Відкрити не можна обмежити — як Укрпатент може виконати рекомендації АМКУ — PRAVO.UA Відкрити не можна обмежити — як Укрпатент може виконати рекомендації АМКУ — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Відкрити не можна обмежити — як Укрпатент може виконати рекомендації АМКУ

Відкрити не можна обмежити — як Укрпатент може виконати рекомендації АМКУ

  • 25.10.2022 16:31
Костянтин Зеров, радник «Молотай і Партнери», кандидат юридичних наук, адвокат

Нещодавно на сайті «Юридичної практики» було розміщено новину про те, що Антимонопольний комітет України розглянув звернення представників ринку послуг у сфері права інтелектуальної власності. Це звернення стосувалося обмеження Укрпатентом доступу до інформації про заявки на торговельні марки. За результатами звернення Антимонопольний комітет прийняв рішення, в якому вимоги представників ринку практично були задоволені, а Укрпатенту було рекомендовано забезпечити безоплатне розміщення у відкритому доступі інформації про всі подані на реєстрацію та зареєстровані торговельні марки.

Ключовим ініціатором цього звернення став Костянтин Зеров, радник компанії «Молотай і Партнери», кандидат юридичних наук, викладач курсу авторського права у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та адміністратор найбільшої в Україні фейсбук-спільноти фахівців у сфері права інтелектуальної власності «Клуб інтелектуальної власності».

Отже, ми б хотіли більш детально розглянути причини такого звернення до АМКУ, чим керувався АМКУ під час розгляду звернення, які саме рекомендації надав АМКУ Укрпатенту, як саме Укрпатент мав би виконати ці рекомендації та які наслідки їх виконання може мати для ринку надання послуг у сфері права інтелектуальної власності.

Як відомо, після подання заявки на реєстрацію торговельної марки вона проходить експертизу. Одна із задач експертизи – перевірити, чи станом на дату подання заявки або дату її пріоритету (якщо його заявлено) існують раніше зареєстровані або подані на реєстрацію торговельні марки третіх осіб, що є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із заявленим позначенням щодо таких самих або споріднених товарів і послуг.

Щоб мінімізувати ризики відмови у реєстрації позначення клієнта як торговельної марки, «золотим стандартом» на ринку стало проведення патентними повіреними та спеціалістами у сфері права інтелектуальної власності інформаційних пошуків на тотожність і схожість запропонованого клієнтом позначення із раніше зареєстрованими або поданими на реєстрацію позначеннями третіх осіб.

У зв’язку із цим необхідно зробити уточнення, що заявки на торговельні марки за критерієм оплати збору за подання можна поділити на дві групи: ті, щодо яких встановлено дату подання заявки, та ті, щодо яких ще не встановлено дату подання заявки (збір ще не оплачений). Так, у разі відповідності матеріалів заявки формальним вимогам статті 8 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам здійснюється публікація відомостей про заявку.

Враховуючи нормативні положення щодо допустимих строків оплати збору за подання заявки, у мирний період подана заявка на реєстрацію торговельної марки може бути неопублікованою і не з’явитися у відкритому доступі близько восьми місяців з дати її фактичної подачі. А у період військової агресії росії проти України цей строк може сягати до 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, тобто взагалі не є визначеним у часі.

При цьому такі заявки враховуються Укрпатентом під час визначення того, чи реєструвати інші заявлені на реєстрацію позначення і потенційно можуть бути протиставлені заявкам на такі інші позначення. Таким чином, лише врахування матеріалів заявок щодо яких не встановлена дата подання, дозволяє майбутнім заявникам повністю оцінити ризик отримання відмови в наданні правової охорони їх торговельній марці. Отже, лише повний доступ до матеріалів заявок, щодо яких не встановлена дата подання, забезпечує можливість виявлення ризику відмови в реєстрації торговельної марки.

З квітня 2020 року по березень 2021 року Укрпатент надавав можливість відкритого безкоштовного пошуку інформації про заявки на торговельні марки, за якими не встановлена дата подання, у Спеціальній інформаційній системі Укрпатенту, після чого можливість здійснення пошуку інформації про заявки на торговельні марки, за якими не встановлена дата подання, була припинена Укрпатентом в односторонньому порядку і без повідомлення/попередження заінтересованих осіб, посилаючись на те, що 16.08.2020 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.2020 № 815-ІХ (тобто фактичне обмеження доступу відбулось не одразу, а приблизно через сім місяців після набрання чинності вказаного закону).

Водночас Укрпатент, використовуючи дані своєї внутрішньої технологічної інформаційної бази, здійснював і продовжує надавати платну послугу щодо пошук тотожних і схожих позначень на замовлення клієнтів. За період трьох останніх років ним було підготовлено понад 20 000 платних звітів за результатами проведення таких пошуків.

Необхідно зазначити, що чинним законодавством України не заборонено використовувати відомості про ті заявки, щодо яких ще не встановлена дата подання; не передбачено норм, які б прямо встановлювали заборону використання, розголошення інформації про такі заявки, зокрема висвітлення такої інформації у звітах Укрпатенту за результатами здійснення пошуку тотожних або схожих позначень, або розміщення такої інформації в публічному доступі. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності також не містить норм, згідно з якими матеріали заявок на торговельні марки з дати їх надходження до Укрпатенту та до публікації відомостей про них вважаються конфіденційною інформацією, і не обмежує обсяг використання такої інформації, зокрема в частині обсягу інформації, яка може бути розміщена в публічному доступі.

Отже, обмеження Укрпатентом публічного доступу до таких заявок не ґрунтувалось на нормах законодавства у сфері інтелектуальної власності, оскільки останнім не передбачено обмежень щодо розголошення такої інформації, зокрема її обсягу, форми, змісту та місця розміщення.

Зважаючи на те що можливий строк між поданням заявки та опублікуванням відомостей про неї може бути доволі значним та на період дії військового стану – не визначеним у часі, великий масив поданих на реєстрацію заявок не відображається для пересічних осіб, що унеможливлює надання представниками у сфері інтелектуальної власності таких же за обсягом та змістом послуг по проведенню пошуку тотожних або схожих позначень, які при цьому надає сам Укрпатент. За результатами проведеного патентними повіреними пошуку за відкритими ресурсами може бути не виявлена інформація про тотожні і схожі позначення, що може мати негативні юридичні наслідки, зокрема у вигляді відмови в реєстрації позначення на підставі його тотожності або схожості, що і стало причиною звернення групи суб’єктів господарювання у сфері інтелектуальної власності до Антимонопольного комітету.

Антимонопольний комітет під час розгляду справи став на захист інтересів патентних повірених і встановив, що обмеження Укрпатентом доступу до інформації про заявки на торговельні марки, щодо яких не встановлена дата подання, іншим суб’єктам господарювання (зокрема патентним повіреним) може призвести до обмеження конкуренції на ринку послуг із пошуку інформації про тотожні та схожі позначення.

У результаті розслідування, проведеного АМКУ за заявою представників ринку надання послуг у сфері права інтелектуальної власності, Комітетом були сформовані та надіслані на адресу Укрпатенту такі рекомендації: «Забезпечити безоплатне розміщення в публічному доступі інформації про заявки, за якими не надіслано повідомлення про встановлену дату подання, в обсязі, що не суперечить чинному законодавству України та є достатнім для пошуку інформації про них і встановлення ознак тотожності або схожості позначень, та у формі, яка забезпечує можливість відбору».

Нам видається, що зазначена рекомендація може бути виконана Укрпатентом кількома способами:

–         шляхом повернення повноцінного публічного доступу до інформації про торговельні марки в Спеціальній інформаційній системі Укрпатенту, як це було в період з квітня 2020 року до березня 2021 року;

–         шляхом створення окремої публічної бази даних, яка міститиме інформацію про заявки, щодо яких не встановлено дату подання заявки.

Або ж Укрпатент може обрати шлях подальшої ескалації конфлікту з представниками ринку надання послуг у сфері права інтелектуальної власності, а саме – не надавати публічного доступу до заявок, щодо яких не встановлено дату подання, і одночасно припинити надання власних платних послуг щодо пошуку тотожних та схожих позначень (чи обмежити їх вибірку). І такий варіант озвучувався представниками Укрпатенту, що брали участь у засіданні АМКУ, як найбільш імовірний.

Технічно такий крок Укрпатенту також усуне прояви недобросовісної конкуренції з боку Укрпатенту у сфері надання послуг інформаційного пошуку за заявками, щодо яких не встановлено дату подання. Однак чи відповідатиме таке рішення сучасним вимогам ринку, питання риторичне. Очевидно, що ні.

Залишається сподіватись і очікувати на правильне рішення керівництва Укрпатенту, спрямоване на розвиток ринку послуг у сфері права інтелектуальної власності, а не на його знищення. У заголовок цієї статті винесено фразу з граматичною помилкою — відсутня кома. Тож давайте знайдемо порозуміння і поставимо кому в належному місці.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA