Е­-нотаріальні дії — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Е­-нотаріальні дії

Рубрика Актуально
Визнечено порядок поетапного запровадження Єдиної державної електронної системи е-­нотаріату

Кабінет Міністрів України 21 грудня 2021 року видав постанову, в якій погодився з пропозицією Міністерства юстиції України стосовно реалізації експериментального проєкту щодо поетапного запровадження Єдиної державної електронної системи е‑нотаріату до 31 грудня 2023 року.

Постанова КМУ «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо поетапного запровадження Єдиної державної електронної системи е‑нотаріату» № 1444 набрала чинності 13 січня 2022 року. Завданням експериментального проєкту є створення та введення в експлуатацію Єдиної державної електронної системи е‑нотаріату з метою автоматизації нотаріальної діяльності.

Учасники експериментального проєкту — Міністерство юстиції України, державне підприємство, що належить до сфери управління Мін’юсту, функціональний адміністратор, державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси. У реалізації проєкту можуть брати участь органи державної влади, місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи.

Зауважимо, що після того, як почне діяти Електронний нотаріальний архів, нотаріус вноситиме документи, на підставі яких вчинялася нотаріальна дія, нотаріальні документи шляхом завантаження сканованих копій з накладенням кваліфікованого електрон­ного підпису.

Також нормативно‑правовим актом затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту щодо поетапного запровадження Єдиної державної електронної системи е‑нотаріату. Контроль за реалізацією зазначеного проєкту, відповідно до вимог цього Порядку, покладено на Міністерство юстиції України.

Порядок упровадження

Варто звернути увагу на те, що експериментальний проєкт реалізується трьома етапами.

Під час першого відбувається створення оновлених електронних реєстрів: Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей, Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. Також буде створено і впроваджено електронне робоче місце нотаріуса та Електронний реєстр нотаріальних дій. Він являтиме собою єдиний державний реєстр, що функціонує в системі Міністерства юстиції України, забезпечуватиме реєстрацію та облік вчинених нотаріальних дій, а також зберігання, захист, пошук і перегляд відповідних відомостей.

На другому етапі модернізують Єдиний реєстр нотаріусів, створять та впровадять Електронний нотаріальний архів. Ба більше, на цьому етапі передбачено модернізацію електронного робочого місця нотаріуса та Електронного реєстру нотаріальних дій.

Третій етап складається зі створення та впровадження електронного кабінету клієнта, введення в експлуатацію Єдиної державної електронної системи е‑нотаріату.

Можемо дійти висновку, що Єдина державна електронна система е‑нотаріату включає єдиний державний реєстр, що функціонує в системі Міністерства юстиції України, забезпечує реєстрацію та облік вчинених нотаріальних дій, а також зберігання, захист, пошук і пере­гляд відповідних відомостей.

Хто може користуватись?

Користувачами Єдиної державної електронної системи е‑нотаріату визначені нотаріуси, помічники нотаріусів, консультанти державної нотаріальної контори, особи, що перебувають у трудових відносинах із приватним нотаріусом, працівники державної нотаріальної контори в обсязі, необхідному для здійснення їхніх повноважень відповідно до посадової інструкції, а також особи, які звертаються до нотаріуса за вчиненням дій згідно із законодавством, особи, що контролюють нотаріальну діяльність, та інші особи за законодавством.

Доступ до Єдиної державної електронної системи е‑нотаріату через електронне робоче місце надаватиметься нотаріусу, який отримав в установленому порядку доступ до зазначеної системи та діяльність якого не припинено і не зупинено. Також доступ може отримати помічник приватного нотаріуса, консультант державної нотаріальної контори, особа, що перебуває в трудових відносинах із приватним нотаріусом, або працівник державної нотаріальної контори за письмової згоди нотаріуса в обсязі, необхідному для здійснення їхніх повноважень відповідно до посадової інструкції.

Як працюватиме?

Особи, які звертаються до нотаріуса через електронний кабінет клієнта, зможуть надсилати йому копії електрон­них документів та інші передбачені законодавством документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії, а також отримувати документи й повідомлення від нотаріуса. Доступ особи до отримання інформації щодо надісланих нею документів забезпечується через електронний кабінет клієнта. Документи зберігатимуться в Єдиній державній електронній системи е‑нотаріату в електрон­ній формі.

Документи, які містяться в паперовій нотаріальній справі, долучаються до Електронного нотаріального архіву (електронної нотаріальної справи) шляхом їх сканування. Якщо документи отримано в електронній формі з єдиних та державних реєстрів, кадастрів, інших інформаційних систем, то вони долучаються до електронної нотаріальної справи у вигляді отриманих файлів.

Звернемо увагу на Електронний реєстр нотаріальних дій, призначений для ведення уніфікованої системи записів про вчинені нотаріальні дії та їх збереження. Реєстрація в ньому здійснюватиметься нотаріусом у день вчинення відповідної нотаріальної дії після внесення запису до реєстру для реєстрації нотаріальних дій у паперовій формі. Якщо здійснити реєстрацію неможливо, то нотаріальні дії реєструватимуться після усунення причини, яка обов’язково зазначається в реєстрі. Об’єктивно поважними причинами вважаються, наприклад, виїзд нотаріуса для вчинення нотаріальної дії за межами робочого місця або технічні причини, що виникли в Єдиній державній електронній системи е‑нотаріату, зокрема відсутність електропостачання, доступу до інтернету, до Єдиної державної електронної системи е‑нотаріату.

Усі нотаріальній дії, зареєстровані в Електронному реєстрі нотаріальних дій, отримуватимуть свій унікальний номер.

З боку нотаріуса

Ще перед здійсненням реєстрації в Електронному реєстрі нотаріальних дій нотаріус вноситиме відомості щодо документів, на підставі яких вчинялася нотаріальна дія. Це відбуватиметься шляхом завантаження сканованих копій з накладенням кваліфікованого електронного підпису або отримання відомостей з відповідних державних інформаційних систем.

Зміни нотаріус вноситиме в порядку реєстрації нотаріальної дії, водночас запис про змінені дані в Електронному реєстрі нотаріальних дій зберігатиметься.

Після вчинення нотаріальної дії нотаріус завантажуватиме до Електрон­ного реєстру нотаріальних дій електронні копії оригіналів документів, посвідчених, засвідчених чи виданих ним, виготовлені шляхом сканування з накладенням кваліфікованого електрон­ного підпису.

Завершеною реєстрація нотаріальної дії вважатиметься з моменту накладення нотаріусом кваліфікованого електрон­ного підпису на дані, внесені до Єдиної державної електронної системи е‑нотаріату.

Також передбачені випадки виявлення розбіжностей між відомостями в Електронному реєстрі нотаріальних дій та в паперових документах. Пріоритетність мають відомості в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій у паперовій формі.

Незважаючи на автоматичне формування електронних нотаріальних справ, до обов’язків нотаріуса тепер входить формування індивідуальної номенклатури справ державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса відповідно до Типової номенклатури справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса на рік в Електронному нотаріальному архіві.

Передбачається право нотаріуса запитувати необхідну інформацію з будь‑якого єдиного або державного реєстру, що функціонує в системі Міністерства юстиції України, або з підсистеми Єдиної державної електрон­ної системи е‑нотаріату. Зауважимо, що це можливо лише з метою вчинення нотаріальних дій шляхом формування відповідного запиту в системі е‑нотаріату до державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву / приватного нотаріуса за місцем зберігання нотаріальної справи.

Висновок

Нотаріат виконує важливі функції як інститут такого собі превентивного правосуддя. Реформа покликана вирішити низку проблем, наприклад спростити роботу нотаріуса та пришвидшити вчинення нотаріальних дій. Ба більше, е‑нотаріат створить передумови для доступності цих дій. Поки що рано говорити про ефективність реформи, але така ініціатива є частиною диджиталізації держави в цілому.

 

Анастасія ВОЛИНЕЦЬ «Юридична практика»

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

Зміст

IP REPORTER

Права машин

Актуально

Е­-нотаріальні дії

Новий старт

Акцент

Компромісне вирішення

Галузі практики

Дієва перевірка

Колективні наслідки

Налагодження комунікацій

Виправдані сподівання

Тверезий розсуд

Дайджест

Вийшли за позиції

Держава та юристи

Імплементація захисту

Новини юридичних фірм

До Hillmont Partners приєднався новий партнер Валентин Засуха

Aequo розпочинає набір на сьому хвилю інноваційного стажування Aequo Friends для юристів

Микита Нота призначений партнером практики конкурентного права AVELLUM

Sayenko Kharenko захистила інтереси Sistema Prosecco у Верховному Суді

Asters — юридичний радник Vitol щодо продажу 50 % акцій у Geo‑Alliance Oil‑Gas Public Limited

CMS посилює практику нерухомості в Києві

Приватна практика

Час відкритості

Лінії трендів

Судова практика

По факту оплати

Спільника справа

Судові рішення

Про нюанси визнання недійсним шлюбу за позовом особи, права якої порушено у зв’язку з його реєстрацією

Свідок не вправі оскаржити судове рішення щодо іншої особи в кримінальному провадженні

Тема номера

Медіаційний простір

Батьківський контроль

Утримати баланс

Інші новини

PRAVO.UA