Генеральный партнер 2021 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Выпуск №48 (623) » Раскрытие банковской тайны временными администраторами банков

Раскрытие банковской тайны временными администраторами банков

Рубрика FALSE
  До Окружного адміністративного суду_______________________________
Позивач: вул. __________, ___ м. _______, індекс _______
_________________________________________
адреса: ___________________________________
т. _______________________________________
Відповідач 1: Тимчасовий адміністратор Відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра»
Жуковська Валентина Борисівна
04053, м. Київ, вул. Артема, 15
т.: 8-800-300-0-700
Відповідач 2: Національний банк України
01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
т.: 253-01-80
телекс: 131018 NBNK UX, 131251 KIJ UX

Адміністративний позов
про визнання протиправними дій тимчасового адміністратора,
відшкодування моральної шкоди

«___» _______________ р. між Позивачем та ВАТ КБ «Надра» (далі — Банк) був укладений кредитний договір №________________ (далі — Договір), згідно з яким Банк надав Позивачеві кредит у сумі ____________ (________________________) _______ строком до _______________ року зі сплатою процентної ставки у розмірі ________ % річних.

10 лютого 2009 року в Банку введено тимчасову адміністрацію; тимчасовим адміністратором Банку призначено Жуковську В.Б.

Відповідно до статті 78 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі — Закон) з дня призначення тимчасового адміністратора повноваження загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) банку переходять до тимчасового адміністратора. З дня свого призначення тимчасовий адміністратор має повне і виняткове право керувати банком та зобов’язаний вживати всіх необхідних заходів для приведення діяльності банку в правову та фінансову відповідність із вимогами цього Закону та нормативно-правовими актами Національного банку України (стаття 78 Закону).

Згідно зі статтею 80 Закону, при виконанні своїх обов’язків тимчасовий адміністратор за своїм статусом прирівнюється до представника Національного банку України.

13 жовтня 2009 року на веб-порталі Банку за адресою: http://www.nadra.com.ua/rus/changesinservice/120, було опубліковано список позичальників – фізичних осіб, корпоративних клієнтів та представників малого і середнього бізнесу – із вказівкою ідентифікаційного коду позичальника та найменування відділення, яке видавало кредит. Зокрема, у зазначеному списку зазначено і позивача ______________ та його ідентифікаційний код.

Вважаю, що дії тимчасового адміністратора як особи, яка має виняткове право керувати Банком, щодо оприлюднення інформації про позичальників Банку суперечать вимогам чинного законодавства, а отже, є протиправними, виходячи з наступного.

1. Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі статтею 60 Закону, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оприлюднення даних про позичальників, і, зокрема, про мене, на веб-порталі Банку є розкриттям банківської таємниці, збереження якої Банк зобов’язаний забезпечувати відповідно до статті 61 Закону.

Крім того, згідно зі статтею 76 Закону, тимчасовому адміністратору заборонено розголошувати банківську таємницю та іншу службову інформацію, якщо це не пов’язано з виконанням функцій тимчасового адміністратора.

Згідно зі статтею 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:

— на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації;
— на письмову вимогу суду або за рішенням суду;
— органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України — на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;
— органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу з питань ­оподаткування або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;
— спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу на його письмову вимогу стосовно додаткової інформації про фінансову операцію, що стала об’єктом фінансового моніторингу;
— органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів стосовно стану рахунків конкретної юридичної особи або фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності.

Особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання банківської таємниці, несуть відповідальність згідно із законами України.

У даному випадку мало місце розкриття банківської таємниці за відсутності жодної з підстав, передбачених статтею 62 Закону, та всупереч обов’язкам тимчасового адміністратора, визначеним статтею 76 Закону.

2. Оприлюднюючи список позичальників, які мають прострочену заборгованість по кредиту, на своєму веб-сайті, Банк в особі Відповідача-1 послався на виконання Указу Президента України № 813/2009 від 08.10.2009 р. «Про заходи щодо забезпечення відновлення стабільності у банків­ській системі» (далі — Указ).

У той же час, згідно з пунктом 6 Указу, останній набирає чинності з дати його опублікування.

Станом на дату оприлюднення Банком списку позичальників (13.10.2009 р.) Указ Президента України № 813/2009 від 08.10.2009 р. опублікований не був, а отже, не набрав чинності.

Згідно зі статтею 84 Закону, Національний банк України організовує, координує та контролює діяльність тимчасової адміністрації, а також дає вказівки, обов’язкові до виконання тимчасовим адміністратором.

Зважаючи на порушення тимчасовим адміністратором вимог статей 60—62 Закону щодо порядку розкриття банківської таємниці, Національний банк України повинен був негайно дати вказівки щодо припинення таких порушень.

Бездіяльність Національного банку України, яка виявилася у нездійсненні належного контролю за діяльністю тимчасової адміністрації Відкритого акціонерного товариства комерційний банк «НАДРА», призвела до порушення прав численних позичальників Банку, зокрема, і прав Позивача, яке триває і досі.

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Порушення моїх прав та охоронюваних законом інтересів, зокрема, права на збереження банківської таємниці, призвело до душевних переживань, які у розумінні статті 23 ЦК України є завданою мені моральною шкодою. Публікація зазначених даних негативно вплинула на мою ділову репутацію, на зв’язки з оточуючими, у той час як насправді я є добросовісним позичальником, а прострочена заборгованість виникла з об’єктивних причин. Знаючи про неправомірність своїх дій, Відповідачі тим не менше не вживають заходів щодо припинення публікації даних, які становлять банківську таємницю, не принесли своїх вибачень з цього приводу.

На підставі викладеного, керуючись статтями 19, 55 Конституції України, статтями 60—62, 76, 78, 80, 84 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статтями 2, 6, 18, 51, 55 КАС України,

ПРОШУ:

Визнати протиправними дії тимчасового адміністратора Відкритого акціонерного товариства комерційний банк «НАДРА» щодо оприлюднення 13.10.2009 р. на веб-порталі банку за адресою: http://www.nadra.com.ua/rus/changesinservice/120, списків позичальників ВАТ КБ «НАДРА», котрі мають прострочену заборгованість по кредиту.

Зобов’язати тимчасового адміністратора Відкритого акціонерного товариства комерційний банк «НАДРА» припинити публікацію на веб-порталі банку за адресою:

http://www.nadra.com.ua/rus/changesinservice/120, списків позичальників ВАТ КБ «НАДРА», котрі мають прострочену заборгованість по кредиту.

Визнати протиправною бездіяльність Національного банку України, яка виявилася у нездійсненні належного контролю за діяльністю тимчасової адміністрації Відкритого акціонерного товариства комерційний банк «НАДРА».

Стягнути з Національного банку України на користь ____________________ моральну шкоду в розмірі ______ ( _____________ ) гривень 00 копійок.

Додаток:

1) копія позову з матеріалами для відповідача;

2) квитанція про сплату судового збору;

3) копія договору;

4) роздруківка інтернет-сторінки;

5) копія доручення.

«____» ________ 2009 р. ______________ __________________


ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА
01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. 278-43-43

УХВАЛА
про повернення позовної заяви м. Київ

23.10.2009 № 2а-12991/09/2670

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Головань О.В., розглянувши позовну заяву і додані до неї матеріали гр. N до Тимчасового адміністратора Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Надра» Жуковської В.Б.,

Національного банку України про визнання протиправними дій та відшкодування моральної шкоди,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч. 2 ст. 19 КАС України адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які стосуються інтересів конкретної особи, вирішуються адміністративними судами за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача.

Згідно змісту позовних вимог, позивач оскаржує дії відповідачів стосовно неправомірного поширення інформації про нього як про боржника АКБ «Надра», тобто заявлені вимоги стосуються його особистих інтересів.

Згідно позовної заяви, позивач проживає у м. Ялта; будь-якої інформації щодо місцезнаходження позивача у м. Києві у позові не міститься.

Таким чином, позовна заява має подаватися до окружного адміністративного суду за місцем знаходження позивача.

Відповідно до ч. 3 ст. 108 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог підсудності, постановляє ухвалу про повернення позовної заяви позивачеві.

Керуючись п. 6 ч. 3 ст. 108 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву повернути.
2. Ухвалу про повернення позовної заяви надіслати позивачу негайно.
3. Попередити позивача, що позовні матеріали будуть йому повернуті супровідним листом рекомендованим поштовим відправленням із зворотною розпискою про їх одержання після спливу терміну для оскарження ухвали про повернення позовної заяви.
4. У випадку оскарження ухвали позовні матеріали будуть скеровані до апеляційної інстанції разом з апеляційною скаргою.
Ухвала відповідно до ч. 1 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.
Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом п’яти днів з дня її отримання особою, яка оскаржує ухвалу, за правилами, встановленими статями 185—187 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання через суд першої інстанції заяви про апеляційне оскарження. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Суддя Головань О.В.


КОПІЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

вул. Київська, 150, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, 95493

УХВАЛА
про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі

03.11.09 Справа № 28-12559/09/10/0170

Суддя Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим Кудря­шова А.М., розглянувши адміністративний позов гр. N до Тимчасового адміністратора Відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра» Жуковської Валентини Борисівни, Національного банку України про визнання протиправними дій та відшкодування моральної шкоди,

ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду 02.11.09 р. надійшов адміністративний позов гр. N із вимогами про визнання протиправними дій Тимчасового адміністратора Відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра» Жуковської Валентини Борисівни щодо оприлюднення 13.10.2009 року на веб-порталі банку списків позичальників ВАТ КБ «Надра», котрі мають прострочену заборгованість по кредиту, зобов’язати тимчасового адміністратора припинити публікацію на веб-порталі банку списків позичальників ВАТ КБ «Надра», які мають прострочену заборгованість по кредиту, визнання протиправною бездіяльність Національного банку України, яка виявилась у нездійсненні належного контролю за діяльністю тимчасової адміністрації Відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра» та стягнення з Національного банку України моральної шкоди 1000 гривень.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 109 КАС України суд відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо: заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Відповідно до ст. 17 КАС України компетенція адміністративних судів поширюється на: спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих пов­новажень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів; спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом; спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

У відповідності до ч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Частина 2 статті 2 КАС України дає право оскаржити до адміністративних судів будь-які рішення, дії чи бездіяльність, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Як вбачається із матеріалів справи, позивач 07.11.07 р. уклав з ВАТ КБ «Надра» Кредитний договір № 248/РП/39/2007-840, за яким банк надає позичальнику у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності грошові кошти у сумі 130 736,00 доларів США з оплатою 12,49 річних відсотків, на умовах повернення кредиту і сплати відсотків за користування ним із щомісячною сумою мінімального необхідного платежу 1519,77 доларів США. Однак, у зв’язку з несвоєчасною оплатою щомісячного мінімального необхідного платежу за договором, на веб-порталі Банку було опубліковано список позичальників — фізичних осіб, у тому числі і гр. N. При цьому Національний банк України в правовідносинах з позивачем, відповідно до обставин, викладених у позовній заяві, безпосередньо не перебуває у публічно-правових відносинах та інтересів, прав і свобод гр. N не порушував.

Таким чином, правовідносини, які виникли між сторонами, свідчать про відсутність всіх ознак публічно-правового спору, в якому хоча б однією із сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Даний спір виник внаслідок неплатоспроможності гр. N та його відмови від своєчасного внесення мінімального необхідного платежу за кредитом, а прийняті міри є ­заходами, які витікають з договірних правовідносин, а отже, спір між зазначеними ­суб’єктами має ознаки цивільних зобов’язань і за характером спірних правовідносин не належить до компетенції адміністративних судів.

Керуючись п. 1 ч. 1 ст. 109 КАС України, суд

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті провадження в адміністративній справі за позовом гр. N

до Тимчасового адміністратора Відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра» Жуковської Валентини Борисівни, Національного банку України про визнання протиправними дій тимчасового адміністратора та відшкодування моральної шкоди.

Копію ухвали разом із позовною заявою та усіма доданими до неї матеріалами надіслати рекомендованою кореспонденцією з рекомендованим повідомленням про вручення позивачу гр. N.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги, якщо вони не були подані у встановлені строки.

Ухвала набирає законної сили через 5 днів з дня отримання у разі неподання заяви про апеляційне оскарження (апеляційної скарги).

Якщо після подачі заяви про апеляційне оскарження апеляційна скарга не подана, ухвала набуває законної сили через 10 днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Протягом 5 днів з дня отримання ухвали до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим може бути подана заява про апеляційне оскарження, після подачі якої протягом 10 днів може бути подана апеляційна скарга.

Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається в строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Суддя Кудряшова A.M.


Комментарии экспертов

Ростислав КРАВЕЦ,
управляющий партнер, адвокат, ЮК «Ольга Демченко и Партнеры»

Прошедшая волна обнародования списков заемщиков, имеющих задолженности по текущим платежам, на мой взгляд, не даст положительных результатов.

Это подтверждается и официальными данными, ­предоставленными одним из банков с введенной временной администрацией. Так, по сообщению «Укрпромбанка» 18 ноября 2009 года, после информирования 100% заемщиков, имеющих просроченную задолженность, и размещения их списков на сайте, из общей проблемной задолженности по реестру в сумме 5,2 млрд грн полностью погасили просроченную задолженность на сумму 59,2 млн грн, что составляет около 0,01 % от всей проблемной задолженности.

О неэффективности и пагубности данного способа общения с имеющими задолженность заемщиками свидетельствует и тот факт, что до этого времени банками без введенной временной администрации такой способ не применялся.

Нарушив права заемщиков, банки не смогут в полной мере рассчитывать на лояльность своих клиентов, что нанесет непоправимый ущерб репутации банка.

Фактически временных администраторов не интересует дальнейшая судьба банка и его развитие, они заняты сегодняшним днем, ставя под удар будущее развитие финансового учреждения.

Так, обнародовав информацию, временные администраторы раскрыли банковскую тайну, охрану которой банк должен обеспечивать согласно статье 61 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Согласно статье 60 вышеуказанного закона, информация о деятельности и финансовом положении клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или с третьими лицами при оказании услуг банка, и разглашение которой может причинить материальный или моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.

Согласно статье 62 того же закона, информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками в четко определенных случаях и конкретным органам исполнительной власти.

Лица, виновные в нарушении порядка раскрытия и использования банковской тайны, несут ответственность согласно законам Украины.

В данном случае имело место раскрытие банковской тайны при отсутствии оснований, предусмотренных статьей 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», и в нарушение обязанностей временного администратора, определенных статьей 76 этого же закона.

Помимо прочего, удивляет факт ссылки временных администраторов на Указ Президента Украины № 813/2009 от 8 октября 2009 года «О мерах по обеспечению возобновления стабильности в банковской системе».

Выходит, что для исполнения своих обязанностей временным администраторам необходим был минимум указ Президента, в котором нет ни слова об обнародовании списков заемщиков, имеющих просрочку по обязательствам перед банками.

Следует отметить, что из банков, обнародовавших информацию о заемщиках (а это «Надра», Укрпромбанк, «Столи­ца», Восточно-Европейский банк, «БИГ Энергия», Захидинкомбанк, Инпромбанк, Трансбанк, «Национальный кредит», Банк регионального развития, Ипобанк), первые два сделали это до вступления Указа Президента в законную силу.

Также вызывает удивление факт размещения и последующего снятия банком «Надра» перечня корпоративных клиентов, чья задолженность в кредитном портфеле является основной.

Все эти факты свидетельствуют только об одном – об отсутствии у временных администраторов четкой программы и предложений, способных действительно помочь большей части заемщиков, задолжавших банку в погашении возникшего долга.

Да, несомненно, среди должников банка есть и те, кто преднамеренно не хочет погашать задолженность, но их доля незначительна, временные администраторы же, прикрываясь этим, обвиняют в мошенничестве и то большинство, которое прилагает максимум усилий для выхода из сложившейся ситуации.

Банкам не стоит надеяться, что их действия пройдут безнаказанно, только нашими клиентами уже подано несколько исков в окружные административные суды о признании противоправными действий временного администратора и о возмещении морального вреда.

При этом ответчиками по данному иску выступают временный администратор банка и Национальный банк Украины, допустивший нарушения законодательства временным администратором, приравненным, согласно статье 80 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», к представителю Национального банка Украины. Желающие отстоять свои права образец иска могут найти здесь.

При подаче иска следует обратить внимание на то, что иски необходимо подавать по месту регистрации истца, а не ответчика, так, согласно части 2 статьи 19 КАСУ, административные дела по поводу обжалования правовых актов индивидуального действия, а также действий или бездеятельности субъектов властных полномочий, которые касаются интересов конкретного лица, решаются административными судами по месту проживания (пребывания, нахождения) истца.

В случае отказа суда открыть производство по причинам отсутствия публично-правового спора, данные определения необходимо обжаловать в соответствующем апелляционном административном суде.

Леся КОВТУН,
адвокат адвокатского объединения «Волков Козьяков и Партнеры»

Разглашение имен либо наименований должников банка путем публикации на официальном сайте банка нарушает статью 1076 Гражданского кодекса («Банковская тайна») и статью 23 Закона «Об информации» («Информация о лице»), но не статью 60 Закона «О банках и банковской деятельности». Последняя не содержит запрет на раскрытие информации о личности клиента, на что «лукаво» ссылаются чиновники Нацбанка, оправдывая действия своих временных администраторов.

Однако, очевидно, Нацбанк «забыл» о том, что еще в 2005 году сам же издал письмо № 48012/275-3973, в котором, ссылаясь исключительно на статью 1076 ГК, указал, что сведения о клиенте банка являются банковской тайной и могут быть раскрыты только по решению суда. Принимая во внимание, что согласно статье 23 Закона «Об информации» к информации о лице относятся все документированные либо публично оглашаемые сведения о лице, в частности, его адрес, дата и место рождения, раскрытие такой информации допускается только с разрешения этого лица.

Другим аргументом в пользу незаконности действий временного администратора может быть правовое основание, на которое он ссылался, мотивируя публикацию списка должников. Информация раскрыта одиннадцатью банками, и во всех случаях присутствует ссылка на известный Указ Президента от 8 октября 2009 года № 813/2009.

Чтоб спорить, законно это или нет, нужно разобраться, откуда «растут ноги» у переполоха с публикацией списков. А именно, 7 октября Президент Украины во время встречи с акционерами и должниками Укрпромбанка и банка «Надра» при участии представителей Нацбанка и других госорганов отдельно поручил Нацбанку срочно информировать общество и банковское сообщество о перечне недобросовестных физических лиц, предприятий и их руководителей и акционеров, с рекомендацией воздержаться от сотрудничества с ними. Однако уже на следующий день Президент Украины в своем Указе № 813/2009 не упомянул озвученное на встрече отдельное поручение Нацбанку, а только рекомендовал НБУ информировать еженедельно общественность о состоянии возобновления стабильности в банках с временной администрацией. Поэтому можно сказать, что временные администраторы «неправильно поняли» Президента.

Таким образом, иск об исключении из опубликованных списков должников имеет достаточно высокие шансы на успех. Однако это нельзя утверждать однозначно в части возмещения морального вреда. Согласно существующей судебной практике по аналогичным делам, наступление неблагоприятных последствий, с которыми истец-должник связывает причинение морального вреда, должно подтверждаться надлежащими доказательствами. Ведь ни ГК, ни Закон «О банках и банковской деятельности» не устанавливают обязанность банка возместить моральный вред только потому, что информация относительно клиента была раскрыта.

Алексей УКОЛОВ,
старший юрист юридической фирмы «Центр правового консалтинга»

По моему мнению, определение Окружного административного суда Автономной Республики Крым об отказе в открытии производства по иску физического лица с требованиями о признании противоправными действий временного администратора ОАО «Надра» относительно обнародования 13 октяб­ря 2009 года на веб-портале банка списков должников, имеющих просроченную задолженность по кредитам, о признании бездеятельности Национального банка Украины в части ненадлежащего контроля деятельности временной администрации ОАО «Надра» и о взыскании с Национального банка Украины морального вреда в размере 1000 грн нельзя считать законным и обоснованным в полной мере, исходя из нижеприведенного.

Свои исковые требования истец обосновывает тем, что обнародованная информация является банковской тайной, которая была предана огласке на основании нормативного акта, не вступившего в законную силу. Незаконное разглашение банковской тайны, которое заключается в обнародовании данных об истце, а именно: в публикации на веб-портале реквизитов истца, его идентификационного номера, наименования банковского отделения, выдавшего кредит, допущено в результате бездеятельности Национального банка Украины, что, по мнению истца, является нарушением закона.

Анализируя заявленные исковые требования, нельзя не согласиться с выводами Окружного административного суда Автономной Республики Крым относительно неподведомственности спора в части признания противоправными действий временного администратора банка в связи с обнародованием информации о должниках по кредитным договорам. Данная категория споров подлежит рассмотрению судами общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства, в связи с отсутствием в этом случае публично-правового спора в соответствии со статьей 2 КАС Украины.

Нельзя рассматривать временного администратора банка как субъекта властных полномочий в связи с тем, что, в силу статьи 80 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», он наделен правом осуществлять любые действия от имени банка, фактически являясь его исполнительным органом. В этом случае возможность рассмотрения такого спора в порядке административного судопроизводства исключается, даже если истец считает, что временный администратор банка, обнародовав банковскую тайну, нарушил условия кредитного договора и действующее законодательство.

Однако относительно бездеятельности Национального банка Украины, которая выражается в ненадлежащем контроле деятельности временного администратора, Окружной административный суд Автономной Республики Крым, отказывая в открытии производства, дал неправильную оценку заявленным исковым требованиям. В соответствии со статьей 84 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» Национальный банк Украины осуществляет контроль деятельности временного администратора банка, а также координирует его действия и наделен правом давать поручения. Исходя из содержания искового заявления, истец считает, что Национальный банк Украины не проконтролировал действия временного администратора банка по преданию огласке информации о должниках. Таким образом, в части исковых требований к Национальному банку Украины этот спор является административным и, в силу статей 2, 3, 24 КАС Украины и статьи 2 Закона Украины «О Национальном банке Украины», подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к следующему выводу: истец подал иск в Окружной административный суд Автономной Республики Крым с требованиями, которые подлежат рассмотрению по правилам гражданского и административного судопроизводства. В данном случае Окружной административный суд Автономной Республики Крым должен был открыть производство в части признания незаконной бездеятельности Национального банка Украины и отказать в открытии производства в части признания незаконным обнародования временным администратором банка информации о должниках.

Данная позиция корреспондируется с положениями абзаца 4 пункта 9 письма ВАС Украины № 09.1-22/688 от 25 июля 2007 года «О некоторых вопросах практики применения административными судами норм КАСУ и других нормативно-правовых актов».

Андрей ПОЖИДАЕВ,
юрист юридической фирмы «Астерс»

Согласно статьям 3, 17 КАС Укра­ины, к компетенции административных судов относятся споры физических лиц с органами государственной власти, их должностными или служебными лицами, другими субъектами при осуществлении властных управленческих функций на основании законодательства, относительно обжалования их решений, действий или бездеятельности.

Таким образом, действия ответчика могут быть отнесены к компетенции административных судов в случае, если действия ответчика были направлены на исполнение властных управленческих функций.

Исходя из норм статей 78, 80 Закона Украины «О банках

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 комментариев
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Содержание

FALSE

Раскрытие банковской тайны временными администраторами банков

Государственная практика

Ликвидировать за ненадобностью

Законодательная практика

Гражданская инициатива

Комментарии и аналитика

«Земля наша — проблемы ваши»

Неделя права

Европейская конкуренция

В защиту правосудия

Европейский шлагбаум

Восточный форум АЮУ

M&A: покупатель всегда прав

С Днем работника прокуратуры

Новости законотворчества

Подписан закон, разрешающий обжалование результатов выборов

Админсудам собираются сузить полномочия

Кассация без обоснования

Новости из зала суда

Львовский окружной административный суд запретил засекречивать выводы экологической экспертизы

Исковые требования компании «Жерве-Данон» удовлетворены частично

Договоры между Светланой Лободой и ООО «С энд Эй Мюзик Группа» суд признал недействительными

Новости из-за рубежа

ВАС РФ разрабатывает «электронного стража»

Церковь Кипра судится с Турцией

Юристы подали иски к Facebook и Zynga

Осужденный не обязан оплачивать адвоката

Новости профессии

А. Пасенюк принял участие в международной конференции

Делегация КСУ приняла участие в конференции в Венгрии

Ассоциация юристов Украины отметила свое 7-летие

Верховный Суд Украины обратится в КСУ

Новости юридических фирм

«Волков Козьяков и Партнеры» успешно представили интересы ГП «Государственный фармакологический центр»

«Саенко Харенко» — советник СМЕ в получении разрешения АМКУ

Решение АМКУ о злоупотреблениях портом «Южный» признано недействительным

INTEGRITES открыла представительство в Казахстане

Позиция

О наглости и хамстве

Что под мантией?

Реестр событий

В третий и последний раз?

«Юридическая практика» on-line в современном дизайне

Расследования продолжаются

Сложности

А давай я тебе хоть пшик сделаю?*

Служебная лестница

Назначения

Переводы

Увольнения

Судебная практика

Без скидок для государства

Тема номера

Школа прокурорского мастерства

Частная практика

Подавляющее меньшинство

Горячая линия Ассоциации юристов Украины

Юридический форум

Фирменное администрирование

Другие новости

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: