Якими будуть системи управління ризиками, внутрішнього контролю та корпоративного управління на небанківському ринку – триває громадське обговорення — PRAVO.UA Якими будуть системи управління ризиками, внутрішнього контролю та корпоративного управління на небанківському ринку – триває громадське обговорення — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Якими будуть системи управління ризиками, внутрішнього контролю та корпоративного управління на небанківському ринку – триває громадське обговорення

Якими будуть системи управління ризиками, внутрішнього контролю та корпоративного управління на небанківському ринку – триває громадське обговорення

 • 28.06.2022 12:23

Національний банк України розпочав громадське обговорення стосовно вимог до організації систем управління ризиками та внутрішнього контролю, а також рекомендацій щодо організації корпоративного управління в надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах.

Щодо організації системи управління ризиками

НБУ пропонує встановити загальні та спеціальні (для окремих сегментів ринку) вимоги до системи управління ризиками. А також підходи та кроки для належної її організації.

Серед загальних вимог Національний банк визначає такі:

 • організаційна структура системи управління ризиками;
 • належний розподіл обов’язків між учасниками системи управління ризиками, їх повноважень та відповідальності з урахуванням особливостей організаційно-правової форми надавача фінансових послуг;
 • ключові внутрішні документи з питань управління ризиками, уключаючи політики управління ризиками та профіль ризиків і їх зміст;
 • основні підходи до визначення та управління лімітами ризиків;
 • підходи до побудови інформаційних систем управління ризиками та формування управлінської звітності щодо ризиків;
 • моделі та інструменти вимірювання ризиків;
 • запровадження і дотримання належної культури управління ризиками.

Установлені також спеціальні вимоги до системи управління ризиками окремих сегментів ринку.

Так, страховики мають ураховувати особливості управління андеррайтинговим, операційним, ринковим ризиками та ризиком ліквідності; кредитні спілки – специфіку управління кредитним ризиком, ризиком ліквідності та операційним ризиком; фінансові компанії, що надають кошти в позику, компанії із надання гарантій та платіжні установи – особливості управління кредитним та операційним ризиками.

Зі свого боку, небанківські фінансові групи під час побудови систем управління ризиками також мають керуватися зазначеними вимогами відповідно до особливостей їх діяльності.

Щодо організації системи внутрішнього контролю

Якісна та ефективна система внутрішнього контролю повинна містити такі обов’язкові компоненти:

 • контрольне середовище;
 • оцінка ризиків;
 • контрольна діяльність;
 • контроль за інформаційними потоками та комунікаціями;
 • моніторинг ефективності системи внутрішнього контролю.

Під час розроблення системи внутрішнього контролю  надавачі фінансових послуг мають ураховувати ключові вимоги до побудови системи трьох ліній внутрішнього контролю та мінімальний перелік питань, що підлягають врегулюванню у внутрішніх документах. Крім того, надавачі фінансових послуг  зобов’язуватимуться здійснювати контрольні заходи.

Щодо організації корпоративного управління

Ефективна організація корпоративного управління включає в себе, зокрема, ефективне управління, прийняття керівниками надавачів фінансових послуг узгоджених рішень, належний розподіл обов’язків, уникнення конфлікту інтересів.

Організація корпоративного управління має враховувати специфіку діяльності різних сегментів ринку небанківських фінансових послуг та орієнтуватися на вищі стандарти, встановлені європейським законодавством та найкращою світовою практикою.

Для цього Національний банк розробив методичні рекомендації, які після їх схвалення матимуть виключно рекомендаційний характер та не будуть обов’язковими до виконання надавачами фінансових послуг і небанківськими фінансовими групами.

Методичні рекомендації визначають, зокрема:

 • принципи організації корпоративного управління;
 • системи органів управління та їх основні завдання;
 • основні підходи до визначення колективної придатності;
 • удосконалені підходи щодо регулювання конфлікту інтересів.

З урахуванням специфіки та ризиковості діяльності різних сегментів ринку небанківських фінансових послуг передбачається встановлення детальної організації системи органів управління для страховиків та кредитних спілок. Водночас у частині організації системи управління в інших надавачах фінансових послуг Національний банк обмежився базовими положеннями щодо принципів корпоративного управління та регулювання конфлікту інтересів.

Методичні рекомендацій визначають також особливості корпоративного управління для небанківських фінансових груп.

Із цими  та іншими вимогами до систем управління ризиками та внутрішнього контролю, а також рекомендаціями щодо організації корпоративного управління можна ознайомитися  в матеріалах для обговорення за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєктів постанов можна надіслати до 31 серпня  2022 року на електронну адресу: [email protected] або на поштову адресу Національного банку: вул.  Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA