Виділена відповідальність — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Юридична практика № 39-40 (1240-1241) » Виділена відповідальність

Виділена відповідальність

Рубрика Тема номера
Товариство, з якого здійснено виділ, та товариство, створене внаслідок цього, несуть солідарну відповідальність перед кредиторами
Товариство, що планує виділ, зобов’язане протягом 30 днів із дати прийняття відповідного рішення сповістити про це всіх відомих йому кредиторів
КРАВЧЕНКО Дарина — юрист ЮКК «Де‑Юре», м. Одеса

 

Позбутися зобов’язань або зберегти активи — найбільш актуальні причини для здійснення процедури виділу юридичної особи з компанії, що вже існує. Виділ зустрічається не надто часто, і в багатьох випадках це зумовлено досить неясним ще до нещодавнього часу процесом його реалізації, який було більше деталізовано 2018 року.

Відповідно до норм чинного законодавства виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов’язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

 

Пройти за процедурою

Правова процедура утворення та реєстрації виділеної юридичної особи передбачає кілька етапів:

— прийняття загальними зборами учасників (або єдиним учасником) товариства «А» рішення про виділення з нього товариства «Б»;

— повідомлення кредиторів товариства «А» про початок процедури виділу та строк на заявлення ними своїх вимог до товариства «А»;

— затвердження товариством «А» розподільчого балансу, прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства «А» та одночасне прийняття рішення про створення товариства «Б» і проведення державної реєстрації.

Для прийняття рішення про виділ із товариства «А» нового товариства «Б» відповідно до положень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» достатньо лише 3/4 голосів усіх учасників. Однак учасниками нового товариства «Б» будуть усі без винятку учасники товариства «А». Частки в статутному капіталі товариства «Б» буде збережено в рівних частинах відповідно до часток статутного капіталу товариства «А».

Таке рішення підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації, а його зміст має обов’язково містити строк на задоволення вимог кредиторів.

 

Повідомити кредиторів

Щодо повідомлення кредиторів товариства «А» про початок процедури виділу та строк заявлення ними своїх вимог, то відповідно до вимог чинного законодавства товариство, що планує виділ, зобов’язане протягом 30 днів із дати прийняття відповідного рішення сповістити про це всіх відомих йому кредиторів, які, зі свого боку, протягом 30 днів із дати надіслання зазначеного повідомлення мають право звернутися з письмовою вимогою про виконання (на вибір товариства) однієї з таких дій:

1) надати забезпечення виконання зобов’язання (якщо вимоги до товариства вже не забезпечено договором забезпечення);

2) достроково припинити або виконати зобов’язання перед кредитором і відшкодувати збитки, якщо інше не встановлено договором між товариством та кредитором.

Досить часто зустрічається ототожнення понять «виділ» і «припинення». Варто зазначити, що такі процедури є різними та публікація (внесення запису) на відповідному порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань є обов’язковою для юридичних осіб, які припиняються. Припиненням є злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація. Виділ не є припиненням. Товариство «А» не припиняє свою діяльність унаслідок виділу з нього товариства «Б». А тому письмове повідомлення про виділ усіх кредиторів є належним виконанням товариством «А» своїх зобов’язань за процедурою виділу.

Загалом строк на повідомлення та задоволення вимог кредиторів становить приблизно 2 місяці.

 

Задовольнити вимоги

Виділ не може бути завершено до моменту задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Тут варто зазначити, що відповідальність за задоволення вимог кредиторів, подальшу реєстрацію змінення розміру статутного капіталу товариства «А» та реєстрацію створення товариства «Б» несе виключно товариство «А». Державний реєстратор (або особа, яка здійснює його повноваження) не зобов’язаний проводити перевірку щодо задоволення вимог кредиторів та реєструє зміни розміру статутного капіталу товариства «А» та реєстрацію створення товариства «Б» виключно на підставі передбачених законодавством строків. Проведена через 2 календарні місяці з моменту прийняття товариством «А» рішення про виділ реєстрація державним реєстратором або особою, яка здійснює його повноваження, не є порушенням із боку реєстратора, а є виключно відповідальністю товариства «А». Здійснення такої реєстрації не означає, що кредитори, про яких товариству «А» відомо, однак їх не сповіщено, або кредитори, вимоги яких не задоволено, не мають права звернутися до суду за захистом своїх прав.

 

Розділити баланс

Після задоволення вимог кредиторів товариство «А» має право скласти та затвердити розподільчий баланс. Статутний капітал обох товариств має дорівнювати розміру статутного капіталу товариства «А» до моменту виділу. Так, якщо в товариства до виділу статутний капітал становив 10 000,00 грн, а на товариство «Б» передано 2 000,00 грн, то новий розмір статутного капіталу товариства «А» становитиме 8 000,00 грн.

У результаті виділу на нову юридичну особу (на товариство «Б») передаються частина активів та частина пасивів товариства. Активами підприємства, які може бути передано новій юридичній особі, що виділилася, є нерухоме та рухоме майно, товари, виробничі засоби, торгові марки тощо. Пасивами підприємства є статутний капітал, фінансові зобов’язання з різним терміном (позики, кредити), збитки тощо.

Саме так передаються або зобов’язання, яких хочуть позбутися учасники товариства «А», або активи, які вони бажають зберегти.

Обсяг активів та пасивів товариства «А», які передаються товариству «Б», визначається за рішенням учасників товариства «А», проте суми активів та пасивів, що передаються на товариство «Б», мають дорівнювати одна одній.

Одночасно із затвердженням розподільчого балансу:

— загальні зборі учасників (або єдиний учасник) товариства «А» приймають рішення про зменшення та затвердження нового розміру статутного капіталу;

— загальні збори засновників (або єдиний засновник) товариства «Б» (той самий склад учасників, що і в товариства «А») приймають рішення про створення юридичної особи шляхом виділу та затверджують статутні документи.

Здійснюється державна реєстрація.

 

Проявити солідарність

Окремо варто сказати про відповідальність перед кредиторами.

Товариство «Б», створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства «А», з якого здійснено виділ, що згідно з розподільним балансом не перейшли до товариства «Б». Товариство «А» несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями, що згідно з розподільним балансом перейшли до товариства «Б». Якщо після виділу неможливо точно встановити обов’язки товариства «А» за окремим зобов’язанням, що існувало в нього до виділу, товариство «А» та створене внаслідок виділу товариство «Б» несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов’язанням.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

Інші новини

PRAVO.UA