Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Выпуск №32 (763) » Шаг к благотворительности

Шаг к благотворительности

Протокол № 1

Установчих зборів засновників Євпаторійської благодійної організації «Фонд»

26 липня 2012 року

м. Євпаторія

 

Присутні з правом ухвального голосу:

1. Жердева Алла Василівна.

2. Меркулова Ірина Вікторівна.

3. Павлюк Сергій Петрович.

На установчі збори запрошені: Кришталь Валентина Гаврилівна, Якимчук Валентина Юріївна, Дем’янко Віра Іллівна, Кудряшова Людмила Миколаївна, Білоножко Олександр Михайлович.

 

Усього присутні на зборах: 8 осіб.

 

1. Слухали: вступне слово.

Виступала: Жердева А.В. про необхідність заснування Євпаторійської благодійної організації, яка сприяла б розвитку громадянського суспільства, соціально-економічному розвитку Євпаторійської територіальної громади, здійсненню благодійної діяльності в інтересах її мешканців, які потребують підтримки та допомоги. Організація не має на меті одержання прибутку.

 

2. Слухали: обговорення і затвердження порядку денного установчих зборів.

Виступила: Меркулова І.В., яка запропонувала включити до порядку денного такі пункти:

— про заснування Євпаторійської благодійної організації «Фонд»;

— про обговорення і затвердження статуту Євпаторійської благодійної організації «Фонд»;

— про вибори органів управління Євпаторійської благодійної організації «Фонд»;

— різне.

Ухвалили: затвердити порядок денний з таких пунктів:

1. Заснування Євпаторійської благодійної організації «Фонд».

2. Обговорення і затвердження статуту Євпаторійської благодійної організації «Фонд».

3. Вибори членів Наглядової ради Євпаторійської благодійної організації «Фонд».

4. Вибори голови та заступника Наглядової ради Євпаторійської благодій­ної організації «Фонд».

5. Вибори членів Виконавчого органу Євпаторійської благодійної організації «Фонд».

6. Вибори директора та заступника Виконавчого органу Євпаторійської благодійної організації «Фонд».

7. Різне.

Голосували: «за» — одностайно.

 

3. Слухали: заснування Євпаторійської благодійної організації «Фонд».

Виступала: Жердева А.В., яка запропонувала заснувати Євпаторійську благодійну організацію, яка сприяла б розвитку громадянського суспільства, соціально-економічному розвитку Євпаторійської територіальної громади, здійсненню благодійної діяльності в інтересах її мешканців, які потребують підтримки та допомоги. Організація не має на меті одержання та розподіл прибутку.

Ухвалили: заснувати Євпаторійську благодійну організацію «Фонд» (скорочена назва — Євпаторійський «Фонд») як благодійний фонд з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства, зокрема територіальної громади міста Євпаторії та його мешканців, які потребують підтримки та допомоги.

Голосували: «за» — одностайно.

 

4. Слухали: обговорення і затвердження Статуту Євпаторійської благодійної організації «Фонд».

Виступали: Павлюк С.П., Жердева А.В., Меркулова І.В., які запропонували внести до проекту статуту благодійної організації такі поправки:

— доповнити пункт 3.5 розділу ІІ словами «…професійній і психологічній реабілітації безробітних…»;

— доповнити пункт 3.7 розділу ІІ словами «Сприяння розвиткові охорони здоров’я, спорту і туризму».

Ухвалили: затвердити статут Євпаторійської благодійної організації «Фонд» (скорочена назва — Євпаторійський «Фонд»).

Голосували: «за» — одностайно.

 

5. Слухали: обрання постійного Виконавчого органу Євпаторійської благодійної організації «Фонд».

Виступала: Кришталь В.Г., яка запропонувала обрати Виконавчий орган у складі п’яти осіб: Меркулова І.В., Плотнікова В.І., Кудряшова Л.М., Павлюк С.П., Жердева А.В.

Ухвалили: обрати постійно діючий виконавчий орган Євпаторійської благодійної організації «Фонд» — Правління — у складі п’яти осіб: Меркулова І.В., Кудрявцева Л.М., Павлюк С.П., Дем’янко В.І., Жердева А.В.

Голосували: «за» — одностайно.

 

6. Слухали: обрання директора Виконавчого органу та його заступника.

Виступав: Молодецький С.П., який запропонував обрати директором Виконав­чого органу (директором організації) Жердеву А.В.

Виступала: Якимчук В.Ю., яка запропонувала обрати заступником Молодецького С.П.

Ухвалили: обрати директором Виконавчого органу (директор організації) Жердеву А.В., заступником — Павлюк С.П.

Голосували: «за» — одностайно.

 

7. Слухали: обрання Наглядової ради.

Виступала: Жердева А.В., яка запропонувала обрати Наглядову раду Євпаторійської благодійної організації «Фонд» у складі трьох осіб: Каменюка О.М., Кришталь В.Г., Якимчук В.Ю.

Ухвалили: обрати Наглядову раду Євпаторійської благодійної організації «Фонд» у складі трьох осіб: Каменюка О.М., Чернова В.Г., Якимчук В.Ю.

Голосували: «за» — одностайно.

 

8. Слухали: обрання голови Наглядової ради організації та його заступника.

Виступала: Меркулова І.В.., яка запропонувала обрати головою Наглядової ради Білоножко О.М., а заступником — Кришталь В.Г.

Ухвалили: обрати головою Наглядової ради Білоножко О.М., заступником голови Наглядової ради — Чернову В.Г.

Голосували: «за» — одностайно.

 

9. Слухали: різне.

Виступав: Павлюк С.П., який запропонував уповноважити Жердеву А.В. на складання, подання та одержання документів щодо одержання державної реєстрації Євпаторійської благодійної організації «Фонд».

Голосували: «за» — одностайно.

 

Головуючий установчих зборів А.В. Жердева

Секретар установчих зборів В.Ю. Якимчук


Комментарий эксперта

Дмитрий КРАВЧЕНКО,
юрисконсульт ПАО «НПО «Йодобром»

5 июля 2012 года во время самой скандальной пленарной недели за всю историю Верховного Совета Украины 238 голосами народные депутаты Украины приняли Закон Украины «О благотворительности и благотворительных организациях», заменивший собой аналогичный Закон от 16 сентября 1997 года. Этот Закон имеет множество новелл и, на мой взгляд, еще большее количество недостатков, являющихся отдельной большой темой для обсуждения.

В рубрике «Актуальный документ» рассмотрен первый шаг организации благотворительного фонда по новому Закону с небольшими пояснениями отличий от предыдущего Закона 1997 года.

Первое — в рамках Закона 1997 года территориальная община не могла являться получателем благотворительной помощи, поскольку решением Консти­туционного Су­да Украины от 28 октября 2009 года № 28-рп определено, что благотворительная деятельность является параллельной деятельностью государства и общества и не может допускать распоряжения этой помощи субъектами властных полномочий.

В новой редакции Закона прямо указано: территориальная община как субъект (бенефициар) — получатель благотворительной помощи.

К чему это может привести, уже достаточно ярко показал пример здравоохранительных и учебных заведений, добровольно-принудительно собирающих благотворительные взносы.

Итак, целью деятельности создаваемой благотворительной организации является оказание благотворительной помощи как территориальной общине, так и ее жителям.

Второе — в новой редакции Закона отсутствует разделение благотворительных организаций по территориальному признаку на международные, украинские и местные, теперь территория деятельности определяется учредительным собранием и местом регистрации.

Третье — фактически уничтожены те малые права учредителей (утверждение членов надзорного совета и заслушивания их отчетов), имевшиеся в Законе 1997 года. Новой редакцией Закона им оставлены права совершать действия, направленные лишь на регистрацию благотворительной организации.

Четвертое — сокращен состав органов управления благотворительной организацией, исключено Правление, Наблю­дательный совет наделен огромным количеством полномочий: руководит и контролирует деятельность Исполнитель­ного органа. Органы управления, в свою очередь, подконтрольны и подотчетны общему собранию благотворительной организации.

Первым шагом к организации благотворительной организации будет проведение учредительного собрания, на которое, естественно, надо подготовить проект устава и уполномочить директора на государственную регистрацию.

Вторым шагом будет являться обращение к государственному регистратору, уплата регистрационного сбора, подача документов и месячный срок на ожидание, после чего можно на законных основаниях осуществлять благотворительную деятельность.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 Comments
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Содержание

VOX POPULI

Юридический форум

Не в громкости дело

Актуальный документ

Документы и аналитика

Шаг к благотворительности

Акцент

Мина заложенного действия

Государство и юристы

Пора набраться стажа

Государство и юристы

Новости законотворчества

Президент Украины подписал Закон об изменении процедуры проведения госзакупок

Парламенту предлагают усовершенствовать положения о статусе работников аппарата суда

Государство и юристы

Ценные изменения

Государство и юристы

Новости законотворчества

ГНС предлагает ввести трехпроцентный налог на покупку валюты

Документы и аналитика

Мир долгу твоему

Зарубежная практика

Лизинг залогу не помеха

Книжная полка

Конкуренция на совесть

Неделя права

Новости из-за рубежа

Запрет иностранных банков

Неделя права

Пополнение в обители Фемиды

Неделя права

Новости из-за рубежа

Клевета уголовно наказуема

Неделя права

Николаю Пшонке исполнилось 65 лет

Виктор Кононенко отпразднует 75-летие

Конфликт с интересом

Новости из зала суда

Судебная практика

Суд отказал АО «Евроспорт» в удовлетворении кассации

АФ «Династия» успешно защитила интересы компании «Акта»

Новости юридических фирм

Частная практика

МЮФ DLA Piper консультирует LycoRed по вопросам инвестирования в «Витан»

ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» — лучшая юрфирма года на Украине в сфере недвижимости

АФ Engarde — юрсоветник по вопросам приобретения ПАО «Банк Форум»

МЮФ Chadbourne & Parke представила интересы Ex-Im Bank при финансировании ОАО «Полтавский ГОК»

ЮФ «Саенко Харенко» — юрсоветник в связи с крупнейшим выпуском Украиной еврооблигаций

Gide Loyrette Nouel провела семинар по новому Таможенному кодексу

МЮФ Integrites выступила юридическим советником «Пиреус Банка» на Украине

ЮФ «АНК» — партнер форума Ассоциации адвокатов Украины

Отрасли практики

Принять как данность

Налоговые профанации

Информационный поводок

Рабочий график

Фармацевтика на завтрак

СТРАНИЦА ИЗ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА ЮРИСТА

КАЛЕНДАРЬ на неделю

Решения недели

Судебная практика

Незаключенная сделка

Размер аренды пересмотрят участники

К договору отношения не имеет

Самое важное

Вхождение по мукам

Кто в приоритете?

Не ссудимы будете

Денежная недостаточность

Спецпроект

Служебное разложение

Судебная практика

Продавец всегда прав

Трудное право

Судебная практика

Судебные решения

Отсутствие в договоре условий сохранности земли как объекта аренды влечет его недействительность

На кого возлагаются расходы по выплате и доставке льготных пенсий

В случаях отсутствия указания на статус предпринимателя в первичных документах физлица исходить надо из сути и целей операции

Судебная практика

Администрирование в квадрате

Тема номера

Морской сбой

Увольте, сударь!

Рабочее бремя

Вор познается в суде

Сообразить на двоих

Частная практика

Не каждому выдано

Пишите все!

Юридический форум

Доктор, мы ее теряем!

Другие новости

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: