Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 апреля 2019 года, 09:31

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 24 (703) Туризмот 14/06/11 (Документы и аналитика)

Прекращение регистрации

 

До Печерського районного суду м. Києва,
вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01001

Позивач: Близнюк Юлія Володимирівна,
адреса: вул. Хрещатик, 15/55, кв. 9, м. Київ,
тел.: (044) 999-00-00,
від імені якої діє Грапенюк Семена Семенівна,
адреса: вул. Щорса, 32а, 51, м. Київ, 01133,
тел.: (044) 286-09-46

Відповідач 1: Державне підприємство
«Український інститут промислової власності»,
адреса: вул. Глазунова, 1, м. Київ, 01601,
тел.: (044) 494-05-05

Відповідач 2: Державний департамент
інтелектуальної власності МОН України,
адреса: вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035,
тел.: (044) 494-06-06

Відповідач 3: товариство з обмеженою відповідальністю «Гледіс»,
адреса: вул. Набережна, 17, 98, Санкт-Петербург, Росія,
засоби зв’язку невідомі

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації
на знак для товарів і послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гледіс» (відповідач 3) є власником міжнародної реєстрації № 987654 від 29 серпня 2006 року на знак для товарів і послуг «Соленое солнце» щодо товарів і послуг класів 32, 33, 34, 35 та 43 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП).

Відповідно до пункту 1 статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, яка набула чинності для України 25 грудня 1991 року (Мадридська угода), з дати реєстрації, здійсненої в Міжнародному бюро, в кожній зацікавленій договірній країні торговельній марці надається така сама охорона, як й у випадку, коли б вона була заявлена безпосередньо в цій країні.

Як убачається з офіційної інформації Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 25 березня 2009 року за вихідним номером № 454/09, міжнародна реєстрація № 987654 від 29 серпня 2006 року діє на території України в повному обсязі з 29 серпня 2006 року, тобто станом на 30 серпня 2009 року товариство з обмеженою відповідальністю «Русло-К» (відповідач 3) мало розпочати використання знаку для товарів і послуг для класів 32, 33, 34, 35 та 43 МКТП у будь-якій формі.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» відповідач 3 як власник міжнародної реєстрації має виключне право користуватися й розпоря­джатися товарним знаком «Соленое солнце».

Згідно зі статтею 16 Закону, використанням знака для товарів і послуг визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого зареєстровано знак для товарів і послуг, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака для товарів і послуг з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Стаття 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» покладає на власника обов’язок сумлінно користуватися виключним правом, що випливає зі свідоцтва, тобто використовувати знак для товарів та послуг, для яких його зареєстровано.

Аналіз наведених правових норм дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, обов’язковою умовою використання знака є його фактичне використання саме стосовно товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, тобто фактична наявність на ринку України спірного товару або послуги.

Виходячи із цього, предметом доказування в даному випадку є обставини, що підтверджують фактичне використання відповідачем 3 або під його контролем знака для товарів і послуг «Соленое солнце» саме для товарів, для яких знак було зареєстровано.

Згідно з частиною 4 статті 18 Закону, на власника свідоцтва на знак для товарів і послуг покладено обов’язок доведення факту використання зареєстрованого знака, а в разі відсутності такого використання — обов’язок зазначити поважні причини такого невикористання.

В Україні знак для товарів і послуг «Соленое солнце» не наносився на товар, виготовлений відповідачем 3, упаковку такого товару, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку тощо; товар із нанесенням знака для товарів і послуг «Соленое солнце» не зберігався з метою пропонування для продажу, не пропонувався для продажу, не продавався, не імпортувався (не ввозився) та не експортувався (не вивозився).

Зокрема, згідно з листом ДПА України від 30 квітня 2010 року, додатки до ліцензій на виробництво алкогольних напоїв на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг від 29 серпня 2006 року № 987654 «Соленое солнце» Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДПА України не видавались.

Викладене дає підстави вважати, що відповідач 3 протягом більш ніж 3-х років з дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро, від 29 серпня 2006 року до цього часу, не здійснював жодної з дій, яка б визнавалася використанням знака для товарів і послуг.

Дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг не суперечить загальним засадам захисту права власності й узгоджується з обмеженнями для власників, встановленими Цивільним кодексом України. Відповідно до частини 2 статті 497 ЦК України чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково з ініціативи особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом. Таким обмеженням для власників знаків для товарів і послуг є, зокрема, встановлене пунктом 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

З урахуванням положень Мадридської угоди та пункту 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» достроково припинена може бути дія тієї міжнародної реєстрації, торговельна марка за якою не використовується в Україні протягом більш ніж 3-х років з дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро.

У разі, якщо знак не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом 3-х років з дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва.

Порушення права та охоронюваного законом інтересу, що, у свою чергу, стало підставою для звернення з даним позовом до суду, вбачається в тому, що наявність міжнародної реєстрації № 987654 від 29 серпня 2006 року заважає позивачу повноцінно використовувати знак для товарів і послуг Salty Sun (позивач є власником свідоцтва України № 214365 від 15 березня 2007 року на знак для товарів і послуг Salty Sun).

Статтею 2 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначені повноваження Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, зокрема, передбачено, що Установа забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг. Установа — це центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності (Державний департамент інтелектуальної власності).

За таких обставин позовні вимоги про зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № 987654 на знак для товарів і послуг та повідомити про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно з пунктом 3.1 статуту відповідача 1, одним із головних завдань Українського інституту інтелектуальної власності є участь у судових справах стосовно об’єктів промислової власності.

Враховуючи те, що один із відповідачів у справі — Державне підприємство «Український інститут промислової власності», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, тобто в Печерському районі м. Києва, позивач скористався своїм правом та подає позов за підсудністю до Печерського районного суду м. Києва.

На підставі зазначеного та керуючись статтею 497 ЦК України, статтями 3, 112, 119, 120, 122 ЦПК України,

ПРОШУ:

— відкрити провадження у справі;

— достроково припинити дію міжнародної реєстрації № 987654 від 29 серпня 2006 року на знак для товарів і послуг «Соленое солнце» щодо товарів і послуг класів 32, 33, 34, 35 та 43 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків;

— зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680 МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45) та Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 987654 від 29 серпня 2006 року на знак для товарів і послуг «Соленое солнце» та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

— судові витрати покласти на відповідачів.

Додатки:

1) копія позовної заяви разом із додатками для інших учасників процесу (у 3-х примірниках);

2) копія міжнародної реєстрації № 987654;

3) копія листа відповідача 1 від 25 березня 2009 року;

4) копія свідоцтва на знак для товарів і послуг № 214365 від 15 березня 2007 року;

5) копія листа ДПА України від 30 квітня 2010 року;

6) документ, що підтверджує сплату державного мита та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового розгляду справи;

7) копія довіреності, виданої на ім’я Грапенюк С.С.

Дата

З повагою, представник Близнюк Ю.В. за довіреністю Грапенюк С.С.


Комментарий эксперта

Семена ГРАПЕНЮК,
юрист ЮК «Правнычи технологии»

Представленное исковое заявление направлено на защиту прав лица, права которого нарушаются наличием зарегистрированного знака для товаров и услуг. Необходимой предпосылкой для подачи такого иска является тот факт, что зарегистрированный товарный знак не использовался более 3-х лет. При этом стоит заметить, что обязанность доказывания факта использования товарного знака в течение последних 3-х лет возлагается на лицо, являющееся владельцем этого товарного знака, а не на истца.

В данном исковом заявлении указано, каким образом нарушаются права и интересы лица, которое обращается в суд с иском. Хотя Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» предоставляет право обращения в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства любому лицу независимо от того, нарушены ли его права существованием такой регистрации. Однако считаем, что доказывание суду факта нарушения прав истца является обязательным, учитывая то, что, согласно статье 3 ГПК Украины, лицо может обратиться в суд за защитой именно своих прав, свобод и интересов, которые нарушаются, не признаются или оспариваются.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 24 (703) от 14/06/11 Текущий номер

Туризм

№ 24 (703)
Государство и юристы

Скрытые угрозы благих намерений

Общество

Загария взялся за новое

Судебная практика

На все четыре стороны

Частная практика

Инвестиционный практикум

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА