Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Судовий вісник №6

ПРОТИ УКРАЇНИ

Законотворчість

Актуальне питання

Актуальне питання

Наразі обговорюється ідея щодо необхідності зменшення кількості «верховних» суддів: чи можна провести таке скорочення і як це кореспондуватиметься із законодавчими гарантіями щодо незмінюваності суддів?

Актуально

Відновлювальні роботи

Бліц-інтерв'ю

Кадрові пріоритети

За лаштунками

Мандатна колізія

Верховний Суд звернув увагу на розбіжність між нормами закону про вибори народних депутатів України і зразковою формою заяви, встановленою ЦВК

Всьому свій ВАС

Перші публічні виступи «антикорупційних» суддів: їхнє бачення ролі і місця ВАС у судовій системі 
та головних викликів, які постануть із початком процесуальної діяльності суду

Культурний осередок

Споруда Вінницького апеляційного суду вдало вписується в архітектурний ансамбль міста, тому її по праву можна назвати 
частиною культурного надбання Вінниці

Новини

Набули чинності

Прецедент

Збалансованість інтересів

Оскільки контролюючі органи наділені правом стягнення з платників податків податкового боргу та пені на нього протягом 1095 днів, то для цілей забезпечення принципів справедливості, рівності і балансу у відносинах між платниками 
і державою аналогічне право на стягнення пені протягом 1095 днів 
має бути забезпечене і для платників податків

Репортаж

Погляд на перспективи

Судова система пройшла довгий шлях становлення, але попереду ще багато випробувань — про що говорили на VII Міжнародному судово-правовому форумі

По судді справи

За прогнозами, судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності можуть бути призначені вже до кінця 2019 року

Судова практика

Цифровий лік

Оголошення про початок функціонування електронного суду та подальше його відкликання спричинило процесуальну плутанину — 
кількість відмов у прийнятті цифрових документів уже й не злічити

Справедливі змагання

При вирішенні питання про відшкодування судових витрат треба знайти баланс застосування принципів справедливості та змагальності

Вийти на підміну

Заміна урядом переможців конкурсного добору на посади суддів іншими кандидатами є порушенням права на справедливий суд 
в аспекті здійснення правосуддя судом, встановленим законом

Нова реакція

Зважаючи на відсутність правозастосовної практики, важко говорити про більшу ефективність Закону України «Про авторське право і суміжні права» у новій редакції порівняно зі старою редакцією

Направлення скарги на адвоката до дисциплінарної палати КДКА не може вважатися поширенням недостовірної інформації

У разі якщо особа звертається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, що може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, в якій міститься та чи інша інформація, 
проте яка в ході перевірки не знайшла свого підтвердження, вказана обставина не може сама по собі бути підставою 
для задоволення позову, оскільки у такому випадку мала місце реалізація особою права, передбаченого частиною 1 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а не поширення недостовірної інформації

Про неоднаковий підхід ВРП щодо рекомендації суддів

Оскаржуване рішення Вищої ради правосуддя не містить належного обґрунтування щодо неоднакового вирішення питання про внесення подання про призначення суддів, які входили до складу колегії суддів в одній і тій самій справі, 
та яким чином саме дії позивача при вирішенні справи, на відміну від дій інших членів колегії, можуть негативно вплинути 
на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням його на посаду судді, а отже, воно не відповідає критеріям обґрунтованості, рівності та пропорційності, передбаченим пунктами 3, 7, 8 частини 2 статті 2 КАС України

Спори між юридичними особами та представниками прокуратури при реалізації ними своїх повноважень за суб’єктним складом підвідомчі господарським судам

Господарські суди на загальних підставах вирішують усі спори між суб’єктами господарської діяльності, 
а також спори, пов’язані, зокрема, з вимогами про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб’єктом 
публічно-правових відносин, за умови, що такі вимоги не об’єднуються з вимогою вирішити публічно-правовий спір, 
і за своїм суб’єктним складом підпадають під дію статті 4 ГПК України

Складання заповідачем заповіту в присутності інших осіб не може розцінюватися як порушення таємниці заповіту

Обов’язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється на осіб, яким про посвідчення заповіту стало відомо у зв’язку 
з виконанням ними службових обов’язків, свідків та особу, яка підписує заповіт замість заповідача, а не на заповідача

Про нюанси кваліфікації дій особи як убивство з особливою жорстокістю

При вирішенні питання щодо наявності в діях винної особи складу кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 115 КК України, слід враховувати, що така кваліфікація може мати місце лише у тому випадку, коли буде доведено, що спосіб позбавлення потерпілого життя свідчить про особливу жорстокість злочину і вона охоплювалась умислом винного. Визнавши засудженого винним у вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, 
суд має навести у вироку підстави та мотиви, згідно з якими він дійшов такого висновку

Податкове розвантаження

Положення першого речення абзацу 26 розділу I Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 23 березня 2017 року (Закон № 1989), згідно з якими «нараховані та сплачені за період проведення антитерористичної операції суми плати за землю відповідно до статей 269—289 Податкового кодексу за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, та/або території проведення антитерористичної операції, не підлягають поверненню на поточний рахунок платника податку, не спрямовуються на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших податків, зборів, не повертаються у готівковій формі за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку» є неконституційними. Такого висновку дійшов перший сенат Конституційного Суду України (КСУ) у справі за конституційною скаргою ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ Україна» у рішенні від 5 червня 2019 року № 3-р(І)/2019. Суддя доповідач — Віктор Колісник.

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: