Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 апреля 2019 года, 10:09

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 43 (722) Корпоративное правоот 25/10/11 (Документы и аналитика)

Иное исполнение решения

 

1 жовтня 2011 року

До Господарського суду Кіровоградської області,
25022, м. Кіровоград, вул. В. Чорновола, буд. 29/32

Заявник (стягувач): Товариство з обмеженою відповідальністю «Л»,
25025, м. Кіровоград, вул. Батирська, буд. 18

Відповідач (боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю «Г»,
25115, м. Кіровоград, пр-т Правди, буд. 116

Справа № 12/18

ЗАЯВА

про зміну способу виконання рішення

Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 1 серпня 2011 року позов задоволено повністю — зобов’язано відповідача ТОВ «Г» повернути дизельний автонавантажувач Львівського виробництва моделі 41030 в кількості однієї одиниці в десятиденний термін з дня набрання рішенням законної сили.

На виконання вищезазначеного рішення судом видано наказ, на підставі якого було відкрито виконавче провадження.

20 вересня 2011 року державним виконавцем було винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу, оскільки за місцезнаходженням боржника майно, яке підлягало поверненню, відсутнє.

Водночас, як вбачається з обставин справи та встановлено місцевим господарським судом, вартість дизельного автонавантажувача Львівського виробництва моделі 41030 становить 172 000,00 грн.

Відповідно до частини 1 статті 121 ГПК України, за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, за заявою сторони, державного виконавця, прокурора чи його заступника або за своєю ініціативою господарський суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний строк розглядає це питання в судовому засіданні з викликом сторін, прокурора чи його заступника і у виняткових випадках, залежно від обставин справи, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, ухвали, постанови, змінити спосіб та порядок їх виконання.

Вартість дизельного автонавантажувача Львівського виробництва моделі 41030 визначена угодою сторін та підтверджена висновком торгово-промислової палати №**** від 18 лютого 2010 року, вона становить 172 000,00 грн.

З огляду на викладене та зважаючи на відсутність у боржника майна, яке мало бути передано стягувачу згідно з рішенням суду, а також враховуючи неможливість встановлення місцезнаходження зазначеного майна, вважаємо за можливе просити суд змінити спосіб виконання рішення суду шляхом зміни зобов’язання боржника з повернення майна на стягнення з боржника його вартості в сумі 172 000,00 грн.

На підставі вищезазначеного та керуючись статтями 22, 121 ГПК України,

ПРОШУ:

1. Змінити спосіб виконання рішення № 12/18 від 1 серпня 2011 року шляхом зміни зобов’язання боржника про повернення дизельного автонавантажувача Львівського виробництва моделі 41030 на стягнення з боржника 172 000,00 грн.

Директор ТОВ «Л» І.І. Іванов


Комментарий эксперта

Оксана Фодчук,
младший юрист АК «Правочин»

Исполнение решения хозяйственного суда является неотъемлемой частью судебного процесса, поскольку судебное решение без надлежащего его исполнения теряет свой правовой смысл. На практике неоднократно встречаются случаи, когда определенные обстоятельства затрудняют исполнение решения или делают его невозможным. Для надлежащей реализации конституционного права на защиту, неотъемлемой частью которого является исполнение решения суда, в хозяйственном процессе существует институт изменения способа и порядка исполнения судебного решения.

Статьей 121 ХПК Украины установлен широкий круг лиц, которые имеют право обращаться с заявлением об изменении способа исполнения решения: сторона, государственный исполнитель, прокурор или его заместитель. Кроме того, хозяйственный суд, выдавший исполнительный документ, по собственной инициативе может рассмотреть вопрос об изменении способа исполнения судебного решения.

Основанием для изменения способа исполнения судебного решения являются обстоятельства, затрудняющие или делающие невозможным выполнение судебного решения. В ХПК Украины нет перечня таких обстоятельств, поэтому в каждом конкретном случае надо доказывать их наличие.

С целью анализа особенностей реализации указанного института вашему вниманию предлагается заявление об изменении способа исполнения судебного решения.

Как видно из обстоятельств дела, хозяйственным судом было вынесено решение, которым удовлетворено исковое требование истца вернуть имущество в 10-дневный срок со дня вступления решения в законную силу. С целью ­исполнения указанного решения был выдан судебный приказ, на основании которого открыто исполнительное производство. Однако госисполнителем было вынесено постановление о ­возвращении исполнительного документа взыскателю, поскольку по ­местонахождению должника имущество, которое подлежало возврату, отсутствует.

Основанием для обращения взыскателя с заявлением об изменении способа исполнения судебного решения стали обстоятельства, установленные вышеуказанным постановлением государственного исполнителя. При этом такие обстоятельства привели к невозможности исполнения решения.

Согласно разъяснению Высшего арбитражного суда Украины «О некоторых вопросах практики применения статьи 121 ХПК Украины» № 02-5/333 от 12 сентября 1996 года, при отсутствии у ответчика присужденного истцу имущества в натуре, удостоверенного государственным исполнителем, хозяйственный суд может изменить способ исполнения решения и выдать приказ о взыскании стоимости этого имущества. При этом хозяйственный суд должен исходить из стоимости имущества, определенной им в решении о его передаче (возврате).

Важным вопросом при изменении способа исполнения судебного решения является избрание нового способа исполнения решения суда.

Вместе с тем следует учитывать, что в случае если стоимость имущества не определена, то она должна определяться путем проведения оценки имущества, что потребует дополнительных временных и финансовых затрат.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 43 (722) от 25/10/11 Текущий номер

Корпоративное право

№ 43 (722)
Государство и юристы

Конкурентные результаты

Отрасли практики

Марка, живущая в сети…

Тема номера:

Злостный неучастник

Юристы 100 лучших компаний Украины

Демпинг мастера боится

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • aequo
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА