600-90_WAIT
прапор_України

Генеральний партнер 2023 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Юридична практика № 25-26 (1226-1227) » Залишити без викупу

Залишити без викупу

Рубрика Тема номера
Особи, які створили фермерське господарство після отримання земельних ділянок у постійне користування, ризикують не отримати можливості викупити таку землю на підставі Закону № 552-ІХ
Законодавством було передбачено можливість для громадян України отримати в постійне користування земельну ділянку для ведення селянського (фермерського) господарства до 2002 року

З 1 липня 2021 року набирає чинності Закон України № 552-ІХ, який пов’язують із відкриттям в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення.

Вказаним Законом вносяться зміни до земельного законодавства, що дасть змогу вже з 1 липня 2021 року набувати в приватну власність за договорами купівлі-продажу землю сільськогосподарського призначення. Але тільки фізичним особам. І тільки до 100 га. Такі обмеження діятимуть до 2024 року.

Водночас Законом № 552-ІХ встановлено заборону на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. Проте є певні винятки.

Винятки для фермерів

Так, громадяни України, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної і комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства, а також орендарі земельних ділянок, які набули право оренди землі шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок до 2010 року, з 1 липня 2021 року матимуть право на викуп цих земельних ділянок у власність із розстрочкою платежу до десяти років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких ділянок, без проведення земельних торгів. У разі купівлі земельної ділянки з розстроченням платежу право власності переходить до покупця після сплати першого платежу.

Пропоную розібратися з такими правовими титулами на землю, як право постійного користування та право довічного успадкованого володіння.

Хоча правове регулювання зазначених титулів користування та володіння землею ґрунтується на положеннях ще старого Земельного кодексу України 1990 року, правозастосовна практика, зокрема практика Верховного Суду, щодо прав постійного користування та довічного успадкованого володіння була досить мінливою.

Отже, право постійного користування земельною ділянкою передбачає безстрокове право володіти та користуватися земельною ділянкою державної або комунальної власності.

Законодавством було передбачено можливість для громадян України отримати в постійне користування земельну ділянку для ведення селянського (фермерського) господарства до 2002 року.

Актуальна наразі правозастосовна практика щодо цього титулу говорить, що оскільки таку ділянку можна було безоплатно отримати лише для створення відповідного господарства, після набуття громадянином України права постійного користування земельною ділянкою та створення ним селянського (фермерського) господарства саме до господарства переходили права постійного користування такою ділянкою.

З цього можна зробити висновок, що громадянин України має право постійного користування земельною ділянкою, наданою йому для ведення селянського (фермерського) господарства, лише у разі, якщо після отримання відповідного акта постійного користування він не створив (не зареєстрував) селянське (фермерське) господарство. У такому разі право постійного користування зазначеною ділянкою зберігається за особою та може бути навіть успадковане, проте виключно для мети створення селянського (фермерського) господарства.

Водночас із моменту державної реєстрації селянського (фермерського) господарства як юридичної особи право постійного користування земельною ділянкою, яку отримав саме для ведення такого господарства його засновник, переходить до цього господарства.

Отже, робимо висновок, що громадянин України, який отримав акт постійного користування земельною ділянкою державної власності для ведення селянського (фермерського) господарства та створив із цією метою вказане господарство, втрачає право постійного користування землею, оскільки воно переходить до господарства.

Змінити закон

Таким чином, на запитання, чи існує підґрунтя для висновку про те, що особи, які все ж таки створили фермерські господарства після отримання земельних ділянок в постійне користування, не зможуть викупити цю землю з 1 липня 2021 року відповідно до Закону № 552-ІХ, слід дати ствердну відповідь. Це створює можливість для зловживань під час процедури купівлі таких ділянок, бо можна припустити, що законодавець керувався мотивом надати таким особам право викупу.

Щодо неузгодженості положень Закону № 552-ІХ у частині викупу громадянином України земель сільськогосподарського призначення, наданих йому в постійне користування, з актуальною практикою Верховного Суду стосовно переходу такого права до фермерського господарства після його створення нещодавно мені вдалося отримати коментар судді Верховного Суду Віталія Уркевича під час його виступу на заході з підвищення кваліфікації адвокатів Дніпропетровської області. Віталій Юрійович також підтримав думку про неузгодженість цих положень і вказав, що в майбутньому Верховному Суду ще належить це вирішити, хоча доцільніше було б змінити законодавство.

На мою думку, все ж таки законодавцю необхідно врегулювати зазначену проблему шляхом внесення змін до відповідного закону, тим більше, що Закон № 552-ІХ ще не набрав чинності, оскільки поки питання дійде до Верховного Суду, невідомо, права скількох фермерів може бути порушено.

Щодо права довічного успадкованого володіння земельною ділянкою, то воно також є видом володіння та користування землею, яке надавалось громадянам України в період з 1990 по 1992 рік, зокрема для ведення селянського (фермерського) господарства.

На відміну від права постійного користування землею, право довічного успадкованого володіння могло належати лише фізичній особі та було об`єктом спадкування в разі смерті громадянина, який вів селянське (фермерське) господарство.

Тому після створення громадянином України селянського (фермерського) господарства до останнього не переходило право довічного успадкованого володіння, і такі особи не втрачали права на цей титул, а отже, зможуть викупити землю з 1 липня 2021 року відповідно до Закону № 552-ІХ.

На мою думку, надання можливості викупити землі сільськогосподарського призначення, які належать громадянам України на праві постійного користування та праві довічного успадкованого володіння, — це правильний та справедливий крок із боку влади, адже за 30 років користування цією землею люди своєю працею заслужили таку можливість.

Вирішити якнайшвидше

А що стосується правової колізії норм старого Земельного кодексу України 1990 року в частині регулювання права постійного користування землею в контексті постанови Великої Палати Верховного Суду від 23 червня 2020 року у справі № 922/989/18 із нормами нового Закону № 552-ІХ щодо права викупу такої землі особами, яким її було надано, то маємо сподівання на вирішення цього питання найближчим часом.

ЖЕРЬОБКІН Олег — радник Dynasty Law Firm, адвокат, м. Дніпро


КОМЕНТАРІ

 

Врегулювати законом
Оксана КОБРИН, партнер ЮК MORIS GROUP

Земельні ділянки державної та комунальної власності, призначені для ведення селянського (фермерського) господарства, що перебувають у користуванні громадян, вважаються землями фермерських господарств відповідно до норм статті 12 Закону України «Про фермерське господарство» та практики Верховного Суду (постанова Великої Палати Верховного Суду у справі № 922/989/18). Оскільки наразі відсутній механізм зміни землекористувача ділянки у відповідних реєстрах, то громадяни й надалі залишаються титульними володільцями. Відповідно, фізичні особи, які раніше отримали в користування такі ділянки, зможуть скористатись правом на її викуп. Після викупу ці ділянки перейдуть у власність громадян, однак також вважатимуться землями фермерського господарства. Правом на викуп ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства, переданих громадянам на праві постійного користування чи довічного успадкованого володіння, наділені всі такі громадяни незалежно від того, створено ними фермерське господарство чи ні. Важливо було б законодавчо врегулювати можливість викупу таких ділянок самими фермерськими господарствами. Адже в разі якщо громадяни, які раніше отримали ділянки в користування, померли, ділянки залишаються в користуванні фермерського господарства, однак право на їх викуп відсутнє.


Викуп неможливий
Ігор КАСЬЯНОВ, юрист АФ «Грамацький і Партнери»

Наразі існує неузгодженість між положеннями Закону України від 31 березня 2020 року № 552-ІХ та усталеною судовою практикою щодо переходу прав на земельну ділянку для ведення селянського (фермерського) господарства.

З одного боку, Законом № 552-ІХ встановлюється можливість для громадян викупити земельні ділянки, зокрема для ведення селянського (фермерського) господарства, які належать їм на праві постійного користування.

З іншого боку, після прийняття Закону № 552-ІХ Великою Палатою Верховного Суду в її постанові від 23 червня 2020 року у справі № 922/989/18 сформовано позицію, згідно з якою з моменту створення селянського (фермерського) господарства до нього переходять правоможності володіння та юридичні обов`язки щодо використання земельної ділянки його засновника.

Отже, з викладеного вище можна зробити висновок, що право викупу визначених у Законі № 552-ІХ земельних ділянок не поширюватиметься на тих громадян, які створили селянські (фермерські) господарства

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

unnamed
tg-10
Slide

Інші новини

PRAVO.UA