прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Аналітика » Зміни до законодавства про авторське право — аналіз законопроєкту

Зміни до законодавства про авторське право — аналіз законопроєкту

  • 26.07.2022 12:20

7 липня Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт № 5552-1 «Про авторське право і суміжні права». Законопроєкт спрямований на оновлення авторського права і суміжних прав в аспекті взятих Україною зобов’язань з імплементації норм права ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами з іншої сторони. Ігор Смірнов, молодший юрист EVERLEGAL, проаналізував основні пропоновані законодавчі зміни.

Метою проєкту закону є удосконалення правового регулювання питань стосовно здійснення та захисту особистих немайнових та майнових прав суб’єктів авторського права та суміжних прав, серед яких:
  • гармонізація положень Цивільного кодексу України, Закону України “Про авторське право і суміжні права” з нормами законодавства Європейського Союзу в частині, що стосується забезпечення надійної правової охорони авторського права та суміжних прав;
  • усунення прогалин у чинному законодавстві, що перешкоджають реалізації окремих положень чинного законодавства, зокрема в частині забезпечення здійснення права слідування;
  • удосконалення чинного законодавства в частині вирішення питань, що виникають на практиці та пов’язані зі здійсненням та захистом авторських та суміжних прав.

Законопроєктом передбачається розширення немайнових авторських прав, зокрема право на оприлюднення твору. Також зникло словосполучення “використання твору”, замість нього тепер є “здійснення майнових прав суб’єктів авторського права” без вказівки на види такого здійснення. Термін “опублікування” замінено на “оприлюднення”. Крім того, зникла норма про те, що ніхто не має права опублікувати твір без згоди автора, проте залишено норму, яка дозволяє оприлюднення твору його правонаступниками, якщо це не суперечить волі автора.

Відтепер для використання твору потрібна не згода автора, а згода суб’єкта майнових прав на твір або організації колективного управління.

Більше не вимагається зазначати ім’я автора твору та джерело запозичення в разі правомірного використання твору без дозволу суб’єкта авторського права. Встановлюється вичерпний перелік суб’єктів суміжних прав. Зникли статті щодо використання виконання, використання фонограми та відеограми, тепер це вже охоплюється суміжними правами. Відповідно до проєкту закону ліцензіат не має права використовувати об’єкт права інтелектуальної власності в іншій сфері, ніж визначено ліцензією на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Важливою нормою є те, що тепер предметом договору про передання майнових прав не зможуть бути об’єкти і майнові права, яких не існувало на момент укладання договору, умови договору про передання майнових прав інтелектуальної власності на інший строк, ніж визначено законом, або що погіршують становище творця відповідного об’єкта чи його спадкоємців порівняно зі становищем, передбаченим  цим  Кодексом  та  іншим законом,  або обмежують право творця на створення інших об’єктів, є нікчемними.

Зміни торкнуться також шоу-бізнесу.

Здійснення гастрольного заходу на території України із запланованим використанням об’єктів авторського права і (або) суміжного права (суміжних прав) допускатиметься на підставі укладеного організатором гастрольного заходу договору, яким визначено умови сплати винагороди за публічне виконання відповідних  об’єктів під час гастрольного заходу.

Також встановлюються норми, які регулюватимуть відносини з користувачами, збирання винагороди і відрахувань із користувачів.

Щодо кінобізнесу, то договір про спільне виробництво фільму, який укладається продюсером і (або) виробником фільму, у тому числі з іноземними суб’єктами кінематографії (копродукція), не буде договором про спільну діяльність, а вихідні матеріали фільму та фільмокопії належать виробнику фільму та іншим особам. Суб’єктами права власності на вихідні матеріали фільму, фільмокопії можуть бути держава, юридичні та фізичні особи.

Законодавець стверджує, що проєкт закону визначає механізми врегулювання проблемних питань у сфері авторського права і суміжних прав, що базуються на практиці застосування чинних норм законодавства, а також враховують міжнародний досвід. Прийняття проєкту закону дасть змогу гармонізувати законодавство України з положеннями законодавства Європейського Союзу в частині забезпечення правової охорони об’єктів авторського права і суміжних прав, що регулює відповідні правовідносини; запровадити дієві механізми, що дають можливість створити умови для здійснення й захисту прав та інтересів правовласників об’єктів авторського права і суміжних прав, узгодити положення законодавства України в частині охорони та захисту авторського права і суміжних прав.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

tg-10
4_TaxForce600_90
covid
На-сайт_балы_600х90
На-сайт1_600x90
top50_2020_600x90
ULF_0002
Vacancies_600x90_ua

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Loading ... Loading ...

PRAVO.UA