Судові рішення — PRAVO.UA
прапор_України
прапор_України

Генеральний партнер 2023 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Судові рішення

ПередплатитиДо архіву

Судові рішення

Практика ВС

Цікаві рішення за вересень-грудень 2020 року

Інститут звільнення підозрюваного або обвинуваченого від кримінальної відповідальності не пов’язує таке звільнення з визнанням вини у вчиненні злочину

Невизнання підозрюваним, обвинуваченим вини у вчиненні кримінального правопорушення за наявності їхньої згоди на звільнення від кримінальної відповідальності у передбачених законом випадках, за умови роз’яснення їм судом суті підозри чи обвинувачення, підстав звільнення від кримінальної відповідальності та права заперечувати проти закриття кримінального провадження не є правовою підставою для відмови в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження про таке звільнення

Щодо нюансів визначення юрисдикції спору, якщо частина позовних вимог заявлена як до фізичної особи, так і юридичної особи

Вирішення спору за правилами господарського судочинства в частині позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва про право власності товариства на спірні нежитлові приміщення та скасування запису про державну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення за цим товариством, а за правилами цивільного судочинства в частині позовної вимоги до цього ж товариства про визнання недійсним договору купівлі продажу нежитлових приміщень порушуватиме принцип повноти, всебічності та об’єктивності з’ясування обставин справи, оскільки дослідження того ж самого предмета, а також тих самих підстав позову здійснюватиметься судами різних юрисдикцій

Генеральний прокурор не є правонаступником КДКП

Кадрові комісії, створені як органи для забезпечення здійснення добору на посади прокурорів, не є правонаступниками КДКП в частині зарахування осіб до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів та не наділені повноваженнями щодо представництва інтересів КДКП в суді у спірних правовідносинах

Свідок не вправі оскаржити судове рішення щодо іншої особи в кримінальному провадженні

Свідок, який у кримінальному провадженні надавав відомості щодо відомих йому обставин, не є суб’єктом, який має право на оскарження вироку в частині оцінки достовірності його показань

Про нюанси визнання недійсним шлюбу за позовом особи, права якої порушено у зв’язку з його реєстрацією

Шлюб за своєю суттю не є правочином, а тому до конструкції недійсності шлюбу положення ЦК України про правочини, зокрема й норми § 2 «Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону» глави 16 ЦК України, не може бути застосовано

Дані журналу реєстрації вхідної кореспонденції не є беззаперечним доказом її отримання

Копія витягу з журналу реєстрації вхідної кореспонденції не може вважатися беззаперечним доказом отримання скаржником оскаржуваного судового рішення в зазначену ним дату, адже ведення журналу реєстрації вхідної кореспонденції залежить від волевиявлення самого скаржника, є його внутрішнім документом та має суб’єктивний характер

Жовтень-грудень 2021 року

Вересень-жовтень 2021 року

Ухвала суду першої інстанції про повернення зустрічного позову підлягає апеляційному оскарженню

Процесуальним законом визначено єдиний уніфікований підхід при застосуванні наслідків подання позовної заяви (як первісної, так і зустрічної), яка подана без додержання визначених ЦПК України вимог. Таким чином, існує необхідність і в застосуванні єдиного підходу при реалізації учасниками справи права на апеляційне оскарження ухвали суду про повернення позовної заяви (як первісної, так і зустрічної)

Відсутність у Кредитному реєстрі НБУ інформації стосовно заборгованості особи перед банками не свідчить про погашення кредиту

Згідно зі статтею 1054 ЦК України сторонами кредитного договору є позичальник і банк або інша фінансова установа, яка надала кредит. Про НБУ, який провадить регуляторну діяльність, у цій статті взагалі не йдеться, а його функції та повноваження визначаються Законом України «Про Національний банк України». У статті 545 ЦК України зазначається, що, прийнявши виконання зобов’язання, кредитор (а не регулятор) на вимогу боржника видає йому розписку про одержання виконання

Формальне врахування часу завершення роботи закладу не може братися за основу при кваліфікації дій як хуліганства

Склад кримінального правопорушення — хуліганства — може мати місце й тоді, коли в закладі поза межами його робочого часу перебувають відвідувачі, а заклад продовжує вести свою діяльність

Серпень-вересень 2021 року

Про особливості оподаткування у разі списання тварин унаслідок їх загибелі

Загибель тварин не може вважатися постачанням товарів, оскільки здійснюється без згоди платника податків та є знищенням — ліквідацією активу внаслідок впливу обставин непереборної сили

Червень-липень 2021 року

Щодо особливостей відступлення прав за іпотечним договором

Наступне відступлення права грошової вимоги має здійснюватися шляхом укладення саме договору факторингу з відповідним суб’єктним складом його сторін, а не шляхом укладення договору про відступлення права вимоги з фізичною особою

Щодо дискримінаційності вимог

Законодавством не передбачено встановлення обмежень під час визначення замовником кваліфікаційних критеріїв, які передбачено статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема шляхом визначення обсягів виконаних робіт за певний період

Про особливості апеляційного оскарження ухвали про скасування забезпечення позову й зустрічного забезпечення

Ухвала про забезпечення позову, зустрічне забезпечення та забезпечення позову, зустрічне забезпечення співвідносяться як форма й зміст, а тому очевидно, що існування одного без іншого неможливе. Аналогічним чином неможливо скасувати заходи забезпечення позову, зустрічного забезпечення та залишити в силі ухвали суду про забезпечення позову, зустрічного забезпечення і навпаки

Позиції ВС за березень-червень 2021 року

Оскарження податковим органом рішення про реєстрацію припинення юрособи, у якої наявний податковий борг, здійснюється в порядку КАС України

Незгода з рішенням державного реєстратора про реєстрацію припинення юридичної особи у зв’язку з недотриманням ним вимог законодавства, яке визначає підстави та порядок проведення реєстраційних дій, спричиняє публічно-правовий спір, що належить до юрисдикції адміністративних судів

Щодо залучення у виконавче провадження одного із подружжя, частку якого в іпотечному майні було виділено за рішенням суду

Припустимим є застосування механізму заміни сторони (боржника) у виконавчому провадженні щодо виконання рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки на двох боржників як співвласників предмета іпотеки внаслідок розподілу майна подружжя за рішенням суду

Огляд практики ВС

За березень-квітень 2021 року

Щодо призначення пенсії за вислугу років

Для призначення пенсій за вислугу років за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» календарна вислуга років може бути зарахована на пільгових умовах відповідно до Порядку № 393

Акціонер, який звертається в інтересах юридичної особи, не є позивачем, а є особою з особливим процесуальним статусом

Приписи пункту 1 частини 1 статті 8 Закону України «Про судовий збір» поширюються на окремі категорії позивачів, які є фізичними особами, та не поширюються на юридичних осіб, незалежно від наявності майнового критерію

Щодо визнання майна, набутого за договором довічного утримання, спільною власністю

Майно, одержане одним із подружжя як набувачем за договором довічного утримання, укладеним під час перебування набувача у шлюбі, є об`єктом спільної сумісної власності подружжя

Практика ВС

Рішення за січень-березень 2021 року

Щодо розрахунку неустойки за прострочення повернення орендованого приміщення

При розрахунку розміру неустойки згідно з частиною 2 статті 785 Цивільного кодексу України за неповернення майна з оренди після припинення дії договору найму до її складу не включається податок на додану вартість, який мав би сплачуватися орендарем орендодавцю у випадку правомірного користування майном

Про нюанси кваліфікації злочину, скоєного з перевищенням меж необхідної оборони

На відміну від умисного вбивства, відповідальність за вчинення якого передбачена статтею 115 КК України, обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 118 КК України, є мотив діяння — захист винною особою охоронюваних законом прав та інтересів від суспільно небезпечного посягання

Дії, спрямовані на протидію невиправданому і надмірному насильству з боку поліцейського, не можуть кваліфікуватися як опір

Вирішуючи, чи є в діях обвинуваченого склад опору, суд має переконатися, що застосовані до обвинуваченої особи заходи з боку поліції були необхідними та пропорційними ситуації, що склалася, і були застосовані відповідно до процедури, установленої законом

Грудень 2021 року — січень 2022 року

PRAVO.UA