Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Новости » Суть іде!

Суть іде!

  • 05.09.2019 11:53

Вищий антикорупційний суд (ВАКС), який розпочав процесуальну діяльність 5 вересня 2019 року, — перший суд України, створений «з нуля» за новими законодавчими правилами та з особливим підходом до добору кадрів. Юридична спільнота та громадськість покладають на роботу цієї судової інституції величезні сподівання. Перші чекають справедливих рішень, другі — очевидно, каральних. Утім, і перші, і другі єдині в тому, що корупцію одному лише суду викорінити не вдасться. Із цим явищем треба боротися всім суспільством

 

Які роль та місія Вищого антикорупційного суду (ВАКС) як складової судової системи України?

Олена ТАНАСЕВИЧ, голова Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.

Головним побажанням до майбутньої роботи Вищого антикорупційного суду є максимальне пришвидшення розгляду кримінальних проваджень щодо корупційних та пов’язаних з ними злочинів. Особисто для себе потребу в оперативній боротьбі з корупцією я пояснюю цифрами, адже з ними важко сперечатись.

Є такий рейтинг ООН Homicide Rate — це рейтинг країн за рівнем безпеки. Найбезпечнішими є Ліхтенштейн, Монако, Сінгапур, Японія, Ісландія, Кувейт, Бахрейн, Індонезія, Швейцарія, Алжир, Швеція, Данія, Іспанія, Гонконг, Німеччина, Люксембург, Південна Корея, Італія, Австрія, Нідерланди, Нова Зеландія. За інформацією, наданою Всесвітнім банком, МВФ і британським аналітичним центром The Legatum Institute, 13 із цих країн є лідерами за критеріями стану економіки, соціальної сфери, підприємництва та персональної свободи. За рівнем освіти, індексом людського розвитку, якістю медичного обслуговування та рівнем щастя очолюють рейтинги ці ж країни. Одночасно згадані вище держави, за результатами досліджень Transparency International, є найменш корумпованими.

З огляду на статистичні дані стає очевидним: чим вищий рівень корупції у державі, тим нижчі всі позитивні показники життя її населення. Іншими словами, рівень злочинності, а також матеріальний добробут, економічний розвиток, можливості особистісного зростання, умови для розвитку підприємництва і багато інших речей, що необхідні людині для того, щоб почуватись справді найвищою соціальною цінністю в своїй державі, напряму пов’язані з рівнем корумпованості органів влади.

Отже, роль та місія Вищого антикорупційного суду полягають у здійсненні правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з ними злочинів, що сприятиме справедливому розподілу загальнонаціональних благ між усіма громадянами України.

 

У чому, на вашу думку, полягає роль та місія Вищого антикорупційного суду як складової судової системи України? Які труднощі на початку діяльності постануть перед ВАКС? Які є варіанти їх подолання?

Андріана ФОЗЕКОШ, адвокат кримінально-правового департаменту АО AVER LEX

Попри створення враження завзятої боротьби з корупцією в Україні, все ж очікування і реальність дещо відрізняються. На практиці до судового розгляду частіше передаються ті корупційні справи, в яких обвинувачені, так би мовити, комусь «перейшли дорогу», або ж це «медійні справи», на яких керівники правоохоронних органів піаряться.

Тривалий час українські законодавці обговорювали правові засади створення Вищого антикорупційного суду. На мою думку, його головною місією є судовий контроль за розслідуванням корупційних справ та справедливий їх розгляд після передачі обвинувального акта до суду.

Цей судовий орган створювався з метою оптимізації роботи судової системи задля забезпечення більш ефективного та швидкого розгляду справ, пов’язаних з корупцією. Це пояснюється тим, що судова реформа до кінця не реалізована, наразі суди перезавантажені, а тому корупційні справи розглядаються разом з іншими категоріями, виходячи із завантаженості та графіка суддів. Звичайно, за таких обставинах важко забезпечити швидкий розгляд.

Тому можна вважати, що одним із завдань ВАКС у судовій ланці є розвантаження загальних судів і більш сконцентрована боротьба з корупцією.

Не варто забувати, що створення Вищого антикорупційного суду було міжнародним зобов’язанням України, тому, поспішаючи, законодавці все ж не доопрацювали деякі положення щодо діяльності суду. Наслідком цього можуть бути певні труднощі в роботі суду, серед яких варто звернути увагу на такі.

По-перше, в апараті ВАКС утворюється самостійний структурний підрозділ для організаційного забезпечення роботи Апеляційної палати, ефективність діяльності якого контролює голова Апеляційної палати. Проте не зазначено, чи може втручатися в організацію роботи цього підрозділу голова Вищого антикорупційного суду. Адже, якщо використовувати цю прогалину таким чином, що подібні дії можливі, то порушуватиметься принцип інстанційності.

По-друге, територіальна юрисдикція суду поширюється на всю територію України, а суд лише один — у місті Києві. Це означає, що виникатимуть додаткові труднощі для сторін провадження з прибуттям, наприклад, з Ужгорода чи Одеси до Києва для участі у розгляді справи. А неможливість прибуття — це вже відкладення справи і перепона для розгляду справи.

Також труднощі можуть виникати при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу, строк розгляду якого дуже обмежений. Необхідність прибуття адвоката з іншого регіону, банальна відсутність квитків на потяг може навіть стати підставою залучення державного адвоката, що абсолютно непотрібно особі, яка вже самостійно визначилася з вибором захисника. Наслідком може бути порушення права на захист.

По-третє, ВАКС одразу зіштовхнеться з величезною кількістю процесуальних клопотань, адже, крім клопотань, які подаватимуться до суду слідчими, загальні суди за законом зобов’язані передати ВАС усі нерозглянуті клопотання, які були в їхньому провадженні.

І, по-четверте, слідчий суддя обирається строком лише на один рік. Але бувають клопотання, розгляд яких може тривати і понад рік (з причин витребування якихось документів чи проведення експертизи). У такому разі клопотання перейде до нового судді і розгляд почнеться спочатку.

Тож для справді ефективної роботи Вищого антикорупційного суду необхідно вдосконалювати регулююче законодавство, а суду — спрямовувати свою роботу на утвердження довіри людей і відстоювання справедливості при розгляді справ.

 

Які труднощі на початку своєї діяльності постануть перед ВАКС? Які є варіанти їх подолання?

Катерина СІКОРА, суддя-спікер Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.

Перш за все, відзначу, що під терміном «труднощі» я розумію певні завдання і виклики, які постануть перед судом найближчим часом, тому пропоную оперувати саме цими термінами. З огляду на те, що суд формується з нуля на наших з вами очах, робити висновки щодо того, що справді виявилось складним завданням, а що ні, варто принаймні через пів року з дати початку процесуальної діяльності суду.

Треба розділяти завдання технічно-організаційного і правового характеру. На перших не зупинятимусь, але для досягнення мети — здійснення об’єктивного правосуддя — необхідними, у тому числі, є приміщення, що відповідають будівельним, технічним і нормативно-правовим вимогам, стандартам дотримання прав людини при розгляді кримінальних проваджень, нормам, що забезпечують збереження інформації з обмеженим доступом.

Важливим викликом правового характеру є відсутність чітко врегульованого порядку передачі справ, підсудних Вищому антикорупційному суду, з інших судів, як це передбачено в прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про Вищий антикорупційний суд». Тобто наразі немає механізму та процедури такої передачі. Водночас за відсутності чітких стандартів та процедур передачі справ можуть виникнути процесуальні труднощі, які у подальшому можуть вплинути на строк розгляду справ. На моє переконання, є необхідність у співпраці між Верховним Судом та Вищим антикорупційним судом у питаннях визначення чіткого порядку передачі справ з інших судів до Вищого антикорупційного суду та доведення цього порядку до відома місцевих та апеляційних судів.

Лейтмотивом і одним з важливих завдань діяльності ВАКС я назвала б відновлення довіри до судової системи завдяки оперативному і якісному розгляду відповідної категорії справ, віднесеної до підсудності ВАКС. При цьому ВАКС не є завершальним елементом у структурі антикорупційних органів, а перш за все діє як незалежний і компетентний судовий орган на підставі Конституції України та Закону «Про судоустрій і статус суддів».

З огляду на високі очікування суспільства щодо результатів роботи ВАКС та обов’язок здійснювати правосуддя у повній відповідності принципам змагального кримінального процесу та верховенства права, вкрай важливою є належна комунікація між суддями-спікерами, прес-секретарем ВАКС, з одного боку, та громадськістю і представниками ЗМІ — з іншого. Така комунікація має на меті донесення інформації про місію ВАКС, його завдання та результати діяльності.

Є думка, що певні труднощі можуть виникнути при колегіальній співпраці суддів — вихідців з різних юридичних професій (кадрові судді, науковці, адвокати). Але практика діяльності Верховного Суду засвідчила, що ці побоювання марні, і змінені правила добору на посаду суддів мають синергетичний ефект і сприяють якісному здійсненню правосуддя.

Судді ВАКС з нетерпінням очікують надходження своїх перших справ і сповнені рішучості розглядати їх відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з дотриманням принципів верховенства права.

 

Від яких факторів залежатиме ефективність роботи Вищого антикорупційного суду?

Інна КАЛУГІНА, суддя-спікер Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

На сьогодні проблема корупції в Україні є дуже гострою, отже, на новостворений Вищий антикорупційний суд покладено великі суспільні очікування. Чи буде робота нової судової установи ефективною, залежить від багатьох чинників: це й належний рівень матеріального-технічного забезпечення, впровадження сучасних технологій у судочинство, рівень підготовки працівників апарату тощо. Серед усіх цих факторів я виділила б три головних.

Насамперед запорукою досягнення цілей, які поставлені перед ВАКС, є рівень професійної підготовки суддів та їхні моральні якості. Усе це було предметом ретельної перевірки під час конкурсу, за перебігом якого міг спостерігати будь-який небайдужий громадянин. За результатами конкурсу був сформований високопрофесійний суддівський колектив, до якого увійшли не лише кадрові судді, а й адвокати та науковці, моральні якості яких були оцінені незалежними експертами. З упевненістю можна сказати, що судді ВАКС зможуть забезпечити високий рівень судочинства та протистояти будь-якому тиску чи впливу під час виконання своїх обов’язків, адже суддівська незалежність — головна складова справедливого суду.

Без сумніву, суттєво впливати на кінцевий результат роботи ВАКС буде якість кримінального та кримінально-процесуального законодавства, яке сьогодні, на жаль, не є досконалим та потребує змін. За таких умов перед суддями стоїть низка завдань, серед яких — формування сталої судової практики в сфері антикорупційного кримінального судочинства з урахуванням практики Європейського суду з прав людини та міжнародних гарантій прав людини.

Третій, не менш важливий фактор — якість досудового слідства: від того, наскільки професійно воно буде проведене, напряму залежить, чи буде притягнуто обвинуваченого до відповідальності в разі, якщо суд дійде висновку про наявність у його діях вини. Адже недостатньо просто зібрати докази обвинувачення, їх потрібно зібрати лише в законний спосіб з дотриманням усіх прав підозрюваного.

На жаль, сьогодні суспільні очікування щодо роботи Вищого антикорупційного суду певним чином дисонують з його справжніми завданнями та напрямами діяльності. Дуже часто від представників ЗМІ та громадськості судді ВАКС чують питання на кшталт: «Коли чекати перших посадок»? Таким чином, у суспільства формується уявлення, що ВАКС є каральним органом, який фактично покликаний «закріплювати» результати роботи слідчих органів та прокуратури. Такий підхід повністю нівелює один з основоположних принципів кримінального судочинства — презумпцію невинуватості. Діяльність будь-якого суду і, зокрема, ВАКС має ґрунтуватися на таких засадах судочинства, як верховенство права, рівність перед законом і судом усіх учасників провадження, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини. Лише за умови дотримання всіх цих гарантій можна говорити про досягнення результату новою судовою інституцією та високий рівень ефективності її роботи.

 

Чи є в арсеналі ВАКС усі необхідні інструменти для того, аби стати аудитором антикорупційних органів, таких як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)?

Віра МИХАЙЛЕНКО, суддя-спікер Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.

З урахуванням того, що розслідування відповідних корупційних злочинів віднесене законом до підслідності НАБУ, де процесуальне керівництво здійснюється САП, то логічним продовженням цих проваджень є розгляд Вищим антикорупційним судом. За існуючих умов правового регулювання суд не можна розглядати як спеціальний орган аудиту діяльності НАБУ і САП, оскільки він є органом правосуддя в єдиній системі судоустрою України, а процесуальна основа допускає розгляд ним справ, в яких досудове розслідування закінчене іншими органами.

Звісно, в процесі судового розгляду суд здійснюватиме оцінку законності і правомірності проведених НАБУ та САП процесуальних дій і прийнятих ними процесуальних рішень з урахуванням завдань і засад кримінального провадження та на підставі визначених у законі критеріїв оцінки доказів. Відповідними інструментами такої оцінки є норми Кримінального процесуального кодексу України. Так, суд оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів — з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Така оцінка здійснюється за внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, у рамках закону.

 

Скільки часу знадобиться ВАКС, щоб виправдати кредит довіри спільноти до цієї судової інституції?

Маркіян ГАЛАБАЛА, суддя Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.

За даними загальнонаціонального соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова в лютому 2019 року, ВАКС висловили довіру лише 14,2 % респондентів. Це при тому, що на той час навіть не було призначено суддів цієї інституції. Пояснити такий негативний феномен можна тим, що ВАКС, по-перше, є складовою судової системи, а по-друге, складовою системи органів державної влади. На жаль, рівень довіри як до судів, так і до інститутів держави в цілому залишається доволі низьким.

Завданням ВАКС є здійснення справедливого правосуддя з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних злочинів. Глибоко уражене корупцією українське суспільство зможе відмовитися від корупційних практик лише за умови, якщо від них відмовиться вітчизняна еліта. Відтак, реалізація принципу невідворотності покарання серед топ-корупціонерів може повернути довіру українців і до держави, і до ВАКС.

 

У чому полягає роль та місія Вищого антикорупційного суду як складової судової системи України? Які труднощі на початку діяльності постануть перед судом? Які очікування від діяльності суду має юридична спільнота?

Артем КРИКУН-ТРУШ, юрист DLA Piper

Я вважаю, що головна роль та місія ВАКС на сьогодні це забезпечити здійснення правосуддя у справді розумні строки. Не є нормальною ситуація, коли по корупційним злочинам судовий розгляд тягнеться роками. За цей час не тільки суспільство встигає забути, про що була справа, а навіть і самі учасники кримінального провадження. Це також негативно вливає і на сприйняття невідворотності покарання. Суду, який може тривати невідомо скільки, просто апріорі неможливо боятися. Уже назбиралася велика кількість гучних корупційних справ, які тривалий час очікують логічної крапки, можливо обвинувальної, можливо виправдувальної, але крапки. І саме ВАКС має її поставити.

Стосовно другого питання, то першочергові труднощі — це величезний обсяг переданих справ. Якщо хтось досі вірить, що ВАКС мав працювати виключно зі справами НАБУ-САП, то глибоко помиляється — зараз підсудність цього суду виписана таким чином, що на розгляд може бути передано понад три тисячі проваджень, а це просто заблокує роботу суду. Президент України ще 8 липня вніс законопроект, який має виправити цю ситуацію, і, враховуючи результати парламентських виборів, я не думаю, що будуть труднощі з голосуванням у Верховній Раді України. Тим не менш, навіть зосередившись на провадженнях НАБУ-САП, судді будуть дуже завантажені, оскільки таких проваджень до місцевих судів передано вже 212, і кожне з них стосується або топ-посадовця, або величезної суми збитків. Тому легко не буде в будь-якому випадку.

Крім того, абсолютно всі — обвинувачення, захист та суспільство в цілому — будуть вимагати від ВАКС швидкості. І дуже важливо у гонитві за нею не загубити якість та верховенство права. Будемо відверті, суспільство хоче не просто «посадок», суспільство хоче крові та вішати на стовпах. Це можна зрозуміти, але зміщувати акцент від верховенства права до революційної доцільності в жодному разі допустити не можна, як важко би не було. Від яких факторів залежатиме ефективність роботи ВАКС? Я б не виділяв окремі, бо їх багато і всі вони мають враховуватися комплексно. Це належний кадровий відбір суддів та інших працівників ВАКС, достатнє матеріально-технічне забезпечення, гідна заробітна плата, можливість вжиття ефективних заходів безпеки у відношенні до суддів та членів їхніх сімей і, врешті-решт, морально-ділові якості кожного окремого судді. Конкурсний відбір до ВАКС хоч і був дуже ретельним та потужним, але ми повинні розуміти, що жоден конкурс не дає гарантованого результату і не застрахований від помилок. Ми вже це побачили на прикладі НАБУ та САП. Тому принципово важливо сформувати у ВАКС таку культуру, за якої не буде кругової поруки та колективізму, а бажання до самоочищення буде вище за бажання захистити своїх. ВАКС має стати зразком репутаційної відповідальності та показувати суспільству, що інститут репутації справді ще має значення в Україні.

Чи є в арсеналі ВАКС всі необхідні інструменти для того, аби стати аудитором антикорупційних органів, таких як НАБУ та САП? Звичайно, є. Як і у будь-якого іншого суду. Називається «керуючись законом, оцінювати докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження». Проблема лише в тому, щоб мати волю чинити саме так. НАБУ та САП зараз намагатимуться схилити ВАКС на свою сторону сили, бо вбачають у ньому елемент, який має замкнути ефективний процес притягнення особи до відповідальності. І буде дуже показово, чи піддаватиметься ВАКС цій спокусі, чи стане насправді незалежним судом, який не буде орієнтуватися на будь-чиї очікування. Я бачу певну деформацію в свідомості співробітників НАБУ-САП, яка, напевно, виникла через усвідомлення важливості своєї роботи та місцями проявляється у невиправданому порушенні норм кримінального процесуального законодавства. З власного досвіду скажу, що бувають ситуації, коли вчинити ефективно, але при цьому ідеально дотриматися процедури неможливо. Крім того, треба дивитися на першопричини будь-яких порушень, бо зазвичай це системні проблеми, які виникають через криву законодавчу техніку і потребують змін від законодавця. Але ВАКС може тут виступити творцем стандартів правозастосування у кримінальному процесі й заповнювати пробіли КПК України своєю судовою практикою.

Також дуже б не хотілося, щоб ВАКС продовжував поширену практику місцевих судів визнавати докази недопустимими лише з формальних підстав і незалежно від вагомості таких підстав. Дуже хочеться побачити процеси, в яких говоритимуть не лише про форму, але й про зміст, не тільки про процедурні порушення, але й про суть встановлених обставин. Нам, правникам, не вистачає справді цікавих засідань, усі ці відводи, ковдри і чіпляння до кожної коми в протоколах слідчих дій уже не просто набридли, а й викликають у студентів відразу до професії. Я сподіваюся, що ВАКС сформує нову культуру кримінального процесу і попит на суть, за яких і обвинувачення, і захист будуть змушені виводити свій процесуальний креатив на новий рівень.

Скільки часу знадобиться суду, щоб виправдати кредит довіри спільноти? Для мене це риторичне питання, бо, як говорив Френсіс Андервуд у «Картковому будинку», суспільна думка не має юридичного диплома. Кредит довіри серед правників ВАКС виправдати досить легко, треба лише здійснювати правосуддя на конституційних засадах судочинства та відповідно до завдань, які передбачені в Законах України «Про судоустрій і статус суддів», «Про ВАКС», Кримінальному процесуальному кодексі України та іншому законодавстві. А от із рештою суспільства важче. Дуже важливою буде комунікація, щоб навіть людина без юридичної освіти могла зрозуміти, чому суд прийняв саме таке рішення. Для цього потрібно буде й інфографіку робити, і перекладати рішення з юридичної на людську мову і, може, навіть блоги вести у соцмережах — інструментів безліч і всі вони можуть бути корисні. Однак завжди залишиться відсоток людей, яких як би ти не переконував, вони свою негативну думку не змінять, бо просто не хочуть чути й детально розбиратися, з цим треба просто змиритися.

Особисто я очікую від ВАКС нових стандартів. Як у правозастосуванні, так і дотриманні етичної поведінки. Щоб судді ВАКС мали волю тримати себе рівновіддалено як від сторони обвинувачення, так і від сторони захисту. Були справді незалежними арбітрами. Задля цього треба повністю змінити культуру поведінки як у самому процесі, так і поза ним. Суддя не може допускати той процесуальний треш, який відбувається зараз під час резонансних судових засідань: свавілля депутатів, так званих тітушок, постійна гра у відводи, швидкі та інші «креативні» способи затягнути процес і зганьбити професію правника.

Також я сподіваюся, що судді ВАКС власними діями покажуть, що вони не допускають неформального спілкування зі сторонами, наявність «телефонного права», не приймають від правоохоронних органів та адвокатів подарунки на свята і заявляють про такі спроби. Щоб, якщо патрульна поліція зупинила суддю ВАКС за порушення ПДР, то він не розповідав, що він «цар і Бог», а виявляв повагу і був готовий у будь-який момент нести відповідальність — як юридичну, так і репутаційну. Може здатися, що це якісь другорядні дрібниці, але саме вони формують уявлення про дійсну незалежність судді. У стороннього спостерігача не має виникати жодних сумнівів у тому, що суддя не є прихильним до жодної зі сторін. Крім того, я дуже чекаю цікавих правових позицій в ухвалах та рішеннях суддів ВАКС. Ці правові позиції могли б стати саме тими стандартами правозастосування у кримінальному процесі, яких нам зараз так не вистачає.

Матеріал опублікований в журналі «Український юрист» № 7-8 (199-200)

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 Comments
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Какой самый быстрый путь утоления кадрового голода в судах?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: