прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Особливості розгляду справ про адмінправопорушення в умовах воєнного стану

Особливості розгляду справ про адмінправопорушення в умовах воєнного стану

  • 29.07.2022 15:04
Олена Сінько, молодший юрист EVERLEGAL

Із початком широкомасштабної війни в Україні кожна сфера суспільного життя зазнала змін. Необхідність адаптації до нової реальності спонукає до нововведень, і насамперед у законодавстві.

1 липня 2022 року Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт № 7404 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо здійснення судочинства в умовах воєнного стану».

Розглянемо детальніше, які основні зміни він передбачатиме в редакції, запропонованій на друге читання.

Основні нововведення законопроєкту № 7404

Проєктом Закону № 7404, зокрема, пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (Кодекс) новим розділом VI.

Цим розділом врегульовуватимуться особливості обчислення строків накладення адміністративного стягнення; провадження у справах про адміністративні правопорушення та обчислення розгляду строків розгляду цих справ; повідомлення про розгляд справ; обчислення строків розгляду скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення, апеляційної скарги, розгляду заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом; відстрочки виконання постанови про накладення адміністративного стягнення; обчислення строків давності виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

Окрім цього, в прикінцевих та перехідних положеннях законопроєкту № 7404 визначено, що його норми застосовуватимуться також і до проваджень у справах про адміністративні правопорушення, які були відкритті до набрання ним чинності.

Строки під час дії воєнного стану

Статтею 331 визначатиметься, що під час дії воєнного стану строки накладення адміністративного стягнення, встановлені статтею 38 Кодексу, зупиняються до дня припинення або скасування воєнного стану.

Що стосується обчислення строків розгляду справ про адміністративні правопорушення, то встановлюватиметься, що під час дії воєнного стану, якщо відсутня об’єктивна можливість розгляду справи про адміністративне правопорушення в строки, передбачені законом, строк розгляду справи зупиняється органом (посадовою особою), уповноваженими розглядати таку справу.

Зазначимо, що перелік обставин, які вказуватимуть на відсутність об’єктивної можливості розгляду справи, не передбачений законопроєктом № 7404, тож це питання суд буде вирішувати в кожному конкретному випадку на власний розсуд, беручи до уваги певні обставини.

Наступне: стаття 335 встановлюватиме, що під час дії воєнного стану, якщо відсутня об’єктивна можливість розгляду скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення, апеляційної скарги, заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом у законодавчо встановлені строки, такий розгляд має бути здійснено впродовж розумного строку.

Окрім цього, під час дії воєнного стану перебіг строку давності виконання постанов про накладення адміністративних стягнень, встановленого статтею 303 Кодексу (зокрема, цією статтею визначено, що не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців із дня прийняття) зупиняється до дня припинення або скасування воєнного стану.

Також важливою зміною стане те, що за наявності обставин, які ускладнюють виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт чи адміністративного арешту або роблять її виконання неможливим, суд зможе відстрочити її виконання до дня припинення або скасування воєнного стану.

Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення під час дії воєнного стану

Статтею 332 регламентуватимуться особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Так, визначено, що під час дії воєнного стану, якщо наявні обставини, що унеможливлюють присутність особи, яка бере участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, така особа може брати участь у цьому провадженні в режимі відеоконференції з використанням власних або доступних технічних засобів.

Водночас підтвердження особи, яка бере участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису — в порядку, визначеному Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянства України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» або Державною судовою адміністрацією України.

Зауважимо, що ці зміни зазнають певної критики. Наприклад, у науково-експертному висновку від 06.06.2022 Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України адміністративна відповідальність порівнюється з кримінальною як така, що має карний характер, а тому наголошується на ймовірності виникнення ризиків та на необхідності забезпечення належного рівня безпеки під час проведення відеоконференцій.

Проте ініціатори вказаного законопроєкту кажуть, що запровадження можливості проведення судового засідання у справах про адміністративні правопорушення в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів досить активно використовується в інших видах судочинства, зокрема цивільному та господарському. Розгляд справ відбувається із урахуванням умов об’єктивної реальності, тому ці зміни не можуть негативно відобразитися на дотриманні належної правової процедури та на результаті судового засідання в контексті захисту прав та інтересів учасників судового провадження.

Усе ж не можна не відмітити те, що у зв’язку із запровадженням воєнного стану в країні, а також веденням бойових/воєнних дій на окремих територіях та окупацією певних територій процедура здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, безумовно, потребує адаптації до сьогоднішньої ситуації.

Окрім цього, законопроєктом № 7404 пропонується встановити особливості повідомлення осіб про розгляд справи.

Отже, передбачатиметься, що під час дії воєнного стану, якщо відсутня об’єктивна можливість забезпечити повідомлення осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, повідомити таких осіб про дату, час і місце розгляду справи можна телефоном, електронною поштою, факсимільним зв’язком, шляхом надіслання телеграми чи текстового повідомлення з використанням мобільного зв’язку.

Належним підтвердженням отримання особою повідомлення про дату, час і місце розгляду справи є розпис особи про отримання повідомлення, зокрема на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повідомлення, будь-які інші дані, що підтверджують факт доставлення чи вручення особі повідомлення або ознайомлення особи з його змістом.

Таким чином, буде запроваджено спрощений порядок повідомлення осіб, які братимуть участь у провадженні.

Наразі проєкт Закону № 7404 очікує розгляду в другому читанні, тож чи будуть прийняті зміни, які ним запроваджуються, дізнаємося згодом.

Підсумовуючи викладене вище, варто акцентувати, що законодавчі новели, передбачені законопроєктом № 7404, будуть діяти лише під час воєнного стану, а після його припинення або скасування відповідні норми застосовуватись не будуть. Однак зауважимо, що запровадженні зміни дадуть змогу оптимізувати та дещо спростити процедуру розгляду справ, що на цьому етапі необхідно, а ризики, які можуть виникати, є все ж незначними порівняно з перевагами запропонованих змін.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

tg-10
4_TaxForce600_90
covid
На-сайт_балы_600х90
На-сайт1_600x90
top50_2020_600x90
ULF_0002
Vacancies_600x90_ua

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Loading ... Loading ...

PRAVO.UA