Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 апреля 2019 года, 23:00

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 11 (742) Земельное правоот 13/03/12 (Документы и аналитика)

Выдача дубликата

 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України,
поштова адреса: вул. Б. Грінченка, буд. 1, м. Київ, 01001
Товариство з обмеженою відповідальністю «ААА»
(код ЄДРПОУ 36820087),
поштова адреса: АК «Соколовський і Партнери»,
вул. Клінічна, буд. 25, м. Київ, 03141,
засоби зв’язку: тел. (044) 495-19-28,
адреса електронної пошти: pravo@lex.org.ua

Вих. № 01/14/02/2012

14 лютого 2012 року

Заява про видачу дублікату документа дозвільного характеру

Товариству з обмеженою відповідальністю «ААА» Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України (Держветфітослужба) було видано Дозвіл на ввезення на митну територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів від 8 липня 2011 року за № 16-8-1-7/8546 (Дозвіл № 16-8-1-7/8546).

10 лютого 2012 року працівниками ТОВ «ААА» було втрачено оригінал Дозволу № 16-8-1-7/8546, про що було складено відповідний акт.

Згідно з частиною 3 статті 2 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», видача ветеринарних документів здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами України «Про ветеринарну медицину» і «Про безпечність та якість харчових продуктів».

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», у разі втрати документа дозвільного характеру суб’єкт гос­подарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання такої підстави подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про видачу дублікату документа дозвільного характеру.

Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», крім того, врегульовано порядок видачі дублікатів документів дозвільного характеру у відповідних випадках, зокрема, згідно з абзацом 2 частини 9 статті 41 вказаного Закону, підставою для видачі дублікату документа дозвільного характеру є втрата документа дозвільного характеру.

Слід зазначити, що законами України «Про ветеринарну медицину» і «Про безпечність та якість харчових продуктів», Порядком видачі дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів не встановлено жодних спеціальних вимог щодо видачі дублікатів документів дозвільного характеру, відповідно, застосуванню у випадку з видачею дублікатів документів дозвільного характеру підлягають норми Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Відповідно до абзацу 2 частини 9 статті 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», дозвільний орган зобов’язаний протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дублікату документа дозвільного характеру надати заявникові або державному адміністратору дублікат документа дозвільного характеру замість втраченого або пошкодженого.

Слід зазначити, що, згідно зі статтею 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», у разі видачі дублікату документа дозвільного характеру замість втраченого або пошкодженого дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня з дня видачі дублікату документа дозвільного характеру приймає рішення про визнання недійсним документа дозвільного характеру, що був втрачений або пошкоджений, із внесенням відповідних змін до реєстру документів дозвільного характеру. Суб’єкт господарювання, який подав заяву та відповідні документи для видачі дублікату документа дозвільного характеру замість втраченого або пошкодженого, провадить свою діяльність на підставі копії заяви про видачу дублікату документа дозвільного характеру, зареєстрованої дозвільним органом або державним адміністратором. У разі видачі дублікату документа дозвільного характеру замість втраченого або пошкодженого дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня з дня видачі дублікату документа дозвільного характеру приймає рішення про визнання недійсним документа дозвільного характеру, що був втрачений або пошкоджений, із внесенням відповідних змін до реєстру документів дозвільного характеру.

Таким чином, у Держветфітослужби України є всі підстави для надання ТОВ «ААА» протягом двох робочих днів з моменту отримання цієї заяви дублікату Дозволу №16-8-1-7/8546 від 8 липня 2011 року у зв’язку із втратою його оригіналу.

З урахуванням викладеного, керуючись положеннями статті 19 Конституції України, статей 2, 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господар­ської діяльності»,

Прошу:

1. Видати Товариству з обмеженою відповідальністю «ААА» дублікат Дозволу на ввезення на митну територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів від 8 липня 2011 року за № 16-8-1-7/8546 у зв’язку із втратою його оригіналу.

2. Дублікат Дозволу на ввезення на митну територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів від 8 липня 2011 року за № 16-8-1-7/8546 надати представникові Товариства з обмеженою відповідальністю «ААА» протягом двох днів з моменту отримання цієї заяви.

3. Прийняти рішення про визнання недійсним документа дозвільного характеру, що був втрачений, та внести відповідні зміни до реєстру документів дозвільного характеру.

Додатки:

1. Копія витягу з ЄДРЮОФОП щодо ТОВ «ААА» (2 аркуші).

Директор ТОВ «ААА» І.В. Балицький


Комментарий эксперта

Кирилл НОМИНАС,
ассоциированный партнер АК «Соколовский и Партнеры»

Предприятия, род деятельнос­ти которых требует получения той или иной разрешительной документации (разрешение, свидетельство, согласование и т.д.), могут столкнуться с проб­лемой утраты соответствующего документа, что автоматически влечет за собой невозможность осуществления ранее разрешенной деятельности. Действия субъектов хозяйствования в таком случае, по понятным причинам, должны быть максимально оперативны. Тем не менее, зачастую обратившись за консультацией в определенный разрешительный орган, можно узнать о необходимости получения нового разрешительного документа, что влечет за собой длительный период ожидания его ­выдачи.

Однако следует обратить внимание на то, каким образом законодательство регулирует соответствующие отношения. Исходя из положений статьи 41 Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», субъект хозяйствования именно обязан (а не имеет право) обратиться в течение пяти дней в разрешительный орган с заявлением о выдаче дубликата документа.

Таким образом, законом установлена обязанность обратиться в разрешительный орган с просьбой выдать дуб­ликат разрешительного документа, предусматривая срок выдачи такого дуб­ликата (в течение двух рабочих дней), что более приемлемо для предпринимателей.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (742) от 13/03/12 Текущий номер

Земельное право

№ 11 (742)
В фокусе

Вначале был макет

Документы и аналитика

ГНС высокого давления

Отрасли практики

Тактика торговой войны

Тема номера:

Почва уходит из-под рук

Тема номера:

Земля ушла в самоволку

Тема номера:

Торгам закон не писан

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА