Судова практика стягнення заборгованості, що виникає перед виробниками електричної енергії з ВДЕ — PRAVO.UA Судова практика стягнення заборгованості, що виникає перед виробниками електричної енергії з ВДЕ — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Судова практика стягнення заборгованості, що виникає перед виробниками електричної енергії з ВДЕ

Судова практика стягнення заборгованості, що виникає перед виробниками електричної енергії з ВДЕ

  • 01.05.2024 13:54
Ольга Савченко,
партнерка ЮК «Альтело»
Михайло Журкевич,
Старший юрист ЮК «Альтело»

Питання своєчасності та повноти розрахунків за електричну енергію, вироблену з відновлюваних джерел (далі – ВДЕ) не втрачає своєї актуальності. В умовах воєнного стану та пошкоджень різних типів електростанцій (ГЕС, ТЕС, і т.д.) виробництво електричної енергії з ВДЕ є не лише альтернативним, але й одним із основних способів електрозабезпечення та розвитку розподіленої генерації, що, своєю чергою, декларується як основний напрям в енергетиці.

Проте виробники електричної енергії з ВДЕ, напевно, з великими застереженнями рекомендували б інвестувати в цю галузь через значні затримки в розрахунках з боку ДП «Гарантований покупець» (далі також – Гарантований покупець) та нестабільність ринкових умов законодавства в цій галузі.

Проте в контексті питань заборгованості нещодавно певні позитивні сигнали щодо підтримки галузі було отримано від Верховного Суду в контексті розгляду спорів за позовами виробників електричної енергії з ВДЕ до Гарантованого покупця про стягнення заборгованості.

Зокрема, під час розгляду справ виробників з ВДЕ проти Гарантованого покупця перед судами порушено такі правові питання:

  • застосування наказу Міністерства енергетики України від 28.03.2022 № 140 «Про розрахунки на ринку електричної енергії» та пунктів 2, 3 наказу від 15.06.2022 № 206 «Про розрахунок з виробниками за «зеленим тарифом» при здійсненні розрахунків з виробниками електричної енергії з ВДЕ;
  • можливість передання справ за позовами виробників електричної енергії з ВДЕ до ДП «Гарантований покупець» на розгляд Великою Палатою Верховного Суду;
  • правомірність стягнення виробниками електричної енергії з ВДЕ в судовому порядку з ДП «Гарантований покупець» штрафних санкцій, 3 % річних та інфляційних втрат у зв’язку з простроченням заборгованості.

Враховуючи наведене, розглянемо актуальну судову практику, яка склалась у справах за позовами виробників електричної енергії з ВДЕ до Гарантованого покупця про стягнення заборгованості у контексті наведених питань.

 Почати слід із наказів Міністерства енергетики України № 140 від 28 березня 2022 року та № 206 від 15 червня 2022 року (на дату написання цього матеріалу вказаний наказ втратив чинність), оскільки Гарантований покупець під час судових розглядів стверджує, що протягом періоду воєнного стану в Україні, розрахунки з виробниками електричної енергії з ВДЕ мають відбуватися згідно з їх положеннями. Відповідно, враховуючи норми, визначені наказами, зобов’язання щодо остаточного розрахунку з виробниками ВДЕ у Гарантованого покупця, власне, відсутнє.

Позиція судів першої та апеляційної інстанції щодо трактування та застосування наказу Міністерства енергетики України від 28.03.2022 № 140 «Про розрахунки на ринку електричної енергії» та пунктів 2, 3 наказу Міненерго від 15.06.2022 № 206 «Про розрахунок з виробниками за «зеленим тарифом», якими встановлено певні особливості розрахунків під час дії воєнного стану, була доволі неоднозначною при розгляді перших справ виробників з ВДЕ.

Однак Верховний Суд у межах справи № 910/6185/23 надав свій чіткий висновок щодо застосування вказаних наказів під час здійснення розрахунків з виробниками електричної енергії з ВДЕ, зазначивши, що в наказах:

  • відсутня вказівка щодо можливості не виконувати в повному обсязі наявні у Гарантованого покупця зобов’язання;
  • розподіл коштів здійснюється на етапі авансових платежів і знову ж накази не містять уточнення щодо можливості не здійснення остаточного розрахунку;
  • неможливість оплати поставленої електричної енергії в зв’язку з відсутністю коштів в рамках застосування наказів мала би бути підтвердженою належними доказами;
  • (найголовніше) метою наказів було виконання декларативних статей відповідних нормативно-правових актів щодо підтримки ВДЕ, враховуючи настання воєнного стану та забезпечення мінімальних платежів, а отже накази не можуть тлумачитись всупереч меті їх прийняття.

Резюмуючи, Верховний Суд зазначає про «відсутність підстав для тлумачення норм наказу № 206 як такого, що змінює чи припиняє обов’язок ДП «Гарантований покупець» здійснити своєчасний розрахунок відповідно чинного законодавства, Порядку № 641 та Типового договору, затвердженого НКРЕКП».

Подібний висновок викладено також у постанові Верховного Суду від 11.04.2024 у справі № 910/9100/22.

Висновки Верховного Суду щодо застосування наказів Міністерства енергетики України від 28.03.2022 № 140, від 15.06.2022 № 206 у взаємовідносинах з виробниками електричної енергії з ВДЕ призвели до намагання зі сторони ДП «Гарантований покупець» передати зазначену категорію справ на розгляд Великої Палати Верховного Суду з метою зміни позиції суду на свою користь.

Однак Верховний Суд у постанові від 11.04.2024 у справі № 910/9100/22 відмовив у задоволенні зазначеного клопотання у зв’язку з таким.

На підтвердження існування різних відмінних позицій застосування наказів № 140 та № 206 Гарантований покупець посилався на практику Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, викладену в ухвалі від 11.01.2024 у справі № 910/14147/22, і висновки Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, викладені у постанові від 01.02.2024 у справі № 640/10894/22.

Суд відхилив доводи Гарантованого покупця, оскільки в ухвалі від 11.01.2024 у справі № 910/14417/22 судом було закрите касаційне провадження, а отже, відсутній правовий висновок Верховного Суду щодо застосування вищевказаних наказів Міненерго, Суд під час прийняття ухвали не досліджував матеріали справи, тож не міг оцінити порядок застосування наказів. За таких обставин Суд зазначив про відсутність різної практики застосування наказів відповідно до наведеної Гарантованим покупцем ухвали та чинних постанов Верховного Суду, в рамках яких справи були розглянуті.

Щодо постанови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 01.02.2024 у справі № 640/10894/2, то Суд визначив, що цією постановою встановлена правомірність наказу Міненерго №  206. Однак цей висновок не суперечить висновкам, викладеним у постанові Касаційного господарського суду від 21.03.2024 у справі № 910/6185/23, щодо повноважень Міненерго та необхідності виконання його наказів Гарантованим покупцем.

Таким чином, висновки, зафіксовані у постанові Верховного Суду від 21.03.2024 у справі №  910/6185/23, мають по своїй суті прецедентний характер, що матиме наслідком вирішення аналогічної категорії спорів судами з посиланням на такі висновки.

Відповідно, виробники можуть звертатись до суду задля стягнення заборгованості, а також штрафних санкцій. Проте щодо штрафних санкцій слід вказати, що згідно з пп. 16 п. 1 постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332 на період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування зупинено нарахування та стягнення штрафних санкцій, передбачених договорами, що укладені відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», між учасниками ринку електричної енергії (цей пункт набрав чинності 26 квітня 2022 року).

Отже, на період дії вказаного мораторію штрафні санкції з 26 квітня 2022 року не можуть бути стягнуті з ДП «Гарантований покупець».

Така позиція підтверджується судовими рішеннями: постановами Північного апеляційного господарського суду від 05.07.2023 року у справі № 910/13735/22, від 05.09.2023 у справі № 910/3263/23, від 25.05.2023 у справі № 910/9203/22.

Водночас позовні вимоги про стягнення з ДП «Гарантований покупець» 3 % річних та інфляційних втрат суди задовольняють.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 04.09.2023 у справі № 910/1353/23 встановлено, що враховуючи положення ч. 2 ст. 625 ЦК України, нарахування інфляційних втрат на суму боргу та 3 % річних входять до складу грошового зобов’язання і є особливою мірою відповідальності боржника (спеціальний вид цивільно-правової відповідальності) за прострочення грошового зобов’язання, оскільки є способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат (збитків) кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отримання компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

Вимагати сплати суми боргу з урахуванням індексу інфляції, а також 3 % річних є правом кредитора, яким останній наділений в силу нормативного закріплення зазначених способів захисту майнового права та інтересу, а отже, 3% річних та інфляційні не мають характеру штрафних санкцій і положення постанови НКРЕКП №332 від 25.02.2022 не підлягають застосуванню до цих правовідносин.

Наведена позиція  підтверджена Верховним Судом у вже згаданій постанові від 21.03.2024 у справі № 910/6185/23:

Таким чином, незважаючи на зупинення стягнення штрафних санкцій у період дії воєнного стану, судова практика показує, що інфляційні втрати та 3% річних як компенсацію за користування коштами можуть бути стягнуті з Гарантованого покупця, оскільки зазначені виплати не мають характеру штрафних санкцій і мають забезпечити компенсацію за інфляційні процеси та користування коштами.

Тож на сьогодні ми маємо сформовані висновки Верховного Суду щодо всіх основних питань, що виникають у спорах, ініційованих виробниками з ВДЕ. І головне – наявні правові позиції та практика підкреслюють головне: питання заборгованості на ринку електричної енергії повинні мати чіткі відповіді, оскільки інакше нас чекає повний хаос, в якому Суд підтримує інвестора, а не порушення імперативних норм господарського законодавства.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA