600-90_WAIT
прапор_України

Генеральний партнер 2023 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » ВРП висловила зауваження до законопроєкту про здійснення судочинства під час дії воєнного чи надзвичайного стану

ВРП висловила зауваження до законопроєкту про здійснення судочинства під час дії воєнного чи надзвичайного стану

  • 02.03.2023 15:12

Вища рада правосуддя затвердила консультативний висновок щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо здійснення судочинства під час дії воєнного чи надзвичайного стану та врегулювання спорів за участі судді» (№ 8358).

У висновку зазначено, що зміни, запропоновані законопроєктом, є необхідними для реалізації державою в умовах воєнного або надзвичайного стану свого обов’язку щодо забезпечення кожному права на судовий захист, вони нівелюватимуть ризики тривалого розгляду судових справ та забезпечать своєчасне вирішення судом спорів. Водночас вказується, що деякі положення законопроєкту потребують доопрацювання з урахуванням висловлених у висновку зауважень та застережень.

Законопроєктом № 8358 процесуальні кодекси України, Закони України «Про доступ до судових рішень», «Про Вищу раду правосуддя» пропонується доповнити новелами, якими передбачається можливість:

  • здійснення повноважень секретаря судового засідання іншими працівниками апарату суду та виконання повноважень секретаря судового засідання дистанційно;
  • додаткового повідомлення учасників судового процесу про розгляд справи через відомі засоби комунікації цих учасників, зокрема телефонограмою, SMS-повідомленням, електронною поштою, повідомленням у месенджерах та через розміщення оголошення на офіційному вебпорталі судової влади України.

Переважна більшість положень законопроєкту стосується внесення змін, які діятимуть в умовах воєнного (надзвичайного) стану та протягом дев’яноста днів після його закінчення.

Крім цього, пропонуються не обумовлені воєнним (надзвичайним) станом зміни до процесуальних кодексів України, зокрема:

  • розширення сфери застосування письмових проваджень (без виклику сторін у судове засідання);
  • передбачення можливості брати участь у судових засіданнях у режимі відеоконференції на постійній основі (без обмеження часу дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, воєнного чи надзвичайного стану);
  • доповнення чинних положень процесуальних кодексів України стосовно врегулювання спору за участю судді та внесення змін до Законів України «Про доступ до судових рішень», «Про Вищу раду правосуддя» щодо можливості суддів працювати з автоматизованою системою документообігу суду дистанційно.

ВРП висловила до деяких положень проєкту зауваження та застереження.

Зокрема, щодо запропонованих змін, якими передбачено, що під час дії воєнного чи надзвичайного стану за клопотанням сторони суд виносить ухвалу, в якій мотивує необхідність проведення розгляду справи по суті поза межами строків, визначених процесуальними кодексами для певного виду провадження, ВРП зазначила таке.

Ці зміни можуть бути підтримані як винятковий захід, зумовлений воєнним чи надзвичайним станом, оскільки дотримання процесуальних норм і строків судом та учасниками судового процесу є гарантією здійснення ними своїх суб’єктивних процесуальних прав, а також умовою ефективного здійснення судочинства.

Також ВРП звернула увагу на новели щодо підстав, порядку, строку проведення процедури врегулювання спору за участю судді та припинення такої процедури. Цей процес дає можливість суттєво зменшити навантаження на суддів та скоротити строки розгляду справ, що є виправданим заходом як у воєнний, так в мирний час, тому розширення функціоналу такої процедури є доцільним. Водночас, оскільки процедура врегулювання спору за участю судді за взаємною згодою сторін може бути проведена виключно до початку розгляду справи по суті, то її реалізація можлива в судах першої інстанції. На стадії апеляційного перегляду учасники судового процесу можуть скористатися лише правом на укладення мирової угоди. Рада застерігає, що в нормативному способі регулювання цього інституту закладено ризики можливого зловживання сторонами своїми процесуальними правами, а також зазначає про значне збільшення (вдвічі) строків розгляду справ, відсутність спеціалізації суддів із цього питання.

ВРП вважає виправданим воєнним чи надзвичайним часом закриття інформації про дату, час і місце підготовчого засідання на інформаційному порталі судової влади та у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Водночас вважає, що всі учасники судового процесу мають отримувати повний текст процесуального рішення суду способом, визначеним законом.

Законопроєктом також пропонується передбачити, що судді наділяються повноваженнями вносити до Єдиного державного реєстру судових рішень усі судові рішення та окремі думки суддів, викладені у письмовій формі, дистанційно, поза межами приміщень суду, зокрема поза робочим часом, за умови якщо судді буде забезпечено безпечний доступ до автоматизованої системи документообігу суду з використанням кваліфікованого електронного підпису. Вказане повноваження не обмежується умовами воєнного чи надзвичайного часу. Вища рада правосуддя підтримує таку законодавчу ініціативу лише за умови розроблення надійного технічного забезпечення, яке зможе запобігти втручанню в автоматизовану систему сторонніми особами чи несанкціонованій зміні користувача в системі. Без урахування зазначених факторів запропоновані законодавцем зміни до процесуальних кодексів у цій частині на практиці можуть мати негативні наслідки як для суддів, так і для учасників судового процесу.

Отже, ВРП до законопроєкту № 8358 має зауваження нормотворчого характеру. Оскільки переважна більшість запропонованих змін до процесуальних кодексів України є строковими, регулюють правові відносини протягом визначеного періоду та пов’язані з конкретною індивідуальною подією — воєнним станом чи надзвичайним станом, пропонується викласти такі зміни у прикінцевих і перехідних положеннях КАС України, ЦПК України, ГПК України.

Вища рада правосуддя підтримала законопроєкт № 8358 з урахуванням запропонованих зауважень та застережень.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

unnamed
tg-10
Slide

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA