Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 апреля 2019 года, 23:21

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 3 (734) Медицинское правоот 17/01/12 (Документы и аналитика)

Отсрочка исполнения

 

До Печерського районного суду м. Києва,
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 42а

У справі № 2-7777/11

Позивач: ТОВ «ВогніКом»,

Місцезнаходження:

Засоби зв’язку:

Відповідач (скаржник): Луч Микола Якович,

Місцезнаходження:

Засоби зв’язку:

Третя особа без самостійних вимог:

Публічне акціонерне товариство «Народний Банк»,

Місцезнаходження:

Засоби зв’язку:

ЗАЯВА

про відстрочення виконання рішення суду у справі № 2-7777/11

9 жовтня 2011 року Печерським районним судом міста Києва було винесено рішення у справі № 2-7777/11 за позовом ТОВ «ВогніКом» (Позивач) до Луч Миколи Яковича (Відповідач), третя особа без самостійних вимог — ПАТ «Народний Банк», про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Зазначеним рішенням позовні вимоги задоволено повністю, стягнуто з Луч Миколи Яковича грошові кошти в розмірі 2 000 000,00 грн.

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 29 грудня 2011 року рішення Печерського районного суду міста Києва залишено без змін.

Проте на даний момент своєчасне виконання рішення суду про стягнення коштів у розмірі 2 000 000,00 грн Луч Миколою Яковичем є неможливим у зв’язку з вкрай скрутним матеріальним становищем.

Зокрема, на даний час у Відповідача існують зобов’язання за договором про іпотечний кредит № 17 від 15 лютого 2007 року, кредитором за яким є ВАТ «Банк енд Банк». За цим договором Відповідач зобов’язаний виплатити позичальнику грошові кошти в сумі 1 300 000,00 грн, а також сплатити відсотки за користування кредитом в розмірі 12 % річних до 21 липня 2017 року. Як видно з графіку погашення іпотечного кредиту, Відповідач зобов’язаний щомісяця перераховувати на користь ВАТ «Банк енд Банк» 8900,00 грн. Станом на день подачі даної заяви до суду заборгованість за кредитом становить 800 000,00 грн.

Окрім того, єдиним більш-менш стабільним джерелом доходів на даний час у Відповідача є заробітна плата, яку він повинен отримувати згідно трудового контракту від 9 березня 2010 року, укладеного з ТОВ «Вест».

Згідно пункту 3 вищезазначеного контракту, Відповідачу встановлюється оплата роботи у сталій сумі — 7000,00 грн на місяць. Проте, як видно з довідки № 2 ТОВ «Вест» від 10 жовтня 2011 року, заборгованість ТОВ «Вест» з виплати заробітної плати станом на вересень 2011 року становить 18 000,00 грн, тоді як, згідно довідки № 3 від 10 січня 2012 року, станом на день видачі довідки заборгованість по заробітній платі становить вже 26 000,00 грн.

Зазначене свідчить про те, що доходів від своєї основної трудової діяльності Відповідач на даний час не отримує, проте отримає ці кошти в майбутньому.

Трудовий контракт між Відповідачем та ТОВ «Вест» укладено до 1 січня 2014 року, на той момент заборгованість ТОВ «Вест» перед Відповідачем повинна бути усунута, що дасть змогу Відповідачу скерувати ці кошти на погашення суми боргу.

Варто зауважити, що Відповідач не оспорює факт наявності боргу перед Позивачем і має намір його погасити, що підтверджується, зокрема, тим, що 1 жовтня 2011 року Відповідач всі свої заощадження спрямував на погашення час­тини боргу перед Позивачем, що підтверджується квитанцією банку про перерахування коштів від 1 жовтня 2011 року. Інших заощаджень, нерухомого чи цінного рухомого майна, за рахунок яких можливо було б хоча б частково виплатити борг, у Відповідача немає.

Звертаємо увагу суду на той факт, що Відповідач матиме можливість сповна погасити заборгованість перед Позивачем у 2014 році, що підтверджується наступним.

По-перше, 1 вересня 2008 року між Луч Миколою Яковичем та Монтом Олексієм Олександровичем було укладено договір позики, відповідно до якого Монт О.О. отримав у власність від Луч М.Я. позику в сумі, що еквівалентна 150 000,00 дол. США за офіційним курсом НБУ на день підписання договору. Згідно з пунктом 3 цього договору, Позичальник зобов’язався повернути суму позики до 1 лютого 2014 року.

Таким чином, сума повернених коштів дасть змогу Відповідачу в лютому 2014 року погасити більшу частину боргу перед Позивачем.

По-друге, Луч М.Я. є єдиним засновником ТОВ «Мікро-Р», яким 18 жовтня 2011 року було укладено договір підряду із ЗАТ «Нейтурал» № 165/11, згідно якого ТОВ «Мікро-Р» (Підрядник) зобов’язалось виконати роботи, передбачені в підпункті 1.3 договору підряду в термін до 2 лютого 2014 року, а Замовник (ЗАТ «Нейтурал») зобов’язався оплатити виконані ­роботи ­одноразовим платежем у розмірі 200 000,00 грн протягом п’яти днів з дня підписання акту прий­мання-передачі виконаних робіт. Таким чином, у 2014 році Відповідач зможе отримати дохід від роботи компанії, яка йому належить, та погасити наявний борг.

Вищевикладеним підтверджується, що, зважаючи на існуючі кредитні зобов’язання та порушення в строках виплати заробітної плати, у Відповідача на даний час немає можливості виплатити суму боргу згідно з рішенням суду. Разом з тим, вищевикладеним також підтверджується готовність і можливість Луч М.Я. повністю виплатити суму боргу в 2014 році, що, у свою чергу, є свідченням того, що в майбутньому (в 2014 році) обставини, які перешкоджають виконанню рішення суду, зміняться.

Оскільки вищезазначені обставини ускладнюють виконання рішення Печерського районного суду міста Києва у справі № 2-7777/11 та роблять його неможливим у строк, вважаю, підлягають застосуванню положення статті 373 ЦПК України, згідно якої за наявності обставин, що утруднюють виконання рішення (хвороба боржника або членів його сім’ї, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), за заявою державного виконавця або за заявою сторони суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний строк розглядає питання про відстрочку або розстрочку виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання рішення в судовому засіданні з викликом сторін і, у виняткових випадках, може відстрочити або розстрочити виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок виконання рішення.

Враховуючи винятковість вищезазначених обставин та керуючись статтею 373 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОСИМО:

Відстрочити виконання рішення Печерського районного суду міста Києва від 9 жовтня 2011 року у цивільній справі № 2-7777/11 про стягнення з Луч Миколи Яковича коштів у розмірі 2 000 000,00 грн строком на два роки.

Додатки:

1. Копія заяви з додатками для інших сторін у справі.

2. Договір про іпотечний кредит № 17 від 15 лютого 2007 року.

3. Копія графіку погашення іпотечного кредиту № 17 від 15 лютого 2007 року.

4. Копія трудового контракту від 9 березня 2010 року.

5. Копія довідки № 2 ТОВ «Вест» від 10 жовтня 2011 року.

6. Копія довідки № 3 ТОВ «Вест» 10 січня 2012 року.

7. Копія квитанції банку про перерахування коштів від 1 жовтня 2011 року.

8. Копія договору позики від 1 вересня 2008 року.

9. Копія статуту ТОВ «Мікро-Р».

10. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців від 10 січня 2012 року.

11. Копія договору підряду від 18 жовтня 2011 року.

11 січня 2012 року

З повагою, Луч Микола Якович


Комментарий эксперта

Семена Грапенюк,
юрист ЮК «Правнычи технологии»

Возможность отсрочки исполнения решения суда предусмотрена статьей 373 ГПК Украины и является эффективным процессуальным средством отложить выполнение решения суда при наличии уважительных причин.

Право заявителя на обращение в суд с соответствующим заявлением не ограничено во времени, поэтому должник вправе в любое время с момента вступления решения в законную силу обратиться в суд с соответствующим заявлением.

В статье 373 ГПК Украины содержится не исчерпывающий перечень обстоятельств, на которые может ссылаться заявитель при обращении в суд с соответствующим заявленим. Однако, поскольку в кодексе четко указано, что суд выносит определение об отсрочке исполнения решения суда лишь в исключительных случаях, причины отложения исполнения решения суда должны быть уважительными и конкретными.

При написании заявления об отсрочке решения суда следует учитывать, что причины, которые препятствуют своевременному его выполнению, должны быть временными и, по возможности, подтверждаться соответствующими документами, которые следует приложить к заявлению. Следует также обосновать и представить доказательства того, что по истечении определенного срока обстоятельства, которые препятствуют своевременному выполнению решения суда, перестанут существовать, и у должника появится возможность исполнить судебное решение. При этом пределы действия отсрочки могут быть определены заявителем не только датой, но и наступлением определенного события (изменение материального положения ответчика, выздоровление и т.д.).

Стоит отметить, что ГПК Украины не ограничивает заявителя в возможности повторно обратиться с заявлением об отсрочке исполнения решения суда по истечении срока, на который было объявлено отсрочку в предыдущий раз. При этом основаниями для такого заявления могут быть как продолжение существования предварительно заявленных обстоятельств, так и возникновение новых обстоятельств, которые делают невозможным исполнение решения.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 3 (734) от 17/01/12 Текущий номер

Медицинское право

№ 3 (734)
Документы и аналитика

Проблемы досудебной самозащиты

Тема номера:

Аптеки попали под удар

Частная практика

Найти адресата

Юридический форум

Научный отвод судьи

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
    Antika
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА