Один за всіх — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Один за всіх

Новою законодавчою ініціативою пропонується встановити солідарну відповідальність членів ради Національного банку України за прийняті рішення та діяльність ради НБУ як колегіального органу

Останнім часом Національний банк України (НБУ) переживає період турбулентності. Новинні заголовки пістрявіють сенсаційними заголовками щодо роботи банку, а на дискусійних майданчиках обговорюють останні хроніки.

 

Хроніки турбулентності

Улітку з НБУ за власним бажанням звільнилося декілька директорів департаментів, а, приміром, команда керівників департаменту ліцензування на чолі з Олександром Бевзом узагалі повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення. У дописі на особистій сторінці у Facebook пан Бевз підкреслив, що продовження роботи в Нацбанку наразі є неможливим, адже централізація управління в одних руках, заміна колегіальності директивним прий­няттям рішень є неприпустимими в його роботі. Надкритичними для правильної діяльності є можливості прозорого прийняття та своєчасного оформлення рішень, незалежної роботи колегіальних органів регулятора, невтручання в наглядові процеси як ззовні, так і зсередини, своєчасна й неупереджена комунікація регулятора з приводу його рішень та автономія департаментів у формуванні своєї професійної позиції. Однак, на думку Олександра Бевза, на сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів, що, своєю чергою, загрожує згортанням реформ у банківській сфері та в регулюванні небанківського сектору.

Вочевидь, через цей та низку інших факторів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики у Верховній Раді України IX скликання Данило Гетманцев ініціював законопроєкт № 5850 «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України». У пояснювальній записці до проєкту вказано, що з чинної редакції Закону України «Про Національний банк України» (Закон про НБУ) видно, що окремі його положення відповідають найкращим світовим прикладам не повною мірою або потребують удосконалення чи уточнення з огляду на практику правозастосування.

У зв’язку з цим законопроєкт пропонує вдосконалити окремі положення Закону про НБУ щодо внутрішнього урядування в Нацбанку, питань взаємодії між двома органами — радою та правлінням Національного банку України, узгодження вимог та обмежень, які висуваються до осіб, що призначаються на посади членів ради, голови Національного банку та його заступників, зі світовими стандартами.

Звісно, глобальнішою метою законодавчої ініціативи є вдосконалення чинних положень Закону про НБУ згідно з найкращою світовою практикою.

 

Що конкретно змінювати?

Усі ці зміни, як стверджують ініціатори законопроєкту, спрямовані на покращення й ефективну роботу Національного банку України. Зокрема, це передбачає унормування питань внутрішнього урядування в НБУ. Пропонується доповнити перелік кваліфікаційних вимог до осіб, які призначаються на посади членів ради, голови Національного банку та його заступників, установити обмеження і доповнити перелік підстав для звільнення з посади таких осіб, уточнити окремі норми щодо порядку їх взаємодії та роботи ради Національного банку України.

Також планують розробити певний Кодекс етики працівників НБУ, в якому би визначалася та прописувалася комунікаційна політика Національного банку України.

Управління золотовалютним резервом — це ще одне питання, на яке шукають правову відповідь ініціатори проєкту закону. На їхню думку, це можна здійснити, уточнивши інструментарій НБУ для ефективнішого управління золотовалютним резервом, окресливши кола контрагентів, із якими можна буде проводити операції із золотовалютним резервом, і, власне, уніфікувавши в тексті Закону про НБУ використання терміну «золотовалютний резерв».

У разі прийняття законопроєкту Нацбанк буде подавати уряду інформацію про очікувану частину прибутку до розподілу Національного банку України, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету лише один раз на рік.

Національний банк України зможе створювати інформаційні систем (реєстри або бази даних), необхідні для виконання функцій валютного регулювання та нагляду, а також визначати можливість створювати й вести такі реєстри для банків.

Ще одним особливим пунктом є можливість закріпити право НБУ проводити перевірки банків та юридичних осіб, яким видано ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, щодо дотримання ними вимог нормативно­правових актів Національного банку України з питань порядку ведення касових операцій, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, організації охорони приміщень. Це пов’язано з нещодавньою зміною підходів до перевірок банків з урахуванням методики SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), яка не передбачає здійснення перевірок за такими напрямами, як організація касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей та охорони приміщень, забезпечення схоронності цінностей. Повноцінне виконання НБУ функцій контролю та регулювання діяльності банків із питань готівкового обігу, зокрема проведення перевірок у цій частині, було унеможливлено. У зв’язку з цим пропонується врегулювати зазначене питання шляхом наділення Національного банку України відповідними повноваженнями.

Та, найімовірніше, найбільшу публічну увагу привернув інший пункт. Законопроєктом запропоновано встановити солідарну відповідальність членів ради Національного банку України за прийняті рішення та діяльність цієї ради як колегіального органу. Окрім цього, встановлюються вимоги до членів ради регулятора.

 

Кому в раду Нацбанку зась

Так, у разі прийняття законопроєкту не зможе бути членом ради Національного банку України особа, яку відповідно до рішення суду визнано недієздатною або цивільну дієздатність якої обмежено, яку за вироком суду, що набрав законної сили, позбавлено права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади, яка притягалася судом до кримінальної відповідальності за корупційне кримінальне правопорушення.

Також якщо особа має судимість за вчинення кримінального правопорушення проти власності, у сфері господарської діяльності, службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, незалежно від ступеня тяжкості, за вчинення умисного кримінального правопорушення, віднесеного до злочинів середньої тяжкості, тяжких або особливо тяжких злочинів (крім корупційних кримінальних правопорушень), в разі якщо таку судимість не погашено або не знято в установленому законом порядку.

У випадку, якщо особа була власником істотної участі у фінансовій установі чи входила до складу органів управління фінансової установи щонайменше один рік протягом двох років до дати, коли уповноваженим органом (за його ініціативою) було прийнято рішення про віднесення цієї установи до категорії неплатоспроможних чи відкликання ліцензії / скасування держреєстрації / ліквідації або стосовно якої протягом останніх двох років здійснювалося примусове виконання судового рішення щодо сплати податків, зборів або інших обов’язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законодавством на період, у якому здійснювалося стягнення. Членом ради Нацбанку не має права стати особа, яка має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців із дня надання виконавчого документа до примусового виконання.

Чи зможе ця законодавча ініціатива стати «магічною пігулкою» та справді ефективно врегулювати діяльність НБУ, говорити ніхто не береться, враховуючи специфічність і чутливість теми.

Додамо, що зі свого боку Національний банк України оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантних посад директорів департаментів банку, зокрема департаментів фінансового контролінгу, інспектування, закупівель, ліцензування. Чи зможуть нові люди змінити «хід корабля» і вивести його у повноводдя та чи стане їм у пригоді нова законотворчість? Усі крапки над «і» розставить лише час.

Альона СТУЛІНА «Юридична практика»

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

Інші новини

PRAVO.UA