Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 апреля 2019 года, 01:07

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 19 (698) Торговые маркиот 10/05/11 (Документы и аналитика)

Ограничение права выезда

 

Вих. № 06052011/LD-7 від 6 травня 2011 року

Заступнику начальника міського відділу
державної виконавчої служби Ужгородського
міськрайонного управління юстиції Іванову І.І.

Стягувач: Публічне акціонерне товариство «Банк Плюс»,
код ЄДРПОУ 12345678,
вул. Інститутська, буд 4, м. Київ, 01100,
в особі представника за довіреністю № 92/01-3
від 11 січня 2011року Ющенка І.С.

Адреса для кореспонденції:
ТОВ «Інтегрітес», вул. Борисоглібська, 15б, м. Київ, 04070.
Тел.: (044) 391-38-53

Боржник: Петренко Петро Петрович,
ідентифікаційний номер 1234567890,
вул. Минайська, буд. 1, кв. 2, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000

Виконавче провадження № 12345678

Клопотання
про вжиття заходів щодо забезпечення виконання зобов’язання шляхом
тимчасового обмеження права виїзду боржника за межі території України

10 січня 2011 року заступником начальника міського відділу ДВС Ужгородського міськрайонного управління юстиції Івановим І.І. було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження щодо виконання виконавчого листа № 2п-5142, виданого 22 листопада 2010 року Ужгородським міськрайонним судом, про стягнення з Петренка П.П. (Боржник) на користь ПАТ «Банк Плюс» заборгованості за кредитним договором № 111 від 8 травня 2008 року в розмірі 295 113,37 доларів США, 111 332,55 грн. Стягнути з Петренка П.П. на користь ПАТ «Банк Плюс» заборгованість за договором іпотеки від 8 травня 2008 року в розмірі 25 775,20 грн. Стягнути з Петренка П.П. на користь ПАТ «Банк Плюс» судовий збір у розмірі 1700,00 грн та 120,00 грн витрат на ІТЗ розгляду справи.

Відповідно до пункту 18 частини 3 статті 11 Закону України «Про виконавче провадження» у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, державний виконавець має право звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження права виїзду боржника — фізичної особи або керівника боржника — юридичної особи за межі України — до виконання зобов’язань за рішенням.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України» громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта або громадянинові, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема, у випадку, якщо він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), — до виконання зобов’язань.

Отже, наявність в особи невиконаних зобов’язань, покладених на неї судовим рішенням, є підставою для обмеження її права виїзду за межі України.

Необхідність вжиття зазначеного заходу забезпечення виконання Боржником рішення Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16 вересня 2010 року обґрунтовується такими обставинами.

22 листопада 2010 року Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області було видано виконавчий лист на стягнення з Петренка П.П. на користь ПАТ «Банк Плюс» заборгованості за кредитним договором № 146 від 8 травня 2008 року в розмірі 295 113,37 доларів США; 111 332,55 грн; заборгованості за договором іпотеки від 8 травня 2008 року в розмірі 25 775,20 грн; 1700 грн судового збору та 120 грн витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в суді.

Відповідно до пункту 8 статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» обов’язками Державної прикордонної служби України є: запобігання та недопущення в’їзду в Україну або виїзду з України осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або яких тимчасово обмежено в праві виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів; розшук у пунктах пропуску через державний кордон осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань; виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних органів.

Доводимо до Вашого відома, що в Боржника, окрім значного грошового зобов’язання перед ПАТ «Банк Плюс», згідно з рішенням Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16 вересня 2010 року, що становить 295 113,37 доларів США та 138 927 грн 75 коп., існують значні грошові зобов’язання перед ПАТ «Банк Супер Плюс».

З огляду на все вищевикладене й значний розмір грошових зобов’язань як перед ПАТ «Банк Плюс», так і перед іншими кредиторами, та той факт, що Боржник вже досить тривалий час ухиляється від виконання грошових зобов’язань, існує висока імовірність того, що Боржник може свідомо виїхати за кордон з метою ухилення від виконання своїх зобов’язань, що у свою чергу зробить неможливим виконання рішення Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16 вересня 2010 року.

Відповідно до статті 3771 Цивільного процесуального кодексу України питання про тимчасове обмеження боржника — фізичної особи або керівника боржника — юридичної особи в праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, погодженим із начальником відділу державної виконавчої служби.

У зв’язку з викладеним вище, а також керуючись статтею 3771 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 11, 12 Закону України «Про виконавче провадження», статтею 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», статтею 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»,

ПРОСИМО:

вжити заходів щодо забезпечення виконання рішення Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16 вересня 2010 року шляхом звернення заступника начальника міського відділу ДВС Ужгородського міськрайонного управління юстиції Іванова І.І. до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з поданням про тимчасове обмеження Петренка П.П. (адреса: вул. Минайська, буд. 1, кв. 2, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, ідентифікаційний номер 1234567890) у праві виїзду за межі України.

Додатки:

1. Копія довіреності представника ПАТ «Банк Плюс».

Представник позивача за довіреністю І.С. Ющенко


Комментарий эксперта

Игорь ЮЩЕНКО,
юрист МЮФ Integrites

С каждым годом процесс глобализации прогрессирует и гражданам Украины становится легче выезжать за пределы страны. Однако когда речь идет о взыскании задолженности, должник, которого суд обязал выплатить определенную сумму кредитору, может принять решение покинуть территорию Украины, чем поставит в тупик государственного исполнителя, ведущего исполнительное производство относительно должника.

Для предотвращения возникновения данной ситуации рекомендую воспользоваться возможностью временно ограничить права выезда должника за пределы территории Украины.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими данный вопрос, являются: Гражданский процессуальный кодекс Украины, Закон Украины «Об исполнительном производстве», Закон Украины «О порядке выезда с Украины и въезда на Украину граждан Украины», Закон Украины «О Государственной пограничной службе», письмо Министерства юстиции Украины «Относительно выезда за рубеж лиц, которые имеют неисполненные обязательства, в том числе по уплате алиментов, возложенные на них решениями судов», совместное письмо Министерства юстиции Украины и администрации Государственной пограничной службы Украины «Относительно ввода единого порядка применения государственными исполнителями некоторых норм действующего законодательства».

Согласно части 1 пункта 5 статьи 6 Закона Украины «О порядке выезда с Украины и въезда на Украину граждан Украины», одним из оснований для временного ограничения права выезда гражданина Украины за рубеж является уклонение от исполнения обязательств, возложенных на него судебным решением. На основании части 3 пункта 18 статьи 11 Закона Украины «Об исполнительном производстве» государственный исполнитель в процессе исполнительного производства имеет право обратиться в суд для временного ограничения выезда гражданина за пределы Украины до исполнения обязательства по судебному решению. Процессуальный кодекс определяет, что только суд имеет право временно ограничить выезд и только на основании представления государственного исполнителя.

Как следует из упомянутых норм, кредитор не имеет права самостоятельно подавать в суд ходатайство о принятии мер относительно обеспечения исполнения обязательства путем временного ограничения права выезда должника за пределы территории Украины, но так как кредитор является стороной исполнительного производства, то, согласно статье 12 Закона Украины «Об исполнительном производстве», он наделен определенными правами, в том числе — правом на заявление ходатайства.

Поэтому кредитор должен подать ходатайство о принятии мер относительно обеспечения исполнения обязательства путем временного ограничения права выезда должника за пределы территории Украины. Далее государственный исполнитель готовит необходимые документы для суда, а суд, в свою очередь, рассматривает представление государственного исполнителя и выносит определение, которым либо удовлетворяет его, либо не удовлетворяет. Важной особенностью является то, что суд рассматривает данное представление без вызова или уведомления сторон и других заинтересованных лиц в присутствии только государственного исполнителя.

Если суд удовлетворил представление государственного исполнителя, то заверенная копия определения суда о временном ограничении лица (должника) в праве выезда за границу Украины до исполнения им своих обязательств направляется государственным исполнителем в администрацию Государственной пограничной службы Украины, об исполнении определения суда последняя уведомляет в письменном форме соответствующий орган государственной исполнительной ­службы.

На данный момент сложилась неоднозначная практика: одни суды удовлетворяют представления исполнителей, другие — нет. Но все же для повышения вероятности исполнения обязательства стоит инициировать данную процедуру, тем более что закон в данном случае стоит на стороне кредитора.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА