Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 апреля 2019 года, 22:59

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 44 (723) Слияния и поглощенияот 01/11/11 (Документы и аналитика)

Третейская оговорка

 

До Печерського районного суду м. Києва,
адреса місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. М. Гайцана, буд. 4

Особа, яка подає Заперечення
(Відповідач): Іванов Іван Іванович,
адреса місця реєстрації та проживання: 01133, м. Київ, бул. Л. Українки, буд. 1, кв. 1,
тел.: (044) 111-11-11

Представник Відповідача за довіреністю: Рєзнік Михайло Олексійович,
адреса місця реєстрації та проживання:
07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Черняхівського, буд. 2, кв. 2,
тел.: (04594) 2-22-22

Позивач: Публічне акціонерне товариство КБ «П»,
адреса місцезнаходження: 01133, м. Київ,
бул. Л. Українки, буд. 3, тел.: (044) 333-33-33

Справа № 2-2222/11

Суддя Петрова П.П.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ВИРІШЕННЯ СПОРУ В СУДІ

в порядку пункту 6 частини 1 статті 207 ЦПК України

4 березня 2011 року Печерським районним судом м. Києва відкрито провадження в цивільній справі за позовом публічного акціонерного товариства КБ «П» (Банк) до Іванова Івана Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Однак у пункті 12.1 розділу 12 «Третейське застереження» кредитного договору № 4-444/07Р (Кредитний договір), укладеного між Банком та Івановим І.І. (копія договору — в матеріалах справи), зазначено: «Шляхом підписання даного договору, відповідно до Закону України «Про третейські суди», сторони домовились та підтверджують свою згоду на те, що всі спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного договору або у зв’язку з ним, у тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню в Постійно діючому Незалежному Третейському суді при Всеукраїнській громад­ській організації «Ліга юридичного захисту інтересів споживачів» відповідно до його регламенту».

Таким чином, підписавши Кредитний договір, сторони цього договору домовились про те, що всі спори, розбіжності або вимоги, які виникають із зазначеного договору або у зв’язку з ним, вони вирішуватимуть у третейському суді. На порушення пункту 12.1 розділу 12 Кредитного договору Банк 9 лютого 2011 року звернувся до Іванова І.І. з позовом про стягнення заборгованості за цим договором до Печерського районного суду м. Києва, а не до третейського суду.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року № 1701-IV в редакції, чинній на момент подання позову Банку до суду, третейським судам були підвідомчі справи, аналогічні тій, провадження у якій було відкрито на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 4 березня 2011 року.

Таким чином, вважаємо, що дана справа має розглядатися третейським судом згідно з закріпленим у Кредитному договорі третейським застереженням.

Відповідно до частини 5 статті 130 Цивільного процесуального кодексу (ЦПК) України, якщо між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення третейського суду, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду.

Пунктом 6 частини 1 статті 207 ЦПК України також передбачено, що суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення третейського суду і від відповідача надійшло до початку з’ясування обставин у справі та перевірки їх доказами заперечення проти вирішення спору в суді.

Додатково хочу зауважити, що Банк 1 вересня 2009 року вже звертався до Печерського районного суду м. Києва з позовною заявою (копія якої — у додатках до даного Заперечення) про стягнення з Іванова Івана Івановича на свою користь заборгованості по Кредитному договору.

Тоді Печерський районний суд м. Києва 21 квітня 2010 року, розглянувши відповідну цивільну справу № 3-333-3/10, ухвалив позовну заяву Банку до Іванова Івана Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором — залишити без розгляду (копія відповідної ухвали суду — в додатках до даного Заперечення).

Ухвала суду від 21 квітня 2010 року зрештою набрала законної сили. Однак Банк на її порушення знову звернувся до Печерського районного суду м. Києва з позовною заявою про стягнення з Іванова Івана Івановича на свою користь заборгованості по Кредитному договору.

З огляду на викладене та керуючись статтями 130, 207 ЦПК України,

П Р О Ш У:

— залишити позовну заяву публічного акціонерного товариства КБ «П» до Іванова Івана Івановича про стягнення заборгованості за Кредитним договором без розгляду.

Додатки:

1. Копія позовної заяви від 1 вересня 2009 року публічного акціонерного товариства КБ «П» до Іванова Івана Івановича про стягнення заборгованості за Кредитним договором.

2. Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 21 квітня 2010 року про залишення без розгляду позовної заяви публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «П» до Іванова Івана Івановича про стягнення заборгованості за Кредитним договором.

3. Копія довіреності на представництво інтересів.

Прошу всю кореспонденцію, пов’язану з розглядом даної справи, направляти за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Черняхівського, буд. 2, кв. 2.

26 липня 2011 року Представник Відповідача за довіреністю

Рєзнік М.О.


Комментарий эксперта

Михаил РЕЗНИК,
директор ОДО «Лигал консалтэнси», г. Бровары

Согласно час­ти 5 статьи 130 Граж­данского процессуального кодекса (ГПК) Украины, если между сторонами заключен договор о передаче спора на разрешение третейского суда, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения.

Пунктом 6 части 1 статьи 207 ГПК также предусмотрено, что суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, если между сторонами заключен договор о передаче спора на разрешение третейского суда и от ответчика поступило до начала выяснения обстоятельств по делу и проверки их доказательствами возражение против решения спора в суде.

При этом следует учесть, что, согласно положению пункта 14 статьи 6 Закона «О третейских судах» от 11 мая 2004 года № 1701-IV, с 11 марта 2011 года третейским судам неподведомственны дела по спорам о защите прав потребителей, в том числе потребителей услуг банка (кредитного союза).

Данное положение призвано защитить потребителей услуг банка от произвола банков. Поэтому, если вы как потребитель услуг банка подаете в общий суд иск о защите своих прав как потребителя услуг этого банка или кредитного союза (в случае поступления от ответчика возражений против решения дела по такому иску в суде общей юрисдикции), ссылайтесь на положение пункта 14 статьи 6 Закона «О третейских судах», чтобы отстоять свою позицию относительно правомерности рассмотрения дела по вашему иску именно в суде общей юрисдикции.

При этом следует помнить, что специальным законом, регулирующим правоотношения по защите прав потребителей на Укра­ине, является Закон «О защите прав потребителей». Согласно пункту 22 части 1 статьи 1 этого закона, потребитель — это физлицо, которое приобретает, заказывает, использует или намеревается приобрести или заказать продукцию для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью или выполнением обязанностей наемного работника. Из данного положения следует, что потребителем услуг банка может быть только физлицо.

Поэтому введенное в статью 6 Закона «О третейских судах» положение о неподсудности третейским судам дел о защите прав потребителей услуг (в том числе банковских) нельзя применять к искам, в которых банки защищают свои права в правоотношениях с потребителями своих услуг.

Как видим, третейская оговорка в правоотношениях между банками и потребителями имеет две стороны: если в договоре между банком и потребителем содержится третейская оговорка, то обязательное по заявлению ответчика оставление без рассмотрения искового заявления истца в гражданском процессе должно иметь место только в тех случаях, когда истцом по соответствующему судебному делу является банк. Когда же истцом по делу является потребитель банковских услуг, суд не имеет оснований для оставления искового заявления без рассмот­рения в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 130 и пунктом 6 части 1 статьи 207 ГПК.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 44 (723) от 01/11/11 Текущий номер

Слияния и поглощения

№ 44 (723)
Документы и аналитика

Анкетный госконтроль вне закона

Судебная практика

Банки останутся без ипотеки?

Тема номера:

Аграрий проверяет дважды

Частная практика

Взвешенный подход

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА