Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Выпуск №12 (795) » Обжалование неисполнения

Обжалование неисполнения

До Окружного адміністративного суду
вул. Севастопольська, 43,
м. Сімферополь, АР Крим, 95013
тел. (0652) 56-15-02

Позивач: Закрите акціонерне товариство «В»
Адреса: вул. Кримська, 33
м. Сімферополь, АР Крим, 95038
р/р 22000000000000 в ЗАТ «Банк»;
МФО 111222, код ЄДРПОУ 33333333

Відповідач: Управління Державного казначейства
України в м. Сімферополі

Адреса: вул. Павленка, 48
м. Сімферополь, АР Крим, 95038

ПОЗОВНА ЗАЯВА

6 березня 2012 року на підставі постанови Окружного адмінсуду Автономної Республіки Крим у справі № *, яка набула чинності 16 січня 2012 року, на підставі ухвали Севастопольського апеляційного адмінсуду та ухвали Вищого адмінсуду України Окружним адмінсудом АРК було видано виконавчий лист в адміністративній справі № *.

На підставі виконавчого листа у справі № * Окружний адмінсуд АРК постановив:

— стягнути з Держбюджету України на користь ЗАТ «В» 7 678,09 грн судових витрат.

Боржник: Держбюджет України (Державна казначейська служба України).

Стягувач: ЗАТ «В».

30 травня 2012 року позивач відповідно до пункту 2 статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» звернувся до відповідача із заявою про виконання виконавчого листа у справі № * з доданням необхідних документів згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 845 від 3 серпня 2011 року.

Відповідно до пункту 2 статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» рішення про стягнення коштів з державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами Держказначейства України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

18 червня 2012 року (лист № **) відповідачем було повернено позивачу виконавчий лист у адмінсправі № * без виконання.

Мотивуючи свою відмову, відповідачем було вказано на те, що Окружним адмінсудом АРК у справі № * неправильно викладено резолютивну частину постанови, а також на необхідність роз’яснення порядку виконання постанови Окружного адмінсуду у справі № *.

11 липня 2012 року Окружним адмінсудом винесено ухвалу про роз’яснення постанови у справі № * (на підставі заяви позивача про роз’яснення рішення суду в порядку статті 170 Кодексу адміністративного судочинства України ), де вказано на те, що стягнення з Держбюджету України на користь ЗАТ «В» 7678,09 грн судових витрат означає стягнення з Держбюджету на користь ЗАТ «В» 7678,09 грн судових витрат (у тому числі судового збору у розмірі 3,40 грн та витрат на проведення судової експертизи в сумі 7674,69 грн) шляхом їх безспірного списання із рахунка Державної податкової інспекції в м. Сімферополі.

Таким чином, Окружний адміністративний суд АРК чітко вказав, що стягнення повинно бути з Держбюджету на користь ЗАТ «В» 7678,09 грн шляхом їх безспірного списання із рахунка ДПІ в м. Сімферополі (конкретизував, з яких рахунків).

28 вересня 2012 року позивач відповідно до пункту 2 статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» знову звернувся до відповідача із заявою про виконання виконавчого листа у справі № * з доданням необхідних документів відповідно до постанови КМУ № 845 від 3 серпня 2011 року (а також з додатком ухвали Окружного адмінсуду АРК про роз’яснення постанови у справі № *).

12 жовтня 2012 року (лист № ***) відповідачем було повернуто документи з виконавчим листом без виконання.

Мотивуючи свою відмову, відповідачем було вказано на необхідність надати відповідачу позивачем оригінал платіжного документа, згідно з яким зараховано кошти (судовий збір —3,40 грн) та витрати на проведення експертизи (7674,69 грн), а також на необхідність внести зміни до ухвали суду.

12 листопада 2012 року позивач звернувся до Окружного адмінсуду АРК із заявою про видачу оригіналів платіжних документів, згідно з якими зараховано кошти (судовий збір — 3,40 грн) та витрати на проведення експертизи (7674, 69 грн).

16 листопада 2012 року позивач, згідно з пунктом 2 статті 3 Закону «Про виконавче провадження», вчергове звернувся до відповідача із заявою про виконання виконавчого листа у справі № * з доданням необхідних документів відповідно до постанови КМУ № 845 від 3 серпня 2011 року (а також з додатком оригіналів платіжних документів, згідно з якими зараховано кошти (судовий збір — 3,40 грн) та витрати на проведення експертизи (7674,69 грн).

14 січня 2013 року (згідно з поштовим штампом) відповідачем на підставі листа № **** було повернуто документи з виконавчим листом без виконання.

Мотивуючи свою відмову, відповідач вказав на те, що Окружним адмінсудом АРК було неправильно викладено резолютивну частину постанови у справі № *.

Позивач вважає протиправними дії відповідача, пов’язані з невиконанням рішення Окружного адмінсуду АРК у справі № *, оскільки ці дії суперечать конституційним нормам України, що є неприпустимим порушенням зі сторони відповідача Конституції України як найвищої юридичної сили, а також законів та інших нормативно-правових актів України, оскільки:

— відповідно до статті 8 Конституції Україні Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй;

— згідно з пунктом 2 статті 3 Закону «Про виконавче провадження» рішення про стягнення коштів з державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами Держказначейства України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

— відповідно до статті 19 Конституції Україні правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, згідно з якими ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством;

— відповідно до статті 124 Конституції Україні судові рішення ухвалюються судами ­іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України;

— згідно з частиною 3 статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судові рішення інших держав є обов’язковими до виконання на території України за умов, визначених законом, відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

— відповідно до частини 4 статті 13 Закону «Про судоустрій і статус суддів» невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом;

— відповідно до статті 257 КАС України судове рішення, яке набуло чинності або яке належить виконати негайно, є підставою для його виконання;

— згідно зі статтею 166 КАС України:

1) суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним суб’єктам владних повноважень для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону. Про вжиті заходи суд повідомляється не пізніше одного місяця після надходження окремої ухвали;

2) у разі необхідності суд може постановити окрему ухвалу про наявність підстав для розгляду питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними;

3) окрема ухвала може бути оскаржена особами, інтересів яких вона стосується.

На підставі вищевикладеного, а також відповідно до конституційних норм України, законів та нормативно-правових актів України, а також керуючись статтями 6, 105, 106 КАС України,

ПРОШУ:

1. Визнати протиправними дії відповідача, пов’язані з поверненням без виконання позивачу документів з виконавчим листом, виданим Окружним адмінсудом АРК у справі № *.

2. Зобов’язати відповідача прийняти до виконання виконавчий лист, виданий Окружним адмінсудом АРК у справі № *.

3. Зобов’язати відповідача виконати рішення Окружного адмінсуду АРК у справі № * в частині стягнення 7678,09 грн з Держбюджету України (Державна казначейська служба України) на користь ЗАТ «В» (ідентифікаційний код *****) 7678,09 грн шляхом їх безспірного списання з рахунка ДПІ в м. Сімферополі відповідно до виконавчого листа та ухвали від 11 липня 2012 року в справі № *.

4. У разі виявлення під час розгляду справи порушення конституційних норм України зі сторони відповідача, пов’язаних з протиправними діями відповідача у зв’язку з невиконанням відповідачем рішення Окружного адмінсуду АРК у справі № *, постановити окрему ухвалу про наявність підстав для розгляду питання щодо притягнення до відповідальності посадових осіб відповідно до статті 166 КАС України.

5. Стягнути з відповідача на користь позивача витрати, пов’язані з розглядом справи.

Додатки:

1. Копія виконавчого листа у справі № *.

2 Копія ухвали від 11 липня 2012 року у справі № *.

3. Копія постанови Окружного адміністративного суду АРК у справі № *.

4. Копія листа позивача відповідачу.

5. Копія листа відповідача позивачу.

6. Копія листа позивача відповідачу.

7. Копія листа відповідача позивачу.

8. копія листа позивача відповідачу.

9. Копія листа відповідача позивачу.

10. Доказ оплати судового збору.

11. Копія свідоцтва про державну реєстрацію позивача.

Голова ЗАТ «В» ___________________


Комментарий эксперта

Григорий ИЛЬЯСОВ,
юрисконсульт

Эврика! Длительное и порядком измотавшее мне нервы судебное разбирательство уже позади. В руках долгожданное судебное решение в пользу истца. Ах, какое блаженство…

С радостью вспоминаю статью 124 Конституции Украины — судебные решения принимаются судами именем Украины и являются обязательными для исполнения на всей территории Украины.

Ну, вот и все… Титанический труд приобрел приятный оттенок под названием «Решение вступило в законную силу».

Однако… снова здравствуйте — именно с этими словами я приступаю ко второй части «Марлезонского балета», поскольку положительное решение суда — это даже не половина дела, а только его начало. Но обо всем по порядку.

В 2011 году истцом по делу по иску о признании противоправными и отмене налоговых уведомлений-решений Государственной налоговой инспекции была заявлена экспертиза.

Позже, в связи с удовлетворением исковых требований истца и вступлением в законную силу решения в 2012 году на основании определения Севастопольского апелляционного административного суда и определения Высшего административного суда Украины Окружным административным судом Автономной Республики Крым был выдан исполнительный лист по административному делу, согласно которому постановлено взыскать с Государственного бюджета Украины в пользу истца 7 678,09 грн судебных расходов (должник — Государственный бюджет Украины (Государственная казначейская служба Украины), взыскатель — истец).

Однако ответчик в течение 2012 года указывал то на неправильное изложение Окружным административным судом АРК результативной части постановления, то на необходимость разъяснения порядка исполнения постановления Окружного административного суда, то на необходимость предоставить истцом ответчику оригинал платежного документа и т.п.

Необходимо отметить, что в пункте 35 решения Европейского суда по правам человека по делу «Пивень против Украины» суд указал, что право на судебное разбирательство, гарантированное статьей 6 Конвенции, защищает также исполнение окончательных и обязательных судебных решений, которые в стране, уважающей верховенство права, не могут оставаться неисполненными, причиняя ущерб одной из сторон.

Постановлением Окружного административного суда АРК исковые требования истца удовлетворены частично.

…И снова жду законной силы решения и с надеждой и верой в сердце еще раз читаю статью 124 Конституции Украины — судебные решения принимаются судами именем Украины и являются обязательными для исполнения на всей территории Украины.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 Comments
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Содержание

Актуальный документ

Документы и аналитика

Обжалование неисполнения

Акцент

Перемены идут во ВСЮ

В фокусе: пиратство

Программный бой

Государство и юристы

Беззащитный реестр

Государство и юристы

Новости законотворчества

Правительство предложило усилить защиту судей

Водить трактор можно будет без прав

Утвержден новый порядок регистрации иностранных инвестиций

День ЮП

Юрпрактический подход

Задать в тон

По наложному пути

Юбилейный ход

Документы и аналитика

Кооперативный стиль

В 2013 году читайте «Український адвокат» официально

Неделя права

Закон не дремлет

Час пика

Премьерное поведение

Неделя права

Новости из-за рубежа

Тестирование косметики

Google выплатит штраф за сбор персональных данных

Новости юридических фирм

Частная практика

Sayenko Kharenko — юридический советник в связи с выпуском еврооблигаций «ПриватБанка»

Управляющий партнер ЮФ Arbitis включен в список Сollaborative Lawyers Украинского центра медиации

Ярослав Абрамов стал советником МЮФ INTEGRITES

ЮФ Ulysses провела бизнес-завтрак, посвященный вопросам регулирования цен на лекарственные средства

МЮФ Salans консультирует мажоритарных акционеров ПАО «Кредитпромбанк» в связи с продажей акций банка Николаю Лагуну

ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» консультирует Google Inc. в связи с запуском на Украине ресурса YouTube.ua

Отрасли практики

Авиастимулятор

Внесение в личное дело

Подряд вне очереди

Деривативный риск

Рабочий график

Советы к месту

КАЛЕНДАРЬ на неделю

СТРАНИЦА ИЗ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА ЮРИСТА

Самое важное

Льготы по-новому

Весенний звон

Помощь с акцентом

Сражение за снабжение

Судебная практика

Нарушенное завещание

Никуда не торопясь

Тема номера

На долговую память

Упрощение с одним неизвестным

Пагубная независимость

Домашний налог

Вышли на цену

Банковский вектор

Частная практика

Адвокатское освидетельствование

Финансам поют романсы

Юридический форум

Что договор грядущий нам готовит

Другие новости

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: