Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 апреля 2019 года, 01:50

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 22 (753) Банкротствоот 29/05/12 (Документы и аналитика)

«Краткая» апелляция

 

До Київського апеляційного господарського суду,
м. Київ, пров. Рильський, буд. 8
Через Господарський суд м. Києва

Позивач: Закрите акціонерне товариство «Л»,
вул. Кікабідзе, буд. 1128/546, м. Київ, 01037

Відповідач (особа, що подає апеляційну скаргу):
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Комерційно-промислова компанія «М»,
вул. Мельникова, буд. 1098, м. Київ

Справа № 11/2192

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

на рішення Господарського суду м. Києва від 19 травня 2011 року

Рішенням Господарського суду м. Києва у справі № 11/2192 за позовом ЗАТ «Л» до ТОВ «КПК» М» про розірвання договору купівлі-продажу та стягнення суми коштів позовні вимоги ЗАТ «Л» задоволено частково: стягнуто з ТОВ «КПК» М» 452 230,61 грн основного боргу, 2615,17 грн неустойки, 4548,45 грн державного мита та 118,00 грн витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. В решті позовних вимог відмовлено.

Відповідно до статті 91 ГПК України, сторони у справі, рішення у якій не набуло законної сили, мають право подати апеляційну скаргу.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням, ТОВ «КПК» «М» вважає його безпідставним, необґрунтованим та таким, що прийняте з порушенням норм матеріального права, а висновки суду такими, що не відповідають дійсності.

Відповідно до статті 93 ГПК України, апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня прийняття рішення місцевим господарським судом, а в разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення — з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

У зв’язку з тим, що повний текст зазначеного рішення Господарським судом м.  Києва, не дивлячись на дату винесення вступної та резолютивної частин рішення (19 травня 2011 року), було направлено на адресу відповідача 26 травня 2011 року, представник відповідача за довіреністю Іванов І.І. зміг отримати повний текст зазначеного рішення лише 31 травня 2011 року. Враховуючи те, що останнім днем подання апеляційної скарги на зазначене рішення суду першої інстанції є 31 травня 2011 року, ТОВ «КПК «М» не має можливості надати належні обґрунтування та пояснення щодо апеляційної скарги.

Водночас ТОВ «КПК» «М» повідомляє високий суд про те, що належні пояснення та вмотивовані обґрунтування щодо незгоди апелянта з рішенням Господарського суду м. Києва від 19 травня 2011 року будуть надані в додаткових обґрунтуваннях апеляційної скарги в порядку статті 22 ГПК України.

Враховуючи вищевикладене та з метою унеможливлення пропущення строку на апеляційне оскарження рішення суду, зважаючи на порушення судом першої інстанції норм матеріального права при ухваленні оскаржуваного рішення, керуючись статтями 91 — 95 ГПК України,

Прошу:

1. Рішення Господарського суду м. Києва від 19 травня 2011 року скасувати.

2. Ухвалити у справі нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог ЗАТ «Л».

3. Судові витрати за подачу цієї апеляційної скарги покласти на ЗАТ «Л».

Додаток:

1. Докази направлення копій апеляційної скарги та доданих до неї документів.

2. Докази сплати держмита.

3. Копія конверту про відправлення повного тексту рішення Господарського суду м. Києва від 19 травня 2011 року.

Представник ТОВ «КПК» «М»

/За довіреністю, копія якої є в матеріалах справи/ І.І. Іванов


Комментарий эксперта

Юрий Сивовна,
юрист АК «Правочин»

В этот раз вниманию читателей предлагаем самую обычную апелляционную жалобу, точнее, ее краткий вариант. Наверняка у большинства читателей возникнет закономерный вопрос о практической ценности подобного рода документа для широкой аудитории, учитывая, что подача апелляционных жалоб является крайне распространенной.

Перед тем как ответить на такие вопросы, сразу отмечу, что практика подачи подобных жалоб уже довольно давно используется многими юристами как в гражданском, так и в хозяйственном процессах.

Сегодня поговорим о подаче такой жалобы именно в хозяйственном процессе.

Конечно же, действующее процессуальное законодательство не содержит такого понятия, как «короткая апелляционная жалоба», а тем более, и порядка подачи такой «короткой жалобы» в соответствующий апелляционный хозяйственный суд.

Тем не менее механизм подачи «короткой апелляционной жалобы» часто используется юристами в том случае, если полный текст решения хозяйственного суда первой инстанции к моменту истечения сроков на апелляционное обжалование судом не изготовлен. На практике распространены случаи, когда полный текст решения изготавливается далеко не в установленный ХПК Украины пяти­дневный срок, однако на нем стоит отнюдь не дата его подписания, а дата его принятия. А меж тем сроки, установленные частью 1 статьи 93 ХПК Украины на апелляционное обжалование, исчисляются как раз с момента оглашения решения (определения) либо с момента его подписания (в случае если в судебном заседании оглашена лишь вступительная и резолютивная части). При отсутствии в решении (определении) даты его подписания и затягивании судом сроков подготовки текста риск пропуска срока на обжалование возрастает. Именно поэтому многие юристы не рискуют подобным образом.

В описанных случаях единственное, что остается, — это готовить соответствующее ходатайство о восстановлении процессуальных сроков и надеяться на милость Фемиды. А там уж — как получится… Но, как известно, Фемида не только слепа, но может быть еще и глуха, нема, а также хрома, что иногда приводит к необоснованным отказам в восстановлении сроков на апелляционное обжалование.

Конечно же, в гражданском процессе вопрос подачи апелляционной жалобы в подобных случаях по сравнению с хозяйственным процессом несколько упрощен, поскольку в случае несоответствия апелляционной жалобы требованиям статьи 295 ГПК Украины к последней апелляционным судом применяется статья 121 ГПК Украины: апелляционная жалоба остается без движения, и предоставляется 30-дневный срок на устранение ее недостатков (статья 297 ГПК Украины). При этом, если жалобщик устранит указанные судом недостатки в установленный в определении срок, то считается, что жалоба подана вовремя.

Однако подобного порядка действующий ХПК Украины не содержит.

При этом существует более продуманный вариант, не связанный с надеждой на судейскую милость. Есть возможность смот­реть на шаг вперед и превентивно подать подобную короткую апелляционную жалобу. Следует отметить, что в таком случае необходимо оплатить судебный сбор и отослать ее копию сторонам спора, независимо от того, что ваша апелляционная жалоба не содержит надлежащих обоснований того, почему жалобщик не согласен с решением суда первой инстанции. В противном случае апелляционная жалоба будет просто возвращена хозяйственным судом апелляционной инстанции.

Более того, считаю обязательным указать на тот факт, что ваши обоснования будут поданы в дополнениях к апелляционной жалобе сразу после того, как будет получен полный текст решения. И самое главное — жалобщик, хотя и подает короткую апелляционную жалобу, тем не менее, показывает свою добросовестность в части своевременного обращения в апелляционный хозяйственный суд с апелляционной жалобой на решения суда первой инстанции. И, конечно же, по объективным причинам он лишен возможности своевременно подать надлежащие, полные обоснования своей жалобы.

Стоит согласиться с тем, что восстановить сроки на подачу апелляционной жалобы всегда сложнее, чем подать короткую версию вовремя с перспективой ее дополнить после получения полного текста решения (определения). Более того, это значительно проще, чем доказывать до конца непонятные причины, по которым судья в полном тексте решения указал не дату его подписания, а дату оглашения его вступительной и резолютивной частей.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 22 (753) от 29/05/12 Текущий номер

Банкротство

№ 22 (753)
Отрасли практики

Рычаги дробления

Судебная практика

Ответственность с доставкой

Тема номера:

Платить или не платить?

Юридический форум

Все будет байк

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • АФ «Династия»
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА