Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 апреля 2019 года, 17:36

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 9 (740) Корпоративное правоот 28/02/12 (Документы и аналитика)

Замена ответчика

 

1 лютого 2012 року

До Господарського суду м. Києва,
вул. Б. Хмельницького, буд. 44б,
м. Київ, 01030

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «А»

Відповідач 1: Державний департамент інтелектуальної власності,
вул. Урицького, буд. 45, м. Київ, 03680, Україна,
код ЄДРПОУ 33492860

Відповідач 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Б»

Справа _____ Суддя _______

КЛОПОТАННЯ

про заміну неналежного відповідача

У провадженні Господарського суду м. Києва знаходиться справа № _____ за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «А» до Державного департаменту інтелектуальної власності та Товариства з обмеженою відповідальністю «Б» про визнання недійсною Міжнародної реєстрації № ______ на Україні.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 346 від 28 березня 2011 року, на виконання Указу Президента № 1085 від 9 грудня 2010 року «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» постановлено ліквідувати Державний департамент інтелектуальної власності.

Як державний орган виконавчої влади для реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, відповідно до Указу Президента № 436/2011 від 8 квітня 2011 року «Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України», було створено Державну службу інтелектуальної власності України, на яку, зокрема, покладено наступні повноваження:

— організацію в установленому порядку експертизи об’єктів права інтелектуальної власності, видачі патентів/свідоцтв на об’єкти права інтелектуальної власності;

— здійснення державної реєстрації та ведення обліку об’єктів права інтелектуальної власності, проведення реєстрації договорів про передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів.

Відповідно до статті 24 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за наявності достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача. Господарський суд, встановивши до прийняття рішення, що позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, може за згодою позивача, не припиняючи провадження у справі, допустити заміну первісного відповідача належним відповідачем.

Враховуючи вищевказане та керуючись статтями 22, 24 Господарського процесуального кодексу України,

Просимо:

— замінити відповідача 1 з Державного департаменту інтелектуальної власності на Державну службу інтелектуальної власності України (вул. Урицького, буд. 45, м. Київ, 03680, Україна, код ЄДРПОУ 37552556).

Представник позивача за довіреністю,

_______________ ____________________

(довіреність у матеріалах справи)

Додаток: копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців щодо Державної служби інтелектуальної власності України — 1 арк.


Комментарий эксперта

Александра Бородай,
юрист АК «Коннов и Созановский»

Согласно статье 24 Хозяйствен­ного процессуального кодекса (ХПК) Укра­ины, хозяйственный суд при наличии достаточных оснований вправе до принятия решения привлечь по ходатайству стороны или по своей инициативе к участию в деле другого ответчика. Установив до принятия решения, что иск подан не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, хозяйственный суд может с согласия истца, не прекращая производство по делу, допус­тить замену первоначального ответчика надлежащим ответчиком. О привлечении другого ответчика или замене ненадлежащего ответчика выносится определение, и рассмотрение дела начинается заново.

Как указано выше, ходатайство о замене ненадлежащего ответчика может подать любая сторона. Тем не менее в своевременной замене ответчика часто заинтересован именно истец, поскольку в противном случае рассмотрение дела и исполнение решения может быть затруднено. Однако, даже если истец возражает против замены ответчика, суд может привлечь соответствующее лицо как еще одного ответчика.

При подаче стороной ходатайства о замене ненадлежащего ответчика в такое ходатайство следует включать информацию о том, кого истец просит привлечь вместо ненадлежащего ответчика, основания для подачи ходатайства, а также подтверждающие их доказательства. В частности, к ходатайству целесообразно приложить извлечение из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц — предпринимателей в отношении надлежащего ответчика.

Необходимо также учитывать, что хозяйственный суд на основании пункта 4 статьи 77 ХПК Украины может отложить рассмотрение дела ввиду замены ненадлежащего ответчика (либо же привлечения второго ответчика) из-за необходимости уведомить нового ответчика о рассмотрении дела, направить ему процессуальные документы и т.д.

Отметим также, что в случае реорганизации юридического лица необходимо обратиться к статье 25 ХПК Украины, согласно которой в случае прекращения деятельности предприятия путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования), а также в других случаях замены лица в отношениях, по которым возник спор, хозяйственный суд привлекает к ­участию в деле правопреемника соответствующей стороны или третьего лица на любой стадии судебного процесса.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (740) от 28/02/12 Текущий номер

Корпоративное право

№ 9 (740)
Отрасли практики

Аудит будет в цене

Тема номера:

Взысканию необходима помощь

Частная практика

Ни слова лишнего

Юрисконсульт

Тайна переходящих убытков

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА