прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Заява Асоціації адвокатів України — юристам світу

Заява Асоціації адвокатів України — юристам світу

 • 27.02.2022 15:13

Заява Асоціації адвокатів України

Міжнародним членським організаціям для практикуючих юристів, асоціаціям адвокатів, юридичним спільнотам та практикуючим юристам

26 лютого 2022 року, Київ

Шановні колеги!

Ми, Асоціація Адвокатів України (надалі – ААУ), всеукраїнська громадська організація, яка об’єднує адвокатів України, звертаємося до наших колег по всьому світу з проханням підтримати нашу країну, яка зараз перебуває під військовим ударом з боку Росії.

Пишемо цього листа зі столиці, міста Києва, яке вже третій день піддається ракетному обстрілу. Тож, будь ласка, вибачте за опечатки та помилки – зараз не час і місце для коректури.

Дякуємо нашим союзникам за підтримку! Але, на жаль, цього недостатньо, щоб зупинити російську агресію щодо України.

Після вторгнення в нашу країну росіяни бомблять наші міста і свідомо мирних жителів. За даними МОЗ України, станом на ранок загинули 198 мирних жителів, з них 3 дітей; 1115 поранених, у тому числі 33 дитини – як результат атак російських військ. Неможливо повірити, що такі речі відбуваються в XXI столітті в самісінькому серці Європи!

Ми покладаємося на нашу мужню Армію і наш народ, але в цей момент підтримка міжнародної спільноти є для нас питанням виживання!

Хто, як не юридична спільнота, має відстоювати верховенство права та захист прав людини?

Чим ви можете допомогти Україні та українському народу?

 1. Заохочуйте свої уряди збільшити підтримку України

Україні потрібні:

 • Захист українського неба від будь-яких літаків і ракет.
 • Військова допомога, постачання зброї.
 • Фінансова підтримка.
 • Посилені санкції, щоб виключити Росію з SWIFT.
 • Гуманітарна допомога мирним жителям.
 • Зняття обмежень на в’їзд (візи тощо), якщо все ще застосовується.
 • Будь-яка інша форма допомоги нашій країні та нашому народу.
 1. Пожертвувати українській армії

Повідомляємо, що Національний банк України відкрив спеціальний банківський рахунок для Збройних Сил України. Реквізити додаються нижче.

UA843000010000000047330992708

USD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
JP MORGAN CHASE BANK, New York
SWIFT Code: CHASUS33
Account: 400807238
383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA
UA843000010000000047330992708

GBP:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
Bank of England, London
SWIFT Code: BKENGB2L
Account: 40000982
Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK
UA843000010000000047330992708

EUR:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
IBAN DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431  Frankfurt Am Main,Germany
UA843000010000000047330992708

 1. Обмеження участі в юридичній спільноті

Ми закликаємо вас:

 • Скасувати заходи, заплановані в Росії, і утриматися від подальших конференцій, семінарів тощо в Росії.
 • Заборонити зарахування нових членів з Росії.
 • Призупинити участь російських юристів в управлінні вашою організацією (якщо є).
 1. Поділіться інформацією

Будь ласка, використовуйте свої контакти, впливайте на органи влади та поділіться інформацією!

Ми закликаємо юристів по всьому світу відкрити очі, – це дуже важливо, інакше буде пізно…

 

З повагою,
Ольга Дмитрієва ([email protected]),
Президент Асоціації адвокатів України

 

Текст англійською:

To international membership organizations for legal practitioners,
bar associations, law societies and legal practitioners

 

February 26, 2022
Kyiv

Dear colleagues,

We, Ukrainian Advocates’ Association (hereinafter – UAA), all-Ukrainian non-governmental organization that unites attorneys-at-law in Ukraine, are addressing to our colleagues all over the world to support our country that is now under military attack from Russia.

We are writing this letter from the capital, the city of Kyiv, that has been under missile attack of already for the third day in a row. So please excuse any typos and mistakes – it is not the right time and place for proofreading.

We thank our allies for the support! But, unfortunately, it is not enough to stop Russian aggression over Ukraine.

After invading our country, Russians are bombing our cities and deliberately civilians. According to the data of the Ministry of Health of Ukraine, as of this morning 198 civilians died, including 3 children; 1115 wounded, including 33 children in result of Russia attack. Its is unbelievable that things like this are happening in the XXI century in the middle of Europe!

We rely on our brave Army and our people, but in this very moment the support of international community is a matter of survival for us!

Who but the legal community should stand for the rule of law and human rights protection?

What could you do to help Ukraine and Ukrainian people?

 1. Encourage your governments to increase the support of Ukraine

Ukraine needs:

 • Shield Ukrainian sky from any planes and missiles.
 • Military help, weapon supplies.
 • Financial support.
 • Stronger sanctions up to exclude Russia from SWIFT.
 • Humanitarian help for the civilians.
 • Lifting entry restrictions (visa’s etc.) where still applicable.
 • Any other incentives that could help our country and our people.
 1. Donate to the Ukrainian Army

Please be informed that the National Bank of Ukraine has opened a special bank account for Ukrainian Armed Forces. Requisites are added below.

 1. Restrictions on participation in legal community

We encourage you to:

 • Cancel events planned in Russia and refrain from further conferences, seminars etc. in Russia.
 • Ban enrollment of new members from Russia.
 • Suspend participation of Russian lawyers in management of your organization (if any).
 1. Share the information

Please, use your contacts, influence your authorities and share the information!

We encourage lawyers all around the globe to open the eyes, – it is very important, otherwise it will be too late…

Kind regards,
Olga Dmitrieva ([email protected]),
President of Ukrainian Advocates’ Association

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

tg-10
4_TaxForce600_90
covid
На-сайт_балы_600х90
На-сайт1_600x90
top50_2020_600x90
ULF_0002
Vacancies_600x90_ua

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Loading ... Loading ...

PRAVO.UA