Об’єктивна реальність — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Міжнародний арбітраж » Об’єктивна реальність

Об’єктивна реальність

РУСТАМ КОЛЕСНИК: «Комплексне дослідження якості арбітражних послуг може слугувати підґрунтям для визначення доцільності реформування сфери міжнародного комерційного арбітражу в УкраїнІ»

РУСТАМ КОЛЕСНИК,

шеф-редактор видавництва «Юридична практика»

Наприкінці 2021 — на початку 2022 року видання «Юридична практика» вирішило провести перше дослідження якості арбітражних послуг в Україні, результати якого мали бути презентовані наприкінці лютого 2022 року, проте цьому завадила війна.

Основними фокус-групами зазначеного дослідження були представники бізнесу та юридичних фірм, тобто реальні та потенційні користувачі арбітражних послуг. Саме тому, на думку ЮП, результати цього дослідження в час­тині оцінки якості діяльності Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-­промисловій палаті України (ІСАС) так суттєво відрізняються від результатів досліджень діяльності судової влади, під час яких опитуються респонденти без досвіду захисту своїх інтересів у судах. Однак результати нас вразили. Так, 88 % опитаних у цілому задоволені якістю послуг ІСАС, 64 % респондентів основною перевагою вітчизняної арбітражної інституції порівняно з іноземними вважають краще співвідношення ціни та якості наданих арбітражних послуг.

Ще одним, не менш важливим, аспектом дослідження була діяльність самих юридичних фірм, які надають бізнесу послуги у сфері міжнародного комерційного арбітражу: від найбільш актуальних послуг у цій галузі до загальних пріоритетних аспектів сервісу юридичних фірм.

У цілому комплексне дослідження якос­ті арбітражних послуг показало об’єктивний зріз думок користувачів таких послуг і може слугувати підґрунтям для визначення доцільності реформування сфери міжнародного комерційного арбітражу в Україні. Воно не втратило, а навпаки, набуло більше актуальності, оскільки однією з умов набуття Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу є продовження судової реформи. При цьому Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021—2023 роки, затверджена Указом Президента України № 231 від 11 червня 2021 року, передбачає, зокрема, і заходи щодо розвитку альтернативного (позасудового) та досудового врегулювання спорів. У цьому контексті хочемо звернути увагу на ще один блок опитування, в якому і бізнес, і юридичний ринок переважною більшістю голосів висловилися за недоцільність створення в Україні нових спеціалізованих судів, зокрема інвестиційного суду, а також за недоцільність створення в України нових постійно діючих арбітражних інституцій. Натомість респонденти одностайно підтримали надання ІСАС можливості розглядати інвестиційні спори та впровадження медіації міжнародних комерційних спорів.

Таким чином, результати дослідження дезавуювали критику роботи єдиних постійно діючих арбітражних інституцій: Міжнародного комерційного арбітражного суду (ІСАС) і Морської арбітражної комісії (UMAC) при Торгово-промисловій палаті України — та заклики щодо нагальної необхідності реформування законодавчої бази з питань міжнародного арбітражу, які лунали від окремих представників органів державної влади України та іноземних експертів.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

PRAVO.UA