Новації законодавчого врегулювання відповідності умов контрольованих операцій із сировинними товарами принципу «витягнутої руки» — PRAVO.UA Новації законодавчого врегулювання відповідності умов контрольованих операцій із сировинними товарами принципу «витягнутої руки» — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Аналітика » Новації законодавчого врегулювання відповідності умов контрольованих операцій із сировинними товарами принципу «витягнутої руки»

Новації законодавчого врегулювання відповідності умов контрольованих операцій із сировинними товарами принципу «витягнутої руки»

 • 10.08.2022 11:30
Вікторія Рентюк, молодший юрист «Юрлайн»

Наказом Мінфіну від 18.01.2022 №19 «Про затвердження Порядків встановлення відповідності умов контрольованої операції щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 16.06.2022 за № 662/37998 (наказ № 19), було дещо конкретизовано положення Податкового кодексу в частині відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки».

Важливо зазначити, що цей наказ набирає чинності з 01.01.2023 та в силу положення п. 39.3.3.4 ПК з моменту набрання ним чинності встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки” для контрольованих операцій з сировинними товарами здійснюється платниками податків і контролюючими органами з урахуванням вимог відповідного порядку.

Порядок встановлення відповідності умов контрольованих операцій (КО) щодо сировинних товарів  принципу «витягнутої руки» (загальний) (загальний порядок) першочергово визначає критерії для використання методу порівняльної неконтрольованої ціни, а надалі за умови відсутності такої можливості роз’яснює підходи до використання інших методів.

І. Щодо використання методу порівняльної неконтрольованої ціни

Відповідно до загального порядку для контрольованих операцій із сировинними товарами встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки» за методом порівняльної неконтрольованої ціни є обов’язковим.

У такому випадку порівняння ціни КО може проводитись:

 • із ціною зіставних неконтрольованих операцій, які фактично здійснені платником податків або іншими особами з непов’язаними особами (внутрішніми зіставними операціями);
 • та/або з котирувальними цінами (зовнішніми зіставними операціями).

У разі використання внутрішніх зіставних операцій такі неконтрольовані операції повинні бути регулярними, з декількома контрагентами та в обсягах, зіставних із тими, які використовувались у контрольованій операції.

Внутрішні та зовнішні зіставні операції, які використовуються для порівняння з цінами контрольованих операцій, мають відповідати умовам зіставності, зокрема таким, як характеристика сировинних товарів, стала практика відносин та умови договорів, економічні умови діяльності сторін операції.

Загальний порядок встановлює низку елементів, які необхідно враховувати під час встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки», серед яких:

 • характеристика сировинних товарів, яка служить для обґрунтування відмінності у вартості;
 • стала практика відносин та умови договорів, згідно з якою укладений (письмовий) договір між пов’язаними особами забезпечує відправну точку для визначення КО згідно з фактичними діями сторін операції та фактичними умовами її проведення.

Відповідно до порядку, якщо фактичні умови здійсненої КО не відповідають умовам укладеного (письмового) договору та/або фактичні дії сторін КО і фактичні обставини її проведення відрізняються від умов такого договору, комерційні та/або фінансові характеристики контрольованої операції для цілей трансфертного ціноутворення визначаються згідно з фактичними діями сторін операції та фактичними умовами її проведення.

Водночас, якщо КО фактично здійснена, але документально не оформлена (не підтверджена), для цілей трансфертного ціноутворення вона має розглядатися згідно з фактичною поведінкою сторін операції та фактичними умовами її проведення, зокрема враховуються функції, які фактично виконувалися сторонами операції, активи, які фактично використовувалися, і ризики, які фактично прийняла на себе та контролювала кожна зі сторін;

 • економічні умови діяльності сторін операції, аналіз яких здійснюється для визначення КО згідно з фактичними діями сторін операції та фактичними умовами її проведення, а також зіставності, що включає аналіз відповідних ринків товарів, які істотно впливають на ціни;
 • визначення дати для здійснення аналізу.

Згідно з підрозділом 5 розділу ІІ загального порядку платники податків, що здійснюють КО із сировинними товарами, повинні повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову політику, про укладення відповідного договору.

Таке повідомлення слугує підтвердженням узгодження суттєвих умов договору (контракту), зокрема характеристик та ціни товарів, обсягу, умов постачання, оплати та відповідальності, що здійснювалося сторонами КО на момент укладення такої угоди.

Визначення дати для здійснення аналізу трансфертного ціноутворення здійснюється з урахуванням таких особливостей:

 • на найближчу дату до дати ціноутворення, узгодженої сторонами КО;
 • на найближчу дату перед датою договору (контракту) у разі відсутності зіставних неконтрольованих операцій  / котирувальних цін на дату узгодження КО;
 • здійснюється з урахуванням особливостей методики цінового агентства за їх наявності;
 • на дату переходу права власності предмета контрольованої операції або дату відвантаження товару згідно з товарно-транспортним документом, якщо:
 • платник податків не надіслав повідомлення про укладання договору (контракту);
 • або інформація, зазначена в повідомленні, не відповідає договірним умовам;
 • або сторонами операції після надіслання повідомлення будуть внесені зміни до умов договору (контракту) щодо характеристик, ціни, загальної вартості, кількості та обсягу товарів, умов постачання та оплати, відповідальності сторін;
 • або умови такого договору (контракту) не узгоджуються з фактичною поведінкою сторін операції та фактичними умовами її проведення.

У разі відсутності внутрішніх зіставних неконтрольованих операцій / котирувальних цін на дату переходу права власності  /дату відвантаження товару проводиться порівняння цін на найближчу дату перед датою переходу права власності  / відвантаження. Як виняток, порівняння може проводитись на дату після дати переходу права власності / відвантаження, якщо вона найближча.

 • Визначення потенційних зіставних операцій (внутрішніх та зовнішніх).
Під час аналізу внутрішніх зіставних операцій:
 • враховується інформація про зіставні неконтрольовані операції платника податків, а також його контрагента – сторони контрольованої операції з іншими непов’язаними особами;
 • при цьому внутрішні зіставні операції повинні відповідати умовам, які свідчать про їх зіставність із КО, тобто такі неконтрольовані операції повинні бути регулярними, з декількома контрагентами та в обсягах, зіставних із тим, які використовувались у КО.
Зовнішні джерела інформації застосовуються таким чином:
 • у разі відсутності внутрішніх зіставних операцій із сировинними товарами порівняння ціни КО може проводитись із котирувальними цінами;
 • центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднює рекомендований (невиключний) перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін на своєму офіційному вебпорталі до початку звітного року;
 • обираючи джерело інформації, платник податків повинен вибрати те джерело, яке найбільш точно відображає економічні умови здійснення відповідної операції, а також характеристики відповідного товару;
 • контролюючий орган використовує ті самі джерела інформації, що і платник податків, якщо не доведено, що інші джерела дають можливість отримати вищий рівень зіставності.
Визначення та внесення коригувань зіставності: як зазначається в загальному порядку, коригування зіставності комерційних та фінансових умов операцій із сировинними товарами повинні здійснюватися, якщо внаслідок цього очікується підвищення надійності результатів.

Під час застосування коригувань необхідно, зокрема, враховувати суттєвість різниць, щодо яких здійснюються коригування, якість даних, які підлягають коригуванню, цілі коригування та надійність підходу, який використовується для здійснення коригування.

Найбільш застосовуваними коригуваннями є:

 • коригування відмінностей у характеристиках сировинних товарів;
 • коригування відмінностей в умовах постачання;
 • коригування відмінностей у строках постачання;
 • коригування на винагороду трейдера;
 • коригування відмінностей в умовах платежів;
 • коригування відмінностей у валюті.

ІІ. Щодо встановлення відповідності умов КО із сировинними товарами принципу “витягнутої руки” за іншими методами трансфертного ціноутворення

Наказ № 19 в додатку до загального порядку наводить ґрунтовний перелік прикладів для застосування методів трансферного ціноутворення, крім порівняльної неконтрольованої ціни. В одному з них наводиться така ситуація:

«Платник податків купує у пов’язаної особи – нерезидента посівні матеріали, зокрема насіння соняшника (брендові гібриди з різними поліпшеними якісними характеристиками), та не здійснює внутрішні зіставні операції. Наявні зовнішні джерела інформації не містять відомостей щодо відповідних гібридів та неможливо здійснити коригування для забезпечення зіставності. Оскільки різні якісні характеристики гібридів суттєво впливають на ціну, то необхідно визначити інший, більш доцільний метод трансфертного ціноутворення.

У такому випадку застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни є неможливим».

Під час використання іншого методу трансферного ціноутворення, ніж метод порівняльної неконтрольованої ціни, платник податків повинен:

 • обґрунтувати неможливість застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни або недоцільність його використання;
 • зазначити інформацію про всіх осіб, які брали участь у ланцюгу постачання таких товарів від виробника до першої непов’язаної особи або особи – нерезидента, який не відповідає критеріям підп. «в» – «г» п. 39.2.1.1 ПК України.

З метою точного визначення КО згідно з фактичними діями сторін операції та фактичними умовами її проведення необхідним є проведення аналізу таких елементів контрольованої та зіставних операції:

– характеристика товарів, які є предметом операції;

– функції, які виконуються сторонами операції, активи, що ними використовуються, умови розподілу між сторонами операції ризиків та вигід, розподіл відповідальності між сторонами операції та інші умови операції (далі – функціональний аналіз);

– стала практика відносин та умови договорів, укладених між сторонами операції, які істотно впливають на ціни товарів;

– економічні умови діяльності сторін операції, включаючи аналіз відповідних ринків товарів, які істотно впливають на ціни;

– бізнес-стратегії сторін операції (за наявності), які істотно впливають на ціни товарів.

 • Для визначення КО згідно з фактичними діями сторін операції та фактичними умовами її проведення, а також зіставлення комерційних та фінансових умов операцій з умовами КО необхідний функціональний аналіз, що включає аналіз функцій (згідно з підп. 39.2.2.4 ПК), аналіз активів (згідно з підп. 39.2.2.9 ПК), аналіз ризиків (згідно з підп. 39.2.2.5 ПК) та з урахуванням особливостей п. 5 підрозд. 3 розд. ІІІ загального порядку), аналіз типових бізнес-моделей (п. 6 підрозд. 3 розд. ІІІ загального порядку).
 • Під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами КО також можуть враховуватись бізнес-стратегії сторін операцій, якщо вони істотно впливають на ціни сировинних товарів.
 • Під час застосування методів ціни перепродажу, «витрати плюс» або чистого прибутку для встановлення відповідності умов контрольованих операцій із сировинними товарами принципу «витягнутої руки»:
 • обрання сторони, що досліджується, здійснюється відповідно до підп. 3.2.7 ПК;
 • обрання показника рентабельності здійснюється з урахуванням факторів, визначених підп. 3.2.4 ПК з урахуванням особливостей, передбачених підрозд. 6 розд. ІІІ наказу № 19;
 • використовуються джерела інформації, визначені у підп. 39.5.3 ПК;
 • обрання зіставних операцій має бути об’єктивним та прозорим. Інформація про зіставних юридичних осіб для розрахунку фінансових показників використовується у разі одночасного дотримання таких умов:

– якщо зіставна юридична особа провадить діяльність, зіставну з діяльністю сторони КО, що досліджується, та виконує зіставні функції, пов’язані з такою діяльністю;

– якщо зіставна юридична особа не має збитків за даними бухгалтерської (фінансової) звітності більш ніж в одному звітному періоді у періодах, які використовуються для розрахунку;

– якщо зіставна юридична особа не володіє прямо та/або опосередковано корпоративними правами іншої юридичної особи з часткою такої участі 25 і більше відсотків та/або не має учасника (акціонера) з часткою участі 25 і більше відсотків.

Коригування зіставності здійснюється з метою підвищення надійності результатів.

Під час проведення коригувань умов та фінансових результатів контрольованої або неконтрольованих операцій для уникнення впливу відмінностей на зіставність необхідно розглядати питання якості даних, що підлягають коригуванню, надійності і точності коригування та їх документального оформлення.

Коригування суми оборотного капіталу проводиться лише тоді, коли підвищується надійність результатів і коригування можна здійснити досить точно. Детальніше про способи здійснення такого коригування зазначається в підрозділі 6 розділу 3 загального порядку.

Отже, починаючи з 01.01.2023 усім платникам податків, які здійснюють КО щодо сировинних товарів, відповідність умов КО принципу «витягнутої руки» необхідно встановлювати згідно з порядком, затвердженим наказом Мінфіну від 18.01.2022 № 19, а в частині, не врегульованій цим наказом, керуватися загальними положеннями Податкового кодексу щодо трансферного ціноутворення.

Необхідно зазначити, що новий порядок, затверджений наказом № 19, хоч певною мірою і дублює положення Податкового кодексу, але водночас якісно його доповнює та конкретизує в частині критеріїв та умов, щодо обрання правильного методу для встановлення відповідності умов КО із сировинними товарами принципу «витягнутої руки», встановлює пріоритетність методу порівняльної неконтрольованої ціни, визначає особливості здійснення коригувань зіставності операцій із сировинними товарами, особливості застосування котирувальних цін та коригувань у розрізі груп сировинних товарів (зернові, олійні культури, нафтопродукти, феросплави, металопродукція тощо).

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA