Формула успіху — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Формула успіху

Рубрика Методологія
«50 провідних юридичних фірм України»: методологія дослідження заснована на комплексному аналізі діяльності юрфірм, адаптованому до викликів сьогодення, що дає можливість максимально точно визначити лідерів ринку юридичних послуг

Дослідження «50 провідних юридичних фірм України» проводиться «Юридичною практикою» з 1997 року. Його ключовою особливістю є всебічна оцінка діяльності учасників ринку юридичних послуг як за кількісними, так і за якісними критеріями: кількістю юристів, дохідністю, складністю угод і судових спорів, які ними супроводжуються, фінансовою ефективністю. До уваги береться репутація компанії — її оцінка колегами по юрринку. Місце юридичної фірми у підсумкових таблицях «50 провідних юридичних фірм України 2021 року», «Бронзова ліга» та регіональному лістингу визначається її рейтингом, розрахованим на основі наведених вище показників із застосуванням зважених коефіцієнтів.

Лідерів в окремих галузевих практиках названо на підставі даних дослідження Ukrainian Law Firms 2021. A Handbook for Foreign Clients, проведеного видавництвом «Юридична практика», з урахуванням необхідної корекції у зв’язку зі зміною деякими рекомендованими юристами місця роботи.

Досліджуваний період охоплює 12 календарних місяців: I—III квартали поточного року та IV квартал минулого. Усі дані зводяться воєдино за допомогою зважених коефіцієнтів, значення яких належить до комерційної інформації та не розголошується. Співвідношення коефіцієнтів підібрано таким чином, щоб найбільш природно інтегрувати в підсумковій таб­лиці всі досліджувані показники, при цьому жоден із критеріїв не має вирішального значення. Під час оцінювання роботи юридичних фірм до всіх застосовувався єдиний підхід.

Аналітична група залишає за собою право вибіркової перевірки відомостей, наданих під час анкетування. Також у дослідження включено компанії, що не подали анкет, але про діяльність яких є достатньо публічної інформації, що дає змогу оцінити їхні показники відповідно до застосовуваної методики.

Під доходом юридичної фірми з метою дослідження мається на увазі дохід, отриманий від юридичних послуг. У разі якщо послуги надаються кількома юридичними особами різної організаційно-правової форми, але під спільним «брендом», або залучаються юристи, зареєстровані як приватні підприємці, дохід юридичної фірми визначається як сума доходів цих юридичних осіб та/або приватних підприємців. Відповідно, дохід української юридичної фірми, яка має кілька офісів, у тому числі в інших країнах, визначається за допомогою підсумовування доходів, одержаних кожним офісом. Дохід представництв іноземних юридичних фірм, що працюють у країні, визначався як дохід офісу, що працює на території України. Якщо юридична фірма через ті чи інші обставини відмовилася від надання інформації про фінансові показники, застосовувалася методика відновлення доходу. Вона ґрунтується на припущенні, що юридичні фірми, які мають формально однаковий профіль, отримують приблизно однаковий дохід у розрахунку на одного юриста, при цьому враховуються лише штатні юристи (включаючи партнерів).

Одним із ключових факторів під час формування підсумкової таблиці «50 провідних юридичних фірм України» є репутація компанії. Відсутність балів «визнання» знижує підсумкове місце фірми незалежно від розміру доходу та кількості юристів, що працюють у ній. Оцінюється як загальний рівень визнання юридичної фірми, так і її репутація в окремих практиках. Зазначимо, що юридичні фірми, які увійшли до лідерів загального рейтингу, як правило, підтвердили свою репутацію і в окремих практиках.

Ми дотримуємось вимог конфіденційності та не розголошуємо відомості, надані виключно з метою проведення розрахунків. Однак ми вважаємо за можливе розкрити відомості, наприклад, про доходи юридичної фірми та її фінансову ефективність, відновлені відповідно до розробленої методики або отримані з відкритих джерел. Правила конфіденційності поширюються також на практичний зріз діяльності юрфірм — до переліків найбільших угод та судових/арбітражних справ, що супроводжувалися юрфірмами у досліджуваному періоді, включаються лише публічні проєкти.

На завершальному етапі дослідження результати, отримані під час соціологічного розрахунку, оцінює експертна рада. Експерти можуть змінити місця розташування не більш ніж 15 юрфірм, які, на їхню думку, потребують коригування.

Дані, одержані від експертів, узагальнюються, розраховуються коригувальні коефіцієнти, що визначають підсумкове місце юрфірми у дослідженні «50 провідних юридичних фірм України». Об’єктивність оцінок експертів досягається за рахунок конфіденційності — організатори не розголошують список експертів до моменту оприлюднення результатів дослідження. Окрім того, щороку проводиться часткова ротація членів експертної ради.

Удосконалена за багато років методологія проведення дослідження дає впевненість у тому, що місце кожного учасника загалом відповідає його реальним позиціям на ринку. І навіть у бутикових сегментах практики відносне місце розташування юрфірм відповідає їхній ринковій частці.

Зазначимо, що за 25 років проведення дослідження правила кілька разів коригувалися — реагуючи на коментарі ринку, організатори вдосконалювали методологію, додаючи нові критерії, що дають змогу точніше та об’єктивніше визначити місце розташування кожної юрфірми. Але ключовий принцип — максимальна об’єктивність і рівне ставлення до всіх учасників ринку — ніколи не переглядався. Не змінювався також основний методологічний принцип, згідно з яким показники кожної юридичної фірми за критеріями, що досліджуються, зводяться воєдино з урахуванням зважених коефіцієнтів.

Новацією цього року стало групування юридичних фірм, результати яких після оцінки експертами виявилися практично ідентичними. Наразі такий принцип застосовано лише до міжнародних юридичних фірм, представлених в Україні. І це є першим кроком до подальшого вдосконалення дослідження «50 провідних юридичних фірм України».

ЗАВАНТАЖИТИ

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

Зміст

50 провідних юридичних фірм України 2021 року

«Бронзова ліга» провідних юридичних фірм України 2021 року

Історія рейтингу

Переможці рейтингу «50 провідних юридичних фірм України» у 1998—2021 роках

Галузі практики

Шокова M&A-терапія

Кваліфікаційне оцінювання

Лідери ринку. Корпоративне право та M&A

Лідери ринку. Інформаційні технології

Лідери ринку. Енергетика і природні ресурси

Інфраструктурні зміни

Сила переконання

Регуляторний виклик

Дія Сіті: завантаження триває

Лідери ринку. Нерухомість, будівництво та земельне право

Найбільші публічні угоди

Знайти баланс

Ринкові відносини

Прописати процедури

На захист інновацій

Звітний період

Лідери ринку. Банківське та фінансове право

Конкурентне право

Лідери ринку. Інтелектуальна власність

Лідери ринку. Конкурентне право

Встановити контроль

Консервативна позиція

Гостра справа

Найбільші публічні угоди у сфері антимонопольного права

Кримінальне право та процес

Область підвищеного тиску

«Прес-служба»

Цивільна конфіскація

Ввідні процедури

Апеляційна плата

Сrime Story

Захисні можливості

Комплексний підхід

Антикорупційний ландшафт

Помилки в електроніці

Лідери ринку. Кримінальне право / White-Collar Crime

ВАКС-фактор

Методологія

Формула успіху

Податкова практика

Фіскальні акценти

Лідери ринку. Оподаткування

Податкові штрафи: як зменшити

Найбільші публічні спори у сфері оподаткування

Регіональні ринки

Фірмові налаштування

Крайня необхідність

Провідні регіональні юридичні фірми України

Бій на місці

Реструктуризація та банкрутство

Недійсність правочинів боржника

Час відновлення

Лідери ринку. Банкрутство

Антикризове управління

Спірні переходи

Дискримінаційний підхід

Судова практика

Труднощі виконання

Реальні кроки

Найбільші публічні судові та арбітражні спори

Робота під розкриттям

Змінне поле

Знайти, хто відповість

Ефективні рішення

Лідери ринку. Судова практика

Лідери ринку. Міжнародний арбітраж

Верховні пересуди

Юридичний ринок

Бізнес-акцент

Інвестиційний запит

Творчий експеримент

Від редакції

50 провідних юридичних фірм України за доходами

50 провідних юридичних фірм України за кількістю юристів

50 провідних юридичних фірм за фінансовою ефективністю

Рейтинг визнання юридичних фірм за галузями практики

Нова хвиля

Модельний лад

Експертна рада

Ставка на сталий розвиток

Нове дихання

Рейтинг визнання юридичних фірм

Інші новини

PRAVO.UA