Ставка на сталий розвиток — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Ставка на сталий розвиток

Останнім часом провідні міжнародні корпорації приділяють чимраз більше уваги питанню сталого розвитку, запроваджують ESG-стратегії. Не оминув цей тренд і ринок юридичних послуг. Дотримання цілей сталого розвитку вже сьогодні створює умови для ведення бізнесу в майбутньому
Назар Чернявський, партнер Sayenko Kharenko
Олександр Ніколайчик, партнер Sayenko Kharenko

 

Орієнтир на сталий розвиток

Майже 20 років редакція Оксфордського словника англійської мови (Oxford English Dictionary) обирає слово року — найбільш вживане слово або вислів протягом останніх дванадцяти місяців. На думку експертів, воно відображає дух, настрій чи важливі тенденції в суспільстві за певний період. Цьогорічний переможець досить передбачуваний — слово «vax» (вакцина) та похідні слова. Якби таке опитування проводили серед провідних юридичних фірм світу та їхніх клієнтів, то з високою вірогідністю перемогло б слово «sustainability» чи абревіатура «ESG» (environment, social and governance — екологічна, соціальна та управлінська стійкість).

Останнім часом провідні міжнародні корпорації приділяють усе більше уваги питанню сталого розвитку, розробляють програми, випускають нефінансові звіти та презентують ESG-стратегії. У 2020 році Всесвітній економічний форум (WEF) запропонував набір універсальних показників ESG, підготований спільно з компаніями Великої четвірки, та закликав створити єдиний стандарт звітності ESG. Ініціативу підтримали понад 120 найбільших компаній світу: Bank of America, Eni, HSBC, IBM, Mastercard, Nestlé, PayPal, Schneider Electric, Siemens, Total, UBS, Unilever тощо.

Аналогічно, концепція сталого розвитку знайшла своє відображення і на світовому юридичному ринку. Міжнародні юридичні фірми з мільярдними оборотами кладуть в основу своєї діяльності принципи сталого розвитку, відомі як ESG.

З огляду на те, що Sayenko Kharenko часто стає орієнтиром для розвитку інших гравців на юридичному ринку України, ми хочемо зробити сталий розвиток популярним і у нас. До того ж юридичні фірми часто стають амбасадорами певних трендів і практик у державі, адже вони покликані показувати своїм клієнтам, як вчиняти правильно. Тож чим більше компаній почнуть керуватись цими принципами у своїй діяльності, тим більш сталим і потужним буде розвиток України в цілому.

 

Адаптація до COVID-ної реальності

Світова криза, спричинена COVID-19, продемонструвала: компанії, які впровадили у власну діяльність принципи екологічної, соціальної та управлінської стійкості, легше адаптуються до змін. ESG-стандарти перестали бути винятково модним трендом, набуваючи все більшого значення для оцінювання перспектив і ризиків компаній. Міжнародні експерти прогнозують, що вже найближчим часом компанії з низькими або відсутніми ESG-показниками матимуть труднощі при залученні фінансування, наприклад, з боку міжнародних фінансових інституцій.

Цілком природно, що інтерес до ESG зростає і в Україні як з боку держави, так і з боку бізнесу. Провідні українські компанії підписують Глобальний договір ООН, запроваджують КСВ-політики, підтримують та розробляють соціально важливі проєкти. Не залишається осторонь і юридичний ринок. Приємно бачити, як із року в рік збільшується кількість благодійних ініціатив чи проєктів pro bono з боку колег, спрямованих на захист довкілля, додаткову освіту, медичну допомогу, забезпечення рівних можливостей, встановлення верховенства права в Україні тощо.

Головне — аби сталі цілі та принципи не були даниною моді та не існували просто на корпоративному сайті або в анкетах міжнародних рейтингів, бо криза вкотре оголила розбіжності між «бути» та «здаватися». Відчувається штучність заявлених цінностей та пуб­лічних обіцянок дотримуватися Цілей сталого розвитку, коли за перших кризових ознак компанія звільняє значну частину співробітників та суттєво скорочує заробітну плату або вирішує не розрахуватися зі своїми постачальниками.

Гнучкість та швидка адаптація до навколишніх умов — важливі чинники на шляху до лідерства. І треба розуміти, що зараз у світі відбувається трансформація професії юриста та юридичного бізнесу загалом. Аби залучати, мотивувати та розвивати таланти, потрібно не просто приймати ці зміни, а постійно відстежувати глобальні тренди й успішно адаптувати їх в Україні.

Одна із таких змін полягає в тому, що нефінансові показники та цілі стають дедалі вагомішими. Стає очевидно, що без усвідомлення місії та цінностей компанії, довготривалої стратегії розвитку, вдумливої роботи над репутацією не вийде зібрати найкращих людей, аби формувати разом із ними ринок.

Логічним продовженням виокремлення місії та цінностей компанії є розроблення етичного кодексу поведінки, що поширюється на всіх стейкхолдерів компанії. Забезпечення конфіденційності даних, дотримання високих професійних стандартів, нетерпимість до будь-яких проявів дискримінації та корупції — ці аспекти мають знаходити відображення в усіх напрямах діяльності компанії: від комунікації з клієнтами до відносин з конкурентами. Адже важко уявити, як можна пропонувати клієнту захищати його від державного свавілля й водночас використовувати адміністративний тиск для усунення своїх конкурентів.

Колегам-юристам радимо поставити собі кілька важливих запитань. Наприклад, чи можливе досягнення Цілей сталого розвитку без верховенства права? Як довго можна проіснувати у відриві від решти світу і його тенденцій розвитку та чи буде такий розвиток успішним? Після чого розпочати впроваджувати у свою діяльність принципи сталого ведення бізнесу.

 

Працівникам не все одно

Соціально відповідальним компаніям значно легше знайти та утримати таланти, адже вони формують не просто команду професіоналів, а об’єднують навколо себе однодумців, які розділяють їхні цінності. Згідно з дослідженнями Deloitte Millennial Survey 2018 року, 87 % міленіалів стверджують, що вони очікують від компаній дій для поліпшення соціальної та екологічної сфер.

Опитування серед юристів показують, що 90 % з них відмовляться від пропозиції про роботу, незалежно від фінансової винагороди, якщо знатимуть, що корпоративна культура може вплинути на їхнє благополуччя. Наприклад, ми не раз чули від кандидатів, що вони приходять до Sayenko Kharenko, бо хочуть долучитися до роботи над масштабними проєктами, що трансформують цілі галузі та змінюють нашу країну на краще. І ми пишаємося проєктами, які хоч і невеликі за розміром, але допомагають сталому розвитку економіки (як от імпакт-інвестиційні проєкти «Промприлад.Реновація» чи «Сімейні молочні ферми») не менше, ніж багатомільярдні IPO, приватизації чи проєктні фінансування.

А хтось приходить заради можливості навчатися у провідних експертів на ринку і мати можливість бути почутим у команді на рівні з кожним. Приділяючи увагу нематеріальним цінностям і довгостроковому розвитку, ми об’єднуємо людей, які постійно розвиваються самі й допомагають нам усім разом швидко рухатись уперед.

Для нового покоління юристів дедалі важливіше бачити суспільну користь у своїй роботі. Провідні юридичні фірми, розуміючи це, готові задовольняти бажання молодих професіоналів і пропонують вести соціальні проєкти pro bono. У 2018 році Orrick Herrington & Sutcliffe повідомила, що 99 % її юристів та 100 % стажерів брали участь у проєктах pro bono. Український юридичний ринок ще далекий від таких цифр, але все частіше можна бачити готовність провідних гравців виділяти ресурси на проєкти pro bono чи підтримувати благодійні та некомерційні організації, представників малого та середнього бізнесу.

Ми розуміємо, що сталий розвиток сьогодні створює можливість для ведення бізнесу в майбутньому. Історично ми завжди приділяли багато уваги і власних ресурсів індустріям, за якими бачили майбутнє. Ми підтримували створення нових продуктів і цілих ринків, оскільки бачили у цьому перспективи нових можливостей не лише для себе. Нам дуже приємно усвідомлювати, що ми трансформуємо не просто юридичну галузь, а й індустрії, в яких працюють наші клієнти, через зміни в законодавстві або через створення прецедентів чи пілотних проєктів.

Наразі наша фірма завершує роботу над власною ESG-стратегією на 2022—2027 роки, в основу якої покладено 10 із 17 Цілей сталого розвитку. І дуже хотілося б, аби цей приклад наслідували якнайбільше провідних українських юридичних фірм, правників та їхніх ­клієнтів.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

Зміст

50 провідних юридичних фірм України 2021 року

«Бронзова ліга» провідних юридичних фірм України 2021 року

Історія рейтингу

Переможці рейтингу «50 провідних юридичних фірм України» у 1998—2021 роках

Галузі практики

Шокова M&A-терапія

Кваліфікаційне оцінювання

Лідери ринку. Корпоративне право та M&A

Лідери ринку. Інформаційні технології

Лідери ринку. Енергетика і природні ресурси

Інфраструктурні зміни

Сила переконання

Регуляторний виклик

Дія Сіті: завантаження триває

Лідери ринку. Нерухомість, будівництво та земельне право

Найбільші публічні угоди

Знайти баланс

Ринкові відносини

Прописати процедури

На захист інновацій

Звітний період

Лідери ринку. Банківське та фінансове право

Конкурентне право

Лідери ринку. Інтелектуальна власність

Лідери ринку. Конкурентне право

Встановити контроль

Консервативна позиція

Гостра справа

Найбільші публічні угоди у сфері антимонопольного права

Кримінальне право та процес

Область підвищеного тиску

«Прес-служба»

Цивільна конфіскація

Ввідні процедури

Апеляційна плата

Сrime Story

Захисні можливості

Комплексний підхід

Антикорупційний ландшафт

Помилки в електроніці

Лідери ринку. Кримінальне право / White-Collar Crime

ВАКС-фактор

Методологія

Формула успіху

Податкова практика

Фіскальні акценти

Лідери ринку. Оподаткування

Податкові штрафи: як зменшити

Найбільші публічні спори у сфері оподаткування

Регіональні ринки

Фірмові налаштування

Крайня необхідність

Провідні регіональні юридичні фірми України

Бій на місці

Реструктуризація та банкрутство

Недійсність правочинів боржника

Час відновлення

Лідери ринку. Банкрутство

Антикризове управління

Спірні переходи

Дискримінаційний підхід

Судова практика

Труднощі виконання

Реальні кроки

Найбільші публічні судові та арбітражні спори

Робота під розкриттям

Змінне поле

Знайти, хто відповість

Ефективні рішення

Лідери ринку. Судова практика

Лідери ринку. Міжнародний арбітраж

Верховні пересуди

Юридичний ринок

Бізнес-акцент

Інвестиційний запит

Творчий експеримент

Від редакції

50 провідних юридичних фірм України за доходами

50 провідних юридичних фірм України за кількістю юристів

50 провідних юридичних фірм за фінансовою ефективністю

Рейтинг визнання юридичних фірм за галузями практики

Нова хвиля

Модельний лад

Експертна рада

Ставка на сталий розвиток

Нове дихання

Рейтинг визнання юридичних фірм

Інші новини

PRAVO.UA