Нюанси обчислення строків досудового розслідування після повернення обвинувального акта прокурору — PRAVO.UA Нюанси обчислення строків досудового розслідування після повернення обвинувального акта прокурору — PRAVO.UA
600-90_WAIT
прапор_України

Генеральний партнер 2023 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Нюанси обчислення строків досудового розслідування після повернення обвинувального акта прокурору

Нюанси обчислення строків досудового розслідування після повернення обвинувального акта прокурору

  • 07.06.2023 14:03
Олександр Черних, адвокат, м. Одеса

Чи продовжують обчислюватись строки досудового розслідування після повернення обвинувального акта прокурору? Це питання дуже важливе, однак в судовій практиці його однозначно та в повному обсязі не вирішено.

Можна підсумувати узгоджені правові позиції Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (ККС) в разі повернення прокурору обвинувального акта:

  • в цьому випадку досудове розслідування не відновлюється, оскільки раніше вже було завершене і це не є правовою підставою, згідно зі ст. 282 КПК України, для відновлення досудового розслідування;
  • також це не є продовженням строків досудового розслідування, бо відсутні правові підстави для цього відповідно до ст. 295 КПК України;
  • КПК України не містить положення, яке б визначало строк, протягом якого після повернення судом обвинувального акта прокурору сторона обвинувачення має виправити недоліки обвинувального акта і звернутися до суду з виправленим актом.

(Постанова ККС від 18.10.2022 у справі № 753/6486/21; постанова ККС від 26.10.2022 у справі № 686/10785/16-к; постанова ККС від 08.11.2022 у справі № 636/336/21; постанова ККС від 07.12.2022 у справі № 681/1033/20).

Стосовно того, чи обчислюються строки досудового розслідування після повернення прокурору обвинувального акта згідно із судовою практикою, можна сказати, що нині ККС надав дві протилежні правові позиції.

Так, згідно з постановою ККС від 08.11.2022 у справі № 636/336/21 касаційний суд дійшов висновку, що позиція прокурора стосовно того, що під час первісного скерування до суду обвинувального акта зупиняється сплив досудового розслідування і з моменту повернення обвинувального акта прокурору до його повторного скерування до суду не обчислюються строки досудового розслідування, є хибною.

У постанові ККС від 14.02.2023 у справі № 543/391/20 касаційний суд констатував, що будь-яка сторона кримінального провадження має передбачати можливість несприятливого для неї розвитку подій у провадженні, у тому числі і ухвалення судових рішень, що вимагають додаткового часу для їх виконання, як, наприклад, рішення про повернення обвинувального акта прокурору. Таким чином, законодавець, встановлюючи граничні строки досудового розслідування, визначав їх з урахуванням подібних ускладнень, з якими може зіткнутися сторона, і вона має враховувати можливість таких ускладнень під час планування своєї діяльності. Надалі касаційний суд звернув увагу на те, що перший раз сторона обвинувачення звернулася з обвинувальним актом до суду із наявністю в неї додаткового часу в півтора місяця на досудове розслідування. Між цим поновлене нею розслідування тривало понад зазначений строк. Таким чином, скерування другого обвинувального акта до місцевого суду відбулося поза межами цього строку.

В указаних судових рішеннях, хоча касаційний суд прямо та чітко не висловив свою позицію щодо того, чи продовжує обчислюватися строк досудового розслідування після повернення обвинувального акта прокурору, згідно зі вказаними вище позиціями цього суду можна констатувати, що касаційний суд підтримує таку правову позицію.

Однак будь-яких конкретних правових позицій ККС із цього приводу не висловив і правових висновків не надав.

Вважаю, що окремі рішення касаційного суду, як приклад, наведений вище, не містять чіткості та ясності для можливості визначити ті чи інші правові позиції. Вказане призводить до ускладнень під час застосування окремих норм КПК України як на досудовому розслідуванні, так і в процесі судового розгляду, а також через існування двох протилежних правових позицій.

Уже в постанові ККС від 07.12.2022 у справі № 681/1033/20 суд прямо вказав, що період між поверненням обвинувального акта і скеруванням до суду нового обвинувального акта не входить до строку досудового розслідування, адже його закінчено зверненням до суду з обвинувальним актом вперше і не може йтися про будь-яке досудове розслідування в цей період.

Згідно з постановою ККС від 08.02.2023 у справі № 135/1003/19 касаційний кримінальний суд дійшов висновку, що повернення обвинувального акта для узгодження його з вимогами КПК не відновлює досудового розслідування і подальшого тривання строку такого розслідування, тож у цьому аспекті значення має час надходження першого обвинувального акта до суду в межах чи поза межами строку досудового розслідування.

В цих судових рішеннях Касаційний кримінальний суд більш чітко висловив свою правову позицію, згідно з якою строк досудового розслідування не продовжує обчислюватися після повернення обвинувального акта.

Вважаю таку правову позицію Касаційного кримінального суду хибною з таких підстав.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування – це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження або скеруванням до суду обвинувального акта.

Досудове розслідування має такі етапи:

  • початок досудового розслідування;
  • проведення досудового розслідування;
  • за наявності правових підстав – можливість зупинення та відновлення досудового розслідування;
  • завершення досудового розслідування;
  • ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України;
  • закінчення досудового розслідування.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом.

Сторона обвинувачення, визнавши, що зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта, приймає постанову про завершення досудового розслідування і про надання стороні захисту доступу до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

Це є етапом завершення досудового розслідування, і з цього часу припиняється обчислення строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України в строк досудового розслідування не включаються строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 цього Кодексу.

Інших винятків для того, щоб не включати такий період часу в загальний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, за винятком випадків, вказаних у ч. 5 ст. 219 КПК України, законодавець не передбачив.

Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України триває обчислення строків досудового розслідування.

Цей етап – закінчення досудового розслідування, що включає в себе складання обвинувального акта, вручення його стороні захисту і скерування цього акта до суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 110 КПК України обвинувальний акт є процесуальним рішенням, а отже, він повинен бути складений у наявні строки досудового розслідування (вимоги стст.113, 116 КПК України).

Після звернення до суду з обвинувальним актом закінчується останній етап досудового розслідування.

Саме на цьому етапі закінчується обчислення строків досудового розслідування згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України.

Таким чином, обчислення строків досудового розслідування закінчується днем звернення до суду з обвинувальним актом, що можна вважати юридично значущим фактом.

Днем подання обвинувального акта до суду є дата, коли обвинувальний акт відправлено поштою до суду або коли він надісланий туди нарочно.

Що відбувається після того, як обвинувальний акт повертається прокурору для усунення недоліків?

Згідно зі ст. 314 КПК України суд в підготовчому судовому засіданні має право повернути обвинувальний акт, якщо він не відповідає вимогам КПК України.

В разі повернення судом обвинувального акта прокурору визнається, що цей обвинувальний акт не відповідає вимогам КПК України і констатується скасування юридичного факту, на підставі якого було закінчено досудове розслідування і закінчилось обчислення строків досудового розслідування.

Таким чином, суд повертає кримінальне провадження до етапу закінчення досудового розслідування, який включає підготовку, складання обвинувального акта з урахуванням зауважень суду, вручення його стороні захисту і скерування до суду.

Це не є поверненням кримінального провадження на додаткове розслідування і цим рішенням суду не продовжується строк досудового розслідування, що є різними правовими категоріями.

У разі повернення обвинувального акта досудове розслідування не відновлюється, оскільки воно вже було завершено і правових підстав для його відновлення, згідно зі ст. 282 КПК України, немає.

Також немає правових підстав, згідно зі ст. 295 КПК України, для ствердження про продовження строків досудового розслідування в разі повернення обвинувального акта.

Таке право у вигляді повернення обвинувального акта надається суду, згідно з КПК України, лише для того, щоб кримінальне провадження повернути на етап закінчення досудового розслідування для складання обвинувального акта в новій редакції, вручення його стороні захисту і скерування знову до суду.

У зв’язку з тим, що була скасована умова (перебування обвинувального акта в суді), за якої закінчувалось обчислення строків досудового розслідування, після повернення обвинувального акта прокурору кримінальне провадження опиняється знов на етапі закінчення досудового розслідування.

Сторона обвинувачення повинна прийняте процесуальне рішення (скласти новий обвинувальний акт) та здійснити процесуальну дію: вручити стороні захисту обвинувальний акт у новій редакції і скерувати його до суду.

Оскільки обвинувальний акт є процесуальним рішенням, про що зазначалось вище, а вручення цього акта стороні захисту і скерування його до суду є процесуальними діями, то обвинувальний акт у новій редакції повинен бути складений, вручений стороні захисту і скерований до суду в наявні строки досудового розслідування (вимоги стст.104, 113, 116 КПК України).

Викладене підтверджується правовим висновком Касаційного кримінального суду в справі № 711/3111/19 від 15.09.2021 щодо застосування норм права.

Кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, яке, як етап кримінального провадження, законодавець повязує у часі зі зверненням з обвинувальним актом до суду (його фактичним надісланням). А тому в межах строку досудового розслідування обвинувальний акт має бути не лише складено, затверджено та вручено, а й безпосередньо відправлено на адресу суду.

Викладений аналіз свідчить про те, що після повернення обвинувального акта продовжують обчислюватися строки досудового розслідування в кримінальному провадженні, а обвинувальний акт у новій редакції повинен бути складений, вручений стороні захисту і скерований до суду в межах наявних строків досудового розслідування.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

600-90_WAIT
tg-10

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA