Судовий вісник № 5-6 (180-181) — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Судовий вісник № 5-6 (180-181)

ПередплатитиДо архіву

За кордоном

Європейська першість

Суд Європейського Союзу проаналізував румунські реформи у сфері правосуддя та розтлумачив принцип верховенства права ЄС над національним законодавством

За лаштунками

Приймати на довіру

Криза взаємної довіри та поваги всередині влади є причиною гальмування позитивних змін — Валентина Данішевська, Голова Верховного Суду

Справи господарських

Тридцятилітній ювілей господарські суди відзначають в умовах недофінансування та воєнного конфлікту, що не може не позначитись на їхній роботі

Влада над владою

Проти сили завжди знайдеться інша сила, і дуже добре, якщо у спорах із суб’єктами владних повноважень це буде сила права, забезпечена адміністративними судами

Святкуюча юстиція

Суди господарської юрисдикції відсвяткувати 30-річчя від дня створення

Новини

Іти під суть

Суттєвого прогресу в боротьбі з корупцією неможливо буде досягти, якщо не завершити судову реформу та не забезпечити незалежність суддів

«Судовий вісник» 2006–2021

Поза процесом

Системний аналіз

Повноцінний запуск в Україні підсистеми «Електронний суд» та її ефективне функціонування неможливі без злагодженої роботи всіх складових ЄСІТС, чого наразі очікує ледве не вся юридична спільнота

Судова практика

Сила неволі

Карантинні обмеження, введені у зв’язку з пандемією COVID-19, не є «ув’язненням» у розумінні частини 1 статті 5 Конвенції — ЄСПЛ

Залягти на зло

Зловживання правом не підлягає судовому захисту: поставлені під сумнів норми Цивільного кодексу відповідають Конституції України

Повернутися до захисту

Можливість повернення до стадії слідства на сьогодні має стати ефективним інструментом сторони захисту, який допоміг би забезпечити повноту та всебічність розгляду кримінального провадження

Виняткова можливість

У випадку, коли представник отримав копію судового рішення раніше від довірителя, який перебуває в ув’язненні, і після цього останній втратив зв’язок з таким представником, строк на апеляційне оскарження, як виняток, може бути відрахований з дня вручення копії судового рішення саме скаржнику

Знання — в силу

Для визначення початку перебігу строку позовної давності має враховуватись обізнаність про порушене право і особу, що його порушила, адже саме з цього моменту є фактична можливість звернутись за захистом до суду

Судове рішення

Страхова компанія не зобов’язана виплачувати ПДВ, якщо виконавець ремонтних робіт не є платником цього податку

Страховик не може бути примушений до виплати ПДВ у складі суми страхового відшкодування за винятком випадку, коли сума податку нарахована та сплачена на користь виконавця послуг з ремонту пошкодженого транспортного засобу, який має бути платником ПДВ

Про визначення юрисдикції спору

Правовий статус учасника, який вийшов з товариства як фізичної особи без реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, не змінює правову природу його правовідносин з господарським товариством з приводу майна, внесеного таким учасником як вклад — такі справи мають розглядатися господарськими судами

Суд не повинен проявляти формальне ставлення до законодавчих вимог

Незазначення в позовній заяві поруч із підписом прізвища, імені, по батькові особи, яка її підписала, без встановлення судом обставин, які б свідчили про факт підписання позовної заяви іншою особою, а не позивачем не може бути підставою для повернення такої заяви

Щодо представництва юридичної особи в кримінальній справі

Якщо учасником судового провадження є юридична особа і за скаргою (заявою) її представника постановлено судове рішення стосовно юридичної особи, таке рішення до суду вищої інстанції вправі оскаржити інший представник цієї ж юридичної особи

PRAVO.UA