Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Выпуск №47 (726) » Пересмотр по-новому

Пересмотр по-новому

7 вересня 2011 року

Деснянський районний суд м. Києва,
02225, м. Київ, пр-т Маяковського, буд. 5в

Заявник: Представник Іваненка Петра Федосовича —
Круглик Віктор Андрійович,
02145, м. Київ, вул. Черняхівського, буд. 38, кв. 222,
номер засобу зв’язку — відсутній

Інші особи, що беруть участь у справі: Головний державний виконавець
Відділу державної виконавчої служби
Головного управління юстиції в м. Києві
Климчук Д.Д.,
03056, м. Київ, вул. Виборзька, буд. 32, каб. 4,
номер засобу зв’язку — відсутній

ЗАЯВА

про перегляд ухвали Деснянського районного суду м. Києва у справі № 4-555/2011р. від 24 серпня 2011 року у зв’язку з нововиявленими обставинами

24 серпня 2011 року Деснянським районним судом м. Києва було постановлено ухвалу в справі № 6-777/2011р., якою задоволено подання головного державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції в м. Києві Климчука Д.Д., а саме: обмежено голову правління ПАТ «Водограй», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 15, к. 33, Іваненка Петра Федосовича, 30 листопада 1976 р.н., у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документу до виконання ним своїх зобов’язань за рішенням Деснянського районного суду м. Києва у справі № 2-505-1/10.

Задовольняючи вищевказане подання, Деснянський районний суд м. Києва виходив з того, що на виконанні в підрозділі примусового виконання рішень Відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції в м. Києві знаходилось виконавче провадження № 999/2 про стягнення з ПАТ «Водограй» на користь Гнатенка М.М. невиплаченої при звільненні заробітної плати — 24 621, 05 грн, середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні — 3 038 531,28 грн, моральної шкоди — 5000,00 грн, а всього — 3 068 152,33 грн. Зазначене виконавче провадження було відкрито на виконання рішення Деснянського районного суду м. Києва від 23 червня 2011 року в справі за позовом Гнатенка М.М. до ПАТ «Водограй» про стягнення невиплаченої при звільненні заробітної плати, середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні та моральної шкоди.

Рішенням Апеляційного суду м. Києва від 22 серпня 2011 року рішення Деснянського районного суду м. Києва від 23 червня 2011 року було скасовано, в задоволенні позовних вимог Гнатенка М.М. було відмовлено.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 361 ЦПК України, скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду, є підставою для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Таким чином, ухвала Деснянського районного суду м. Києва у справі № 6-777/2011р. від 24 серпня 2011 року підлягає перегляду та скасуванню у зв’язку з нововиявленими обставинами, а саме — скасуванням рішення Деснянського районного суду м. Києва від 23 червня 2011 року, яке було підставою для постановлення зазначеної ухвали.

На підставі викладеного та керуючись статтями 361 — 364 ЦПК України,

ПРОШУ:

1. Прийняти дану заяву про перегляд ухвали Деснянського районного суду м. Києва у справі № 4-555/2011р. від 24 серпня 2011 року в зв’язку з нововиявленими обставинами.

2. Переглянути та скасувати за нововиявленими обставинами ухвалу Деснянського районного суду м. Києва у справі № 4-555/2011р. від 24 серпня 2011 року.

Додаток:

Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи.

Копія рішення Апеляційного суду м. Києва від 22 серпня 2011 року.

Копія довіреності на представника.

Копія заяви про перегляд ухвали Деснянського районного суду м. Києва у справі № 4-555/2011р. від 24 серпня 2011 року у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Представник Іваненка П.Ф. В.А. Круглик


Комментарий эксперта

Андрей Балицкий,
юрист ЮФ «Центр правового консалтинга»

Производство по вновь открывшимся обстоятельствам является отдельной стадией судебного процесса, которая призвана способствовать полноте, объективности и всесторонности судебного рассмотрения дела. Предметом пересмотра в ходе производства по вновь открывшимся обстоятельствам являются решения или определения суда, вступившие в законную силу, а также судебный приказ.

Статья 361 Гражданского процессуального кодекса Украины устанавливает исключительный перечень оснований для пересмотра решений, определений суда или судебного приказа по вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском процессе:

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны лицу, обращающемуся с заявлением, во время рассмотрения дела;

2) установленные приговором суда, вступившим в законную силу, заведомо неправдивые показания свидетеля, заведомо неправильное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальшивость документов или вещественных доказательств, что повлекло за собой принятие незаконного либо не­обоснованного решения;

3) отмена судебного решения, которое стало основанием для принятия решения или постановления определения, подлежащего пересмотру;

4) установленная Конституционным Судом Украины неконституционность закона, иного правового акта или их отдельного положения, примененного судом при рассмотрении дела, в случае если решение суда еще не исполнено.

При этом заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам может быть подано сторонами и другими лицами, участвующими в деле, в течение одного месяца со дня установления обстоятельства, являющегося основанием для такого пересмотра (часть 1 статьи 362 Гражданского процессуального кодекса Украины).

По результатам рассмотрения указанного заявления суд, принявший решение, определение или выдавший судебный приказ, подлежащий пересмотру, своим определением удовлетворяет заявление и отменяет решение, постановление суда или судебный приказ по вновь открывшимся обстоятельствам либо отказывает в удовлетворении такого заявления — в случае его необоснованности.

Необходимо отметить, что определение суда об удовлетворении заявления о пересмотре судебного приказа, решения или определения по вновь открывшимся обстоятельствам обжалованию не подлежит, в то время как определение суда об отказе в удовлетворении такого заявления может быть обжаловано в порядке, установленном законом (статья 366 Гражданского процессуального кодекса Украины).

Представленный для анализа документ является примером использования правового механизма, предусмотренного пунк­том 3 части 2 статьи 361 Гражданского процессуального кодекса Украины, а именно: пересмотра определения суда первой инстанции вследствие отмены судебного решения, которое стало основанием для постановления определения, подлежащего пересмотру.

Так, из данного заявления усматривается, что на момент постановления определения Деснянского районного суда г. Киева об ограничении председателя правления ПАО «Водограй» в праве выезда за пределы территории Украины решение, неисполнение которого ПАО «Водограй» фактически и стало основанием для постановления упомянутого определения, было отменено решением Апелляционного суда г. Киева. Данный факт, безусловно, является вновь открывшимся обстоятельством (пункт 3 части 2 статьи 361 Гражданского процессуального кодекса Украины) и должен стать основанием для пересмотра и последующей отмены определения Деснянского районного суда г. Киева от 24 августа 2011 года.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 Comments
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Содержание

VOX POPULI

Юридический форум

Спорное подорожание

Актуальный документ

Документы и аналитика

Пересмотр по-новому

Акцент

Светит европейская звезда?

Государство и юристы

Новости законотворчества

Принципы государственной службы изменили

Новые правила избирательного процесса

Парламент смягчил наказание за некоторые преступления

Государство и юристы

Кодекс в мешке

Документы и аналитика

Казначейская vs. банковская тайна

Возмещение ущерба – на потерпевшем

Презентован новый Арбитражный регламент ICC

Книжная полка

С учетом последних изменений

Неделя права

Новости из-за рубежа

Судьи против усиления ответственности

Наказаны за убийства 20-летней давности

Борьба с наркотуризмом

Неделя права

Служебноквартирный вопрос

Месяц на учет

Жюри определило победителей

Неиспользуемый источник

Редакционный непорядок

Новости из зала суда

Судебная практика

В. Продаевич обжалует в суде свое увольнение с админдолжности

Судья обжалует действия Президента и ВККС

Суд признал незаконным взимание налога на доходы с пожизненного содержания судей

Новости юридических фирм

Частная практика

Salans выступает юридическим советником Группы Прайм в отношении привлечения инвестиций от EVF

В Киеве прошла 2-я ежегодная налоговая конференция

ЮФ «ОМП» представляла интересы инвестфонда JadenFinch Investments

Управляющий партнер «Авеллум Партнерс» рассказал об украинских юридических аспектах успешного IPO

Integrites, EKN и Finnvera провели семинар по торговому финансированию

Schoenherr консультирует Оsterreichische Volksbanken AG по продаже Volksbank International AG Сбербанку России

Отрасли практики

Налоги сбили на взлете

Ипотека гибнет за кредит

Акционеры-вредители

Маркетинг примеряет маски

Обратная сторона проверки

Офисные технологии

Юридические широты

Путь к офису лежит через аренду?

Базовые ресурсы для юристов

Мелочь, а эффективно

Дистанционная помощь

Вне зоны доступа

Рабочий график

На второй раунд за «титулом» судьи

СТРАНИЦА ИЗ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА ЮРИСТА

КАЛЕНДАРЬ на неделю

Самое важное

Предел совершенствования

Заемщики — тоже потребители

Судебная практика

Судебные решения

О праве на жилье

Судебная практика

Страховщикам море по колено

Тема номера

Оговорка имеет значение

Об арбитраже замолвите слово

Место спора изменить нельзя

Коррупция под мантию попала

Частная практика

Рекламный «реквизит»

Юридический форум

Мыслить глобально

Другие новости

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: