Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 апреля 2019 года, 18:05

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 48 (727) Прокуратураот 29/11/11 (Документы и аналитика)

О судебной экспертизе

 

16 листопада 2011 року

Окружний адміністративний суд міста Києва

Справа № 2а-222/11/2670

Суддя: Іванов І.І.

Позивач: ТОВ «Б»,
поштова адреса: адвокатське об’єднання «Адвокатська
компанія «Соколовський і Партнери», 03141, м. Київ,
вул. Клінічна, буд. 25,
засоби зв’язку: тел. (044) 495-19-28,
адреса електронної пошти: pravo@lex.org.ua

Відповідач: ДПІ в Солом’янському районі міста Києва

Клопотання про проведення судової експертизи

Позивач, відповідно до статті 81 Кодексу адміністративного судочинства України, просить суд призначити судову експертизу для з’ясування обставин, що мають значення для справи та потребують спеціальних знань.

Позивачем, зокрема, було заявлено позовну вимогу про скасування в повному обсязі податкового повідомлення-рішення від 12 лютого 2011 року № 12345 з податку на прибуток підприємств на суму 2 591 824 грн, прийнятого ДПІ в Солом’янському районі міста Києва. Предметом спору з податку на прибуток підприємств у справі № 2а-222/11/2670 є правильність оподаткування операцій із розрахунками в іноземній валюті як операцій особ­ливого виду.

Відповідач вважає (сторінка 9 акту перевірки від 5 лютого 2011 року № 15 та сторінка 2 заперечення від 14 квітня 2011 року б/н на позовну заяву), що Позивачем віднесено до складу валових витрат витрати, які виникли як різниця між вартістю імпортованих товарів за даними вантажно-митних декларацій та перерахованою валютою за офіційним курсом на день придбання валюти.

Позивач стверджує, що ним не проводився перерахунок вартості валюти за офіційним курсом на день придбання валюти. Позивач, відповідно до підпункту 11.2.3 пункту 11.2 статті 11 Закону України від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств», із змінами та доповненнями (надалі Закон № 334), збільшував валові витрати за датою оприбуткування імпортованих товарів на розмір балансової вартості іноземної валюти, розрахованої відповідно до підпункту 7.3.2 та абзацу 1 підпункту 7.3.4 пункту 7.3 статті 7 Закону № 334.

Так, Позивач за датою отримання вантажно-митних декларацій (згідно з підпунк­том 11.2.3 пункту 11.2 статті 11 Закону № 334) відносив до складу валових витрат вартість імпортованих товарів за даними вантажно-митних декларацій. А після купівлі на міжбанківському валютному ринку України валюти та сплати вартості імпортованих товарів доводив валові витрати до їхньої балансової вартості, згідно з абзацом 1 підпункту 7.3.4 пункту 7.3 статті 7 Закону № 334, а саме: в рядку 05.1 «Зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)» Декларацій з податку на прибуток підприємства за період перший квартал 2009 року, перше півріччя 2009 року та дев’ять місяців 2009 року відобразив різницю між вартістю імпортованих товарів за даними вантажно-митних декларацій та сумою гривень, сплаченою у зв’язку з купівлею іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Фактично Відповідач (за наслідками перевірки) зменшив Позивачу розмір валових витрат з податку на прибуток підприємств на різницю між вартістю імпортованих товарів за даними вантажно-митних декларацій та сумою гривень, сплаченою у зв’язку з купівлею іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, хоча вважає (про що зазначено в акті та в запереченнях), що Позивачем незаконно віднесено до складу валових витрат витрати, які виникли як різниця між вартістю імпортованих товарів за даними вантажно-митних декларацій та перерахованою валютою за офіційним курсом на день придбання валюти.

Курс іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та офіційний курс валюти відрізняються, тому «різниця між вартістю імпортованих товарів за даними вантажно-митних декларацій та сумою гривень, сплаченою у зв’язку з купівлею іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України», та «різниця між вартістю імпортованих товарів за даними вантажно-митних декларацій та перерахованою валютою за офіційним курсом на день придбання валюти» матимуть різні значення.

У постанові Верховного Суду України від 30 травня 1997 року № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» зазначено, що з метою усунення недоліків і роз’яснення питань, що виникають у судовій практиці при призначенні та проведенні експертиз, Пленум Верховного Суду України постановив вказати судам на неприпустимість призначення експертизи у випадках порушення перед експертом правових питань, вирішення яких віднесено законом до компетенції суду».

Виходячи із викладеного вище, керуючись пунктом 2 статті 81 Кодексу адміністративного судочинства України, Позивач просить суд прийняти питання, які, на його думку, потребують відповіді експерта та не порушують перед експертом правових питань, вирішення яких віднесено законом до компетенції суду, а саме:

1. Чи підтверджується документально, що в рядку 05.1 «Зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)» Декларації Позивача з податку на прибуток підприємства за період перший квартал 2009 року, перше півріччя 2009 року та дев’ять місяців 2009 року відображено різницю між вартістю імпортованих товарів за даними вантажно-митних декларацій та сумою гривень, сплаченою у зв’язку з купівлею іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України?

2. Чи підтверджується документально, що в рядку 05.1 «Зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)» Декларації Позивача з податку на прибуток підприємства за період перший квартал 2009 року, перше півріччя 2009 року та дев’ять місяців 2009 року відображено різницю між вартістю імпортованих товарів за даними вантажно-митних декларацій та перерахованою валютою за офіційним курсом на день придбання валюти?

Позивач, відповідно до частини 3 статті 81 Кодексу адміністративного судочинства України, просить призначити експертизу й доручити її проведення саме Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Призначення експертизи в будь-якому іншому міс­ті України призведе по додаткових витрат грошових коштів, пов’язаних із транспортуванням (перевезенням, надісланням) великої кількості митних, банківських, первинних, податкових та інших документів по справі, що є обтяжливим для господарської діяльності Позивача. Крім цього, слід зазначити, що Позивач і так понесе значні витрати грошових коштів, оскільки, відповідно до частини 1 статті 92 Кодексу адміністративного судочинства, на нього буде покладено обов’язок щодо сплати витрат із проведення судової експертизи.

Представник ТОВ «Б» за довіреністю, адвокат АО «АК «Соколовський і Партнери» К.В. Номінас

(довіреність знаходиться в матеріалах справи)


Комментарий эксперта

Наталья Куриленко,
руководитель налоговой практики АК «Соколовский и Партнеры», аудитор

Законом, определяющим правовые, организационные и финансовые основы судейско-экспертной деятельности, является Закон Украины «О судебной экспертизе». Основания для назначения судебной экспертизы в административном процессе изложены в статье 81 Кодекса административного судоустройства Украины, согласно которой экспертиза назначается судом для выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела и требующих специальных знаний в области науки, искусства, техники, ремесла и т.п.

Лица, которые принимают участие в деле, имеют право подать суду вопросы, на которые нужны ответы эксперта, а также просить суд назначить экспертизу (поручить ее проведение) соответствующему экспертному учреждению или конкретному эксперту. При этом следует учесть, что количество и содержание вопросов, по которым будет проведена экспертиза, определяются судом; в случае отклонения вопросов суд должен мотивировать такое отклонение. Кроме того, если стороны по делу договорились о привлечении экспертами определенных лиц, суд должен назначить их соответственно имеющейся договоренности.

Порядок назначения судебных экспертиз предусмотрен Инструкцией о назначении и проведении судебных экспертиз, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 8 октября 1998 года № 53/5. Этим же приказом были утверждены Научно-методические рекомендации по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований. Оба эти документа помогут разобраться, какой вид судебной экспертизы необходим в деле и какие вопросы необходимо задать эксперту.

В административных делах чаще других назначаются экономические экспертизы, которые включают исследование документов бухгалтерского, налогового учета и отчетности; исследование документов экономической деятельности предприятий и организаций; исследование документов финансово-кредитных операций.

Анализ практики нашей адвокатской компании по спорам, связанным с признанием противоправными решений органа ГНС, показал, что выводы судебной экспертизы являются весомыми доказательствами, подтверждающими обоснованность исковых требований.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 48 (727) от 29/11/11 Текущий номер

Прокуратура

№ 48 (727)
Государство и юристы

Индекс зависимости

Отрасли практики

Последнее слово — за ВСУ

Судебная практика

Затерянная присяга

Частная практика

Фирменная конкуренция

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА