Притягнути до Порядку — PRAVO.UA
600-90_WAIT
прапор_України

Генеральний партнер 2023 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Український адвокат № 11-12 (171-172) » Притягнути до Порядку

Притягнути до Порядку

У разі відмови особи, щодо якої уповноваженою особою Міністерства юстиції України складається протокол, від його підписання вона може навести у ньому пояснення причин відмови від підписання

Рубрика Актуально
Узгоджено порядок складання адміністративних протоколів за порушення правил фінансового моніторингу адвокатами

Міністерство юстиції України визначилося, яким чином буде готувати справи про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Відповідну Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення було затверджено наказом Міністерства юстиції № 4248/5 9 грудня 2020 року (Інструкція). Хоча у самому наказі або інструкції не вказується, до яких порушників будуть застосовуватися нові правила, проте, виходячи зі сфери контролю, відведеної Мін’юсту Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Закон), швидше за все, йдеться про адвокатів та нотаріусів як суб’єктів фінансового моніторингу. Інструкція замінить аналогічну від 2016 року, оскільки саме цього року змінилося законодавство про фінмоніторинг.

 

Хто і за що?

Відповідно до Інструкції, вона розроблена відповідно до статей 18, 32 Закону та статей 221, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Саме за її правилами мають оформлюватися матеріали про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 1669 та статтею 18834 КУпАП.

Такі протоколи можуть складати уповноважені на те посадові особи Мін’юсту та його територіальних органів. Уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення за допущення таких порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:
— порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших визначених законом осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами;
— неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання Держфінмоніторингу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством;
— порушення вимог щодо створення (ведення) та зберігання документів (у тому числі електронних), записів, даних, інформації;
— порушення вимог щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин (проведення фінансової операції);
— порушення порядку зупинення фінансових (фінансової) операцій (операції), а також порядку замороження або розмороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням;
— невиконання законних вимог уповноважених посадових осіб стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків.

Щодо кого?

Такі протоколи уповноваженими посадовими особами Мін’юсту можуть бути складені щодо:
— посадових осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема адвокатських бюро та об’єднань і суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги;
— громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, самозайнятих осіб, зокрема нотаріусів, адвокатів, ліквідаторів.

 

Правила оформлення

Протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 1669 чи статтею 18834 КУпАП, складається уповноваженою посадовою особою. Якщо таке порушення вчинене кількома особами, протоколи складаються на кожну особу окремо, так само у випадку вчинення однією особою двох або більше адміністративних правопорушень — протоколи складаються щодо кожного правопорушення окремо.

Реквізити протоколу про адміністративне правопорушення заповнюються чорнилом чорного або синього кольору, розбірливим почерком, державною мовою (у разі якщо особа, стосовно якої ­складається протокол про адміністративне правопорушення, не володіє українською мовою, протокол про адміністративне правопорушення складається за участю перекладача). Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, щодо якої його складено. У графах, які не заповнюються при складанні протоколу про адміністративне правопорушення, ставиться прочерк.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються:

— дата і місце його складення;
— посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол;
— місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;
— нормативно-правовий акт, що передбачає відповідальність за це правопорушення;
— відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, адреса місця проживання або перебування, місце роботи, посада, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер і серія (за наявності) паспорта для фізичних осіб — громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний конт­ролюючий орган і мають відмітку в паспорті громадянина України);
— інформація про роз’яснення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, її прав і обов’язків, передбачених статтею 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП;
— прізвища, імена, по батькові, адреси місця проживання або перебування свідків, прізвище викривача (за його письмовою згодою) (якщо такі є);
— пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

 

Права «порушника»

Особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право надати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які вносяться до протоколу і засвідчуються підписом зазначеної особи. Пояснення може додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у протоколі. Водночас можна і відмовитися від пояснень за суттю вчиненого правопорушення, про що уповноважена посадова особа вносить до нього відповідний запис.

Протокол підписується уповноваженою посадовою особою та особою, щодо якої його складено. Також підписати протокол можуть свідки.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, від його підписання, про це робиться запис у протоколі уповноваженою посадовою особою. Одночасно у протоколі особа, щодо якої його складено, може надати пояснення причин відмови від підписання.

У будь-якому разі протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких (з підписом або без такого) під розписку вручається особі, щодо якої він був складений.

Рух у справі

Такий протокол не пізніше наступного дня після складення реєструється уповноваженою посадовою особою у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення суб’єкта первинного фінансового моніторингу. До нього додаються оригінали або належним чином засвідчені копії (фотокопії) документів, що підтверджують вчинення адміністративного правопорушення, винність особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для вирішення справи.

Складений протокол про адміністративне правопорушення та додані до нього інші матеріали формуються у справу особою, яка його склала. Копії протоколу та матеріалів, зберігаються в Мін’юсті/територіальному органі Міністерства юстиції України п’ять років.

Сформована справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Мін’юсту чи відповідного територіального органу Міністерства юстиції протягом трьох робочих днів з дати складення протоколу про адміністративне правопорушення направляється до місцевого (районного, районного у місті, міського чи міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення. Строк направлення справи про адміністративне правопорушення до суду у разі потреби може бути продовжений керівником структурного підрозділу, до функцій якого належить направлення до суду справ про адміністративні правопорушення, до п’яти робочих днів з дати складення протоколу про адміністративне правопорушення.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

баннер_600_90px_2
600-90_WAIT
tg-10

Зміст

Актуально

Притягнути до Порядку

Від редактора

Адвокат адвокату хто?

Дивіться!

Знищення

Думки вголос

Сплатні питання

Компанія

Гра захисту

Новини

Міжнародний кримінальний суд провів попереднє вивчення ситуації щодо конфлікту на Донбасі та в Криму

Адвокати вимагають розслідування нападу на колегу в Бердянську

На КПВВ «Щастя» запрацювало бюро правової допомоги

НААУ взяла під патронат школу імені адвоката Бориса Козубського

НААУ налагоджує діалог зі ЗМІ

У злочинах щодо обігу наркотиків не буде застави

Нагороди НААУ зможуть отримати і неадвокати

«WikiLegalAid»: майже 2 тисячі консультацій за 2 роки

АПУ вимагає відновити права адвоката В. Богатиря

Офіс

Мати крила

Репортаж

Інтелектуальна складова

Енергетичні втрати

Рушійна сила

Судові рішення

Практика ВС

У фокусі

Обмежені можливості

Святковий устрій

Читайте!

Справа Василя Стуса

Школа майстерності

Торговельна марка

Інші новини

PRAVO.UA