Юридичні та бізнес-аспекти вдалого захисту промислового зразка — PRAVO.UA Юридичні та бізнес-аспекти вдалого захисту промислового зразка — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Юридичні та бізнес-аспекти вдалого захисту промислового зразка

Юридичні та бізнес-аспекти вдалого захисту промислового зразка

  • 04.07.2024 15:09
Світлана Крисюк,
партнер, голова відділу врегулювання спорів,
переговорів та договірної роботи
MILIEU Intellectual Property Law

У світі, де інновації та креативність визначають конкурентоспроможність на ринку, ефективний правовий захист промислових зразків набуває особливого значення. У цій статті пропонуємо розглянути ключові аспекти розробки та реалізації стратегій захисту, обговорити практичні рекомендації та юридичні нюанси щодо захисту прав.

Відповідно відносини, що виникають у процесі набуття та реалізації прав інтелектуальної власності на промислові зразки, регулюються, зокрема, Цивільним кодексом України та Законом України «Про охорону прав на промислові зразки».

Згідно з пунктом 1 статті 462 Цивільного Кодексу України право інтелектуальної власності на промисловий зразок підлягає державній реєстрації, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується свідоцтвом (у випадку міжнародної реєстрації засвідчення свідоцтвом не вимагається), а обсяг правової охорони визначається його зображенням.

Як відомо, промисловий зразок може одержати правову охорону як зареєстрований промисловий зразок за умови внесення його до реєстру або якщо йому надано правову охорону в Україні відповідно до міжнародного договору, а також як незареєстрований промисловий зразок за умови доведення його до загального відома в порядку, передбаченому законом.

Визначено, що промисловий зразок відповідає критеріям охороноздатності, якщо він є новим і має індивідуальний характер.

Зареєстрований промисловий зразок

Промисловий зразок вважається новим, якщо жоден ідентичний промисловий зразок не був доведений до загального відома до дати подання заявки на його реєстрацію або якщо заявлено пріоритет — до дати пріоритету.

Ідентичними промисловими зразками вважаються такі зразки, суттєві ознаки яких відрізняються лише незначними деталями, якщо їх оприлюднення здійснювалося в будь-якій частині світу та в будь-який спосіб, незалежно від факту їх реєстрації, але за дотримання умови, що таке оприлюднення стало відомим до певної дати у зв’язку зі сталим веденням господарської діяльності колам, що спеціалізуються у відповідній галузі та провадять свою діяльність на території, де заявляється охорона.

Промисловий зразок є таким, що має індивідуальний характер, у випадку, коли загальне враження, яке він справляє на поінформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома до дати подання заявки на реєстрацію промислового зразка, для якого заявляється охорона, або якщо заявлено пріоритет — до дати пріоритету.

Водночас доведенням до загального відома вважається опублікування його після реєстрації чи в будь-який інший спосіб, експонування на виставці, використання в торгівлі чи розголошення іншим способом (окрім певних випадків).

Незареєстрований промисловий зразок

Промисловий зразок вважається новим, якщо жодний ідентичний промисловий зразок не був доведений до загального відома до дати, на яку промисловий зразок, для якого заявляється охорона, був уперше доведений до загального відома.

З цього випливає, що правова охорона на незареєстрований промисловий зразок надається, якщо його доведено до загального відома, тобто якщо він був опублікований, експонований на виставці, використаний у торгівлі або в інший спосіб оприлюднений таким чином, що під час звичайного провадження господарської діяльності такі заходи з об’єктивних причин могли стати відомими в колах, що спеціалізуються у відповідній галузі та провадять свою діяльність на території України.

Передбачається, що строк правової охорони незареєстрованого промислового зразка становить три роки від дати його доведення до загального відома на території України.

Тобто законодавством передбачена правова охорона та відповідний захист для незареєстрованого промислового зразка нарівні із зареєстрованим промисловим зразком, а будь-яке посягання на права власника незареєстрованого промислового зразка вважається порушенням його прав, що зумовлює відповідальність згідно із законодавством.

Захист прав

Будь-яке посягання на права власника зареєстрованого або незареєстрованого промислового зразка вважається порушенням його прав, що спричиняє відповідальність за законодавством.

Захист прав на промисловий зразок здійснюється зазвичай у судовому порядку. До компетенції суду належать такі спори:

  • про встановлення авторства щодо промислового зразка;
  • про встановлення факту використання промислового зразка;
  • про встановлення власника промислового зразка;
  • про порушення прав власника промислового зразка;
  • про право попереднього користування;
  • про компенсації.

Для судового захисту зареєстрований промисловий зразок та незареєстрований промисловий зразок є важливим етапом у захисті прав інтелектуальної власності.

Нарівні із зареєстрованими промисловими зразками незареєстровані промислові зразки отримують певний рівень захисту згідно з міжнародним правом, зокрема за Паризькою конвенцією та імплементованими міжнародно-правовими актами Європейського Союзу.

Вибір стратегії захисту прав

Ключовим для забезпечення справедливості та верховенства права у формуванні нової сучасної сталої та однозначної практики із захисту прав інтелектуальної власності, зокрема промислового зразка, є впровадження технологічних інновацій та нових методів, які мають враховувати виклики цифровізації та глобалізації.

Важливим складником вибору стратегії захисту прав є глибокий аналіз потенційного правопорушення та ретельна підготовка і збір доказів, що може бути вирішальним для успішного вирішення справи.

Основні кроки, які необхідно враховувати:

  1. збір та аналіз доказів.

Докази на підтвердження авторства й дати створення промислового зразка: ескізи, технічна документація, електронні листування, що підтверджують розробку та впровадження промислового зразка;

  1. оцінка доказів.

Перевірка доказів на справжність, визначення стосунку їх до справи та довіра до них, перевірка на прийняття їх у судовому процесі;

  1. аналіз юридичних аргументів.

Вивчення законодавства та судової практики, що стосується справи; визначення найбільших і найменших переконливих аспектів справи; підготовка до спростування аргументів опонента; визначення відповідності промислового зразка критеріям правової охорони.

Також важливо залучити кваліфікованого юриста й адвоката, які спеціалізуються на праві інтелектуальної власності. Бо саме вони, маючи практичний досвід, допоможуть скласти стратегію захисту, включаючи підготовку процесуальних документів, обґрунтування претензій опонента, забезпечення висновків судових експертів, розрахунок можливих збитків та пошук мирного вирішення конфлікту (якщо це можливо).

Отже, ретельний збір, аналіз та оцінка доказів, а також чітке розуміння юридичних аспектів справи є критично важливими складниками для побудови сильної логічної обґрунтованої стратегії захисту прав.

Висновки

Промислові зразки є важливим елементом у сфері інтелектуальної власності, оскільки вони сприяють комерційному успіху продуктів через їх естетичну привабливість. У сучасних умовах економічного розвитку України захист промислових зразків набуває щораз більшої актуальності. Проте разом із зареєстрованими промисловими зразками значну роль відіграють і незареєстровані промислові зразки, які потребують особливого підходу до захисту.

Незареєстровані промислові зразки, на відміну від зареєстрованих, не проходять офіційну процедуру реєстрації, проте вони також можуть отримати правовий захист.

Основною проблемою захисту незареєстрованих промислових зразків є доведення факту їх створення та першості використання. Власники таких зразків постають перед труднощами у випадках, коли потрібно підтвердити авторство та дату створення зразка, що може ускладнювати захист їхніх прав у судовому порядку.

Захист права на промисловий зразок в Україні є важливим складником правової охорони інтелектуальної власності. Всупереч існуванню проблем та викликів, пов’язаних із захистом незареєстрованих промислових зразків, сучасні механізми та інструменти дають змогу ефективно захищати права їхніх власників.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA