦІЯ ОКРЕМИХ СУДДІВ» щодо ухвали Апеляційного суду.

#ВАКС_это_звучит_гордо

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

tg-10
4_TaxForce600_90
covid
На-сайт_балы_600х90
На-сайт1_600x90
top50_2020_600x90
ULF_0002
Vacancies_600x90_ua
doroszab2

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Loading ... Loading ...

PRAVO.UA