прапор_України

Генеральний партнер 2022 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Національний банк України оновив положення про ліцензування банків

Національний банк України оновив положення про ліцензування банків

  • 29.12.2021 11:30
НБУ

Національний банк України оновив положення про ліцензування банків, зокрема встановив вимоги до  стратегії банку в частині обсягу інформації та періоду, на який вона складається; колективної придатності ради та правління банку; головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, а також порядок погодження Національним банком їх призначення на посади.

Вимоги до колективної придатності органів управління банку

Рада банку та правління банку повинні мати колективну придатність, яка дає змогу забезпечити ефективне управління та контроль за його діяльністю. Щонайменше половина членів ради банку повинні мати досвід роботи в банківському та/або фінансовому секторі не менш ніж три роки. Знання, навички та досвід членів ради/правління банку мають бути достатніми для прийняття рішень.

Визначення колективної придатності

Колективна придатність органів управління банку оцінюється його радою (самооцінка ради, оцінка правління) та Національним банком.

Рада банку здійснює оцінку колективної придатності ради в разі щорічної оцінки ефективності діяльності ради банку, призначення на посаду члена ради банку, припинення повноважень члена ради банку, зміни або перерозподілу повноважень або сфер відповідальності членів ради банку. Оцінка колективної придатності правління здійснюється у разі щорічної оцінки ефективності його діяльності та змін, які стосуються правління банку.

Національний банк визначає наявність колективної придатності та оцінює ефективність управління банком за аналізом інформації за результатами самооцінки банку, ліцензування та моніторингу, безвиїзного та  виїзного нагляду. До 1 липня 2022 року банки мають вжити  заходів для  узгодження колективної придатності ради та правління банку з вимогами законодавства України, а також подати інформацію про колективну придатність ради та правління банку.

Національний банк має право прийняти рішення про невідповідність колективної придатності ради та/або правління банку та вимагати вжиття заходів для вдосконалення  їх діяльності з метою забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю банку. Регулятор може вимагати зміни персонального складу ради та/або правління банку.

Вимоги до CCO, CRO

Ключові кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати головний ризик-менеджер та головний комплаєнс-менеджер, – бездоганна ділова репутація та професійна придатність.

До 5 лютого 2022 року банки мають подати до Національного банку анкети осіб, призначених на посади головного ризик-менеджера, та головного комплаєнс-менеджера до 5 серпня 2021 року. Протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою мають подати документи для погодження головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера банки, які прийняли рішення про призначення осіб на ці посади в період із 5 серпня 2021 року до дня набрання чинності цією постановою.

Нові процедури набуття істотної участі в банку

Особа, якій НБУ погодив набуття або збільшення істотної участі в банку, має право на реалізацію свого наміру протягом шести місяців із дня погодження. Крім того, запроваджено процедуру звернення заявника до НБУ з обґрунтованим клопотанням щодо подовження строку для реалізації наміру набуття або збільшення істотної участі в банку та визначено порядок прийняття рішення за таким зверненням.

Регулятор також визначив порядок скасування рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі в банку та повідомлення особи, щодо якої прийнято це рішення.

Уточнення окремих норм

Оновлене Положення встановлює обов’язок фізичних осіб із метою підтвердження джерел походження власних коштів додатково подавати:

– документи, на підставі яких набуто право власності на майно (активи), суму доходу від відчуження якого (яких) уключено до інформації про майновий стан;

– документи, на підставі яких відчужено майно (активи), суму доходу від відчуження якого (яких) уключено до інформації про майновий стан.

Визначено, що документи для оцінки фінансового або майнового стану не подаються юридичною або фізичною особою, яка спільно з іншою особою набуває істотної участі в банку, якщо вона одноосібно володіла істотною участю в цьому банку рівного чи більшого розміру.

Відтепер банки зобов’язані повідомляти Національний банк про факти набуття або збільшення істотної участі в цьому банку, а також про факти зменшення істотної участі особи в цьому банку.

Уточнено умови відкриття іноземними банками філій на території України.

Нововведення внесено на виконання вимог Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи”.

Зміни затверджені постановою правління Національного банку  від 24 грудня 2021 року № 154 “Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків” та набирають чинності з  29  грудня 2021 року.

Нагадаємо, що Національний банк запровадив дистанційний підхід до проведення виїзних перевірок.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

tg-10
4_TaxForce600_90
covid
На-сайт_балы_600х90
На-сайт1_600x90
top50_2020_600x90
ULF_0002
Vacancies_600x90_ua

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Loading ... Loading ...

PRAVO.UA