Генеральный партнер 2019 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Звільнення топ-менеджменту українських компаній: чи працює Закон про ТОВ?

  • 05.12.2019 10:04

За останні декілька років іноземні інвестори та українські власники отримали додаткові засоби контролю за менеджментом українських компаній.  У 2014 році до Кодексу законів про працю України (надалі – КЗпП) була включена нова підстава для розірвання трудового договору з керівниками компаній: роботодавці отримали право у будь-який час та з будь-яких підстав прийняти корпоративне рішення про припинення повноважень керівника компанії та звільнити його у зв’язку з “припиненням повноважень посадових осіб“.  При цьому, роботодавець не повинен пояснювати причину звільнення, але має виплатити звільненій особі вихідну допомогу у розмірі не менше, ніж її шестимісячний середній заробіток.

У червні 2018 року набув чинності Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” (надалі – Закон про ТОВ).  Законом про ТОВ, серед іншого, були запроваджені нові підстави для розірвання договорів з посадовими особами за порушення ряду обов’язків. 

Але чи працюють нові підстави для розірвання договорів з посадовими особами на практиці?  Для початку, з’ясуємо, хто саме може вважатися посадовою особою.

Хто є посадовою особою?

На жаль, українське трудове законодавство не містить перелік посад, які відносяться до кола посадових осіб.  Але сьогодні існує декілька підходів до визначення “посадова особа”.

Згідно першого підходу, для визначення посадової особи слід керуватися корпоративним законодавством.  Наприклад, згідно Закону про ТОВ, посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю є члени виконавчого органу, наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом товариства.  Як бачимо з визначення, чинний Закон про ТОВ дозволяє роботодавцю визначити у статуті перелік посад, що відносяться до кола посадових осіб.  Якщо статут складений належним чином, ризики, пов’язані з можливим оскарженням звільнення посадовою особою, будуть мінімальними.  Тим не менше, на практиці, багато компаній або продовжують нехтувати правом визначити перелік посадових осіб у статуті, або визначають дуже обмежене коло посадових осіб, що не охоплює всіх керівників компанії.

Згідно другого підходу, головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність у неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.  Наприклад, працівник буде вважатися посадовою особою, якщо здійснює керівництво ділянкою роботи, трудовим колективом тощо, або управляє чи розпоряджається майном компанії.

Цікавою є позиція Держпраці, яка у своєму роз’ясненні згадує одночасно як на перший, так і на другий підходи.

Нові підстави для звільнення згідно Закону про ТОВ

Законом про ТОВ передбачений ряд обов’язків, за порушення яких роботодавець може розірвати договір з посадовою особою без виплати компенсації.  Зокрема, посадову особу можна звільнити без виплати компенсації за порушення таких обов’язків як: (і) дотримання умов договору щодо одержання винагороди та інших благ за виконання обов’язків; (іі) подання компанії переліку афілійованих осіб (наприклад, членів сім’ї, юридичних осіб, що знаходяться під контролем такої особи та/або членів її сім’ї тощо) при обранні на посаду, а також повідомлення про зміни у складі таких осіб; (ііі) повідомлення про виникнення конфлікту інтересів; (іv) нерозголошення комерційної таємниці чи конфіденційної інформації компанії.

Членів виконавчого органу та наглядової ради можна звільнити без виплати компенсації у разі порушення обов’язку щодо відмови від конкуренції.  Відмова від конкуренції (у контексті Закону про ТОВ) означає, що член виконавчого органу не може без згоди загальних зборів учасників (або наглядової ради) здійснювати господарську діяльність як фізична особа – підприємець, бути учасником певних видів товариств або членом виконавчого органу (або наглядової ради) іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.  Аналогічні обмеження поширюються також на членів наглядової ради, які не можуть здійснювати вищезазначену діяльність без згоди загальних зборів учасників.

Також, посадову особу, що є головою колегіального виконавчого органу (наприклад, очолює раду директорів, Дирекцію), можна звільнити, якщо вона порушує обов’язок щодо обов’язкового скликання засідання Дирекції у випадках, передбачених Законом про ТОВ.

Не дивлячись на те, що Закон про ТОВ встановлює нові підстави до розірвання договорів з посадовими особами, необхідні зміни не були внесені у КЗпП.  Прийняття корпоративного рішення про припинення повноважень посадової особи не означає, що трудові відносини з такою особою автоматично припиняються.  Відповідно, якщо посадова особа товариства порушує будь-які з вищезазначених обов’язків, і буде вирішено її звільнити, роботодавець буде обмежений переліком підстав для звільнення, передбачених КЗпП.

Суттєвих питань не має виникнути при звільненні посадових осіб, з якими було укладено трудовий контракт, але за умови, що трудовий контракт правильно складений, і роботодавець мав підстави його укласти.  Що стосується посадових осіб, з якими можна укласти виключно трудовий договір, відповідні положення Закону про ТОВ мають також працювати, але лише за умови правильного складення трудового договору, статуту товариства, а також обрання належної підстави для звільнення згідно КЗпП.

*   *   *

Враховуючи, що судова практика з цього питання ще досі формується, застосувати нові підстави для розірвання договору з посадовими особами, передбачені Законом про ТОВ, на практиці доволі складно, не кажучи вже про належне визначення тих категорій менеджменту, які є посадовими особами.  Відповідно до останніх заяв представників державної влади, в найближчий час нас очікує кардинально новий трудовий кодекс.  Будемо сподіватися, що у новому кодексі будуть усунуті існуючі прогалини, і процедура звільнення працівників будь-якого рівня буде спрощена та узгоджена з чинними нормативно-правовими актами.

Автор: Анна Степанова, юрист Baker McKenzie

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
Slider

Какое из инициированных изменений Конституции Украины для вас самое важное?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: